Lovsamling 2018 – Immaterialret

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr
af Morten Rosenmeier (red.)
Udgave 3, 2018 | ISBN 9788757440577
212 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget immaterialret på jurastudiets såvel bachelor- som kandidatdel. Lovsamlingen indeholder de væsentligste og mest centrale immaterialretlige regler. Indholdet er udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en basis regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.

Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug.

Lovene er ajourført pr. 1. juli 2018. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. 

Ikrafttrædelsesbestemmelser er kun medtaget i begrænset omfang.

Læs mere