Seneste

Voksenansvarsloven

Med kommentarer

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge trådte i kraft den 1. januar 2017 og er ændret flere gange siden. Den gældende voksenansvarslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 764 af 1. august 2019 som ændret ved lov nr. 821 af 9. juni 2020.

Voksenansvarsloven bygger i vidt omfang på Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551 fra 2015.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 462 sider | ISBN 9788757435429

Pris

E-bog Papirbog
607,50 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
486,00 kr 600,00 kr

Multipliers

Hvordan de bedste ledere gør alle klogere

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske New York Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.

Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formår at bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.

Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 438 sider | ISBN 9788757452655

Pris

E-bog Papirbog
355,50 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,40 kr 316,00 kr

Tilbudskonsortier

Et retligt og økonomisk perspektiv på tilbudskonsortier i lyset af konkurrence..

I denne afhandling analyseres den konkurrenceretlige tilgang til tilbudskonsortier i lyset af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 490 sider | ISBN 9788757453317

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Den juridiske metode

- en introduktion

Den juridiske metode - en introduktion er en brugervenlig og praktisk bog om den juridiske metode. Den kan læses af både studerende og læsere uden juridiske forkundskaber.

Bogen omhandler:

• juridisk metode gennem 2000 år

• retsområderne

• udstedelse af retsregler

• domstolene og deres anvendelse og fortolkning af retsregler

• retskilderne og deres samspil

• fortolkningsredskaberne

• domslæsning og domsforståelse

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 250 sider | ISBN 9788757453829

Pris

E-bog Papirbog
550,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
440,00 kr 440,00 kr

Privatvejsloven

Med kommentarer

Den sidste kommenterede privatvejslov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom privatvejsloven ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2010 med efterfølgende ændringer indtil 2021.

Da der trods alt er sket noget siden Abitz’ fremragende værk, er bogen blevet noget større, og en del større end sin forgænger.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 573 sider | ISBN 9788757447347

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift. Efter næsten ti år i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som på dette tidspunkt havde et større forskningsmiljø inden for miljø‐ og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‐graden med afhandlingen Elforsyning – Afvejning af hensyn i en sektor på vej mod det indre marked.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 479 sider | ISBN 9788757447866

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr