NTS

OM NTS


Et målrettet fagtidsskriftNordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision. Som abonnent får du således opdateret information om udviklingen på selskabsretlige områder, som er relevant for professionelle i det daglige arbejde og for fagligt interesserede generelt.

For at få adgang til online artiklerne kræves abonnement: Bestil NTS online

Hvis du har abonnement skal du blot klikke på et artikel-link i hovedmenuen i venstre side top, derefter bliver du bedt om at logge på.

NTS online udgives af Djøf Forlag


Fokusområder


Emnekredsen omfatter alle selskabstyper såvel personselskaber som kapitalselskaber - lovregulerede som ulovregulerede selskaber samt fonde og foreninger.

Tidsskriftet giver en grundig information om den selskabsretlige udvikling i et internationalt perspektiv; - ny lovgivning, tendenser og litteratur omtales, der bringes kommentarer til centrale domme og afgørelser sammen med videnskabelige artikler og faglig debat. I dybdegående artikler behandles specielemner som eksempelvis Internetudfordringen, Corporate Governance, Shareholder Value, Take-Over o.s.v.
REDAKTIONRedaktør (ansvarshavende)

Paul Krüger Andersen
Professor, dr. jur., dr. h.c.
Juridisk Institut, Århus Universitet
Bartholins Allé 16, 0000 Århus C, Danmark
Telefon: +45 89 16 49 09

pka@asb.dkRedaktion

Rolf Skog

Adj. professor, ekon.lic

Justitiedepartementet

103 33 Stockholm, Sverige

Telefon/fax: +46 708 17 96 54

rolfskog@telia.comTore Bråthen
Professor, dr.juris.
Handelshøyskolen BI
0442 Oslo, Norge
Telefon: +45 46 41 04 15
Telefax: +45 46 41 04 11
tore.brathen@bi.no


Redaktionssekretær

Linda Andersen
Juridisk Institut, Århus Universitet

lindaa@asb.dk

Artikler og anmeldereksemplarer

Artikler og anmeldereksemplarer kan sendes direkte til redaktionen for NTS, Juridisk Institut, Århus Universitet eller via de nordiske redaktører Rolf Skog og Tore Bråthen.

REDAKTIONSUDVALGDanmark

Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, SyddanskUniversitet, Odense

Professor, dr.jur. Bernard Gomard, København

Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

Advokat Peter Ketelsen, Kroman Reumert, København

Professor, Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet

Professor, Aage Michelsen, Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Professor, ph.D. Mette Neville, Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Professor, dr.jur. Karsten Engsig Sørensen, Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Højesteretsdommer Jon StokholmSverige

Professor, jur.dr. Jan Andersson, Stockholms Universitet

Advokat, adj. professor, jur.dr. Svante Johansson, Stockholm

Professor, jur.dr. Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm

Advokat Björn Kristiansson, Kanter, Stockholm

Justitierådet Marianne Lundius, Högsta Domstolen

Advokat Dick Lundqvist, Gernandt & Danielsson, Stockholm

Advokat Erik Sjöman, Vinge, Malmö och Stockholm

Advokat, adj. professor, jur.dr. Carl Svernlöv, Baker & McKenzie, StockholmNorge

Professor, dr.juris. Johan Giertsen, Universitetet i Bergen

Advokat ph.d. Hugo P. Matre, Schjødt, Bergen

Dommer, dr.juris. Kristin Normann, Høyesterett, Oslo

Advokat, ph.d. Olav Fr. Perland, Wiersholm

Professor, dr.juris. Filip Truyen, UiB/Wikborg, Rein & Co.

Advokat Asle Aarbakke, BA-HRFinland

Senior Advisor, Manne Airaksinen, Roschier, Helsingfors

Lagstiftningsrådet, jur.kand. Jyrki Jauhiainen, Juristministeriet, Helsingfors

Professor Jukka Mähönen, Åbo Universitet

Professor, jur.dr. Risto Nuolimaa, Tammerfors Universitet

Professor, jur.dr.econ., mag. Matti J. Sillanpää, Åbo Handelshögskola

Professor Seppo Villa, Helsingfors UniversitetMANUSVEJLEDNINGManuskriptvejledning

Tidsskriftet følger international standard med hensyn til review af videnskabelige artikler.

Tidsskriftet har som målsætning


 • at give information om den selskabsretlige udvikling – i Norden såvel som internationalt
 • at omtale relevant ny lovgivning - praksis - litteratur
 • at formidle faglig debat om aktuelle selskabsretlige emner
 • at bringe videnskabelige artikler om selskabsretlige emner

Redaktionen modtager forslag til publicering. Manuskripterne returneres normalt ikke og redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte manuskripter.


Godkendte artikler bedes indsendt på diskette og i udskrift. Der kan skrives i programmer som Word, Word Perfect o.l. Dokumenter skrevet på MAC skal konverteres til PC-format.


Artiklerne bør ikke uden aftale med redaktionen være på mere end 15 trykte sider. Der vedlægges et kort resumé af artiklen samt forfatteroplysninger og foto. Noter nummereres fortløbende i artiklen.


Forfatteren indestår for at have ophavsretten til artiklen.


Forfatteren modtager et ombrudt aftryk af artiklen til korrekturlæsning og 5 frieksemplarer af det nummer, hvori artiklen er publiceret.ABONNEMENTÅrsabonnement

Papirabonnement kr. 1500,-

 • Privat/virksomhed kr. 2000,-
  Ekstra bruger kr. 250,-
 • Bibliotek kr. 2250,-
  Ekstra bruger kr. 250,-
 • IP adgang 10 brugere kr. 3950,-
  IP ekstra bruger kr. 250,-


Papirabonnement kr. 1500,-

 • Privat/virksomhed kr. 2250,-
 • Bibliotek kr. 3250 ,-

Forsendelse i Danmark kr. 165,-

Forsendelse udland kr. 275,-KONTAKTDjøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 3913 5500Vedr. distribution og salg i Norge Akademika as

Box 84

0314 Oslo

Telefon: +45 22 85 30 74

Telefax: +45 22 85 30 89

ibokre@sio.uio.no

Vedr. distribution og salg i Sverige Jure AB

Artillerigatan 67

SE-114 45 Stockholm

Telefon: +46 08 662 0080

Telefax: +46 08 662 0086

order@jure.se

VAT no.: SE556501650701