Artikler – nr. 2/29. årgang


Artikel 1

Performance management i et tværdisciplinært perspektiv

Af Ivar Friis, Ph.d. og lektor i Økonomistyring og Allan Hansen, Ph.d. og professor (mso) i Økonomistyring og Performance Management. Begge er ansat på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS. .

Resume

Performance management er et begreb, der har vundet større og større indpas i både private virksomheder og offentlige organisationer. Mange bruger performance management, og mange giver det indhold og betydning. I denne artikel præsenterer vi et tværdisciplinært perspektiv på performance management i bestræbelserne på at komme tættere på, hvordan forskellige discipliner indenfor samfundsvidenskaben kan bruges til at forklare forskellige tilgange til performance management. Vi viser, at et økonomisk perspektiv på performance management repræsenterer en grundlæggende idé om at »bringe markedet ind i virksomheden « ved hjælp af konkurrence, stærke finansielle incitamenter og en udpræget grad af decentralisering med så lidt ledelsesinvolvering som muligt. Heroverfor står et psykologisk perspektiv på performance management, der bygger på en idé om at udnytte potentialerne i mennesket fuldt ud gennem anerkendelse, positiv feedback og coaching. Det betyder til gengæld meget ledelsesinvolvering. Vi redegør for potentielle styrker og svagheder ved de to perspektiver. Endelig illustrerer vi også, hvordan sociologien kan anvendes til at skabe yderligere perspektiv på disse tilgange til performance management.

Læs mere om dette emne i Ø & I nr. 2 på side 113 ff.

 

Artikel 2

De 20 P'er Problemkatalog for fremtidens offentlige lederskab

Betina Rennison, ph.d. i offentlig ledelse, cand.scient.adm. og ansat somlektor i organisationssociologi på Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Social arbejde, tilknyttet COMA; forskningscenter i offentlig ledelse. Tidligere ansat på CBS (LPF og CVL), nu eksternt tilknyttet SLIP-programmet på CVL.

Resume

Denne artikel er et vovestykke. Indholdsmæssigt drister den sig til at skabe overblik over de mange udfordringer, der møder offentlig ledelse nu og fremover. Velvidende at et komplet billede aldrig nås, og at der kan være vidt forskellige forestillinger om, hvori de grundlæggende udfordringer består. Formmæssigt vover artiklen at sprænge et videnskabeligt formidlingsformat ved ikke at være funderet i et bestemt teoretisk univers eller empirisk felt og ej heller give formfuldendte svar. Derimod stilles der et utal af spørgsmål knyttet til forskelligartede problemdiagnoser, rejst på et fundament af praksisiagttagelser, normative forventningshorisonter og sociologisk fantasi. Ambitionen er klar: At skabe debat om fremtidens offentlige lederskab og invitere ledere på forskellige niveauer til at reflektere over, hvilken offentlig sektor de helst vil agere i.

Læs mere om dette emne i Ø & I nr. 2 på side 153 ff.