Persondata og cookies  

Hvad er personoplysninger?

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet jf. artikel 4(1) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Alle kan som udgangspunkt bruge vores hjemmeside uden at udlevere personoplysninger om sig selv. Vi har dog brug for personoplysninger for at kunne levere ydelser som for eksempel købte bøger, nyhedsmails og for at kunne sikre de at rette personer får medlemsrabat. Vi kan derfor være nødsaget til at indsamle oplysninger som navn, adresse og e-mailadresse.

Hvis man er medlem af Djøf og ønsker at opnå medlemsrabat på vores ydelser, indsamler og behandler vi oplysninger om medlemsnummer og fødselsdato.

I forbindelse med bogkøb, giver man tilladelse til at, at Djøf Forlag må behandle og videregive oplysning om fødselsdato, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt medlemsnummer til Djøf. Formålet er, at Djøf kan bekræfte medlemskab, så kunden kan få 20% rabat på køb hos Djøf Forlag. Hvis man er studerende må Djøf også give Djøf Forlag denne oplysning, så studerende kan foretage køb uden at betale ekspeditionsgebyr. Oplysningerne gemmes ikke af Djøf Forlag..

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere bøger og lignende ydelser.

Hvornår indsamler og behandler vi oplysninger?

Vi indsamler og behandler oplysninger når man:

1) opretter sig som ny kunde

2) foretager betaling af køb

3) tilmelder sig nyhedsmails

4) sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback

5) i øvrigt giver personoplysninger til os via https://www.djoef-forlag.dk/da

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Oplysningerne anvender vi til at ekspedere og levere ordrer samt ved tilmelding til nyhedsmails senere at sende tilbud om nye bøger og produkter, som kan være af interesse. Vores hjemmel for behandling af personoplysninger er dermed opfyldelse af en aftale jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra b. Behandlingen af disse oplysninger foretages endvidere med det formål at forbedre brugeroplevelsen samt til statistik.

Hvor opbevarer vi personoplysninger?

Personoplysninger lagres på en dedikeret server i Djøf.

Retten til indsigt i hvilke oplysninger Djøf Forlag opbevarer og behandler?

Har man afgivet personoplysninger, har man ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Djøf Forlag opbevarer og behandler. Man har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personoplysninger.

Under menupunktet Min Profil kan man se en oversigt over de personoplysninger Djøf Forlag opbevarer. Ønsker man at modtage en kopi af de personoplysninger, skal man rette henvendelse til forlag@djoef.dk

Brug af cookies

På hjemmesiden gøres brug af cookies. ”Cookies" anvendes til styring af indkøbskurven samt til kunde- og besøgsstatistik.

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (f.eks. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på et website.

Hvordan fjerner man cookies?

Når man har accepteret cookies fra djoef-forlag.dk, kan man altid fjerne dem igen ved at fjerne uønskede cookies i  browserens internetindstillinger.

Berigtigelse og sletning af dine personoplysninger

Hvis man ønsker at Djøf Forlag retter eller sletter personoplysninger eller man vil ændre sine e-mailpræferencer, kan dette gøres under menupunktet Min Profil eller ved at rette henvendelse til forlag@djoef.dk

Hvis man er tilmeldt nyhedsmailen kan man altid afmelde mailservicen igen, det gøres ved at logge ind på ”Min Profil” på vores hjemmeside. Det er også muligt at afmelde sig direkte i nyhedsmailen.

Personoplysninger slettes automatisk når en profil har været inaktiv i 5 år.

Efter anmodning slettes oplysninger straks, dog senest inden for 24 timer.

Sikkerhed for dine personoplysninger

Djøf Forlag har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte alle oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab.

Ved betalinger med betalingskort, sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder. Djøf Forlag har derfor ikke adgang til kortoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Man har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan man gøre ved at kontakte os eller under menupunktet ”Min Profil” på vores hjemmeside. Hvis man vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysningerne på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis man tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klageadgang

Du har ret til både at klage til Datatilsynet samt ret til at anmode Datatilsynet om at udøve dine rettigheder på dine vegne. 

Datatilsynet kan kontaktes på 33 19 32 00.

Hvis du har spørgsmål til overstående eller til behandlingen af personoplysninger i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte forlag@djoef.dk.