Carsten Greve


Carsten Greve er cand. scient. pol, ph.d. og professor i offentlig ledelse og styring på Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Han er forfatter og medforfatter til en række væsentlige værker inden for offentlig ledelse. Nu er han aktuel med bogen Fællesoffentlig ledelse, der sætter fokus på tendensen blandt offentlige ledere til at fokusere på bredt samarbejde på tværs af offentlige organisationer.

Carsten Greves primære forskningsinteresser er reformer og ledelse i den offentlige sektor og offentlige-private partnerskaber. Han var den første studieleder på Master of Public Governance-uddannelsen på CBS/KU (2009-2013), og senest har han været Academic Director på CBS Public-Private Platform. Sammen med Niels Ejersbo fra KORA gennemførte han den danske del af en stor spørgeskemaundersøgelse om administrative reformer i Europa i projektet ”Coordination for Cohesion in the Public Sector of the Future” (COCOPS). Han har for nylig afsluttet et forskningsprojekt om bæredygtig national transportplanlægning med kolleager fra Danmarks Tekniske Universitet (SUSTAIN), der var støttet af Innovationsfonden, og hvor han var ansvarlig for et tema om institutionel forandring.

Udgivelser

Fællesoffentlig ledelse

Hvordan offentlige ledere skaber sammenhæng i den offentlige sektor

Denne bog introducerer begrebet om fællesoffentlig ledelse. Fællesoffentlig ledelse er en anderledes tilgang til at forstå offentlig ledelse end den konventionelle måde, der ofte kun fokuserer på den enkelte offentlige leder. Bogen er rettet mod offentlige ledere, der tager lederuddannelser på forskellige niveauer, men andre må også gerne have udbytte af den.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 92 sider | ISBN 9788757437218

Pris

E-bog Papirbog
175,00 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,00 kr 156,00 kr

Offentlige styringsparadigmer

Konkurrence og sameksistens

Offentlige styringsparadigmer tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Bogen giver en forskningsbaseret fremstilling af en række styringsparadigmer, der har relevans i dag for den offentlige sektor.

Med styringsparadigmer menes et sammenhængende sæt af forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan og skal organiseres, styres og ledes. Selvom paradigmebetegnelsen ofte bruges om den dominerende måde at anskue et givet felt på, opereres der ikke med denne afgrænsning, da en af bogens hovedpointer er, at flere styringsparadigmer typisk er i spil samtidig. De kan hver især være dominerende i forskellige dele af den offentlige sektor og hos forskellige aktørgrupper. De vil ofte være i indbyrdes konkurrence om at levere legitimitet til reformtænkning og organisatorisk struktur og styringsmæssigt design. Det handler med andre ord om forståelsen af, hvad der er ønskværdig styring. 

Bogen giver et samlet og systematisk overblik over de mange konkurrerende og sameksisterende styringsparadigmer, som hver især rummer deres bud på organisering, styring og ledelse af politiske og administrative processer i den offentlige sektor.

  

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 156 sider | ISBN 9788757438017

Pris

E-bog Papirbog
198,00 kr 220,00 kr
Medlemspris Medlemspris
158,40 kr 176,00 kr