Redaktion

Hovedredaktør:

Professor Eija Mäkinen
Det filosofiske fakultet
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Finland
e-post: eija.makinen@uva.fi

Redaktionel sekretær:

Universitetslærer Kristian Siikavirta
Det filosofiske fakultet
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Finland
e-post: kristian.siikavirta@uva.fi

Nationale redaktører:

Danmark
Ingen redaktør på nuværende tidspunkt

Finland
Eija Mäkinen, professor, Vasa universitet,
eija.makinen@uva.fi

Island

Hafsteinn Dan Kristjánsson, særlig juridisk assistent .
hos Altingets ombudsman og adjunkt hos
Háskóli Íslands, hafsteinn.dan@umb.althingi.is

 

Norge
Kristoffer Kolltveit, Førsteamanuensis
Høgskolen i Oslo og Akershus
kristoffer.kolltveit@stv.uio.no

Sverige
Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid
Uppsala universitet,
thomas.bull@dom.se