Sagsbehandling i øjenhøjde

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 2, 2018 | ISBN 9788757438529
151 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken.

  • Må en offentlig myndighed opkræve et gebyr for at behandle borgernes klager?
  • Hvor lang tid må myndighederne egentlig bruge på at behandle sagerne?
  • Må en sagsbehandler fortælle sin familie om problematiske sager på jobbet?
  • Kan en datter til en psykisk syg få aktindsigt i sin mors sag?
  • Må man give sin sagsbehandler 2 flasker vin til jul?
  • Gælder databeskyttelsesforordningen også for kommuner?
  • Hvilke oplysninger må jobcenteret registrere og videresende til andre myndigheder og til arbejdsgiveren, når man er sygemeldt?

Sagsbehandling i øjenhøjde gør det nemmere for sagsbehandlere og borgere at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter der gælder i mødet mellem forvaltning og borger. Bogen er lettilgængelig og rigt illustreret med aktuelle eksempler.

Bogen henvender sig til alle, der i deres professionelle virke skal varetage behandling af sager i det offentlige. Den henvender sig også til borgere, der har sager i det offentlige, og til pårørende, journalister eller mennesker, der af andre grunde ønsker mere viden om retssikkerhed og god forvaltning.

De nye regler om databeskyttelse af personoplysninger trådte i kraft i 2018, og bogen indeholder et helt nyt kapitel om disse. Forvaltningsloven, offentlighedsloven og uddrag af databeskyttelsesforordningen er optrykt bagest i bogen.

Bente Hagelund (f. 1959) er cand.jur. og HD(O). Hun er rektor på Folkeuniversitetet i København og har i mere end 30 år arbejdet med offentlig sagsbehandling i Justitsministeriet, hos Folketingets Ombudsmand og på Københavns Universitet. Hun er ekstern lektor i Offentlig Ret på Københavns Universitet og har skrevet lærebøger i faget. Hun har undervist studerende og offentligt ansatte i stat og kommuner i god offentlig sagsbehandling siden 1986.

 

 

Læs mere