Statsret

Pris

E-bog Papirbog
605,00 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
484,00 kr 540,00 kr
Jurabibliotek.dk
Praktisk forfatningsret i en politisk verden
Udgave 2, 2018 | ISBN 9788757439540
562 sider | Softcover
  • OM BOGEN

I moderne politik inddrages grundloven i mange sammenhænge, og forholdet til grundloven kan skabe problemer i forhold til politiske initiativer. Det kan eksempelvis dreje sig om politiske overvejelser om fastsættelse af en skat, at gå i krig, ændringer i pensionsydelser eller spørgsmål om ministeransvar. Der stilles derfor i forhold til ansatte i ministerier mv. krav om, at de kender til de begrænsninger, som grundloven indebærer med henblik på at undgå grundlovsmæssige problemer. Nødvendigheden af et kendskab til statsret er imidlertid ikke begrænset til at gælde alene for ansatte i centraladministrationen. Også i forhold til øvrige offentlige ansatte og advokater er et sådant kendskab vigtigt.

Statsret formår gennem en caseorienteret tilgang at formidle dette kendskab og bidrage til løsningen af konkrete statsretlige problemer i ministerier og Folketinget, ved domstolene og andre steder, hvor forfatningsret praktiseres. Herudover kan Statsret give et overblik over den praktiske forfatningsret, som såvel jurister som andre faggrupper kan have nytte af. 

Endelig kan Statsret benyttes som lærebog på universiteter og gymnasier, hvor bogen giver en praktisk indføring i arbejdsformen i et ministerium i en politisk styret verden samt sætter fokus på en række centrale forfatningsretlige emner og sætter dem ind i deres rette kontekst historisk og nutidigt.

 

 

Læs mere