Organisation og ledelse

Den digitale omstilling

9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve

Hvordan sætter MobilePay, Airbnb, Amazon, Google og GoMore dagsordenen i den digitale økonomi?

Hvorfor kan det forandre hele samfundet, at biler bliver selvkørende? Hvordan kan det lade sig gøre at sidde foran sin computer og grave digital valuta som bitcoins frem, og hvordan kan teknologien bag bitcoins sikre vores data langt bedre end hidtil? Hvordan vil det ændre vores hverdag, at vi får digitale tjenere som Amazon Echo og Google Home?

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 216 sider | ISBN 9788757438048

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Disrupt dit Mindset

og få succes med Big Data

Organisationer fokuserer i stigende grad på, hvordan de kan bruge Big Data strategisk. De investerer milliarder af kroner i denne ny teknologi, men værdien og afkastet viser sig tit at være begrænset. Sådanne udfordringer kan meget vel skyldes ledernes mindset, der begrænser hvordan organisationen bruger Big Data-teknologi til at styrke interaktionen og samspillet med kunder og andre interessenter.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 249 sider | ISBN 9788757437973

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

International projektledelse

Veludført international projektledelse er i dag en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med den skærpede globale konkurrence og den stadig hastigere teknologiske forandringsproces.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 510 sider | ISBN 9788757439793

Pris

E-bog Papirbog
517,50 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
414,00 kr 460,00 kr

Porteføljeledelse

Værdiskabende styring af forretningens mange projekter

Bogen giver en samlet fremstilling af, hvordan man målrettet og effektivt leder og styrer mange parallelle projekter.

Der er en international tendens til, at mange organisationer samler deres projekter i en selvstændig enhed for at sætte fokus på porteføljen af projekter.

I takt med at organisationerne udfører store andele af deres funktioner gennem projekter, er der et stigende behov for at sikre ledelse og styring af porteføljen af projekter og programmer. Dette skaber behov for nye ledelsesprocesser og -værktøjer.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 363 sider | ISBN 9788757438840

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Prispsykologi

Seks adfærdsøkonomiske trin til højere priser og gladere kunder

Er du træt af endeløse diskussioner om hvad prisen skal være – hvor ingen i lokalet rigtig ved, hvad de taler om?

Mangler du et systematisk overblik, der sætter dig i stand til at prissætte dit produkt eller din service – og vide med sikkerhed, at kunderne vil købe, allerede inden du rammer markedet?

Så er der hjælp at hente i Prispsykologi, hvor du finder:

En systematisk trin-for-trin proces til at prissætte et produkt eller en service – og teste prisen, inden varen rammer markedet.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 248 sider | ISBN 9788757439786

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Collaborative Innovation

in the Public Sector

About the Book

Governments worldwide struggle to remove policy deadlocks and enact much needed reforms in organizational structure and public services. In this book, Collaborative Innovation - in the Public Sector, Jacob Tor­fing explores collaborative innovation as a way for public and private stakeholders to break the impasse.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 352 sider | ISBN 9788757436372

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Crowdinnovation

- Må jeg låne din hjerne?
af Susanne Rubæk (red.)

Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. Læs mere
Udgave 1, 2016 | 175 sider | ISBN 9788757433630

Pris

E-bog Papirbog
172,80 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 192,00 kr

Fast Forward Strategi

En moderne og nødvendig opfattelse af strategi!

I denne bog giver forfatterne, et par af landets fremmeste forskere og rådgivere inden for strategi og innovativ forretningsudvikling, deres unikke bud på en ny måde at tænke strategi på.Læs mere
Udgave 1, 2016 | 240 sider | ISBN 9788757426670

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr

I politikkens vold

Offentlige lederes vilkår og muligheder

I et folkestyre som det danske er den offentlige sektors mange institutioner og myndigheder i sidste instans politisk ledet, reguleret og styret.Læs mere
Udgave 1, 2016 | 243 sider | ISBN 9788757437058

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 228,00 kr

Mentorsamtalen

Metoder og cases til udviklende samtaler

Samtaler mellem en mentor og en mentee er et stærkt personligt udviklingsværktøj. Bogen henvender sig til såvel mentor som mentee, og sikrer at samtalen bevarer sin høje kvalitet gennem hele mentorforløbet.

Bogen indeholder en række typiske cases på mentorsamtaler. Casene er opdelt i tre overordnede temaer: Karriere, det personlige og relationer. Læs mere
Udgave 1, 2016 | 219 sider | ISBN 9788757437270

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Projektets interessenter

Analyse og samspil

Vi hører ofte i medierne om projekter, der 'er gået galt' på den ene eller anden måde. Årsagen kan ofte findes i, at projektets aktører – projektlederen eller andre, der handler på vegne af projektet – ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at spille sammen med dem, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet, projektets interessenter. Det kan være interne interessenter, f.eks. medarbejdere eller beslutningstagere, der skal levere ressourcer til projektet, eller eksterne parter som f.eks.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 150 sider | ISBN 9788757433364

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr

Strategi med succes

Strategi med succes gør op med de traditionelle strategimodeller og præsenterer ledernes ti nøgleopgaver til at få succes med strategi. De ti nøgleopgaver sikrer den afgørende synergi imellem tre centrale indsatsområder for strategiarbejdet. Bogen fokuserer på at kombinere de formelle strategiprocesser med organisatorisk læring. Desuden viser bogen, hvordan det strategiske lederskab, herunder lederens kommunikation og adfærd, skal skabe den afgørende synergi.  

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 400 sider | ISBN 9788757434934

Pris

E-bog Papirbog
558,00 kr 620,00 kr
Medlemspris Medlemspris
446,40 kr 496,00 kr

At lede opad

- få succes med din chef

At lede opad giver mellemlederen et stærkt værktøj til at skabe effektiv forandringsledelse på arbejdspladsen. 

Er du mellemleder? Og har du (også) opfattelsen af, at ledelse kun kan gå en vej? – Nemlig nedad i organisationen!

Ledelse er oftest noget man udøver over for sine underordnede, men ledelse kan faktisk også gå i andre retninger på tværs af hele organisationen.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 164 sider | ISBN 9788757434071

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr

Fører din ledelse til velfærd?

Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse

Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel ved ledelse i det kommunale? Har lederne tilstrækkelig fokus på borgerne eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om? Hvordan kan man arbejde konkret med at overvinde barriererne for velfærdsledelse og gøre en positiv forskel for borgerne?

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 293 sider | ISBN 9788757433340

Pris

E-bog Papirbog
328,50 kr 365,00 kr
Medlemspris Medlemspris
262,80 kr 292,00 kr

INNOLITERACY

Fra design thinking til håndgribelig forandring

INNOLITERACYs  budskab er at bruge mere tid og en større del af de samlede ressourcer i de tidlige faser af forandringsprocesser og projekter. Bogen giver metoden til, hvordan vi skaber bedre, mere gennemtænkte og mere meningsfulde løsninger til gavn for alle, og hvordan vi giver mere rum for individuel og kollektiv refleksion, og udnytter al den viden vi omgiver os med - men så sjældent benytter os af.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 157 sider | ISBN 9788757434941

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering

Det formelle omkring medindflydelse og medbestemmelse i den kommunale og regionale sektor er reguleret via det såkaldte MED-system. Her inddrages medarbejderne i ledelsens beslutningsproces. Forfatteren viser, hvordan denne særlige form for samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen praktiseres under rammerne med de fortsatte øgede krav om kommunernes effektivisering.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 250 sider | ISBN 9788757434057

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Limbisk lederskab

Personlig udvikling gennem dine ubevidste ressourcer

Limbisk lederskab er et opgør med årtiers forsøg gennem lederkurser på at få deltagerne i en ofte inhomogen gruppe til at tro, at deres lederskabsevner kan løftes med mærkbar og langtidsholdbar effekt. Samtidig sættes liden til værktøjer, der uden tvivl er til gavn for mange - men værktøjer alene gør det ikke. Det er det individuelle menneske, der skal udøve ledelse ved anvendelsen af dets individuelle ressourcer.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 204 sider | ISBN 9788757433777

Pris

E-bog Papirbog
328,50 kr 365,00 kr
Medlemspris Medlemspris
262,80 kr 292,00 kr

Oplagt

- at lede adfærd

Vi står på kanten af et paradigmeskift, der vil ændre vores måde at lede virksomheder på. Meget af det vi har set som god ledelseslatin de seneste årtier, kan vi godt glemme igen. Nye revolutionerende forskningsresultater punkterer nemlig flere af de fejlfortolkninger, vi hidtil har indrettet vores arbejdsliv efter.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 123 sider | ISBN 9788757434330

Pris

E-bog Papirbog
162,00 kr 180,00 kr
Medlemspris Medlemspris
129,60 kr 144,00 kr

Power in Projects, Programs and Portfolios

Achieve project excellence and create change with strategic impact

About the book

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 448 sider | ISBN 9788757434095

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Protreptik i praksis

Få væsentlige samtaler til at lykkes

Protreptik i praksis tager fat i protreptikken som er en filosofisk inspireret samtaleform, som i de senere år har markeret sig stærkere og stærkere i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv som et alternativ og supplement til bl.a. coaching, mentoring og rådgivning.

Aristoteles var den først der anvendte protreptikken i antikkens ledelsesakademi. Protreptikken er siden genopstået i nutiden via professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School. Hvor protreptikken blev systematiseret, nuanceret og integreret i det moderne arbejdsliv.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 128 sider | ISBN 9788757434552

Pris

E-bog Papirbog
148,50 kr 165,00 kr
Medlemspris Medlemspris
118,80 kr 132,00 kr