Nationaløkonomisk Tidsskrift

SENESTE


Kære læsere af Nationaløkonomisk Tidsskrift

Jeg har med stor glæde overtaget opgaven som redaktør for Nationaløkonomisk Tidsskrift.
   Det er et tidsskrift med stolte traditioner, som første gang blev udgivet i 1873, hvilket gør det til et af de ældste tidsskrifter i verden. Der er derfor en lang historie af bygge videre på, men en ny redaktør er også en anledning til sammen med redaktionsudvalget at genoverveje, hvad den redaktionelle linje skal være fremover.
   Det har vi gjort, og vores ambition er, at NØT skal være et tidsskrift, der bliver læst af forskere såvel som nuværende og tidligere ansatte i centraladministrationen, tænketanke o.lign., samt alle andre med en interesse i økonomiske problemstillinger. NØT skal fokusere på dansk økonomi. Det er derfor helt centralt, at de artikler, der publiceres, skal bidrage med ny viden, der er relevant i forhold til problemstillinger indenfor dansk økonomi. Til gengæld skal NØT favne bredt i forhold til emner indenfor såvel mikroøkonomi, makroøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, politisk økonomi mm.
   De artikler, der publiceres, skal i forhold til kvaliteten af analyserne leve op til den standard, der er »state of the art« indenfor forskning i økonomiske problemstillinger. Der kan publiceres artikler på såvel engelsk og dansk.
   Relevans kan i mange tilfælde hænge sammen med aktualitet. Det er derfor en klar ambition, at de artikler, der sendes til NØT, skal vurderes hurtigt, så tiden mellem udarbejdelse af forskning og publicering er så kort som muligt. Instruktionen til referees vil derfor også være, at de skal have fokus på kvaliteten af det foreliggende materiale, og der skal ikke være lange forløb, hvor artiklen eventuelt udvides med ekstra analyser, som også kunne være interessante. Mere konkret er ambitionen, at alle indsendte artikler i første runde enten bliver forkastet eller accepteret betinget af revisioner, der er nødvendige i forhold til at sikre den nødvendige kvalitet. Og der bør foreligge en beslutningen indenfor 3 måneder efter, at artiklen er modtaget af NØT.
   Et anerkendt tidsskrift er ikke kun afhængig af kvaliteten af de artikler, der publiceres, men også af den kvantitet, der ligger i, at læserne kan forvente, at der med jævne mellemrum kommer nye artikler. Det er derfor ambitionen, at der årligt publiceres ca. 10 artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift. For at opnå det mål kræver det, at forskere bakker op om tidsskriftet. Der skal derfor herfra lyde en stor opfordring til, at forskere på universiteter, i centraladministrationen, i tænketanke og andre steder, hvor der udarbejdes økonomisk forskning, støtter op om et stærkt dansk økonomisk fagtidsskrift ved at sende deres forskning med relevans for dansk økonomi til Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Med venlig hilsen

Jan Rose Skaksen


Seneste artikelEllen Andersen – 1. marts 1937 – 19. april 2018

Niels Kærgård

Det hænder jo tit, at ens børn bliver mere berømte end en selv, og sådan gik det for Ellen Andersen. Hun blev i offentligheden først og fremmest kendt som modellen ADAM’s moder. Den økonomiske model, som hun konstruerede i årene fra 1968 til begyndelsen af 1970’erne, og som blev forsvaret som disputats i 1975, har i flere årtier været et centrale værktøj ved tilrettelæggelsen af den danske økonomiske politik. Versionen fra 1975 udviklede Ellen Andersen stort set alene og i en tid med få data og meget begrænset regnekraft. ADAM i dag er som store gamle bygninger præget af tilbygninger, nedrivninger, moderniseringer og justeringer. Men meget af det grundlæggende fundament kan føres tilbage til Ellens ideer og arbejde i begyndelsen af 1970’erne. Så det er fuldt berettiget, at hun betegnes som ADAM’s mor. Ved Ellens død var der et kontor i Danmarks Statistik med 1 kontorchef, 2 chefkonsulenter, 2 specialkonsulenter og 3 fuldmægtige til at udbygge og vedligeholde ADAM. Og der er brugere rundt omkring, specielt i Finansministeriet, der siden midt i 1970’erne permanent har arbejdet med modellen. Det er i sandhed en stor bygning, hun lagde grundstenen til i første halvdel af 1970’erne.

(Issue no. 2/Vol. 2020)

Hector Estrup – 16. januar 1934 – 2. oktober 2016

Niels Kærgård

Med Hector Estrups død den 2. oktober 2016 mistede dansk økonomi en tænker, der var helt sin egen. Han var på mange måder det modsatte af, hvad der er moderne i økonomien for øjeblikket. Hvor det i dag drejer sig om at publicere flest mulige artikler i internationale tidsskrifter med specifikke matematiske eller statistiske resultater, så var Hectors interesse at analysere fagets fundament. Det var i høj grad de basale forudsætninger, alle andre tog for givne, som han tænkte over og skrev om. Og han var ret uinteresseret i, hvor det blev publiceret. Bortset fra en enkelt tidsskriftartikel og disputatsen har han ikke skrevet på engelsk. Resten af produktionen er på dansk. Og det var ikke, fordi han, som visse økonomer, gik ud i den offentlige debat og blev journalistisk; jeg tror ikke, han nogensinde har skrevet en artikel i dagspressen.

(Issue no. 1/Vol. 2020)
REDAKTIONRedaktør (ansvarshavende)


Jan Rose Skaksen
Forskningschef
Rockwoolfonden
jrs@rff.dk

Redaktion


Niels Johannesen

Associate Professor

Økonomisk Institut

Københavns Universitet

niels.johannesen@econ.ku.dk

Torben Tranæs
Forskningsdirektør
VIVE
ttr@vive.dkMarianne Simonsen
Professor
Department of Economics and Business
Århus Universitet
msimonsen@econ.au.dk

Lisbeth Funding la Cour
Professor mso of Time Series Econometrics
Department of Economics
Copenhaven Business School
llc.eco@cbs.dk

OM TIDSSKRIFTET


Om Nationaløkonomisk Tidsskrift (ISSN: 2246-6444)

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.


Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden og fx ældre end Quarterly Journal of Economics ( etableret 1886), Journal of Political Economy (1892), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) og Review of Economics Studies (1933). Artiklerne bør være så let læselige som muligt og skulle gerne rette sig mod at formidle økonomisk forskning så bredt som muligt.


Facebook: Besøg tidsskriftet på FacebookNATIONALØKONOMISK FORENING


Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.


Nationaløkonomisk Forenings hjemmesideKontakt til Nationaløkonomisk Forening

Sekretær:
Svent Greniman Andersen
Danmarks Nationalbank
nof@nationalbanken.dk
Tlf. 33 63 65 72


Kassererfunktion:
Sharujan Satgunalingam
Nykredit
natfor@nykredit.dk
Tlf. 44 55 20 44


Formand:
Direktør Jacob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
jah@kfst.dk
Tlf: 31 32 11 79
SPONSORER


  • Danske Bank
  • BRFkredit
  • Finansrådet
  • Økonomisk Institut, KU
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • De Økonomiske Råd
  • Nationalbanken