DET NORDISKE ADMINISTRATIVE FORBUND

Nordisk Administrativt Forbund består af de 5 nordiske afdelinger.

Forbundets hjemmeside er www.naf-net.dk og herfra kan man også
tilgå hjemmesiderne for de nationale afdelinger.1 / Den danske afdeling:
Formand: Departementschef Claes Nilas
Kasserer (ind- og udmeldelse): Økonomichef Marianne Kasten
e-post: marianne.kasten@privat.dk

Hjemmeside: www.naf-net.dk
 

2 / Den finske afdeling:
Ordförande: Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk
Sekreterare: Hanna Putkonen

e-post: hanna.putkonen@uta.fi

Hemsida: www.nafnet.fi
 

3 / Den islandske afdeling:
Ordförande: Flóki Ásgeirsson (flokia@gmail.com)
Sekreterare: Ásgerður Snævarr (asgerdur@umb.althingi.is)
Hemsida: www.naf.is
 

4 / Den norske afdeling:
Leder: Fagdirektør Carlo Thomsen, Forvaltningspolitisk enhet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sekreterare: Anette Ødelien, Lovafdelingen, Justits- og
beredskapsdepartementet,
e-post: sekretariat@nafnet.no

Nettsted: www.nafnet.no
 

5 / Den svenske afdeling:
Ordförande: Justitieråd Thomas Bull, Högsta Förvaltningsdomstolen
Viceordförande: Chefjuristen Roger Petersson, Sigtuna kommun
Sekreterare: Rättssakkunnig Henrik Hasslemark, Finansdepartementet
Hemsida: www.nafsverige.se

e-post: info@nafsverige.se