Nordisk Administrativt Tidsskrift online (ISSN 2246-1310)

Nordisk Administrativt Tidskrift NAT är en tvärvetenskaplig (Open Access) tidskrift som ges ut av förbundet NAF (Nordiska administrativa förbundet ). Tidskriften har starka rötter. Den har getts ut från år 1920 och är den äldsta tvärvetenskapliga tidskriften i Norden.

Som en vetenskaplig tidskrift är avsikten att förena experter i den offentliga förvaltningen och vetenskapsmän, vilkas forskningsobjekt är offentlig förvaltning. Tvärvetenskaplighet är tidskriftens traditionella strategi, vilket betyder att synvinkeln till förvaltningen kan vara till exempel rättslig, ekonomisk, förvaltningsvetenskaplig eller statsvetenskaplig. Strävan är att jämföra nordisk administrativ praxis och försöka åstadkomma diskussion, som dels baserar sig på vetenskapliga artiklar samtidigt som ordet ges till experter i förvaltningen.

Tidskriften förenar de nordiska avdelningarna och berättar också om deras verksamhet samt om aktuella administrativa händelser i de nordiska länderna.

Tidskriften kommer vanligen ut med tre nummer per år. De två första är elektroniska publikationer och den tredje både elektronisk och tryckt.

NAT tar gärna emot översikter, kommentarer, bokrecensioner, och vetenskapliga artiklar som ansluter sig till dessa teman. Det är också önskvärt att kommentera vetenskapliga artiklar i en kommentarartikel. Alla vetenskapliga artiklar går igenom en referee granskning.