Redaktion

Hovedredaktør:

Universitetslektor Niina Mäntylä

Vasa universitet

PB 700, 65101 VASA

Finland

e-post: niina.mantyla@uva.fiRedaktionel sekretær:

Doktorand Laura Perttola

Vasa universitet

PB 700, 65101 VASA

Finland

e-post: laura.perttola@uva.fiNationale redaktører:

 

Danmark
Ingen redaktør på nuværende tidspunkt

Finland

Ordförande: Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk

Sekreterare: Hanna Hämäläinen

e-post: sihteeri@nafnet.fi

Hemsida: www.nafnet.fi

 

Island

Hafsteinn Dan Kristjánsson, særlig juridisk assistent .
hos Altingets ombudsman og adjunkt hos
Háskóli Íslands, hafsteinn.dan@umb.althingi.is

 

Norge
Kristoffer Kolltveit, Førsteamanuensis
Høgskolen i Oslo og Akershus
kristoffer.kolltveit@stv.uio.no

Sverige
Ordförande: Justitieråd Thomas Bull, Högsta Förvaltningsdomstolen

Viceordförande: Chefjuristen Roger Petersson, Sigtuna kommun

Sekreterare: Rättssakkunnig Henrik Hasslemark, Finansdepartementet

Hemsida: www.nafsverige.se

e-post: info@nafsverige.se