Seneste

Dansk privatret

Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 22. udgave.

Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

 

Læs mere
Udgave 22, 2022 | 832 sider | ISBN 9788757452365

Pris

E-bog Papirbog
850,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
680,00 kr 680,00 kr

Straffuldbyrdelsesret

Fængsel og forvaring

De retlige rammer for fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring er primært reguleret ved lov om fuldbyrdelse af straf (straffuldbyrdelsesloven) med tilhørende bekendtgørelser. Hertil kommer andre retskilder, herunder forvaltningsretlige og strafferetlige principper og retsgrundsætninger samt menneskeretlige regler og standarder. Det er disse retskilder, som i nærværende bog sammenfattes og fortolkes, blandt andet gennem retspraksis og administrativ praksis.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 384 sider | ISBN 9788757454420

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 440,00 kr

Digitale arbejdsmarkeder

Fra jobs til opgaver

Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside - og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme som Uber, Upwork og Happy Helper vokser frem og spreder sig på det danske arbejdsmarked.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 120 sider | ISBN 9788757450224

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 180,00 kr

Udvalgte delikter i straffeloven

En introduktion

"Udvalgte delikter i straffeloven" er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven. Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold. 

 

Se alle titler inden for strafferet 

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 170 sider | ISBN 9788757454055

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Strafferettens almindelige del

Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav.

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 632 sider | ISBN 9788757451696

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Sundhed og jura

Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patient...

Sundhedsret er vokset frem som juridisk disciplin siden 1980’erne og har gradvist udviklet en egen faglig identitet med særlige retsprincipper. Sundhedsretten har rødder i de menneskeretlige principper om det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi. Samtidig har sundhedsretten tætte relationer til en række velkendte juridiske discipliner såsom forvaltningsret, strafferet, erstatningsret m.m.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 739 sider | ISBN 9788757453287

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Dansk Privatret HA og HD

Dette er en studieudgave af "Dansk Privatret", som nu foreligger i en revideret og ajourført 22. udgave.

Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne.

 

Se flere titler indenfor obligationsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 483 sider | ISBN 9788757452389

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr

Konkursret

Nu foreligger 13. udgave af ”Konkursret”. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

 

Læs mere
Udgave 13, 2022 | 248 sider | ISBN 9788757449587

Pris

E-bog Papirbog
550,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
440,00 kr 440,00 kr

Dansk Privatret HA(jur.)

Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 22. udgave.

Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen.

 

Se flere titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 246 sider | ISBN 9788757452372

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Erhvervsretlige love 2022

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (16. udgave 2022). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres med lovens. Herved opøves evnen til at læse og forstå selve lovteksten. Det positive lovstof forandres løbende som følge af ny lovgivning, men principperne for fortolkning ændrer sig ikke på samme måde.

Læs mere
Udgave 44, 2022 | 613 sider | ISBN 9788757454857

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Analysing Communication

Analysing Communication is an introductory textbook to communication studies.

This book introduces a tool for communication analysis and shows how it can be used not only to discuss different theoretical and ontological perspectives on communication and communication processes, but also as a tool with which we can analyse communication.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 128 sider | ISBN 9788757452976

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Videnskabsteorien i grundrids

VIDENSKABSTEORIEN I GRUNDRIDS handler om de store spørgsmål i videnskaben. Om hvad en videnskab egentlig er, om hvordan man skelner mellem videnskab og ikke-videnskab, om hvordan vi i det hele taget opnår viden om et videnskabelig felt, og om hvordan det videnskabelige arbejdsfelt fundamentalt set er struktureret.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 470 sider | ISBN 9788757449693

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Juridisk metode for revisorer

Juridisk metode for revisorer er skrevet med det formål at give revisorer en metodebog målrettet de juridiske områder, der er en del af en revisors arbejdsområde i forbindelse med særligt erhvervs-juridiskrådgivning på det erhvervsretlige samt skatte- og afgiftsretlige område.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 200 sider | ISBN 9788757454338

Pris

E-bog Papirbog
340,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
272,00 kr 304,00 kr

Global sundhed i dansk perspektiv

Vi lever i en verden under hastig forandring, hvor det er tydeligt for alle, at uanset hvilken holdning man har til globalisering, er det fortid at betragte det enkelte samfund, herunder Danmark, som løsrevet fra resten af planeten. I forhold til blandt andet sundhed, sundhedssystemer og sundhedspolitiske prioriteter spiller globalisering og tværkulturelle forhold en stigende rolle.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 187 sider | ISBN 9788757450484

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 220,00 kr