Birgitte Sølvkær Olesen


Udgivelser

Generationsskifte og omstrukturering

Det skatteretlige grundlag

Generationsskifte og omstrukturering omhandler det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder, specielt i forbindelse med overdragelse af virksomheder/aktier med skattemæssig succession samt omstrukturering i forbindelse med tilrettelæggelse af et generationsskifte, herunder skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver.

Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 5. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatterådet, Landsskatteretten, domstolene og EU-domstolen. Bogens indhold er opdateret frem til ultimo 2016. 

Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering.Om forfatteren

Birgitte Sølvkær Olesen er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

 

Læs mere
Udgave 5, 2017 | 388 sider | ISBN 9788757433586

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr