Nationaløkonomisk Tidsskrift

SENESTE


Seneste artikelThe Socio-Economic Gradient in Childrens Test-Scores

Af Christopher Jamil de Montgomery & Hans Henrik Sievertsen

This paper contributes to the debate on intergenerational mobility in the U.S. and Denmark by linking parental resources to differentials in cognitive development in primary school. Using U.S. survey data and Danish register data, we observe a socioeconomic gradient along the entire test score distribution in both countries, but the gradient is always largest in the U.S. Our findings show that a substantial socio-economic testscore gradient is present even in a Scandinavian welfare state. However, in light of the recent debate on similarities in intergenerational mobility between Denmark and the U.S., it is important to note that this socio-economic gradient is smaller in Denmark than the U.S.

(Issue no. 1/Vol. 2019)


Seneste indlæg under Debat & Kommentarer


Nye Bøger om Eurokrisen

Af Claus Vastrup

Euroen og især eurokrisen er for nylig taget op til nærmere diskussion i 3 lidt forskellige bøger, som omtales og anmeldes nedenfor. Den første har en dansk forfatter, den næste tre forfattere af forskellig europæisk oprindelse og den sidste en amerikansk forfatter. Til sidst følger kort nærværende anmelders egne betragtninger over emnet. Den internationale finanskrise havde sit udspring i USA i 2007-08, men svækkede også den finansielle sektor i Europa, hvorved krise og recession bredte sig hertil i 2008. Den internationale krise fortsatte fra 2010-11 med en særskilt finanskrise i Eurozonen og efterfølgende recession i de fleste europæiske lande. Den samlede europæiske recession har således været langvarig, idet det først er i 2015, at det reale BNP i Eurozonen (de oprindelige 13 medlemslande) er kommet tilbage på samme niveau som i 2007 - efter et fald på 4,5 pct. i 2009 og et fornyet fald på 1,2 pct. i 2012-13. For arbejdsløsheden har genopretningen varet længere. Den langvarige recession er en vægtig grund til at tage Eurosamarbejdet op til nærmere undersøgelse.

(Issue no. 1/Vol. 2018)
REDAKTIONRedaktør (ansvarshavende)


Birgitte Sloth
Prodekan
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Syddansk Universitet
bsl@sam.sdu.dk

Redaktion


Niels Johannesen

Associate Professor

Økonomisk Institut

Københavns Universitet

niels.johannesen@econ.ku.dk

Torben Tranæs
Forskningsdirektør
VIVE
ttr@vive.dkMarianne Simonsen
Professor
Department of Economics and Business
Århus Universitet
msimonsen@econ.au.dk

Lisbeth Funding la Cour
Professor mso of Time Series Econometrics
Department of Economics
Copenhaven Business School
llc.eco@cbs.dk

OM TIDSSKRIFTET


Om Nationaløkonomisk Tidsskrift (ISSN: 2246-6444)

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.


Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden og fx ældre end Quarterly Journal of Economics ( etableret 1886), Journal of Political Economy (1892), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) og Review of Economics Studies (1933). Artiklerne bør være så let læselige som muligt og skulle gerne rette sig mod at formidle økonomisk forskning så bredt som muligt.


Facebook: Besøg tidsskriftet på FacebookNATIONALØKONOMISK FORENING


Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.


Nationaløkonomisk Forenings hjemmesideKontakt til Nationaløkonomisk Forening

Sekretær:
Svent Greniman Andersen
Danmarks Nationalbank
nof@nationalbanken.dk
Tlf. 33 63 65 72


Kassererfunktion:
Sharujan Satgunalingam
Nykredit
natfor@nykredit.dk
Tlf. 44 55 20 44


Formand:
Direktør Jacob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
jah@kfst.dk
Tlf: 31 32 11 79
SPONSORER


  • Danske Bank
  • BRFkredit
  • Finansrådet
  • Økonomisk Institut, KU
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • De Økonomiske Råd
  • Nationalbanken