Erhvervsbeskatning

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 796,00 kr
- med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen
Udgave 1, 2016 | ISBN 9788757434392
659 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Bogen giver en systematisk fremstilling af de vigtigste aspekter af dansk erhvervsbeskatning med hovedfokus på virksomhedsordningen og den skatteretlige behandling af deltagere i personselskaber.

Først præsenteres en række grundlæggende og almene emner inden for erhvervsbeskatningen. Dernæst behandles selvstændige erhvervsdrivende og enkeltmandsvirksomheder samt beskatningen heraf, hvorefter de skattemæssige konsekvenser af, at flere selvstændige erhvervsdrivende går sammen, behandles. Den skattemæssige behandling af personselskaberne og deltagerne heri vil være i fokus. Til sidst behandles en række tværgående emner.

Fremstillingen er ajourført til og med 18. oktober 2015. Der er kun i begrænset omfang taget hensyn til materiale fremkommet efter denne dato.

Erhvervsbeskatning kan både fungere som en forskningsbaseret lærebog i en række skatteretlige kursusfag på de højere læreanstalter, samt med fordel benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og i skatteankeforvaltningen samt andre praktikere.

Læs mere