Nr. 1747 • København 25.05.1589
Dombog 12, Fol. 68R-76R
Claus Hundermark (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Søren Jensen landsdommer; Peder Madsen; e. a. (bonde • Lerbæk, Fanefjord S., Mønbo H., Præstø A.; Frenderup, Dalby S., Fakse H., Præstø A.)
Fredsbrud (appel, henskydelse, kommission, myndighed, landsdommer; jagt, fredsbrud) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Andet: til kommission • stadfæstelse af dom v. Møn Landsting med tidligere dom v. Mønbo V. Herredsting
Retsgrundlag: Mandat mod Besiddelse af Langbøsser på Møn; Sjællandske Lov II-25.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 28.2.1588 havde stadfæstet en herredstingsdom, der frifandt Peder Juel for fredsbrud, fordi han havde fjernet en bøsse fra en af sagsøgers tjenere under mistanke om, at han havde begået ulovlig jagt.

Nr. 1748 • København 26.05.1589
Dombog 12, Fol. 78R-80R
Maren Kjærs (bonde • Tersløse S. & By, Merløse H., Holbæk A.) mod Anders Dresselberg landsdommer (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Anholdelse og fængsling (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, foged, fængsling) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 25.11.1587 havde frifundet fogeden på Antvorskov for uretmæssigt at have fængslet hende. • Trykt: DD4, nr. 609

Nr. 1749 • København 26.05.1589
Dombog 12, Fol. 80V-82V
Henning Gøye (adel • Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.) mod Steen Brahe; Hack Ulfstand; Niels Friis (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.; Hikkebjerg; Hesselager, Hesselager S., Gudme H., Svendborg A.)
Penge m.v. - regnskab (appel, myndighed, kommission, retspleje, stævning; regnskab) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 24.7.1588 havde dømt ham til at stævne en sag om regnskabsaflæggelse igen eller at have tabt sagen.

Nr. 1750 • København 26.05.1589
Dombog 12, Fol. 76R-78R
Jørgen Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Rudbeck Pors landsdommer (adel • Øllingsø, Græshave S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Skov m.v. - ulovlig hugst (appel, henskydelse, landsting, myndighed, landsdommer; hugst) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: til landsting påny • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Retsgrundlag: Recessens art. 30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.4.1588 havde stadfæstet en herredstingsdom, der frifandt Anne Abildgaard for ulovlig hugst i Nørreskov.

Nr. 1751 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 96R-98R
Christenze Nielsdatter (adel • Bjørnsholm, Overlade S., Års H., Ålborg A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner; Birgitte Banner (adel)
Arv og skifte - arv (kontrakt, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville opfylde kontrakten ang. delingen af arven efter Christense Friisdatter.

Nr. 1752 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 90R-90V
Niels Star (gejstlig • Hjermind S. & By, Middelsom H., Ringkøbing A.) mod Peder Tøgersen (gejstlig • Viborg)
Penge m.v. - dokumenter (kirkelige forhold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 1582
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forevist et brev til ham til tredjemand.

Nr. 1753 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 82V-85V
Jørgen Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Anne Abildgaard (adel • Sædinge, Sædinge S., Fuglse H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, skøde, mageskifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun krævede en gård på Lolland, skønt sagsøger havde skøde derpå, ifølge et mageskifte med sin svoger.

Nr. 1754 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 85V-86R
Ida Munk (adel • Byskov, Nr. Nissum S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Anders Rytter (adel • Kabbel, Nørlem S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (regnskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han, (som var hendes søn), havde fjernet alle dokumenter og regnskaber fra hendes gods.

Nr. 1755 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 88R-89V
Thomas Jacobsen (borger • Flensborg) mod borgmestre og råd (København)
Gæld (appel, myndighed, byråd; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde dømt ham for gæld på 400 daler.

Nr. 1756 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 91R-94R
Niels Star (gejstlig • Hjermind S. & By, Middelsom H., Ringkøbing A.) mod Malte Jensen landsdommer; Mourids Stygge landsdommer (adel • Holmgård, Møborg S., Skodborg H., Ringkøbing A.; Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.)
Fredsbrud - kirkefred (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; kirkelige forhold, fredsbrud, kirkefred) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 27.10.1582 havde stadfæstet et vidneudsagn om, at han havde smidt sin messehagel og hentet et sværd, da han kom op at skændes med Christen og Anders Kold.

Nr. 1757 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 94R-96R
Niels Star (gejstlig • Hjermind S. & By, Middelsom H., Ringkøbing A.) mod Peder Tøgersen (gejstlig • Viborg)
Kirkelige forhold - præsteskab (appel, myndighed, domkapitel, retspleje, fortabelse af embede; vold, slagsmål, kirkelige forhold, embede) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Med tidligere dom v. domkapitel
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dette havde fradømt ham hans kald, fordi han havde forladt prædikestolen for at begive sig i slagsmål. • Trykt: DD4, nr. 610

Nr. 1758 • København 27.05.1589
Dombog 12, Fol. 86V-87V
Laurids Holst (bonde • Amager) mod Anders Dresselberg landsdommer (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Ærekrænkelse (appel, myndighed, landsdommer; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Amager Birketing
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 13.10.1585 havde underkendt hans dom om ærekrænkelse.

Nr. 1759 • København 28.05.1589
Dombog 12, Fol. 98R-99R
Karen Hvids mod Peder Gyldenstierne (adel • Tim, Tim S., Hind H., Ringkøbing A.)
Arv og skifte - arv (henskydelse, værneting; arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til værneting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udlevere hende arven efter hendes afdøde bror.

Nr. 1760 • København 28.05.1589
Dombog 12, Fol. 100V-102R
Jens Knudsen (bonde • Sdr. Tranders S. & By, Fleskum H., Ålborg A.) mod Malte Jensen landsdommer; Hans Lindenov landsdommer (adel • Holmgård, Møborg S., Skodborg H., Ringkøbing A.; Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Fredsbrud - hærværk (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fredløshed, bøder; fredsbrud, hærværk) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 1588 havde dømt ham fredløs, fordi han ikke havde betalt sine bøder for hærværk.

Nr. 1761 • København 28.05.1589
Dombog 12, Fol. 102R-104V
Jens Knudsen (bonde • Sdr. Tranders S. & By, Fleskum H., Ålborg A.) mod Malte Jensen landsdommer; Mourids Stygge landsdommer (adel • Holmgård, Møborg S., Skodborg H., Ringkøbing A.; Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged, høring, vidneudsagn) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Fleskum Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 17.6.1587 havde frifundet herredsfogeden, fordi denne havde stedt høring over ham, fordi han havde benægtet nogle vidneudsagn.

Nr. 1762 • København 28.05.1589
Dombog 12, Fol. 99V-100R
Mette Urne Eskildsdatter (adel) mod Frans Urne (adel)
Ærekrænkelse (retspleje, forlig; ære) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ærekrænkelse.

Nr. 1763 • København 29.05.1589
Dombog 12, Fol. 109V-111R
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Manderup Parsberg (adel • Hagsholm, Houlbjerg S., Houlbjerg H., Viborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, herredsting; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede nogle gårde i Århus, skønt sagsøger mente, at gårdene tilhørte ham ifølge en dom, Kong Hans havde dømt i 1488.

Nr. 1764 • København 29.05.1589
Dombog 12, Fol. 111V-112V
Domkapitlet (gejstlig • Lund) mod Henrik Gøye; Henning Gøye; Henning Valkendorff (adel • Skørringe, Falkerslev S., Falster Sdr. H., Maribo A.; Svenstrup, Vejlø S., Hammer H., Præstø A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, herredsting; ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Retsgrundlag: Dom af 13.5.1577
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Eskild Gøye for nogle år siden havde frataget kapitlet noget gods, der hørte til Maria Magdalene Alteret.

Nr. 1765 • København 29.05.1589
Dombog 12, Fol. 108R-109R
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Niels Joensen (adel • Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (kontrakt, ejendom, gårde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville overholde en kontrakt om en gård, sagsøgers far havde indgået med sagsøgtes far. • Trykt: DD4, nr. 611

Nr. 1766 • København 29.05.1589
Dombog 12, Fol. 105R-107V
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Otte Eriksen (adel • Stensgård, Svanninge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Retspleje - hjemmel til et skrin (henskydelse, værneting; ejendom, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til værneting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udleveret et skrin, han havde fjernet fra et pantsat gods.

Nr. 1767 • København 29.05.1589
Dombog 12, Fol. 113R-113V
Manderup Parsberg (adel • Hagsholm, Houlbjerg S., Houlbjerg H., Viborg A.) mod Anne Juel; Eggert Abildgaard; Thomas Juel
Ægteskab (retspleje, forlig; ægteskab) • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Eggert Abildgaard havde giftet sig med Mette Juel uden familiens vidende.

Nr. 1768 • København 30.05.1589
Dombog 12, Fol. 120R-123R
Mads Eriksen (borger • Svendborg) mod Otte Brockenhuus; Erik Venstermand; Knud Venstermand; e. a. (adel • Volderslev, Stenløse S., Odense H., Odense A.; Lunde, Nr. Broby S., Sallinge H., Svendborg A.; Finstrup, Diernæs S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (retspleje, forlig, forbud, gavebrev; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde nedlagt forbud mod at et gavebrev, Lauge Venstermand havde givet sin tidligere frille, kom til udbetaling.

Nr. 1769 • København 30.05.1589
Dombog 12, Fol. 114R-120R
Kirsten Mogensdatter (adel) mod Jacob Høg (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (appel, myndighed; gæld, kaution) • Kongen til stede; 8 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Sdr. Lyng Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde fået dømt hende til at betale den kautionsforpligtelse, hendes mand havde indgået med Jost Høg på 2000 gylden.

Nr. 1770 • København 30.05.1589
Dombog 12, Fol. 124R-125V
Jens Kruckow; Eyler Kruckow (adel • Årslevgård, Årslev S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Peder Eggertsen (adel • Vestergård, Vejle S., Sallinge H., Svendborg A.)
Angreb mod liv og legeme - manddrab (retspleje, frit lejde; vold, drab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: sagsøgte skal have frit lejde
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for drab på Anders Bielke. • Trykt: DD4, nr. 612

Nr. 1771 • København 30.05.1589
Dombog 12, Fol. 123R-124R
Birgitte Bølle (adel) mod Rudbeck Pors (adel • Øllingsø, Græshave S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Retspleje (appel, henskydelse, landsting, myndighed, retspleje, afvisning, herredsfoged, embede) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: til landsting påny • med tidligere dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke ville dømme i en sag mod herredsfogeden i Fuglse Herred, da hans embedsperiode var udløbet.

Nr. 1772 • København 02.06.1589
Dombog 12, Fol. 134R-135V
Thomas Fasti (adel) mod Erik Rosenkrantz (adel • Landting, Ejsing S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, kommission, retspleje, forlig; ejendom, enge, marker) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dennes hustru ikke havde overholdt et forlig, der var indgået om afståelse af en eng mod ejendomsretten til jorden omkring en mølle.

Nr. 1773 • København 02.06.1589
Dombog 12, Fol. 136R-139R
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod Stig Pors (adel • Skovsgård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, herredsting; ejendom, gårde, handel, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt Ebbe Munk en gård på Langeland, skønt den var pantsat til sagsøger.

Nr. 1774 • København 02.06.1589
Dombog 12, Fol. 128R-130R
Maren Skovgaard (adel) mod Morten Brock landsdommer (adel • Barløse, Barløse S., Båg H., Odense A.)
Afgifter og ydelser - oldengæld (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, skove, gods, afgifter, oldengæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Åsum Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 16.3.1588 havde stadfæstet en herredstingsdom, der dømte Rasmus Smed i Sanderum til at give Margrete Skovgaard oldengæld, skønt hun og sagsøger ikke var blevet enige om delingen af skov og gods.

Nr. 1775 • København 02.06.1589
Dombog 12, Fol. 131V-133V
Kjeld Juel (adel • Stubbergård, Sevel S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Jørgen Juel (adel • Låge, Sindbjerg S., Nørvang H., Vejle A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, skøde, kontrakt) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 8.6.1586
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet Ellen Rostrup skøde på Laage mod en indgået kontrakt.

Nr. 1776 • København 02.06.1589
Dombog 12, Fol. 130R-131V
Frans Urne (adel) mod Morten Brock landsdommer (adel • Barløse, Barløse S., Båg H., Odense A.)
Angreb mod liv og legeme - vold (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, sandemænd; vold) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Vindinge Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en sandemandskendelse, der oversvor ham vold.

Nr. 1777 • København 02.06.1589
Dombog 12, Fol. 125V-127V
Jørgen Jensen mod Hans Nielsen
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, skrivere; værgemål, regnskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: sagen stævnes påny • ændring af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne, der var landstingsskriver, 25.8.1582 havde frifundet Jens Baad for at aflægge regnskab for værgemålet for sagsøger.

Nr. 1778 • København 03.06.1589
Dombog 12, Fol. 139R-142R
Hans Pedersen (adel • Seem S. & By, Ribe H., Ribe A.) mod Axel Gyldenstierne; Corfids Viffert; e. a. (adel • Ljungby, Trolle-Ljungbys S., Villands H., Kristianstads L.; Næs, Blenstrup S., Hellum H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (arv, ejendom, hovedgård) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi afdøde Kirsten Gabriels havde givet hans nu afdøde hustru Else Gyldenstierne en del af Restrup Hovedgård, hvilken del sagsøgte nu nægtede at udlevere.

Nr. 1779 • København 03.06.1589
Dombog 12, Fol. 142R-147R
Eyler Bryske (adel • Dallund, Søndersø S., Skovby H., Odense A.) mod Hans Mule (borger • Odense)
Ærekrænkelse (appel, retspleje, forlig; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Recessens art. 20; Stadsrettens art. 82
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ærekrænkelse.

Nr. 1780 • København 06.06.1589
Dombog 12, Fol. 147V-150R
Jørgen Bille; Erik Lykke (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.; Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.) mod Jørgen Skram; Jacob Seefeldt; Erik Lange (adel • Tjele, Tjele S., Sønderlyng H., Viborg A.; Visborg, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.; Engelsholm, Nørup S., Tørrild H., Vejle A.)
Hegn m.v. - markskel (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, kommission, retspleje, afvisning; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: ny behandling • ændring af dom v. kommission
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville afsige kendelse om markskel mellem sagsøgerne og Niels Skram.

Nr. 1781 • København 06.06.1589
Dombog 12, Fol. 150R-156R
Niels Skram (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.) mod Jørgen Bille; Eske Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.)
Hegn m.v. - markskel (appel, henskydelse, kommission; ejendom, marker, skel) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: ny kommission • ændring af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. markskellet mellem Hovringholm og Givel.

Nr. 1782 • København 07.06.1589
Dombog 12, Fol. 158V-163V
Erik Lykke (adel • Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Tvangsfuldbyrdelse - arrest (appel, myndighed, byråd, retspleje, arrest og beslaglæggelse, rentekammer, kvittering, forlig; ejendom, gårde, pant, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Forlig • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 7.4.1587 havde stadfæstet en bytingsdom, der tildømte kronen nogle gårde i Ribe i arrest, skønt sagsøger havde samme gårde i pant af Mads Kock, der havde fået kvittering i Rentekammeret på sin gæld.

Nr. 1783 • København 07.06.1589
Dombog 12, Fol. 156V-158V
Oluf Bager (borger • Odense) mod Knud Urne; Knud Rud (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.; Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (kirkelige forhold, begravelse, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville betale for det, der blev brugt ved Axel Urnes begravelse.

Nr. 1784 • København 07.06.1589
Dombog 12, Fol. 166R-168V
Hans Huffue (Braunschweig) mod Birgitte Rønnow; Jørgen Qvitzow; Frederik Qvitzow (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 39 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 320 daler.

Nr. 1785 • København 07.06.1589
Dombog 12, Fol. 163V-166R
Sidsel Oxe (adel • Bidstrup, Granslev S., Houlbjerg H., Viborg A.) mod Jørgen Friis (adel • Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.)
Handel og håndværk - møller (retspleje, forlig; møller) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. møllen i Favrskov.

Nr. 1786 • Kolding 27.07.1590
Dombog 13, Fol. 5R-8R
Jørgen Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (myndighed, landsdommer, retspleje, æskning, forlig; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 29.4.1589 havde fradømt ham æskning på Peter Hvidtfeldts arvinger ang. en gård, de ikke ville udlevere.

Nr. 1787 • Kolding 27.07.1590
Dombog 13, Fol. 10R-12R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Frederik Hobe (adel • Bøsserup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.)
Tyveri m.v. - falsk (retspleje, skrivere, tingbog, falskneri) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Mandat af 29.3.1578; Mandat af 19.7.1582
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forsvaret tingsskriveren ved Musse Herredsting, skønt han ved landstinget havde bekendt, at han havde indført falske oplysninger i tingbogen. • Trykt: GDD4, nr. 39

Nr. 1788 • Kolding 27.07.1590
Dombog 13, Fol. 1R-5R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge, henskydelse, herredsfoged; husdyr, heste) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 4.3.1590 havde henvist en nævningekendelse, om hvem der havde dræbt en hest, til herredsfogeden. • Trykt: DD5, nr. 628; GDD4, nr. 38

Nr. 1789 • Kolding 28.07.1590
Dombog 13, Fol. 14V-16R
Mette Urne (adel) mod Frans Urne (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, handel, pant, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt to gårde til Frederik Lange, skønt sagsøger havde dem i pant, skønt hun var blevet udlagt en anden gård.

Nr. 1790 • Kolding 28.07.1590
Dombog 13, Fol. 16V-18R
Niels Skram (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.) mod Poul Dall (Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.)
Angreb mod liv og legeme - overfald (appel; vold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting og v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde slået en præst ned, da han hentede kalk og disk i sit eget hus. • Trykt: DD5, nr. 629; GDD4, nr. 40

Nr. 1791 • Kolding 28.07.1590
Dombog 13, Fol. 8R-10R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged, tingsvidner, kaldsmænd) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.1.1590 havde frifundet herredsfogeden for at have udstedt et ulovligt tingsvidne, idet denne undskyldte sig med, at han hverken kunne læse eller skrive, og en anden herredsfoged for uretmæssigt at have opkrævet kaldsmænd.

Nr. 1792 • Kolding 28.07.1590
Dombog 13, Fol. 12R-14V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, skrivere, falskneri, forlig) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.1.1590 havde dømt herredstingsskriveren i Musse Herred med en endelig dom, skønt sagsøger havde beskyldt ham for falsk.

Nr. 1793 • Kolding 28.07.1590
Dombog 13, Fol. 18R-19V
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Otte Norby (adel • Bonderup, St. Tåstrup S., Merløse H., Holbæk A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi deres fælles svigerfar Claus Basse havde givet sagsøgtes hustru et skøde på Bonderup, som, sagsøger ikke fandt, var lovligt. • Trykt: DD5, nr. 630; GDD4, nr. 37

Nr. 1794 • Kolding 28.07.1590
Dombog 13, Fol. 20R-21R
Mette Peder Sørensen (borger • Næstved) mod borgmestre og råd (borger • Næstved)
Tyveri m.v. - tyveri (appel, myndighed, byråd; tyveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Næstved Rådstue
Retsgrundlag: Recessen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde dømt hendes mand for at have fjernet sten fra Oluf Daas gård.

Nr. 1795 • Kolding 29.07.1590
Dombog 13, Fol. 33V-35V
Johan Barnekow; Christen Barnekow (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.; Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Ingeborg Bille (adel • Frøslev, Frøslev S., Stevns H., Præstø A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, kommission; ejendom, skove, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi hun krævede et stykke skov, skønt skødet ikke var lovligt.

Nr. 1796 • Kolding 29.07.1590
Dombog 13, Fol. 22V-26R
Albret Vind; Jacob Vind; Christen Vind; Henrik Vind (adel) mod Mette Claus Skeels (adel)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (retspleje, morgengave, signet og segl; morgengave, ejendom, udlæg) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede 1000 daler i morgengave, skønt ingen af Claus Skeels arvinger havde underskrevet morgengavebrevet, og fordi hun krævede 2000 daler, hun havde indført i boet. • Trykt: GDD4, nr. 41

Nr. 1797 • Kolding 29.07.1590
Dombog 13, Fol. 26R-30R
Jørgen Pedersen (borger • Ribe) mod Mourids Stygge; Jørgen Friis; e. a. (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Kirkelige forhold - præster (appel, myndighed; kirkelige forhold, begravelse, embede) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse på Viborg Snapslandsting 1590 havde frifundet Hans Jepsen, sognepræst i Ålborg, for i en ligprædiken over Peder Stub at have omtalt ham hadsk.

Nr. 1798 • Kolding 29.07.1590
Dombog 13, Fol. 30V-33V
Jørgen Pedersen (borger • Ribe) mod Ove Lunge; Jacob Jensen; Jørgen Jensen; Frederik Christensen (adelig; gejstlig; borgerlig • Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.; Ålborg)
Kirkelige forhold - præsteskab (appel, myndighed, kommission, retspleje, henskydelse, landsting; kirkelige forhold, begravelse, embede) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde henvist en sag om en hadsk ligprædiken, holdt af Hans Jepsen i Ålborg over Peder Stub i 1577, til landstinget.

Nr. 1799 • Kolding 29.07.1590
Dombog 13, Fol. 21R-22V
Jacob Valbom (borger • Randers) mod Cristian Nielsen (gejstlig • Spentrup S. & By, Nørhald H., Randers A.)
Arv og skifte - skifte (appel, retspleje, fængsling; ejendom, gårde, arv, skifte, kontrakt) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet ham fængsle og udkaste af sin gård, skønt de havde indgået en kontrakt om skiftet efter sagsøgers hustru.

Nr. 1800 • Kolding 29.07.1590
Dombog 13, Fol. 35V-36V
Vennicke Villumsdatter (adel) mod Herluf Daa (adel)
Ægteskab - ægteskabsbrud (effektuering, henskydelse, Rettertinget; ægteskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han på trods af en dom nægtede at overholde sit ægteskab med hende.

Nr. 1801 • Kolding 30.07.1590
Dombog 13, Fol. 45R-47R
Anders Rytter (adel • Kabbel, Nørlem S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Ida Munk (adel • Byskov, Nr. Nissum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Arv og skifte - arv (henskydelse, kommission; ejendom, gårde, handel, pant, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun havde solgt og pantsat deres fædrene gård, uden at de fik andel deri.

Nr. 1802 • Kolding 30.07.1590
Dombog 13, Fol. 39V-43V
Erik Rosenkrantz (adel • Landting, Ejsing S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Tønne Rosenkrantz (adel • Rydhave, Ryde S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, henskydelse, kommission; ejendom, skove) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: til kommission • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne på Viborg Landsting havde fået underkendt nogle breve, med hvilke han krævede noget skov. • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 32

Nr. 1803 • Kolding 30.07.1590
Dombog 13, Fol. 47R-49V
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod Gregers Juel landsdommer (adel • Vestergård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, skove) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Langelands Nr. Herredsting
Retsgrundlag: JL I-30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1.7.1590 havde stadfæstet en herredstingsdom, der fradømte sagsøger en del af en skov. • Trykt: GDD4, nr. 42

Nr. 1804 • Kolding 30.07.1590
Dombog 13, Fol. 36V-39V
Borgmestre og råd (borger • Bogense) mod Jørgen Clausen (borger • Bogense)
Handel og håndværk - møller (kontrakt, møller) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke havde opfyldt en kontrakt af 30.7.1584 om ikke at føre sin mølle ud i byens bæk.

Nr. 1805 • Kolding 30.07.1590
Dombog 13, Fol. 43V-45R
Anders Rytter (adel • Kabbel, Nørlem S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Ida Munk (adel • Byskov, Nr. Nissum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Retspleje (henskydelse, Rigens Ret) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til Rigens Ret
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 27.5.1589
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke anerkendte rettertingsdommen af 1589, men krævede den omstødt.

Nr. 1806 • Kolding 30.07.1590
Dombog 13, Fol. 49V-52R
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod Gregers Juel landsdommer (adel • Vestergård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged, tingsvidner, stævning) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Langelands Nr. Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 19
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1.7.1590 havde frifundet herredsfogeden for at have udstedt nogle tingsvidner, skønt nogle af personerne ikke var stævnede.

Nr. 1807 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 57V-62V
Jens Kruckow (adel • Årslevgård, Årslev S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Peder Sandberg (adel • Vestergård, Vejle S., Sallinge H., Svendborg A.)
Angreb mod liv og legeme - drab (vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dræbt hans morbror Anders Bielke. • Trykt: DD5, nr. 632

Nr. 1808 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 69R-70V
Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Ludvig Munk; Tyge Krabbe; Iver Munk; Christoffer Parsberg; Christen Vind; e. a. (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.; Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.; Tvis, Tvis S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Sødal, Rødding S., Nørlyng H., Viborg A.; St. Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.)
Hegn m.v. - grøfter (henskydelse, ny behandling, retspleje, vurdering, stævning; grøfter) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: ny stævning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi en af de personer, han havde valgt til at granske nogle grøfter, ikke var blevet stævnet.

Nr. 1809 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 68R-69R
Birgitte Jens Jepsens (borger • Odense) mod Claus Urne (adel)
Gæld (henskydelse, Rettertinget, retspleje, vidneudsagn; handel, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde vidnet, at det ikke var hans bror Frans Urne, men deres mor, der havde fået varer, som ikke var betalt af sagsøgers afdøde mand.

Nr. 1810 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 56R-57V
Oluf Bager (borger • Odense) mod Dorte von Ahlefeldt (adel • Klågerup, Hyby S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 424 daler.

Nr. 1811 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 52R-56R
Karen Bryske (adel • Østrupgård, Håstrup S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Otte Emmiksen (adel • Stensgård, Svanninge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Angreb mod liv og legeme - overfald (retspleje, foged; vold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde overfaldet og skudt hendes foged i låret, da han var på vej til landstinget i hendes ærinde. • Trykt: DD5, nr. 631; GDD4, nr. 46

Nr. 1812 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 62V-65R
Bønderne (bonde • Randlev S. & By, Hads H., Århus A.) mod Peder Winstrup (gejstlig • Århus)
Kirkelige forhold - præsteskab (henskydelse, Konsistorium, myndighed; kirkelige forhold, embede) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til Konsistorium
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde ordineret en præst til deres sogn, som de ikke ønskede. • Trykt: GDD4, nr. 43

Nr. 1813 • Kolding 31.07.1590
Dombog 13, Fol. 65V-68R
Oluf Rosensparre; Preben Gyldenstierne (adel • Skarhult, Skarhults S., Frosta H., Malmöhus L.; Vosborg, Ulfborg S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Corfids Viffert (adel • Refsnæs, Komdrup S., Hellum H., Ålborg A.)
Trolddom m.v. - trolddom (retspleje, stævning, nævninge, fængsling; trolddom) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville stævne 15 nævninge i Lund, der havde kendt Anne Neskens skyldig i trolddom, således at de havde måttet lade hende sidde fængslet i 2 år.

Nr. 1814 • Kolding 01.08.1590
Dombog 13, Fol. 74V-78R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Birgitte Bølle (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (regnskab, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udleveret breve, jordebøger og registre efter Christoffer Gøye, som han var arveberettiget efter.

Nr. 1815 • Kolding 01.08.1590
Dombog 13, Fol. 78R-85R
Birgitte Rosenkrantz (adel • Vallø, Valløby S., Bjæverskov H., Præstø A.) mod borgerne (borger • Køge)
Hegn m.v. - markskel (ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 39
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. markskel mellem Vallø og Køge. • Trykt: DD5, nr. 633; GDD4, nr. 45

Nr. 1816 • Kolding 01.08.1590
Dombog 13, Fol. 85R-92V
Mette Fasti (adel) mod Anne Pedersdatter (adel)
Arv og skifte - skifte (arv, skifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 36; Gårdsrettens kap. 16
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. skiftet efter sagsøgers afdøde mand Anders Bing, som sagsøger mente sig arveberettiget efter. • Trykt: DD5, nr. 634; GDD4, nr. 47

Nr. 1817 • Kolding 01.08.1590
Dombog 13, Fol. 70V-74V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.)
Køb og salg - skøde (appel; ejendom, hovedgård, skøde, forlening) • Kongen til stede; 7 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Ringsted Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne af Christoffer Gøye havde fået et skøde på Bregentved, skønt han aldrig havde ejet Bregentved; det havde været Anne Hardenbergs forlening. • Trykt: DD5, nr. 635; GDD4, nr. 44

Nr. 1818 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 98V-102R
Jørgen Friis (adel • Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Ludvig Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Retspleje - bevis (retspleje, bevis, vurdering) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: ny granskning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde indført mere i en granskning, end der var blevet underskrevet på Stenbjergmark.

Nr. 1819 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 102R-104R
Peder Madsen (bonde • Nyker S. & By, Vester H., Bornholms A.) mod Peder Bagge (adel)
Angreb mod liv og legeme - drab (retspleje, livsstraf; vold, drab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • dødsstraf
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for drab på hans bror Niels Madsen. • Trykt: DD5, nr. 636

Nr. 1820 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 106R-107R
Christen Jensen (borger • København) mod Anders Dresselberg landsdommer (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Huse og bygninger (appel, myndighed, landsdommer; gårde, afgifter, leje) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Køge Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.8.1589 havde stadfæstet en rådstueretsdom om, at sagsøger kun måtte forbedre den gård, han havde lejet af borgmesteren - ikke bygge til.

Nr. 1821 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 96V-98V
Niels Parsberg (adel • Sandbygård, Sandby S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Anders Dresselberg; Lauge Beck; Claus Hundermark; Jacob Beck (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.; Førslev, Førslev Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Handel og håndværk - møller (appel, henskydelse, kommission, myndighed; møller) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: ny kommission • med tidligere dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde forurettet ham ved deres kendelse ang. en mølle.

Nr. 1822 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 92V-96V
Erik Lykke (adel • Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Pant (appel, myndighed, byråd; ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 29 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 7.6.1589
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 13.2.1590 havde stadfæstet en bytingsdom, der frifandt Albret Skeel for at have taget Mads Koks gård fra ham, skønt den var pantsat til ham.

Nr. 1823 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 104R-106R
Christen Jensen (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Retspleje (appel, retspleje, genpart, tingbog) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han mente, at der var forskel på den dom, der var indskrevet i dombogen og den, han havde fået en kopi af.

Nr. 1824 • Kolding 03.08.1590
Dombog 13, Fol. 107R-110R
Jørgen Jensen mod Jens Baads arvinger
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (appel; værgemål, regnskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Jens Baad var blevet frifundet for at gøre regnskab på værgemålet for sagsøger og dennes bror, Erik Jensen, fordi denne havde givet Jens Baad afkald.

Nr. 1825 • Kolding 04.08.1590
Dombog 13, Fol. 115V-117V
Anne Krabbe (adel • Østergård, Åsted S., Harre H., Viborg A.) mod Corfids Viffert (adel • Refsnæs, Komdrup S., Hellum H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, skove, arv) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udlevere hende de skove, hun havde arvet efter sin afdøde mand, sagsøgtes bror. • Trykt: DD5, nr. 637

Nr. 1826 • Kolding 04.08.1590
Dombog 13, Fol. 111V-113V
Niels Parsberg (adel • Sandbygård, Sandby S., Tybjerg H., Præstø A.) mod borgmestre og råd (borger • København)
Pant (appel, myndighed, byråd, retspleje, stævning; ejendom, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Loven (JL I-41)
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde dømt, at han skulle sagsøge Lisbet Albrecht Villumsens, som havde pantsat hans hustrus guldkæde til Caspar von der Knudtz, og derefter skulle Lisbeth Albrecht Villumsen tiltale Caspar von der Knudtz. • Trykt: DD5, nr. 638; GDD4, nr. 48

Nr. 1827 • Kolding 04.08.1590
Dombog 13, Fol. 113V-115V
Niels Kaas (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod borgmestre og råd (borger • København)
Pant (appel, myndighed, byråd; ejendom, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde frifundet Bertel Struck for at have taget en kæde i pant af en kvinde, skønt han burde vide, at kvinden ikke kunne eje en sådan kæde. • Trykt: DD5, nr. 639; GDD4, nr. 49

Nr. 1828 • Kolding 04.08.1590
Dombog 13, Fol. 117V-121V
Peder Brahe (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Jacob Seefeldt; Jørgen Bille; Oluf Bille; Ove Lunge; Johan Barnekow; e. a. (adel • Visborg, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.; Ellinge; Svanholm, Krogstrup S., Horns H., Frederiksborg A.; Tirsbæk, Engum S., Hatting H., Vejle A.; Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.)
Arv og skifte - skifte (effektuering, retspleje, samfrænder, Rettertinget; arv, skifte) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 14.7.1557
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han stadig blev forholdt sin arv efter Eske Bille, skønt samfrænder ved Herredagen 1589 havde afsagt kendelse i sagen.

Nr. 1829 • Kolding 04.08.1590
Dombog 13, Fol. 121V-124V
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod Ebbe Munk (adel • Fjællebro, Herringe S., Sallinge H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (henskydelse, landsting; herligheder, skøde, arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Retsgrundlag: JL I-41
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået skøde på herligheden af en gård på Langeland og dens skov, skønt sagsøger mente, at det tilhørte Evert Billes arvinger.

Nr. 1830 • Kolding 04.08.1590
Dombog 13, Fol. 110R-111V
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Christoffer Valkendorff (adel • Glorup, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.)
Fiskeri og søfart - søfart (myndighed, retspleje, forlig; søfart) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ringe opsyn med flåden på Holmen, således at flere skibe var sprunget læk, da de ledsagede Prinsesse Anne til Skotland.

Nr. 1831 • Kolding 05.08.1590
Dombog 13, Fol. 138R-139V
Giermund Mogensen (bonde) mod Peder Karlsen; Mads Andersen (bonde • Vinslövs S. & By, V. Göinge H., Kristianstads L.)
Retspleje - kost og tæring (appel, retspleje, kost og tæring) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Göinge Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse var blevet dømt til at betale ham kost og tæring, da deres dom var blevet underkendt ved landstinget.

Nr. 1832 • Kolding 05.08.1590
Dombog 13, Fol. 131R-133R
Jørgen Skram; Henrik Below; Christen Munk (adel • Tjele, Tjele S., Sønderlyng H., Viborg A.; Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.) mod Peder Brahe; Anders Dresselberg; Dorte Gøye (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.; Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Pant (henskydelse, herredsting, retspleje, genkøb; ejendom, gårde, pant, handel) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for nogle pantsatte gårde, som var blevet solgt til tredjemand med klausul om genkøb.

Nr. 1833 • Kolding 05.08.1590
Dombog 13, Fol. 133R-136R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, byting, stævning) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Maribo Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 29.4.1589 havde underkendt en bytingsdom og hjemsendt den uden at stævne sagsøger.

Nr. 1834 • Kolding 05.08.1590
Dombog 13, Fol. 136R-138R
Marcus Hees; Albret Pedersen; Peder Andersen; Anne Hansdatter (gejstlig) mod Peder Fransen (borger • København)
Trolddom m.v. - trolddom (myndighed, byfoged, retspleje, forhør, byråd, byting, gejstlige; trolddom) • Kongen til stede; 6 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han som byfoged havde befalet dem at forhøre Anne Coldings, der var blevet dømt for trolddom, skønt 'alle slige sager skulle forhøris på rådhussett och byetinget aff werdtzlig øffrigheedt, och icke widj winckeler aff geistlige folck, om natthe tide'. • Trykt: GDD4, nr. 51

Nr. 1835 • Kolding 05.08.1590
Dombog 13, Fol. 124V-131R
Maren Bille (adel • Fårup, Jelling S., Tørrild H., Vejle A.) mod Albret Friis (adel • Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.)
Jord, mark m.v. - tørvegrøft (henskydelse, landsting; herligheder, tørvegrøft, ejendom, marker, mageskifte) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landstinget
Retsgrundlag: Missive af 13.8.1581
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne forsvarede nogle bønder i Jellinge, som hindrede hendes tjeners tørvegrøft, skønt hendes afdøde mand havde mageskiftet sig til samme jord.

Nr. 1836 • Kolding 06.08.1590
Dombog 13, Fol. 139V-145R
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, enge) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville udlevere ham nogle enge, således at hans gårde ikke skulle blive øde - skønt engene var tildømt Ribe.

Nr. 1837 • Kolding 06.08.1590
Dombog 13, Fol. 148V-149V
Ove Urup (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.) mod Morten Brock landsdommer (adel • Barløse, Barløse S., Båg H., Odense A.)
Afgifter og ydelser - oldengæld (appel, myndighed, landsdommer; afgifter, oldengæld) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Åsum Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom, der frifandt hans moster for at betale hans mor oldengæld.

Nr. 1838 • Kolding 06.08.1590
Dombog 13, Fol. 147R-148V
Erik Lange (adel) mod Manderup Parsberg (adel)
Varia (retspleje) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke ville udlevere ham en kopi af en klage, Horsens' indbyggere havde givet sagsøgte, og hvori sagsøger mente, at hans navn var nævnt.

Nr. 1839 • Kolding 06.08.1590
Dombog 13, Fol. 145R-147R
Erasmus Heydemand (gejstlig • Ribe) mod Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder)
Ærekrænkelse (retspleje, fredsbrud, tingfred; ære) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde beskyldt ham for at have krænket hans ære på Tønder Herredsting. • Trykt: GDD4, nr. 52

Nr. 1840 • Kolding 07.08.1590
Dombog 13, Fol. 149V-153R
Ove Urup (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.) mod Margrete Skovgaard (adel • Sanderumgård, Davinde S., Åsum H., Odense A.)
Bønder, fæste m.v. - fæste (appel; fæsteforhold, fæste, udvisning, afgifter, oldengæld) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Åsum Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået rømningsbrev på hans bonde Rasmus Smed, skønt han havde tilbudt at betale sin oldengæld til sagsøgte. • Trykt: DD5, nr. 640

Nr. 1841 • København 28.06.1591
Dombog 13, Fol. 159R-162V
Rasmus Krag (bonde • Nakke, Rørvig S., Ods H., Holbæk A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Afgifter og ydelser - skyld (appel, myndighed, landsdommer; fæsteforhold, afgifter, skyld) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Ods Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.3.1591 havde underkendt en herredstingsdom, der frifandt ham for tre års skyld af en fæstet gård. • Trykt: GDD4, nr. 59

Nr. 1842 • København 28.06.1591
Dombog 13, Fol. 162V-164V
Ove Lunge (adel • Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.) mod Margrete Friis (adel • Engelund, Fabjerg S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Køb og salg - skøde (henskydelse, Rettertinget; ejendom, gårde, skøde, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun af afdøde Knud Nielsen havde fået skøde på to gårde, skønt han havde købt selvsamme to gårde.

Nr. 1843 • København 28.06.1591
Dombog 13, Fol. 154R-159R
Jørgen Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Vibeke Villumsdatter (adel)
Ærekrænkelse (retspleje, fredsbrud, tingfred; ære, tyveri, ægteskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ved Herredagen i Kolding 1590 havde kaldt ham en skælm og en tyv. Tidligere havde hun klaget til Frederik II over, at hun blev holdt på et kammer på Snedinge, da hun var blevet gift med sagsøgers søn. • Trykt: GDD4, nr. 58

Nr. 1844 • København 29.06.1591
Dombog 13, Fol. 178V-180V
Niels Jude (bonde • Høng, Finderup S., Løve H., Holbæk A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Anholdelse og fængsling (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fængsling; penge) • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Ringsted Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.2.1590 havde stadfæstet en herredstingsdom, der frifandt Inguard Degn for at have fængslet sagsøger p.g.a. manglende betaling af 25 daler.

Nr. 1845 • København 29.06.1591
Dombog 13, Fol. 173R-176R
Elsebet Svave (adel • Gjorslev, Holtug S., Stevns H., Præstø A.) mod Christen Juel; Jens Juel; Niels Juel; Knud Venstermand (adel • Risbølgård, Hejnsvig S., Slavs H., Ribe A.; Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, møller, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de besad en mølle, hun mente sig arveberettiget til efter afdøde Vibeke Lunge. • Trykt: GDD4, nr. 62

Nr. 1846 • København 29.06.1591
Dombog 13, Fol. 164V-168R
Jørgen Friis (adel • Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Søren Høg; Jørgen Høg; Jens Munk; Simon Olsen; Peder Pedersen; Thomas Jørgensen (adelig; bonde • Storupgård, Ørding S., Morsø Sdr. H., Thisted A.; Fuglsang, Vandborg S., Vandfuld H., Ringkøbing A.; Ørre S. & By, Hammerum H., Ringkøbing A.; Holm; Dalgård, Vandborg S., Vandfuld H., Ringkøbing A.; Thelstrup)
Retspleje - bevis (henskydelse, Rettertinget, retspleje, bevis, vurdering; ejendom, marker) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke havde udmeldt dem til en granskning mellem nogle af hans jorder og nogle af Margrete Friis'. • Trykt: GDD4, nr. 60

Nr. 1847 • København 29.06.1591
Dombog 13, Fol. 176R-178V
Jens Christensen; Hans Christensen (borgerlig; bonde • Ringsted; Hvalsømagle, Kirke Hvalsø S. & By, Volborg H., Københavns A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Dødsfald (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; dødsfald, vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Ringsted Herredsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.3.1591 havde stadfæstet en nævningekendelse om et dødsfald, hvortil de ingen gerningsmand kunne finde. • Trykt: GDD4, nr. 63

Nr. 1848 • København 29.06.1591
Dombog 13, Fol. 168V-172V
Inger Mogensdatter (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.) mod Mogens Madsen (gejstlig • Lund)
Kirkelige forhold - præsteskab (kirkelige forhold, kontrakt, embede) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde indsat Baltser Andersen i Sibberub kald påny, skønt Baltser Andersen havde indgået en kontrakt om, at han ville afgive kaldet. • Trykt: GDD4, nr. 61

Nr. 1849 • København 30.06.1591
Dombog 13, Fol. 184R-191V
Jacob Bjørn; Jørgen Friis; Godslev Budde; Jørgen Ernst Worm (adel • Stenholt, Nødebo S., Holbo H., Frederiksborg A.; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Nessow, Øsel) mod Ermegaard Gyldenstierne (adel • Bjørnsholm, Overlade S., Års H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (henskydelse, Rettertinget; arv, kirkelige forhold, begravelse) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke ville lade deres hustruer se det foster, hun hævdede var blevet født, døbt og derefter var dødt, førend det blev lagt i ligkisten. • Trykt: GDD4, nr. 64

Nr. 1850 • København 30.06.1591
Dombog 13, Fol. 203R-206V
Anne Abildgaard; Christoffer Eriksen (adel) mod Margrete Hvidtfeldt; Claus Mogensen; Morten Mogensen (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, herredsting; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi deres afdøde mand og far, Mogens Eriksen havde givet Mads Eriksen skøde på en gård, skønt de ikke havde hjemmel til samme gård.

Nr. 1851 • København 30.06.1591
Dombog 13, Fol. 192R-197V
Peder Skram (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Erik Friis; Niels Friis (adel • Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.; Vrangstrup, Granslev S., Houlbjerg H., Viborg A.)
Angreb mod liv og legeme - legemsbeskadigelse (retspleje, fredløshed; vold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • fredløshed
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse sammen med deres nu afdøde bror Henrik havde overfaldet ham i Viborg og hugget hans højre hånd af. • Trykt: DD5, nr. 665; GDD4, nr. 67

Nr. 1852 • København 30.06.1591
Dombog 13, Fol. 180V-184R
Ermegaard Gyldenstierne (adel • Bjørnsholm, Overlade S., Års H., Ålborg A.) mod Mourids Stygge landsdommer; Hans Lindenov landsdommer (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Retspleje (appel, henskydelse, landsting, myndighed, landsdommer, retspleje, Rettertinget) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: til landsting påny • ændring af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Recessen af 1576
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ved Snapslandstinget 1591 havde henvist hendes sag mod Karen Abildgaard til Rettertinget. • Trykt: GDD4, nr. 65

Nr. 1853 • København 30.06.1591
Dombog 13, Fol. 198R-203R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Margrete Hvidtfeldt; Claus Mogensen; Morten Mogensen (adel)
Køb og salg - skøde (henskydelse, Rigens Ret; ejendom, gårde, skøde, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til Rigens Ret
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede at udlevere skøder på nogle gårde, Christoffer Eriksen til Esperød havde arvet efter hans bror Mads Eriksen.

Nr. 1854 • København 01.07.1591
Dombog 13, Fol. 206V-211V
Oluf Rosensparre (adel • Skarhult, Skarhults S., Frosta H., Malmöhus L.) mod Claus Podebusk (adel • Krapperup, Luggude H., Malmöhus L.)
Afgifter og ydelser - afgift (herligheder, fiskeri, afgifter, åresild) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde bemægtiget sig åresilden af Barsebäck, skønt den hørte til kronen. • Trykt: GDD4, nr. 66

Nr. 1855 • København 01.07.1591
Dombog 13, Fol. 211V-216R
Birgitte Bølle (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, forlig; ejendom, enge, mageskifte) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 14.4.1590 havde tildømt Lisbet Friis en eng, skønt sagsøger mente, at engen var blevet mageskiftet til hende.

Nr. 1856 • København 01.07.1591
Dombog 13, Fol. 216V-220R
Frederik Munk (adel • Oksvang, Skast S., Skast H., Ribe A.) mod Maren Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 daler. • Trykt: GDD4, nr. 68

Nr. 1857 • København 01.07.1591
Dombog 13, Fol. 223V-227R
Mads Eriksen (adel • Søgård, Sdr. Asmindrup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Pant (appel, henskydelse, ny behandling; ejendom, hovedgård, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Andet: ny behandling • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Vindinge Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde modtaget Fjerridslevgård i pant af Erik Hardenberg, skønt Erik Hardenberg ikke kunne pantsætte sin hustrus gods.

Nr. 1858 • København 01.07.1591
Dombog 13, Fol. 220R-223V
Karen Banner (adel • Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Knud Grubbe; Karl Bryske (adel • Alslev; Margård, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, gods, skifte) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde skiftet hendes gods mellem sig, skønt hun stadig kunne bestemme over det.

Nr. 1859 • København 03.07.1591
Dombog 13, Fol. 237R-240V
Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Erik Lykke (adel • Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.)
Retspleje - bevis (henskydelse, Rettertinget; retspleje, bevis, vurdering, stævning; grøfter) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde udmeldt mænd til at granske nogle grøfter ved Lunde Mose, uden at sagsøger havde haft mulighed for at stævne sine mænd.

Nr. 1860 • København 03.07.1591
Dombog 13, Fol. 240V-246V
Claus Hundermark (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Gregers Juel landsdommer (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, vange) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Langelands Nr. Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom om, at Mourids Podebusk skulle have nogle vange i tre gårde, de ejede sammen på Langeland, skønt sagsøger mente, at han havde fået samme vange som personlig ejendom.

Nr. 1861 • København 03.07.1591
Dombog 13, Fol. 231V-234V
Anders Staal (bonde • Tjørnemarke, Stege Lands., Mønbo H., Præstø A.) mod Søren Jensen landsdommer (Lerbæk)
Køb og salg (appel, myndighed, landsdommer; husdyr, heste, handel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Møn Landsting med tidligere dom v. Mønbo V. Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.6.1590 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at sagsøger skulle levere hans modpart en stud, han havde solgt til ham. • Trykt: GDD4, nr. 71

Nr. 1862 • København 03.07.1591
Dombog 13, Fol. 227V-231V
Caspar van Knudtz mod borgmestre og råd (borger • København)
Pant (appel, myndighed, byråd; ejendom, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 26.3.1591 havde fradømt ham sytten lod guld af en guldkæde, Niels Kaas havde pantsat, og som Bertel Struck ved Rettertinget i Kolding 1590 var blevet dømt til at levere tilbage i hel skikkelse. • Trykt: GDD4, nr. 70

Nr. 1863 • København 03.07.1591
Dombog 13, Fol. 234V-237R
Mogens Haagensen (bonde • Kurested, Klemensker S., Nørre H., Bornholms A.) mod Jens Kofoed landsdommer (adel • Kyndegård, Nyker S., Vester H., Bornholms A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, lensmand, henrettelse) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Bornholms Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde dømt i en sag om, at lensmanden på Hammershus havde afsagt dom over sagsøgers bror og derefter ladet ham henrette.

Nr. 1864 • København 05.07.1591
Dombog 13, Fol. 251V-252V
Anders Hvidtfeldt; Mogens Bille; Godske Mogensen (adel • Trondstad, Hurum, Norge; Rynkebygård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.; Lidemark, Lidemark S., Bjæverskov H., Præstø A.) mod Otte Hvidtfeldt (adel • Frøslevgård, Frøslev S., Morsø Sdr. H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv (henskydelse, kommission; arv) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for arven efter deres far, Claus Hvidtfeldt.

Nr. 1865 • København 05.07.1591
Dombog 13, Fol. 249V-251V
Eyler Kruckow (adel • Årslevgård, Årslev S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged, kost og tæring; ære) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: stævnes påny • med tidligere dom v. Lolland-Falster Landsting og v. Lollands Sdr. Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 27
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 2.12.1590 havde dømt herredsfogeden til at betale kost og tæring, fordi han havde dømt i en sag ang. adeliges ære, men ikke afgjort sagen til fordel for sagsøger.

Nr. 1866 • København 05.07.1591
Dombog 13, Fol. 246V-249V
Thomas Nielsen (bonde • Surhave, Brørup S., Malt H., Ribe A.) mod Albret Galskyt (adel • Sønderskov, Folding S., Malt H., Ribe A.)
Ærekrænkelse (retspleje, nødværge; ære, vold) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have krænket ham ved at hævde, at han havde slået en af hans skytter med en sten, skønt det var sket i nødværge.

Nr. 1867 • København 06.07.1591
Dombog 13, Fol. 252V-254R
Henrik Henriksen; Jens Heie mod Christoffer Valkendorff (adel • Glorup, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.)
Anholdelse og fængsling (retspleje, fængsling) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han uden dom havde ladet nu afdøde Jacob Johansen fængsle.

Nr. 1868 • København 06.07.1591
Dombog 13, Fol. 261R-267R
Frederik Busk (borger • Ringkøbing) mod domkapitlet (gejstlig • Ribe)
Bønder, fæste m.v. - fæste (fæsteforhold, fæste, ejendom, marker, mageskifte) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 41
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde opsagt fæstet af nogle jorder omkring Ringkøbing, fordi Albret Friis havde tilbudt kapitlet at mageskifte disse jorder med andre.

Nr. 1869 • København 06.07.1591
Dombog 13, Fol. 254R-259V
Anders Jung (borger) mod borgmestre og råd (borger • København)
Gæld (appel, myndighed, byråd; gæld) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 18.12.1590 havde dømt ham for gæld til borgmester Albret Albretsen.

Nr. 1870 • København 06.07.1591
Dombog 13, Fol. 259V-260V
Jørgen Blome (Svendborg) mod Morten Brock landsdommer (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer; kontrakt) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: ny stævning • med tidligere dom v. Fynbo Landsting og v. Svendborg Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom ang. en kontrakt.

Nr. 1871 • København 07.07.1591
Dombog 13, Fol. 267R-269V
Jacob Rosenow (borger • Lübeck) mod borgmestre og råd (borger • Malmö)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Malmö Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde opholdt en arvesag i næsten to år, før der var blevet afsagt dom.

Nr. 1872 • København 07.07.1591
Dombog 13, Fol. 269V-272R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, skrivere, udsættelse, Rettertinget) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 28.7.1590
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde opsat en sag mod herredsskriveren i Musse Herred, skønt Rettertinget havde beordret ham til at genoptage sagen.

Nr. 1873 • København 08.07.1591
Dombog 13, Fol. 279R-280R
Magdalene Banner (adel • Krabbesholm, Skive) mod Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Retspleje - bevis (retspleje, bevis, edsaflæggelse, meddelagtighed, forlig; vold, drab, åråd) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde aflagt ed på, at hendes tjener havde begået åråd. • Trykt: GDD4, nr. 72

Nr. 1874 • København 08.07.1591
Dombog 13, Fol. 272V-279R
Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Hans Lindenov landsdommer; Jørgen Friis landsdommer (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Retspleje - kost og tæring (appel, henskydelse, herredsting, myndighed, landsdommer, retspleje, kost og tæring; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: til herredsting • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 24.10.1590 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at han skulle betale Karen Bryske kost og tæring, fordi han ikke havde betalt hende de 2000 daler, han skyldte hendes afdøde mand.

Nr. 1875 • København 10.07.1591
Dombog 13, Fol. 280R-284R
Tyge Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Erik Valkendorff; Christen Friis; Oluf Bille; Niels Parsberg (adel • Glorup, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.; Borreby, Borreby, Magleby S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.; Svanholm, Krogstrup S., Horns H., Frederiksborg A.; Sandbygård, Sandby S., Tybjerg H., Præstø A.)
Bønder, fæste m.v. - fæste (appel, myndighed, kommission; fæsteforhold, fæste, livsbrev) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 20.4.1591 havde tildømt Rasmus Pedersen den gård, sagsøger havde givet ham livsbrev på, skønt Tyge Brahe uden dom havde afsat ham fra gården p.g.a. ulydighed.

Nr. 1876 • København 22.05.1592
Dombog 13, Fol. 285R-288V
Borgmestre og råd (borger • Trondheim) mod borgmestre og råd (borger • Bergen)
Handel og håndværk - handel (myndighed, byråd; handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede Trondheim handel omkring Bergen, skønt de selv handlede i lenene omkring Trondheim.

Nr. 1877 • København 23.05.1592
Dombog 13, Fol. 288V-291V
Eyler Bryske (adel • Dallund, Søndersø S., Skovby H., Odense A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vurdering; ejendom, marker) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: til granskning • ændring af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 12.2.1592 havde fradømt sagsøger noget jord i kirkemarken, idet han mente, at det var kronjord.

Nr. 1878 • København 23.05.1592
Dombog 13, Fol. 291V-295V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged, udsættelse) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Retsgrundlag: Recessen af 1576 kap. 5
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 19.1.1592 og 9.2.1592 havde frifundet herredsfogeden i Musse Herred for at have udsat en domsafsigelse i mere end de tilladte seks uger, og derefter havde herredsfogeden været 15 uger om at meddele ham dommens udfald.

Nr. 1879 • København 24.05.1592
Dombog 13, Fol. 297R-300R
Gregers Juel (adel • Vestergård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Afgifter og ydelser - afgift (appel, myndighed, landsdommer; afgifter) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 18.9.1591 havde frifundet en bonde for at yde et læs hø i afgift for brugen af Bregnebjerg Have, skønt samme hø var blevet betalt i over 40 år.

Nr. 1880 • København 24.05.1592
Dombog 13, Fol. 295V-297R
Albret Friis (adel • Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.) mod Mads Nielsen (adel • Haltrup, Øse S., Skast H., Ribe A.)
Afgifter og ydelser - told (retspleje, benådning; husdyr, afgifter, told) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne hævdede, at han havde opkrævet told af Claus Sørensen, der havde drevet fire øksne over et ulovligt vadested ind i hertugdømmet.

Nr. 1881 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 306R-308R
Corfids Thott (adel • Sannarp, Vessige S., Årstads H., Hallands L.) mod Inger Mogensdatter (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Retspleje - bøder (appel, retspleje, fredløshed, friheder, privilegier, bøder; afgrøder) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Recessen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dennes afdøde mand havde dømt Erik Griis fredløs mod adelens friheder og privilegier, da han var blevet dømt for at have lovet at betale for nogle af sine bønder, der havde fjernet noget hø fra Oluf Børgesen og ikke holdt sit løfte. • Trykt: GDD4, nr. 75

Nr. 1882 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 300V-302V
Christen Svendsen (borger • Skive) mod Jørgen Høg Albretsen (adel)
Angreb mod liv og legeme - drab (retspleje, livsstraf; vold, drab) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • dødsstraf
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dræbt hans far, da Jørgen Høg søgte nattely i Skive og ikke var tilfreds med opvartningen. • Trykt: GDD4, nr. 74

Nr. 1883 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 303R-304R
Jørgen Jensen (adel) mod Claus Skeels arvinger (adel)
Gæld (henskydelse, kommission; ejendom, handel, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Claus Skeel skyldte ham penge for købet af en ejendom.

Nr. 1884 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 313R-314V
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Knud Bille (adel • Flintholm, Hundstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Pant (ejendom, gods, pant, forlening) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han havde pantsat noget af sin afdøde hustrus gods, som han havde fået i forlening, sålænge han levede, skønt han ikke måtte forringe samme gods.

Nr. 1885 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 304R-306R
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod Claus Pors; Rudbeck Pors (adel • Skovsgård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.; Skovsgård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, skøde) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi deres afdøde far havde tilforhandlet sig et skøde af Jens Jørgensen i Egeløkke, som stred mod Jens Jørgensens arvingers interesse.

Nr. 1886 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 311R-313R
Oluf Daa; Jørgen Skrams arvinger (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: JL I-73
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.11.1591 havde underkendt et skøde, Frans Skriver havde givet Claus Daa på en gård i Kerteminde, eftersom gården ikke var fulgt med skødet.

Nr. 1887 • København 25.05.1592
Dombog 13, Fol. 308R-311R
Oluf Daa; Ove Juul (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.; Kjeldgård, Selde S., Nørre H., Viborg A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Angreb mod liv og legeme - vold (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, sandemænd; fredsbrud, hærværk, vold) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Kerteminde Byting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.11.1591 havde underkendt en sandemandskendelse, der kendte Morten Nielsen skyldig i at have væltet plankeværket til Jørgen Skrams gård.

Nr. 1888 • København 26.05.1592
Dombog 13, Fol. 318V-320V
Karl Bryske (adel • Margård, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.) mod Magdalene Emmiksdatter (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde givet hende et gældsbrev på 210 daler, som hun ikke ville tilbagelevere, da han tilbød hende beløbet.

Nr. 1889 • København 26.05.1592
Dombog 13, Fol. 322V-325R
Mette Axelsdatter (adel) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Sallinge Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 25.9.1591 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at hun skulle betale sin bror 167 daler, han på hendes vegne havde lånt Peder Thott. • Trykt: GDD4, nr. 73

Nr. 1890 • København 26.05.1592
Dombog 13, Fol. 316V-318V
Eyler Kruckow (adel • Årslevgård, Årslev S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Skov m.v. - jagt (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged, kost og tæring; jagt, krybskytteri) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Falster Sdr. Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 67 og 68; Recessens kap. 27
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 2.12.1590 havde afvist herredsfogedens dom, da han havde dømt sagsøger for krybskytteri og blot dømt herredsfogeden til at betale kost og tæring. • Trykt: GDD4, nr. 76

Nr. 1891 • København 26.05.1592
Dombog 13, Fol. 325R-326V
Mette Kruckow (adel) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Afgifter og ydelser - landgilde (appel, myndighed, landsdommer; fæsteforhold, fæste, udvisning, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Vindinge Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom, der frifandt to bønder fra at blive udvist af deres gårde p.g.a. manglende landgildebetaling.

Nr. 1892 • København 26.05.1592
Dombog 13, Fol. 320V-322R
Laurids Straale (adel • Torpegård, Sdr. Nærå S., Åsum H., Odense A.) mod Anne Skovgaard (adel • Barløse, Barløse S., Båg H., Odense A.)
Pant (appel, henskydelse, herredsting, myndighed, retspleje, Rettertinget; ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: til herredsting • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Sunds Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes afdøde mand 6.3.1585 havde henvist en sag om to pantsatte gårde til Rettertinget.

Nr. 1893 • København 26.05.1592
Dombog 13, Fol. 314V-316V
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Pant (ejendom, gods, pant, forlening) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde modtaget noget gods i pant af sin bror Knud Bille, skønt det var gods, Knud Bille havde fået i forlening af sin afdøde hustru og havde lovet ikke at forringe.

Nr. 1894 • København 27.05.1592
Dombog 13, Fol. 326V-329R
Caspar Paslick (adel • Rønnebæksholm, Rønnebæk S., Hammer H., Præstø A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Hegn m.v. - markskel (appel, henskydelse, kommission, myndighed, landsdommer; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: til kommission • med tidligere dom v. Sjællands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde underkendt et markskel mellem Hastrup og Beldringe.

Nr. 1895 • København 27.05.1592
Dombog 13, Fol. 330V-331V
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Christen Friis (adel • Borreby, Magleby S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Pant (ejendom, gods, pant, forlening) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne af Knud Bille havde fået noget gods i pant, som Knud Bille havde fået i forlening af deres afdøde søster, sålænge han levede, mod at han ikke forringede godset.

Nr. 1896 • København 27.05.1592
Dombog 13, Fol. 329R-33OV
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Peter Reedtz (adel)
Pant (ejendom, gods, pant, forlening) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne af Knud Bille havde fået noget gods i pant, som Knud Bille havde fået i forlening, sålænge han levede, af deres afdøde søster, mod at han ikke forringede godset. • Trykt: DD5, nr. 682; GDD4, nr. 77

Nr. 1897 • København 31.05.1592
Dombog 13, Fol. 332R-333R
Ermegaard Gyldenstierne (adel) mod Jacob Bjørn; Jørgen Friis; Godslev Budde; Mikkel Nielsen; Margrete Bjørn (adel • Stenalt; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Nessow, Øsel; Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, mededsmænd; ejendom, hovedgård, arv, kirkelige forhold, dåb) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: meded med 12 adelige
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse krævede Bjørnholm, skønt hendes afdøde søn var blevet døbt før han døde, hvorfor hun mente, at Bjørnholm burde tilfalde hende. • Trykt: DD5, nr. 683; GDD4, nr. 78

Nr. 1898 • København 31.05.1592
Dombog 13, Fol. 337R-339R
Albret Friis (adel • Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.) mod Albret Galskyt (adel • Sønderskov, Folding S., Malt H., Ribe A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 daler, hans hustru skyldte Reinholdt Torsmed i Flensborg.

Nr. 1899 • København 31.05.1592
Dombog 13, Fol. 333V-337R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Afgifter og ydelser - skat (appel, henskydelse, landsting, myndighed, landsdommer; afgifter, skat) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: til landsting påny • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Musse Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 15.3.1591 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at en enke af en af sagsøgers bønder skulle betale en skattegæld, skønt sagsøger mente, at bonden havde betalt.

Nr. 1900 • København 01.06.1592
Dombog 13, Fol. 340V-344V
Ove Lunge (adel • Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.) mod Margrete Friis (adel • Engelund, Fabjerg S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Pant (ejendom, gårde, pant, handel) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne af Knud Nielsen til Overgård havde fået et pantebrev på Bodum Bisgård, skønt sagsøger havde købt samme gård af Knud Nielsens arvinger.

Nr. 1901 • København 01.06.1592
Dombog 13, Fol. 339R-340V
Mads Eriksen (adel • Søgård, Sdr. Asmindrup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Erik Hardenberg (adel)
Pant (henskydelse, Rettertinget; ejendom, gods, pant) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået noget gods i pant af Niels Bild, skønt godset tilhørte Niels Bilds hustru.

Nr. 1902 • København 02.06.1592
Dombog 13, Fol. 344V-347R
Margrete Friis (adel • Engelund, Fabjerg S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Otte Hvidtfeldt; Albret Vind; Christen Krag; Erik Kaas (adel • Frøslevgård, Frøslev S., Morsø Sdr. H., Thisted A.; Ullerup, Galtrup S., Morsø Nr. H., Thisted A.; Glomstrup, Hvidbjerg S., Morsø Sdr. H., Thisted A.; Jølbygård, Solbjerg S., Morsø Nr. H., Thisted A.)
Retspleje - bevis (retspleje, bevis, vidneudsagn, skrivere, skøde, gæld, falskneri) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde vidnet, at et skøde og et gældsbrev, byskriveren i Nykøbing-Mors havde skrevet til sagsøger for Knud Nielsen i Overgård, på dennes begæring var blevet tilbagedateret, skønt byskriveren senere havde fragået dette vidneudsagn. • Trykt: GDD4, nr. 79

Nr. 1903 • København 02.06.1592
Dombog 13, Fol. 350R-353V
Knud Nielsens arvinger (adel) mod Margrete Friis (adel • Engelund, Fabjerg S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde givet Knud Nielsen i Overgård de 800 daler, han havde givet hende gældsbrev på. • Trykt: GDD4, nr. 80

Nr. 1904 • København 02.06.1592
Dombog 13, Fol. 354R-356V
Morten Nielsen (borger • Kerteminde) mod Frans Urne (adel • Assens)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 50 daler. • Trykt: GDD4, nr. 81

Nr. 1905 • København 02.06.1592
Dombog 13, Fol. 357R-359R
Borgmestre og råd (borger • Flensborg) mod borgmestre og råd (borger • Ålborg)
Handel og håndværk - handel (myndighed, byråd, retspleje, kongebrev; handel) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kongeligt Brev af 22.3.1578
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede Flensborg borgere at handle i Nibe og i Limfjorden. • Trykt: GDD4, nr. 82

Nr. 1906 • København 02.06.1592
Dombog 13, Fol. 347R-350R
Ove Lunge (adel • Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.) mod Margrete Friis (adel • Engelund, Fabjerg S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Køb og salg - skøde (skøde, falskneri) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået skøde på en gård i Skodborg Herred af Knud Nielsen i Overgård, som var tilbagedateret og derfor stred mod det skøde, sagsøger havde fået af Knud Nielsens arvinger.

Nr. 1907 • København 05.06.1592
Dombog 13, Fol. 366V-371R
Henrik Althoff; Henrik Appelhoff (borger • København; Køge) mod borgmestre og råd (borger • København)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd; kontrakt, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue med tidligere dom v. Københavns Byting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 11.6.1591 havde stadfæstet en bytingsdom om, at Hans Mynter havde opfyldt den kontrakt, han havde indgået med sagsøgerne om arven efter hans hustru, som var faster til sagsøgernes hustruer.

Nr. 1908 • København 05.06.1592
Dombog 13, Fol. 362V-363V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Christen Knap
Retspleje (myndighed, foged; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forfulgt en af hans tjenere for drab, hvortil Peder Brahe til Krogsholm mente, at han burde stævnes, da sagsøgte var hans foged. • Trykt: DD5, nr. 684; GDD4, nr. 83

Nr. 1909 • København 05.06.1592
Dombog 13, Fol. 359V-362V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Margrete Hvidtfeldt; Erik Mogensen; Morten Mogensen; Claus Mogensen (Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, gods, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde skøde på noget gods, den ufri Tord Skrædder, som var gift med Maren Eriksdatter, havde givet dem til skade for Maren Eriksdatters arvinger.

Nr. 1910 • København 05.06.1592
Dombog 13, Fol. 363V-366V
Søren Joensen (bonde • Bregnholm, Åse S., Vrads H., Skanderborg A.) mod Helvig Kaas (adel • Lønsgård, Linnerup S., Vrads H., Skanderborg A.)
Afgifter og ydelser - tiende (retspleje, kongebrev; kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kongeligt Brev af 10.8.1572
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun havde fæstet kirkens del af tienden i Ål Sogn, skønt almuen tidligere havde fæstet den.

Nr. 1911 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 377R-378R
Christen Laugesen (borger • Ribe) mod Otte Hvidtfeldt (adel • Frøslevgård, Frøslev S., Morsø Sdr. H., Thisted A.)
Gæld • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 110 daler.

Nr. 1912 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 382R-385R
Hartvig van Retzenberg mod borgmestre og råd (borger • København)
Gæld (appel, myndighed, byråd, retspleje, bevis; gæld) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 24.11.1590 havde dømt ham til at skaffe et brev til stede fra Henrik Søndag som bevis på sit gældskrav.

Nr. 1913 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 385R-387R
Poul Jacobsen; Oluf Aagesen (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Gæld (appel, myndighed, byråd; arv, gæld) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 10.12.1591 havde dømt dem til at betale Oluf Jensen og Laurids Rasmussen 200 daler af den arv, der var tilfaldet dem efter Niels Andersen.

Nr. 1914 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 380R-382R
Hartvig van Retzenberg mod borgmestre og råd (borger • København)
Gæld (appel, effektuering, myndighed, byråd; gæld) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de ikke havde sørget for, at Gertrud Kochs betalte ham de penge, hun var blevet dømt til at betale.

Nr. 1915 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 378V-380R
Oluf Simonsen (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (appel, myndighed, byråd; handel, gæld, kaution) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 18.6.1591 havde frifundet Oluf Madsen og Knud Markvardsen for en kautionsforpligtelse overfor Johan Ohm for 4 1/2 læster malt, han havde købt af sagsøger. • Trykt: GDD4, nr. 84

Nr. 1916 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 374R-377R
Hans Kortsen mod borgmestre og råd (borger • København)
Pant (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, byråd; ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: ny behandling • med tidligere dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 9.9.1588 havde fradømt ham en gård, han havde i pant med besked om at sagsøge arvingerne, ville han have sine penge.

Nr. 1917 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 371R-373V
Laurids Jørgensen mod borgmestre og råd (borger • København)
Penge m.v. - regnskabsaflæggelse (appel, myndighed, byråd; regnskab) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 11.12.1590 havde dømt ham for et mangelfuldt regnskab, han havde aflagt Jørgen Kydt.

Nr. 1918 • København 06.06.1592
Dombog 13, Fol. 387R-390V
Bernt Skyrmand; Johan Skyrmand (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Fiskeri og søfart - søfart (appel, myndighed, byråd; søfart, krigsforhold, fribyttere) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Sørettens kap. 53
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 11.6.1591 havde dømt dem til at betale skipper Jens Lauridsen i Flensborg fragt for noget gods, engelske fribyttere havde frataget dem.

Nr. 1919 • København 13.06.1593
Dombog 13, Fol. 393R-395R
Anders Skram (adel) mod Anders Dresselberg (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Afgifter og ydelser - tiende (henskydelse, herredsting; kirkelige forhold, afgifter, tiende, fæsteforhold, fæste) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde bortfæstet kirkens del af tienden i Resen Sogn til Jørgen Christoffersen, skønt sagsøger havde fæstebrev på samme tiende.

Nr. 1920 • København 13.06.1593
Dombog 13, Fol. 395R-397R
Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Anders Dresselberg (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Afgifter og ydelser - tiende (henskydelse, herredsting; kirkelige forhold, afgifter, tiende, fæsteforhold, fæste) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde bortfæstet kirkens del af tienden i Dejbjerg Sogn til Jens Christensen og Knud Mortensen, skønt sagsøger havde fæstebrev på samme tiende.

Nr. 1921 • København 13.06.1593
Dombog 13, Fol. 391V-393R
Niels Madsen (bonde • Skævinge S. & By, Strø H., Frederiksborg A.) mod Anders Dresselberg landsdommer (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Tyveri m.v. - tyveri (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bøder, edsaflæggelse; tyveri, husdyr) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • bøder • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.3.1590 havde idømt ham tre marks bøder, fordi han havde erklæret under ed, at to af hans nabos får tilhørte ham. • Trykt: GDD4, nr. 93

Nr. 1922 • København 14.06.1593
Dombog 13, Fol. 397R-400V
Iver Juul (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.) mod Mourids Stygge landsdommer; Hans Lindenov landsdommer; Jørgen Friis landsdommer (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Afgifter og ydelser - afgift (appel, myndighed, landsdommer; broer, fæsteforhold, afgifter, ægt og arbejde, brokorn) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Hindsted Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 25.9.1591 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at sagsøgers bønder skulle betale til Skibsted Bro, skønt bønderne sjældent kom til Hobro. • Trykt: GDD4, nr. 86

Nr. 1923 • København 14.06.1593
Dombog 13, Fol. 400V-405R
Jordan Hansen (gejstlig • Laholm, Hallands L.) mod Mogens Madsen; e. a. (gejstlig • Lund)
Kirkelige forhold - præsteskab (appel, myndighed, landemode, retspleje, forlig, fortabelse af embede; kirkelige forhold, embede, skoler, kaldsbrev) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landemode
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dette 9.3.1593 havde fradømt ham hans kald, fordi han ikke havde overholdt et forlig med skolemesteren, og fordi han aldrig havde fået brev på kaldet.

Nr. 1924 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 410V-412R
Oluf Hansen (borger • Odense) mod Erik Bille (adel • Grøftebjerg, Vissenbjerg S., Odense H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - arrest (henskydelse, herredsting, retspleje, arrest og beslaglæggelse; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet ham arrestere, skønt han havde betalt hans hustrus gældsbrev.

Nr. 1925 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 405V-407R
Niels Hammer (borger • Malmö) mod borgmestre og råd (borger • Køge)
Arv og skifte - arv (appel, henskydelse, landsting, myndighed, byråd; værgemål, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: til landsting • stadfæstelse af dom v. Køge Rådstue
Retsgrundlag: Forordning om Sjælegave
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 4.5.1593 havde fradømt to børn, han var værge for, arven efter deres faster. • Trykt: GDD4, nr. 88

Nr. 1926 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 409R-410V
Jacob Madsen (gejstlig • Odense) mod Jørgen Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.)
Gæld (henskydelse, herredsting; gæld, renter, erstatning) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde sin søns gældsbrev til Hans Skomager i Haderslev, hvorfor sagsøger fandt, at han skulle erstatte ham de 420 daler i rente, sagsøger var blevet fradømt.

Nr. 1927 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 407V-409R
Hans Skomager (borger • Haderslev) mod Jacob Madsen (gejstlig • Odense)
Gæld (gæld, renter) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede 420 daler i rente af et gældsbrev og ikke 180 daler, som, sagsøger mente, var det rette rentebeløb. • Trykt: GDD4, nr. 87

Nr. 1928 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 412R-413R
Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder) mod Mogens Svave (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (henskydelse, værneting; gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til sagsøgtes værneting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 200 mark lybsk.

Nr. 1929 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 413V-415V
Gabriel Svale (adel • Bjällerup, Bjällerups S., Torna H., Malmöhus L.) mod Sara Pedersdatter (adel)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (retspleje, morgengave; ejendom, gårde, gods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ifølge et morgengavebrev krævede gård og gods efter sin afdøde mand, sagsøgers bror. • Trykt: GDD4, nr. 89

Nr. 1930 • København 15.06.1593
Dombog 13, Fol. 416R-417V
Vennicke Villumsdatter (adel) mod Lauge Beck; Claus Hundermark (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Gjerderup)
Ægteskab (retspleje, kontrakt; ægteskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. kommission
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde indgået en kontrakt med hende om, at hun skulle have 150 daler årligt, indtil man fandt ud af, hvor Herluf Daa opholdt sig.

Nr. 1931 • København 18.06.1593
Dombog 13, Fol. 424R-425V
Ove Lunge (adel • Tirsbæk, Engum S., Hatting H., Vejle A.) mod Karen Bryske (adel • Slumstrup, Sædding S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Arv og skifte - arv (appel, effektuering; regnskab, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke havde fulgt en dom om fjorten dage før pinsedag 1591 at komme til Vejle med alle breve, dokumenter og jordebøger for at afgøre arven efter Iver Lunge.

Nr. 1932 • København 18.06.1593
Dombog 13, Fol. 425V-427V
Christen Madsen mod Thomas Fasti (adel)
Penge m.v. - regnskab (henskydelse, kommission; gæld, regnskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde aftvunget ham et gældsbrev på 300 daler som sikkerhed for en regnskabsaflæggelse. • Trykt: GDD4, nr. 90

Nr. 1933 • København 18.06.1593
Dombog 13, Fol. 417V-424R
Mourids Podebusk (adel • Kørup, Krogsbøllegård S., Skam H., Odense A.) mod Claus Pors; Rudbeck Pors; Anne Pors; Margrete Pors; Hilleborg Pors (adel)
Køb og salg - skøde (appel, retspleje, rigens forfølgning; ejendom, gods, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Langelands Nr. Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi deres afdøde far havde fået et skøde af nu afdøde Jens Jørgensen i Egeløkke på alt dennes gods, skønt Jens Jørgensen havde været i rigens forfølgning. Derefter havde Stig Pors skødet Ebbe Munk alt godset.

Nr. 1934 • København 19.06.1593
Dombog 13, Fol. 427V-429V
Karen Bryske (adel • Slumstrup, Sædding S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Retspleje - kost og tæring (appel, retspleje, kost og tæring, skadegæld; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Bølling Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde betalt hende kost og tæring samt skadegæld på et gældsbeløb på 200 daler.

Nr. 1935 • København 20.06.1593
Dombog 13, Fol. 429V-432R
Anne Tidemands (adel • Broholm, Gudme S., Gudme H., Svendborg A.) mod Anders Maltesen (adel • Albæk, Suldrup S., Hornum H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, livsbrev, signet og segl; ejendom, gods, arv) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke, som lovet, ville underskrive det brev, hendes mand havde givet hende, på at beholde godset til hun døde.

Nr. 1936 • København 20.06.1593
Dombog 13, Fol. 434V-436R
Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge) mod Otte Hvidtfeldt (adel • Frøslevgård, Frøslev S., Morsø Sdr. H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, gårde, handel, kaution, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke kunne få en gård udleveret efter Lauge Hvidtfeldt, skønt han havde kautioneret for købet deraf. • Trykt: GDD4, nr. 91

Nr. 1937 • København 20.06.1593
Dombog 13, Fol. 432R-433R
Jost van Ertzen mod Mogens Gøye; Absalon Gøye; Laurids Straale; Erik Mogensen (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.; Kelstrup, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.; Torpegård, Sdr. Nærå S., Åsum H., Odense A.; Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Gæld (appel, myndighed, kommission; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde frifundet Jørgen Qvitzow for sagsøgers gældskrav til hans bror. • Trykt: GDD4, nr. 92

Nr. 1938 • København 20.06.1593
Dombog 13, Fol. 433V-434R
Erik Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, forlig) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde afvist hans tjeners besked om, at sagsøger var lovligt undskyldt for at komme til Vissenbjerg Birketing, da han var stævnet af Karl Bryske.

Nr. 1939 • København 21.06.1593
Dombog 13, Fol. 436R-439V
Peder Mørk (bonde • Langkær) mod Karen Bryske (adel • Slumstrup, Sædding S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (henskydelse, landsting; kontrakt, ejendom, gårde, enge, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke havde opfyldt en kontrakt, de havde indgået om, at hun skulle have deres selvejergård, mod at hun indløste nogle pantsatte enge. Tværtimod havde hun blot brugt af engene uden at indløse dem.

Nr. 1940 • København 22.06.1593
Dombog 13, Fol. 441V-443V
Oluf Hansen (borger • Odense) mod Otte Hvidtfeldt; Anders Hvidtfeldt; Mogens Bille (adel • Frøslevgård, Frøslev S., Morsø Sdr. H., Thisted A.; Trondstad, Hurum, Norge; Rynkebygård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde forpligtet sig til at betale ham den gæld, deres afdøde far og bror skyldte ham.

Nr. 1941 • København 22.06.1593
Dombog 13, Fol. 439V-441R
Anders Kaas; Hartvig Kaas (adel • Kiel; Højrup, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Jacob Høg (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, forlig; ejendom, gårde, skøde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han af Claus Hvidtfeldt havde fået skøde på en gård, skønt de havde aftalt med Claus Hvidtfeldt, at de skulle indløse gården, der var pantsat til Erik Bille.

Nr. 1942 • København 28.05.1594
Dombog 13, Fol. 444V-446R
Mette Wonsfleth mod Albret Vind; Jacob Vind; Henrik Vind; Christen Lange; Christen Prip; Hartvig Staverskov; Enevold Kruse; Ingeborg Vind (adel • Ullerupgård, Galtrup S., Morsø Nr. H., Thisted A.; Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.; Bramming, Bramming S., Gørding H., Ribe A.; Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.; Hennegård, Henne S., V. Horne H., Ribe A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Arv og skifte - arv (ægteskab, arv, afgifter, brudeskat) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville udlevere hendes brudeskat på 2000 daler, hendes afdøde mand havde modtaget ved ægteskabets indgåelse. • Trykt: GDD4, nr. 95

Nr. 1943 • København 28.05.1594
Dombog 13, Fol. 447V-450V
Borgerne; borgerne (borger • Holbæk; Nykøbing-Sjælland) mod Niels Henriksen (Helsingør)
Handel og håndværk - forprang (handel, forprang) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Landstingsdom af 3.5.1592
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han handlede ulovligt på Isefjorden og købte bøndernes varer i forprang.

Nr. 1944 • København 28.05.1594
Dombog 13, Fol. 446R-447R
Merete Griis; Margrete Griis (adel • Jonsjö, Veddige S., Viske H., Hallands L.; Jonsjö, Veddige S., Viske H., Hallands L.) mod Oluf Guldbrandsen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning om Morgengave
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede sin hustrus morgengave fra hendes tidligere mand, Bent Griis, udleveret. • Trykt: DD5, nr. 720; GDD4, nr. 96

Nr. 1945 • København 29.05.1594
Dombog 13, Fol. 452V-454R
Maren Sandberg (adel) mod Jens Trane (borger • Malmö)
Gæld (appel; gæld, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Malmö Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han krævede hende for et pantebrev, hendes afdøde mand havde givet hans afdøde principal.

Nr. 1946 • København 29.05.1594
Dombog 13, Fol. 451R-452V
Jørgen van Senden; Joachim van Senden (Lübeck; Lübeck) mod borgmestre og råd (borger • Malmö)
Retspleje (myndighed, byråd, retspleje, udsættelse; kontrakt) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde opholdt en sag ang. en kontrakt mellem sagsøgerne og Kort Valkeling.

Nr. 1947 • København 29.05.1594
Dombog 13, Fol. 454R-454V
Vennicke Villums (adel) mod Herluf Daa (adel)
Ægteskab (effektuering, henskydelse, ny behandling; ægteskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: stævnes påny
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde efterkommet en rettertingsdom om, at han skulle behandle hende som sin hustru.

Nr. 1948 • København 30.05.1594
Dombog 13, Fol. 454V-455V
Jørgen Madsen Skrædder (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd, retspleje, arv og gæld; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 18.5.1593 have fradømt ham 14 1/2 daler, eftersom hans hustru havde fragået arv og gæld efter hendes afdøde mand. • Trykt: GDD4, nr. 97

Nr. 1949 • København 30.05.1594
Dombog 13, Fol. 459V-460V
Jørgen Madsen Skrædder (borger • København) mod borgmestre og råd (København)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 10.7.1593 havde frifundet Anne Knud Lindegårds for at udlevere hans hustru nogle dokumenter, hendes far havde opbevaret for sagsøgers afdøde svoger.

Nr. 1950 • København 30.05.1594
Dombog 13, Fol. 457V-459R
Kirsten Svale; Ermegaard Svale (adel) mod Gabriel Svale; Niels Svale (Bjällerup, Bjällerups S., Torna H., Malmöhus L.; Assemose, Longelse S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, hovedgård, pant, kontrakt) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde pantsat Bisbo til deres svigerinde, skønt de havde indgået en kontrakt om, at de kun måtte afhænde gården til sagsøgerne.

Nr. 1951 • København 30.05.1594
Dombog 13, Fol. 460V-464R
Laurids Ebbesen (adel • Tulstrup, Sall S., Houlbjerg H., Viborg A.) mod Peder Munk; e. a. (adel • Vesterris, Testrup S., Rinds H., Viborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse forholdt ham en ejendom i Sahl, skønt han havde skøde derpå. • Trykt: GDD4, nr. 98

Nr. 1952 • København 30.05.1594
Dombog 13, Fol. 455V-457R
Peder Knudsen (adel • Åkervig, Stenkyrka S., Tjörns H.) mod Børge Green (adel • Ristenæs)
Ærekrænkelse (ære, sædelighed, lejermål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hans hustru havde beskyldt sagsøgers hustru for at have født tre børn, før hun blev gift med sagsøger.

Nr. 1953 • København 31.05.1594
Dombog 13, Fol. 464R-466R
Anne Skovgaard; Anne Skovgaard; Margrete Skovgaard; Karen Skovgaard (adel • Barløse, Barløse S., Båg H., Odense A.; Varho, Gørding S., Gørding H., Ribe A.; Sanderumgård, Davinde S., Åsum H., Odense A.) mod Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Gæld (henskydelse, landsting; værgemål, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne som værge for deres niece Karen Skram krævede hende for et gældsbeløb.

Nr. 1954 • København 31.05.1594
Dombog 13, Fol. 466V-469V
Anders Dresselberg (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.) mod Mourids Stygge; Jørgen Friis; Niels Kaas; Jørgen Rosenkrantz; Rosenkrantz; Christen Skeel; Hans Lindenov; Ludvig Munk (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Tårupgård, Tårup S., Fjends H., Viborg A.; Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.; Fussingø, Ålum S., Sønderlyng H., Viborg A.; Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.; Kvistrup , Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Kirkelige forhold (appel, myndighed, kommission; kirkelige forhold, fæsteforhold, fæste, afgifter, tiende) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 1589 havde fradømt Ribe Domkapitel retten til at bortfæste Staby Kirkes jorder, ejendomme og tiende og tildømt Mariager Kloster samme ret. • Trykt: DD5, nr. 721; GDD4, nr. 99

Nr. 1955 • København 01.06.1594
Dombog 13, Fol. 469V-481V
Kronen (adel) mod Jacob Rostrup (adel)
Tyveri m.v. - sørøveri (retspleje, kongelig anklager, livsstraf; søfart, tyveri, sørøveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • dødsstraf
Anklager: Ja: Ove Lunge
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for sørøveri. • Trykt: DD5, nr. 722

Nr. 1956 • København 03.06.1594
Dombog 13, Fol. 481V-484R
Oluf Hansen (borger • Odense) mod Hans Urne (adel • Dræbygård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Angreb mod liv og legeme - legemskrænkelse (gæld, vold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde overfaldet ham, da han krævede sin gæld i hans herberg i Odense. • Trykt: GDD4, nr. 100

Nr. 1957 • København 03.06.1594
Dombog 13, Fol. 487V-488R
Mette Bagers (borger • Næstved) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byting) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt hende ved landstinget, førend sagen var afgjort ved bytinget.

Nr. 1958 • København 03.06.1594
Dombog 13, Fol. 484R-487V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Mette Rud; Johan Rud; Johan Barnekow; Henrik Lykke; Frederik Qvitzow; e. a. (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.; Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.; Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.; Overgård, Udbyneder S., Gjerlev H., Randers A.; Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.)
Arv og skifte - skifte (arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse forholdt hans hustru arven efter Sidsel Oxe. • Trykt: GDD4, nr. 101

Nr. 1959 • København 04.06.1594
Dombog 13, Fol. 488V-489V
Oluf Bager (borger • Odense) mod Gabriel Svale; Niels Svale; Kirsten Svale; Ermegaard Svale; Sara Pethers (adel • Bjällerup, Bjällerups S., Torna H., Malmöhus L.; Assemose, Longelse S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld efter Christen Svale.

Nr. 1960 • København 04.06.1594
Dombog 13, Fol. 490V-491V
Oluf Bager (borger • Odense) mod Albret Oxes arvinger (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 1961 • København 04.06.1594
Dombog 13, Fol. 489V-490V
Bernt Skyrmand; Johan Skyrmand (borger • København; København) mod Anne Norby (adel)
Gæld (gæld, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld for silke og kramvarer.

Nr. 1962 • København 04.06.1594
Dombog 13, Fol. 493V-496R
Bernt Skyrmand; Johan Skyrmand (borger • København; København) mod Magdalene Heest; Mourids Podebusks arvinger (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: ingen dom
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 daler, de havde forstrakt Claus og Predbjørn Podebusk i Frankrig og Tyskland.

Nr. 1963 • København 04.06.1594
Dombog 13, Fol. 492R-493V
Christoffer Bild (adel • Sonnerup, Kirke Hvalsø S., Volborg H., Københavns A.) mod Lauge Beck; Jacob Grubbe; Elsebet Grubbe; Niels Arenfeldt (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Rögle, Välinge S., Luggude H., Malmöhus L.; Gundetved, Buerup S., Løve H., Holbæk A.)
Arv og skifte - skifte (arv, skifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde skiftet arven efter Regitze Grubbe, uden at han var tilstede. • Trykt: GDD4, nr. 102

Nr. 1964 • København 05.06.1594
Dombog 13, Fol. 496V-499R
Gabriel Sparre (adel • Svaneholm, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Jens Falster; Johanne Falster; Sidsel Falster; Margrete Falster (adel • Korselitse, Sdr. Alslev S., Falsters Sdr. H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, gavebrev, signet og segl; ejendom, gods) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi deres afdøde søster Hilleradt Falster havde fået noget gods af Gørvill Gyldenstierne, skønt hun ikke havde underskrevet gavebrevet.

Nr. 1965 • København 06.06.1594
Dombog 13, Fol. 499V-505R
Mette Rud; Mogens Gøye; Henrik Lykke; Johan Rud; Johan Barnekow; Frederik Qvitzow; Christen Barnekow (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.; Overgård, Udbyneder S., Gjerlev H., Randers A.; Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.; Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.; Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.; Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Ingeborg Bille (adel • Egede, Ø. Egede S., Fakse H., Præstø A.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få hende til at opfylde Erik Podebusks morgengavebrev til Sidsel Oxe. • Trykt: GDD4, nr. 103/s. 423

Nr. 1966 • København 05.05.1595
Dombog 13, Fol. 506V-509R
Kronen (adel) mod Erik Lange (adel)
Fredsbrud (henskydelse, Rettertinget, retspleje, kongelig anklager; fredsbrud) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Anklager: Ja: Christen Holck
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for forsømmelighed.

Nr. 1967 • København 05.05.1595
Dombog 13, Fol. 512R-514R
Karen Krabbe (adel) mod Erik Lange (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 25.883 daler. • Trykt: GDD4, nr. 108

Nr. 1968 • København 05.05.1595
Dombog 13, Fol. 509V-512R
Karen Maltesdatter (adel • Brunbjerg, Sdr. Borris S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Hans Lindenov; Ove Lunge; Erik Lange (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.; Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.; Stougård, Tørring S., Vrads H., Skanderborg A.)
Gæld (kontrakt, gæld) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få forklaret en kontrakt mellem hende og hendes søn, om hvorledes gælden skulle deles mellem dem.

Nr. 1969 • København 14.07.1595
Dombog 14, Fol. 5R-5V
Axel Brahe (adel • Elved, Veflinge S., Skovby H., Odense A.) mod Anders Green (adel • Sundsby, Valla S., Tjörns H., Göteborgs L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, kirkegods, forlening) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for nogle gårde, der ikke hørte til det vikariegods, denne havde i forlening.

Nr. 1970 • København 14.07.1595
Dombog 14, Fol. 2R-4V
Jørgen Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Skov m.v. - ulovlig hugst (appel, myndighed, landsdommer; hugst) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Göinge Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 8 og 30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom over en af hans bønder for ulovlig hugst.

Nr. 1971 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 9V-12R
Kjeld Mogensen mod Mourids Stygge landsdommer; Jørgen Friis landsdommer (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, stævning, afvisning; ejendom, skøde, arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde afvist, at han kunne stævne Søren Mortensen Hegelund ang. et skøde, sålænge han ikke også stævnede arvingerne til den person, der havde givet Søren Hegelund skødet.

Nr. 1972 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 7V-9V
Frants Urne (adel) mod Gabriel Knudsen (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bevis; ejendom, gårde, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Assens Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en rådstueretsdom om, at sagsøger skulle bevise, at der var mangler på den gård, han havde købt af Morten Nissen.

Nr. 1973 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 5V-7V
Jørgen Hansen (bonde • Skalbjerg, Vissenbjerg S., Odense H., Odense A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, lensmand; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Vissenbjerg Birketing
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en birketingsdom om, at han besad en gård mod lensmandens vilje.

Nr. 1974 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 17R-18R
Oluf Bager (borger • Odense) mod Kjeld Baad (adel • Skovsbo, Fuglsbølle S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 8
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 1975 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 12R-13R
Oluf Bager (borger • Odense) mod Erik Hardenberg (adel • Søgård)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 240 daler, 3 mk. og 4 sk.

Nr. 1976 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 14V-17R
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - lån og betroelse (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, betroelse, livstid) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Båg Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 27
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 5.4.1595 havde underkendt en herredstingsdom om en adeligs guldkæde, der på livstid var udlånt.

Nr. 1977 • København 16.07.1595
Dombog 14, Fol. 13V-14V
Mads Eriksen Vasbyrd (adel • Søgård, Sdr. Asmindrup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Gabriel Knudsen (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, skøde) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Harrested Birketing
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.4.1594 havde stadfæstet en birketingsdom, der anerkendte, at Birgitte Daa kunne skøde Margrete Skovgaard en del af en gård.

Nr. 1978 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 22R-25R
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Helvig Hardenberg; Niels Bager; Ditlev Seedst; Oluf Hansen (adelig; borgerlig • Odense; Odense; Odense)
Gæld • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse krævede en gæld efter deres svoger.

Nr. 1979 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 18R-20V
Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Eriks Sjællandske Lov I-28; Recessens kap. 53
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på gæld, hans bror og dennes hustru Birgitte Banner havde optaget.

Nr. 1980 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 31V-32R
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Peder Thott (adel • Boltinggård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: uden afgørelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for nogle pantsatte gårde.

Nr. 1981 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 25R-26V
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Helvig Hardenberg (adel • Arreskov, Ø. Hæsinge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for nogle gårde, deres søster havde pantsat til hende.

Nr. 1982 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 29R-31V
Helvig Hardenberg (adel • Arreskov, Ø. Hæsinge S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi deres svoger havde pantsat en række gårde til hende.

Nr. 1983 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 20V-22R
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Ludvig Munk (adel • Nørlund, Ravnkilde S., Års H., Ålborg A.)
Pant (ejendom, gods, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for noget gods, deres svoger havde pantsat til ham.

Nr. 1984 • København 17.07.1595
Dombog 14, Fol. 26V-29R
Absalon Gøye (adel • Kelstrup, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Angreb mod liv og legeme - åråd (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, edsaflæggelse, bogsed, meddelagtighed; vold, åråd) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 19.10.1594 havde underkendt en bogsed om åråd.

Nr. 1985 • København 18.07.1595
Dombog 14, Fol. 32V-34R
Ditlev Seedst (borger) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 500 rigsdaler.

Nr. 1986 • København 18.07.1595
Dombog 14, Fol. 102V-104V
Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.) mod Mogens Bille; Ove Bille; Peder Bille; Sophia Bille; Hilleborg Bille; Margrete Bille (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1200 daler.

Nr. 1987 • København 18.07.1595
Dombog 14, Fol. 37R-40R
Knud Bille; Laurids Straale; Melkior Hvass; Erik Bille; Birgitte Bille (adel • Billeskov, Kerte S., Båg H., Odense A.; Torpegård, Sdr. Nærå S., Åsum H., Odense A.; Hjortholm; Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 600 rigsdaler.

Nr. 1988 • København 18.07.1595
Dombog 14, Fol. 40V-46R
Kronen (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Peder Norby (adel)
Angreb mod liv og legeme - mord (retspleje, kongelig anklager, henrettelse, halshugning; vold, mord) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • halshugning
Anklager: Ja: Sigvord Grubbe
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for mord på sin tjener.

Nr. 1989 • København 18.07.1595
Dombog 14, Fol. 34R-37R
Ludvig Munk (adel • Nørlund, Ravnkilde S., Års H., Ålborg A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for nogle gårde, deres søster havde pantsat ham.

Nr. 1990 • København 19.07.1595
Dombog 14, Fol. 52V-54V
Ingeborg Bille (adel • Egede, Ø. Egede S., Fakse H., Præstø A.) mod Sidsel Oxes arvinger (adel)
Arv og skifte - arv (ejendom, løsøre, arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få tildømt halvdelen af sin afdøde mands løsøre.

Nr. 1991 • København 19.07.1595
Dombog 14, Fol. 55R-58V
Margrete Hvidtfeldt (adel • Snöstorp, Snöstorps S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde bemægtiget sig noget af sagsøgers brors gods med et brev, hun intet kendte til.

Nr. 1992 • København 19.07.1595
Dombog 14, Fol. 50R-52V
Erasmus Heydemand (gejstlig • Ribe) mod Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, retspleje, forlig; ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Forlig • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Møgeltønder Birketing
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne uberettiget sad inde med seks af Møgeltønders Kirkes jorder.

Nr. 1993 • København 19.07.1595
Dombog 14, Fol. 47R-50R
Erasmus Heydemand (gejstlig • Ribe) mod Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder)
Kirkelige forhold (retspleje, forlig; kirkelige forhold, regnskab, kirkeværger) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forhindret kirkeværgerne i Møgeltønder og daler i at aflægge regnskab for kapitlet.

Nr. 1994 • København 19.07.1595
Dombog 14, Fol. 46R-47R
Mette Emmiksdatter (adel) mod Bertram Pogwisch (adel)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (henskydelse, landsting, retspleje, morgengave; ejendom, hovedgård, pant) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: behandling ved landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et morgengavebrev, hvortil sagsøger ikke havde samtykket, at to hovedgårde blev stillet som pant.

Nr. 1995 • København 23.07.1595
Dombog 14, Fol. 58V-60V
Jørgen Friis; Christoffer Parsberg (adel • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Sødal, Rødding S., Nørlyng H., Viborg A.) mod Henrik Below; Christen Munk; Hilleborg Daa; Jens Pedersen (adelig; gejstlig • Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.; Gjessinggård, Tvede S., Nørhald H., Randers A.; Tjele, Tjele S., Sønderlyng H., Viborg A.; Viborg)
Retspleje - lovhævd (henskydelse, landsting; ejendom, kirkegods, lovhævd) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landstinget
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde gjort lovhævd 1587 på et kirkebol i Løvel, skønt det stred mod en anden lovhævd af 1484.

Nr. 1996 • København 24.07.1595
Dombog 14, Fol. 62V-63V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Pernille Rud; Johan Barnekow (adel • Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.; Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv (arv, regnskab) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-18
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde fjernet Sidsel Oxes regnskabsbog.

Nr. 1997 • København 24.07.1595
Dombog 14, Fol. 63V-66V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Sidsel Oxes arvinger (adel)
Arv og skifte - arv (arv, penge) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for de penge, der var blevet udtaget af boet efter Sidsel Oxe.

Nr. 1998 • København 24.07.1595
Dombog 14, Fol. 60V-62V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Henrik Lykke; Johan Rud; Johan Barnekow; Christen Barnekow (adel • Overgård, Udbyneder S., Gjerlev H., Randers A.; Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.; Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.; Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.)
Arv og skifte - arv • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL's Fortale; Sjællandske Lov I-15; Recessens kap. 39; Håndfæstningens kap. 38
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for arv efter Sidsel Oxe.

Nr. 1999 • København 24.07.1595
Dombog 14, Fol. 66V-68V
Niels Olsen (bonde • Hellev, Bjerreby S., Sunds H., Svendborg A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 16.11.1594 havde stadfæstet et skøde, hans stedsøn havde givet Helvig Hardenberg på en gård i Norre.

Nr. 2000 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 68V-69V
Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Magdalene Banner; Karen Banner; Christenze Nielsdatter; Erik Lykke; Jørgen Due (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.; Berritsgård, Tårs S., Musse H., Maribo A.; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, gods, arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde delt Kirsten Nielsdatters gods uden, at sagsøgers hustru var blevet delagtiggjort.

Nr. 2001 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 76V-79V
Frants Urne (adel) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Kerteminde Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 30.9.1592 havde stadfæstet en bytingsdom om, at Morten Nielsen kunne betale sin gæld i malt.

Nr. 2002 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 69V-71R
Peder Brahe (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Tale Ulfstand (adel • Högestads S. & By, Herrestads H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (kontrakt, ejendom, gods) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes afdøde bror ikke havde overholdt en række kontrakter om gods, han havde oprettet med sagsøger.

Nr. 2003 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 72R-74R
Anne Tidemands (adel • Broholm, Gudme S., Gudme H., Svendborg A.-) mod Anders Maltesen (adel • Albæk, Suldrup S., Hornum H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (henskydelse, samfrænder; arv, morgengave) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til samfrænder påny
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi man ikke forlods ville udrede hendes morgengave af arven.

Nr. 2004 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 74V-76V
Peder Brahe; Dorte Gøye (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.; Torbenfeld, Frydendal S., Tuse H., Holbæk A.) mod Tale Ulfstand (adel • Högestads S. & By, Herrestads H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, hovedgård, arv, skifte) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi Skaftelevgård ikke var blevet indført i skiftet efter Hak Ulfstand.

Nr. 2005 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 79V-79V
Frans Urne (adel) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byfoged; ejendom, gårde, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt byfogeden i Assens til at give Morten Nissen skøde på en gård.

Nr. 2006 • København 25.07.1595
Dombog 14, Fol. 71R-72R
Christen Mikkelsen (gejstlig) mod Jens Ravn (gejstlig • Bjørnsholm, Overlade S., Års H., Ålborg A.)
Afgifter og ydelser - tiende (kirkelige forhold, kontrakt, afgifter, tiende) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kontrakt om tiende, han havde indgået med sin forgænger.

Nr. 2007 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 79V-82R
Axel Brahe; Margrete Gøye (adel) mod Mogens Gøye; Karen Krabbe (adel • Bollerup, Bollerups S., Ingelstads H., Kristianstads L.; Skærsø, Dråby S., Mols H., Randers A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, gavebrev; arv, ejendom, hovedgård) • Kongen til stede; 9 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-5
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville følge et gavebrev, Christoffer Gøye havde givet sine nevøer og niecer på Gunderslev. • Trykt: DD5, nr. 737

Nr. 2008 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 86R-87R
Hans Lademager (borger) mod borgmestre og råd (borger • København)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd, retspleje, forlig; arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom, de havde afsagt 8.3.1594 om arv efter hans svoger.

Nr. 2009 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 85R-85V
J. J. mod Mette Wonsfleth (adel • Enderup, V. Nykirke S., Skast H., Ribe A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2010 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 87R-88V
Niels Kaas (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Karen Maltesdatter (adel • Brunbjerg, Jylland)
Gæld (ejendom, hovedgård, gæld) • Kongen til stede; 7 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 5.5.1595
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på hovedgården på Ryhave.

Nr. 2011 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 84R-85R
Niels Bentsen; Jens Bentsen; Jens Lauridsen (borger • Roskilde; Roskilde; Roskilde) mod Claus Jørgensen
Gæld (appel; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Sjællands Landsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2012 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 82R-83R
Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder) mod Erasmus Heydemand (gejstlig)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kontrakt, han ikke havde overholdt.

Nr. 2013 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 92R-94R
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Inger Clausdatter (adel)
Pant • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Ellen Basse havde udstedt hende et pantebrev på 2000 daler og 200 ungarnske gylden til skade for hans hustru.

Nr. 2014 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 88V-91R
Niels Pedersen; Søren Grumsen (gejstlig • Vorbasse S. & By, Slavs H., Ribe A.) mod domkapitlet (gejstlig • Ribe)
Kirkelige forhold - præsteskab (appel, myndighed, domkapitel, retspleje, fortabelse af embede; sædelighed, kirkelige forhold, embede) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. domkapitel
Retsgrundlag: Forordning af 11.6.1580; Kirkeordinansen
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi dette 4.4.1595 havde fradømt Søren Grumsen sit kald p.g.a. hans usædelige levned og krævet indsat en kapellan hos Niels Pedersen.

Nr. 2015 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 91R-91V
Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Margrete Gøye; Mogens Gøye (adel • Bollerup, Bollerups S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, gårde, mageskifte, fæsteforhold, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, for at få en gård i Hvetbo Herred og landgilde i Høng, som Margrete Gøyes afdøde mand havde mageskiftet med kronen.

Nr. 2016 • København 26.07.1595
Dombog 14, Fol. 83R-84R
Vennicke Villums mod Herluf Daa (adel)
Ægteskab • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 12.9.1586
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forladt hende. • Trykt: DD5, nr. 738

Nr. 2017 • København 28.07.1595
Dombog 14, Fol. 99V-102V
Margrete Hvidtfeldt (adel • Snöstorp, Snöstorps S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod borgmestre og råd (borger • Halmstad)
Fiskeri og søfart - fiskeri (myndighed, byråd; herligheder, fiskeri) • Kongen fraværende; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 10; Recessens kap. 31
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi borgerne fiskede ud for Snöstorp.

Nr. 2018 • København 28.07.1595
Dombog 14, Fol. 96R-96V
Oluf Hansen (borger • Odense) mod Mogens Bille (adel • Møllegård, Longelse S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 daler.

Nr. 2019 • København 28.07.1595
Dombog 14, Fol. 96V-98R
Johan Norby (adel) mod Inger Clausdatter (adel)
Gæld (ejendom, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en guldkæde til en værdi af 100 ungarnske gylden.

Nr. 2020 • København 28.07.1595
Dombog 14, Fol. 95R-95V
Eyler Brockenhuus (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for adskillige kautionsforpligtelser.

Nr. 2021 • København 28.07.1595
Dombog 14, Fol. 94R-94V
Ulfeldt Christoffersen mod Karen Bryske (adel • Slumstrup, Sædding S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Pant • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en bonde, der var blevet pantsat.

Nr. 2022 • København 29.07.1595
Dombog 14, Fol. 98R-99V
Dorte Gøye; Peder Brahe (adel • Torbenfeld, Frydendal S., Tuse H., Holbæk A.; Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Tale Ulfstand (adel • Högestads S. & By, Herrestads H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - arv (henskydelse, ny behandling; arv, ejendom, gårde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: stævnes påny
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en gård i Købmagergade.

Nr. 2023 • København 10.06.1596
Dombog 14, Fol. 107V-110V
Rasmus Nielsen (adel • Sæby S. & By, Løve H., Holbæk A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Anholdelse og fængsling (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fængsling) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 45; Sjællandske Lov II-21; Håndfæstningens kap. 6; Recessens kap. 8
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 26.2.1595 dømte ham for ulovligt at have fængslet sin tjener. • Trykt: DD5, nr. 750 (jnf. nr. 732)

Nr. 2024 • København 10.06.1596
Dombog 14, Fol. 106R-107V
J. J. mod Christen Lange; Christen Vind (adel • Bramming, Bramming S., Gørding H., Ribe A.; St. Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.)
Gæld (henskydelse, herredsting; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 8
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2025 • København 10.06.1596
Dombog 14, Fol. 110V-113V
Frans Urne (adel) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (appel; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Assens Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne skyldte Henrik van Badens arvinger 197 daler 20 sk.

Nr. 2026 • København 10.06.1596
Dombog 14, Fol. 113V-115V
Vennicke Villums mod Herluf Daa (adel)
Ægteskab (effektuering, Rettertinget; ægteskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 26.7.1595
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne sad en tidligere rettertingsdom om deres ægteskab overhørig.

Nr. 2027 • København 11.06.1596
Dombog 14, Fol. 116R-117V
Axel Rosenkrantz (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.) mod Tale Ulfstand (adel • Skabersjö, Skabersjö S., Bara H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - arv (appel; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Skånske Lov II-8; Sjællandske Lov I-15; JL I-4; Skånske Lovs Arvebalk kap. 58
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for arv efter Anne Grubbe. • Trykt: DD5, nr. 751

Nr. 2028 • København 11.06.1596
Dombog 14, Fol. 122R-125R
Axel Brahe (adel • Elved, Veflinge S., Skovby H., Odense A.) mod Anders Green (adel • Sundsby, Valla S., Tjörns H., Göteborgs L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, kirkegods, forlening, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 50; Håndfæstningens kap. 35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne var forlenet med noget vikariegods på Fyn, som sagsøger siden havde erhvervet ved køb. • Trykt: DD5, nr. 752

Nr. 2029 • København 11.06.1596
Dombog 14, Fol. 120R-122R
Hans Mule (borger • Odense) mod Eyler Bryske (adel • Dallund, Søndersø S., Skovby H., Odense A.)
Gæld (retspleje, forlig; gæld, husdyr, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede ham for 17 øksne, der var købt i 1571, skønt der var indgået et forlig i 1589, om at de ikke skulle retsforfølge hinanden.

Nr. 2030 • København 11.06.1596
Dombog 14, Fol. 117V-120R
Christoffer Rosenkrantz (adel • Sønderskov, Folding S., Malt H., Ribe A.) mod Anne Gjordsdatter (adel • Billund, Grene S., Slavs H., Ribe A.)
Hegn m.v. - markskel (appel, retspleje, sandemænd; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: sandemænd opkræves • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. markskel mellem Sønderskov og Grundbæk.

Nr. 2031 • København 12.06.1596
Dombog 14, Fol. 125R-127V
Helvig Ulfeldt (adel • Damsgård, Ovtrup S., Morsø Sdr. H., Thisted A.) mod Erik Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, skove) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-16
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne tilholdt sig noget skov, der burde ligge til Damsgård.

Nr. 2032 • København 12.06.1596
Dombog 14, Fol. 127V-132R
Ermegaard Gyldenstierne (adel) mod Mourids Stygge; Mogens Juel; Palli Fasti; Axel Rosenkrantz; Enevold Kruse (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Minstrup; Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.; Vennegård)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, birketing) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Ål Birketing
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Viborg landsdommerne havde underkendt en birketingsdom, der tilkendte hende birkeretten til Ål Birketing. • Trykt: DD5, nr. 753

Nr. 2033 • København 14.06.1596
Dombog 14, Fol. 137V-140R
Johan Hermansen (borger • Amsterdam) mod Albret Skeel (adel • Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.)
Skadeserstatning - erstatning (retspleje, konfiskering; ejendom, gods, erstatning) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få tilbageleveret det gods, han var blevet fradømt.

Nr. 2034 • København 14.06.1596
Dombog 14, Fol. 135R-136R
Poul Nielsen (borger • Odense) mod Otte Emmiksens arvinger (adel)
Gæld (retspleje, likvidation; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: likvidation
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2035 • København 14.06.1596
Dombog 14, Fol. 181R-183R
Karen Krabbe (adel) mod Hans Axelsen (adel • Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Landsbyforhold m.v. - rebning (retspleje, rebning; ejendom, skove, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få rebet Hyllested Skov, da der fandtes saltkedler deri, som der blev betalt landgilde af.

Nr. 2036 • København 14.06.1596
Dombog 14, Fol. 136V-137V
Mette Axelsdatter (adel) mod Christoffer Valkendorff; Erik Hardenberg (adel • Glorup, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.; Mattrup, Tyrsting S., Tyrsting H., Skanderborg A.)
Retspleje (retspleje, vidneudsagn, forlig) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: ingen kendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få bevidnet, at de havde forligt hende og landsdommer Gabriel Knudsen.

Nr. 2037 • København 14.06.1596
Dombog 14, Fol. 132V-135R
Christen Mikkelsen (gejstlig • Bjørnsholm, Overlade S., Års H., Ålborg A.) mod Jens Ravn (gejstlig • Øslev, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Afgifter og ydelser - tiende (appel, retspleje, kontrakt; kirkelige forhold, afgifter, tiende, livstid) • Kongen fraværende; 4 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet Jens Nielsen i Overlade tienden af 16 gårde og 7 bol i Bjørnsholm Sogn for dennes livstid.

Nr. 2038 • København 15.06.1596
Dombog 14, Fol. 140R-141V
Christoffer Bang (borger • Odense) mod Otte Emmiksens arvinger (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2039 • København 15.06.1596
Dombog 14, Fol. 141V-144R
Fenne Sibrantsdatter mod domkapitlet (gejstlig • Århus)
Sædelighedsforbrydelser - hor (appel, myndighed, domkapitel; sædelighed, hor, kontrakt) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. domkapitel
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dette 13.8.1595 havde frifundet en bonde for at have fået et barn med hende, da de havde indgået en kontrakt om, at hun skulle opføde barnet i tre år mod en betaling på 50 daler.

Nr. 2040 • København 16.06.1596
Dombog 14, Fol. 144R-146R
Christoffer Bang (borger • Odense) mod Erik Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.)
Gæld (appel; gæld, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Fynbo Landsting og v. Odense Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld for 1 læst rug.

Nr. 2041 • København 16.06.1596
Dombog 14, Fol. 151V-153R
Daniel Johansen (borger • Rudkøbing) mod Ingeborg Bille (adel • Hvedholm, Horne S., Sallinge H., Svendborg A.)
Retspleje - kost og tæring (retspleje, kost og tæring) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for kost og tæring, da hun var blevet dømt ved Rigens Ret, da hun havde stævnet ham.

Nr. 2042 • København 16.06.1596
Dombog 14, Fol. 146R-150V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Korn og afgrøder m.v. - oldensvin (appel, myndighed, landsdommer; herligheder, oldensvin) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.4.1596 havde fradømt ham retten til oldensvin i Hyldtoft Skov.

Nr. 2043 • København 16.06.1596
Dombog 14, Fol. 153R-156R
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Korn og afgrøder m.v. - oldensvin (appel, myndighed, landsdommer; herligheder, oldensvin) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 29
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 5.11.1595 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at han ikke kunne kræve oldensvin af Ringsebølle.

Nr. 2044 • København 16.06.1596
Dombog 14, Fol. 150V-151V
Anne Stigsdatter (adel • Serridslev, Nebel S., Voer H., Skanderborg A.) mod Knud Rud; Corfids Rud; Sophia Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.; Fuglsang)
Retspleje (retspleje, vidneudsagn) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et vidne, deres far havde erhvervet af hendes søn, og som hun ikke fandt sandfærdigt.

Nr. 2045 • København 17.06.1596
Dombog 14, Fol. 158V-159V
Alexander Durham (adel • Højsgård, Hårby S., Båg H., Odense A.) mod Karen Bryske (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede hans hustru for en gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2046 • København 17.06.1596
Dombog 14, Fol. 156R-158R
Ulfeldt Christoffersen (adel • Jershave, Revninge S., Bjerge H., Odense A.) mod Karen Bryske (adel • Slumstrup, Sædding S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en pantsat gård, som Hans Oldeland havde pantsat til sagsøgte uden sagsøgers tilladelse.

Nr. 2047 • København 18.06.1596
Dombog 14, Fol. 163R-165R
Hans van Andverpen mod borgmestre og råd (borger • København)
Arv og skifte - arv (myndighed, byråd, retspleje, afvisning, gæld; arv, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville dømme mellem ham og Jacob Trolle ang. en arv, Reinhold van Bomel havde pantsat sagsøger, og som Jacob Trolle tilholdt sig p.g.a., at van Bomel var dømt for gæld.

Nr. 2048 • København 18.06.1596
Dombog 14, Fol. 161R-163R
Anne Niels Olsens (bonde • Hellev, Bjerreby S., Sunds H., Svendborg A.) mod Helvig Hardenberg (adel • Arreskov, Ø. Hæsinge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dennes mand havde fået skøde på en selvejergård.

Nr. 2049 • København 18.06.1596
Dombog 14, Fol. 159V-161R
Jørgen Saxe (borger • Landskrona) mod Mads Jacobsen (borger • Landskrona)
Enkelte kontraktsforhold - forlig (appel, retspleje, forlig) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Tolderiet
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde godkendt et forlig mellem ham og tredjemand.

Nr. 2050 • København 18.06.1596
Dombog 14, Fol. 165R-167V
Karen Maltesdatter (adel • Brunbjerg, Jylland) mod Niels Kaas (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld (ejendom, gårde, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2780 1/2 daler 4 sk. og en halv gård i Viborg.

Nr. 2051 • København 18.06.1596
Dombog 14, Fol. 167V-170R
Ebbe Munk (adel • Fjallebro, Herringe S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Rudbeck Pors; Claus Pors (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg, erstatning) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få erstatning for to gårde, der var blevet ham udlagt, men siden fravundet.

Nr. 2052 • København 19.06.1596
Dombog 14, Fol. 172R-175R
Sophia Høckens (adel) mod Maren Andersdatter (bonde • Hurup S. & By, Refs H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning af 19.6.1582
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede arv efter Jeronimus Høcken, skønt han ikke havde været gift med sagsøgte.

Nr. 2053 • København 19.06.1596
Dombog 14, Fol. 171R-172R
Jeronimus Jostsen (gejstlig • Viborg) mod kapitlet (gejstlig • Viborg)
Kirkelige forhold (appel, myndighed, domkapitel, retspleje, forlig; kirkelige forhold, skriftemål) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. domkapitel
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom, det havde dømt ang. absolution.

Nr. 2054 • København 19.06.1596
Dombog 14, Fol. 170R-171R
Kronen (adel) mod Erik Lange (adel)
Retspleje (retspleje, lensrettigheder, udsættelse) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: udsættelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for forsømmelse af lensrettighederne.

Nr. 2055 • København 19.06.1596
Dombog 14, Fol. 175R-175V
Eyler Brockenhuus (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Magdalene Banner; Karen Banner (adel • Krabbesholm, Skive; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.)
• Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse

Nr. 2056 • København 19.06.1596
Dombog 14, Fol. 176R-176V
Mads Vasbyrd (adel • Søgård, Sdr. Asmindrup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
(appel) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting

Nr. 2057 • København 19.06.1596
Dombog 14, Fol. 176R-176R
Jens Heye (borger) mod borgmestre og råd (borger • København)
• Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse

Nr. 2058 • København 21.06.1596
Dombog 14, Fol. 180R-181R
Anders Maltesen (adel • Albæk, Suldrup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Anne Tidemands (adel • Broholm, Gudme S., Gudme H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at forpligte sig til ikke at afhænde gods.

Nr. 2059 • København 21.06.1596
Dombog 14, Fol. 178V-180R
Hans Kok (København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Offentlig myndighed - offentlig orden (appel, myndighed, byråd; offentlig orden) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Mandat af 20.11.1594
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde dømt ham for at have flere folk i lade og have end tilladt.

Nr. 2060 • København 21.06.1596
Dombog 14, Fol. 183R-185V
Erik Bille; Mette Emmiksdatter (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.) mod Bertram Pogwisch; Margrete Pogwisch; Ida Pogwisch; Magdalene Pogwisch; e. a. (adel)
Pant (morgengave, ejendom, hovedgård, pant) • Kongen fraværende; 7 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Forordning af 18.10.1577
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi Steensgaard var blevet pantsat som betaling for morgengave.

Nr. 2061 • København 21.06.1596
Dombog 14, Fol. 177R-178V
Karen Krabbe (adel • Skærsø, Dråby S., Mols H., Randers A.) mod Hans Axelsen (adel • Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Landsbyforhold m.v. - rebning (henskydelse, herredsting, retspleje, rebning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: herredsting

Nr. 2062 • København 21.06.1596
Dombog 14, Fol. 176V-177R
Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder) mod Erasmus Heydemand (gejstlig • Ribe)
• Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse

Nr. 2063 • København 22.06.1596
Dombog 14, Fol. 186V-187V
Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge) mod Maren Munk (adel • Lenet)
Arv og skifte - arv • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for arv.

Nr. 2064 • København 22.06.1596
Dombog 14, Fol. 187V-189R
Anders Maltesen (adel • Albæk, Suldrup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Anne Tidemands (adel • Broholm, Gudme S., Gudme H., Svendborg A.)
Arv og skifte - arv (henskydelse, landsting; arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. arven efter hendes mand.

Nr. 2065 • København 22.06.1596
Dombog 14, Fol. 185V-186V
Helvig Hardenberg (adel • Arreskov, Ø. Hæsinge S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Ebbe Munk (adel • Fjællebro, Herringe S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, landsting; ejendom, gårde) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gård i V. Hassing.

Nr. 2066 • København 22.06.1596
Dombog 14, Fol. 189R-190R
Mads Vasbyrd (adel) mod Margrete Skovgaard (adel • Sanderumgård, Davinde S., Åsum H., Odense A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, gårde, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35; JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået skøde på en gård i Kastel af Birgitte Daa uden dennes arvingers samtykke.

Nr. 2067 • København 21.09.1596
Dombog 14, Fol. 192R-197V
Kronen (adel) mod Erik Lange (adel)
Offentlig myndighed - lensrettigheder (myndighed, retspleje, kongelig anklager, lensrettigheder; kirkelige forhold, afgifter, skat, tiende, renter, regnskab) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Sigvord Grubbe
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde oppebåret tiende og skat af Bygholm Len og den uvisse rente af Horsens uden at gøre regnskab derfor. • Trykt: DD5, nr. 755

Nr. 2068 • København 09.08.1597
Dombog 14, Fol. 214R-216V
Jacob Hansen (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Tyveri m.v. - hæleri (appel, myndighed, byråd, retspleje, henrettelse, hængning; tyveri, hæleri) • Kongen til stede; 12 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Slagterlavets Skrå kap. 15
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 4.2.1597 havde dømt ham for at have købt får af tyve, der siden blev hængt.

Nr. 2069 • København 09.08.1597
Dombog 14, Fol. 216V-218V
Jens Poulsen (gejstlig • Sölvesborg) mod Mogens Madsen (gejstlig)
Retspleje (myndighed, lensmand, retspleje, stævning, afvisning; kirkelige forhold) • Kongen til stede; 12 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han og lensmanden ikke ville afsige dom over Daniel Hansen, som sagsøger havde stævnet.

Nr. 2070 • København 09.08.1597
Dombog 14, Fol. 211R-214R
Hans Denissen (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, byråd, retspleje, skrivere; ære, tyveri) • Kongen til stede; 12 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Recessens kap. 20
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 23.5.1597 havde dømt ham for at have beskyldt den tidligere byskriver for at være en tyv og en skælm.

Nr. 2071 • København 09.08.1597
Dombog 14, Fol. 201R-208R
Lauge Beck; Christen Barnekow; Peder Vinstrup; Peder Sørensen; e. a. (adelig; gejstlig • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Vennicke Villums
Ægteskab (appel, retspleje, ægteskab; sædelighed, hor) • Kongen til stede; 12 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. domkapitel
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået barn udenfor ægteskabet med Herluf Daa. Ægteskabet opløses.

Nr. 2072 • København 09.08.1597
Dombog 14, Fol. 208V-210V
Hans Bang (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Ærekrænkelse (appel, myndighed, byråd, retspleje, skrivere; ære) • Kongen til stede; 12 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 29.10.1596 havde dømt ham for at have sagt, at der var bygget en rød galge til den tidligere byskriver.

Nr. 2073 • København 15.06.1598
Dombog 14, Fol. 220R-221R
Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Arild Hvidtfeldt; Niels Pedersen; Jacob Trolle; Børge Trolle; Beate Hvidtfeldt (adel • Odersberga, Fjälkestads S., Villands H., Kristianstads L.; Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.; Sonarp, Nåsums S., Villands H., Kristianstads L.; Trolleholm, Skåne; Svenstorp, Odarslövs S., Torna H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, handel, udlæg) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Henrik Below havde fået en gård i Bendebo udlagt ved landstingsdom, som Herluf Trolle oprindeligt havde solgt Frederik II, hvorfor kronen krævede en gård af samme værdi.

Nr. 2074 • København 15.06.1598
Dombog 14, Fol. 221V-223V
Jens Kruckow (adel • Årslevgård, Årslev S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Trolddom m.v. - trolddom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, Rettertinget; trolddom) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 18
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde henvist en sag, hvor Christenze Kruckow havde nægtet, at hun havde målt Anne Billes brudeseng, til Rettertinget.

Nr. 2075 • København 16.06.1598
Dombog 14, Fol. 223V-228R
Dronning Sophia (adel) mod Frants Urne (adel)
Gæld (ejendom, gårde, gæld) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på en gård i Assens.

Nr. 2076 • København 17.06.1598
Dombog 14, Fol. 237R-239V
Jørgen Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.) mod Elsebet Svave (adel • Gjorslev, Holtug S., Stevns H., Præstø A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, skove) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Sjællandske Lov II-54
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ville have Skæppelund Skov til ejendom, skønt den tilhørte alle Strøby lodsejere som fælled.

Nr. 2077 • København 17.06.1598
Dombog 14, Fol. 230V-233R
Henrik Below (adel • Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.) mod Knud Mogensen (adel • Kellerup, Svenstrup S., Onsild H., Randers A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, kontrakt) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde tilbudt ham noget gods, skønt sagsøgte havde en kontrakt med Familien Skram om samme gods.

Nr. 2078 • København 17.06.1598
Dombog 14, Fol. 228R-230V
Poul Harbo (bonde • Engbjergård, Engbjerg S., Vandfuld H., Ringkøbing A.) mod Anders Friis; Palle Fasti; Jens Pors; Hans Skram; Hans Riber; e. a. (adelig; borgerlig; bonde • Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.; Mindstrup, Hvejsel S., Nørvang H., Vejle A.; Horsens; Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.; Horsens)
Angreb mod liv og legeme - manddrab (myndighed, retspleje, vurdering, vidneudsagn; vold, drab) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en granskning, de havde foretaget af et vidneudsagn i sagen mod hans søn for manddrab.

Nr. 2079 • København 17.06.1598
Dombog 14, Fol. 242V-248R
Jørgen Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tingsvidner, fredlysning; skove) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 14
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 22.6.1597 havde stadfæstet et tingsvidne, hvorved Elsebet Svave fredlyste Skæppelund Skov.

Nr. 2080 • København 17.06.1598
Dombog 14, Fol. 233R-237R
Henrik Below (adel • Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.) mod Knud Mogensen (adel • Kellerup, Svenstrup S., Onsild H., Randers A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, skøde, kontrakt) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet Jacob Seefeldt skøde på Kjellerup, skønt Knud Mogensen havde indgået en kontrakt med Familien Skram om samme gods.

Nr. 2081 • København 17.06.1598
Dombog 14, Fol. 239V-242V
Jens Kruckow (adel • Årslevgård, Årslev S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Eyler Brockenhuus (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Trolddom m.v. - trolddom (trolddom, ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde beskyldt hans søster Christenze Kruckow for at ville påføre sagsøgers hustru ondt.

Nr. 2082 • København 20.06.1598
Dombog 14, Fol. 248R-252V
Eyler Qvitzow (adel • Lykkesholm, Ellested S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, Rettertinget, vidneudsagn, kommission; ejendom, lovhævd) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 7.5.1597 havde henvist en sag til Rettertinget, skønt der ikke var blevet vidnet om lovhævd til ejendommen på mere end tolv år, og selvom ejendommen af en kommission var blevet tildømt sagsøger.

Nr. 2083 • København 20.06.1598
Dombog 14, Fol. 252V-255V
Tyge Krabbe; Christen Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.; Åstrup, Skt. Hans S., Vennebjerg H., Hjørring A.) mod Mogens Juel; Axel Rosenkrantz; Børge Rosenkrantz (adel • Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, kontrakt, gavebrev; ejendom, hovedgård) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse krævede del i Bjørnsholm Birk og Hovedgård, skønt Magdalene Krabbe havde givet sagsøger gavebrev derpå.

Nr. 2084 • København 20.06.1598
Dombog 14, Fol. 255V-258R
Eske Brock; Erik Kaas; Melkior Ulfstand (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Vorgård, Bælum S., Hellum H., Ålborg A.; Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Niels Brun (adel • Tönnersjö H., Hallands L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde taget noget gods tilbage, han havde solgt deres svigerfar.

Nr. 2085 • København 20.06.1598
Dombog 14, Fol. 258R-262R
Thomas Juel (adel • Estrup, Malt S., Malt H., Ribe A.) mod Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 435 1/2 daler.

Nr. 2086 • København 21.06.1598
Dombog 14, Fol. 264V-270V
Peder Rantzau (adel • Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.) mod Mourids Stygge landsdommer; Mogens Juel Landsdommer (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Kirkelige forhold (appel, myndighed, landsdommer; kirkelige forhold, kirker) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Lø Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 8.4.1598 havde underkendt en herredstingsdom om, at sagsøger havde rettigheder til fire kirker i herreder, som Ribe Domkapitel også krævede.

Nr. 2087 • København 21.06.1598
Dombog 14, Fol. 262R-264V
Johan Barnekow (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.) mod Sidsel Urne (adel)
Hævd og besiddelse - mageskifte (ejendom, gods, mageskifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-54; JL II-102
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde opfyldt et mageskifte med gods på Lolland, skønt han havde tilbudt hende gods i Skåne.

Nr. 2088 • København 22.06.1598
Dombog 14, Fol. 270V-271V
Jørgen Skult (borger) mod Anne Gjordsdatter (adel)
Gæld (gæld, kirkelige forhold, hospitaler) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 mark lybsk til hospitalet i Flensborg.

Nr. 2089 • København 22.06.1598
Dombog 14, Fol. 271V-275R
Margrete Hardenberg (adel • Lindsted) mod Peder Munk; Jørgen Daas arvinger (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - mageskifte (ejendom, mageskifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse krævede det mageskifte, sagsøger havde indgået med Tale Ulfstand overholdt.

Nr. 2090 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 287R-293R
Palle Graatop; Else Pallesdatter (borger • Maribo; Malmö) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Skånske Lov art. 56
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 13.4.1597 havde tildømt sagsøgers nevøer et vikariegods, skønt hans morbror ikke havde oplyst om sagsøgers mor, da han i 1565 havde opnået brev på godset. • Trykt: DD6, nr. 774

Nr. 2091 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 285R-287R
Maren Torkilsdatter (bonde) mod Jørgen Friis; Mourids Stygge; Hans Lindenov (adel • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Holbækgård; Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed; ejendom, gårde, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: JL I-18; Håndfæstningens kap. 40; Recessens kap. 36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ved Snapslandstinget 1590 havde stadfæstet et salg af en gård, skønt gården havde tilhørt sælgerens hustru.

Nr. 2092 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 275R-276V
Morten Parsberg (adel • Hagsholm, Houlbjerg S., Houlbjerg H., Viborg A.) mod Mourids Stygge landsdommer; Mogens Juel landsdommer (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Strandet, Ørum S., Fjends H., Viborg A.)
Handel og håndværk - forprang (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, forlig; handel, forprang, borgerskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Forlig • ændring af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Voer Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 18.6.1597 havde underkendt en herredstingsdom om, at en bonde, der kun formelt havde borgerskab i Horsens, drev forprang.

Nr. 2093 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 283R-285R
Axel Gyldenstierne (adel • Ljungby, Trolle-Ljungbys S., Villands H., Kristianstads L.) mod Otte Ottesens arvinger (adel)
Hegn m.v. - markskel (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, Rettertinget; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Blekinge Landsting
Retsgrundlag: Skånske Lov 71; Recessens kap. 27
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde henvist en sag om markskel til Rettertinget.

Nr. 2094 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 278V-281R
Christoffer Guldsmed (borger • Maribo) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Trolddom m.v. - trolddom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, stævning, vidneudsagn; trolddom) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde nægtet at stævne nogle vidneudsagn.

Nr. 2095 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 281R-283R
Christoffer Guldsmed (borger • Maribo) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Trolddom m.v. - trolddom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, udsættelse; trolddom) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde udsat en sag, indtil en afdøds arvinger blev stævnet.

Nr. 2096 • København 23.06.1598
Dombog 14, Fol. 276V-278V
Christoffer Guldsmed (borger • Maribo) mod Erik Mogensen landsdommer (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Trolddom m.v. - trolddom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; trolddom) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 12.10.1597 havde stadfæstet en nævningekendelse, der frifandt sagsøgers hustru for trolddom.

Nr. 2097 • København 26.06.1598
Dombog 14, Fol. 309V-315V
Peder Brahe (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 35; Recessens kap. 41 og 50; JL I-44
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 29.1.1597 havde fradømt ham Skt. Laurentii vikariegods.

Nr. 2098 • København 26.06.1598
Dombog 14, Fol. 294V-297V
Helvig Ulfeldt (adel • Højbygård, Tågerup S., Fuglse H., Maribo A.) mod Henrik Below (adel • Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, lovhævd; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap.50
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med en lovhævd af 1531 havde gjort en af hendes gårde til en halvgård.

Nr. 2099 • København 26.06.1598
Dombog 14, Fol. 301R-306R
Johan Barnekow; Christen Barnekow (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.; Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Ingeborg Bille (adel • Egede, Ø. Egede S., Fakse H., Præstø A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, skove, skøde) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede del i skoven ved Nyrup, skønt hendes far havde skødet skoven til Hans Barnekow.

Nr. 2100 • København 26.06.1598
Dombog 14, Fol. 299R-301R
Peder Juel (adel • Alsted, Ø. Nykirke S., Nørvang H., Vejle A.) mod Bege Clausdatter (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.)
Hegn m.v. - markskel (henskydelse, ny behandling; ejendom, skove, skel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: sagen stævnes påny
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne hævdede at være lodsejer til Sønderskov.

Nr. 2101 • København 26.06.1598
Dombog 14, Fol. 297V-299R
Christoffer Rosenkrantz (adel • Sønderskov, Folding S., Malt H., Ribe A.) mod Peder Juel (adel • Alsted, Ø. Nykirke S., Nørvang H., Vejle A.)
Hegn m.v. - markskel (henskydelse, ny behandling; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: sagen stævnes påny
Retsgrundlag: Den Kallundborgske Reces af 1576 kap. 2
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde opkrævet fem mand til at gøre markskel mod hans tre mand.

Nr. 2102 • København 26.06.1598
Dombog 14, Fol. 293R-294R
Dorte Lange; Holger Rosenkrantz; Oluf Bille (adel • Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.; Vallø, Valløby S., Bjæverskov H., Præstø A.) mod Mourids Stygge landsdommmer; Mogens Juel landsdommer (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.)
Afgifter og ydelser - tiende (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer; kirkelige forhold, fæsteforhold, fæste, udvisning, afgifter, tiende) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: ny behandling • ændring af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Djurs Sdr. Herredsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde underkendt en herredstingsdom, der fradømte Thomas Fasti sit fæste p.g.a. manglende tiendebetaling.

Nr. 2103 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 321R-327V
Frederik Busk (borger • Ringkøbing) mod domkapitlet (gejstlig • Ribe)
Hævd og besiddelse - ejendom (myndighed, domkapitel; ejendom, fæsteforhold, fæste) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede at modtage det resterende fæstebeløb på noget ejendom ved Ringkøbing, da Frederik II havde givet Albret Friis brev på samme ejendom.

Nr. 2104 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 319V-321R
Jørgen Kaas (adel • Gelskov, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Tale Emmicksdatter; Mourids Emmiksen; Margrete Emmiksdatter (adel • Fjellemose, Fjeldsted S., Vends H., Odense A.; Jerstrup, Grindløse S., Skam H., Odense A.; Odense)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, kirkegods) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: landsdommeren stævnes • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Odense Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi den afdøde Mourids Emmiksen ikke havde givet afdøde Jørgen Kaas den del af noget kirkegods, han havde ret til, men som var givet til Haderslev Domkirke.

Nr. 2105 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 316R-317V
Jens Enertsen (borger • Landskrona) mod Hans Speil; Mogens Svave (adel • Juulskov, Kullerup S., Vindinge H., Svendborg A.; Vindbjerg)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 313 1/2 daler 14 sk.

Nr. 2106 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 327V-329R
Helvig Kaas (adel • Lønsgård, Linnerup S., Vrads H., Skanderborg A.) mod Steffen Pedersen (bonde • Hjortsvang, Linnerup S., Vrads H., Skanderborg A.)
Retspleje - lovhævd • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: landsdommere stævnes
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. en lovhævd.

Nr. 2107 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 317V-319V
Peder Thott (adel • Boltinggård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.) mod Eyler Qvitzow (adel)
Retspleje - lovhævd (ejendom, hovedgård, lovhævd) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få ham til at fremlægge en lovhævd på Kjellerup.

Nr. 2108 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 333R-352V
Jacob Seefeldt (adel • Visborg, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.) mod Erik Lykke; Christenze Nielsdatter (adel • Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Bjersöholm, Herrestads H., Malmöhus L.)
Hegn m.v. - markskel (ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. skel mellem Vibstorps og Vrågårds Skov.

Nr. 2109 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 329R-330V
Knud Venstermand (adel • Finstrupgård, Diernæs S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Erik Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville lade to pantsatte gårde indløse.

Nr. 2110 • København 27.06.1598
Dombog 14, Fol. 330V-333R
Jacob Torkildsen (gejstlig • Søften S. & By, V. Lisbjerg H., Århus A.) mod Christen Munk (adel • Gjessinggård, Tvede S., Nørhald H., Randers A.)
Skov m.v. - skov (retspleje, mageskifte; kirkelige forhold, ejendom, skove) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Mageskiftebrev af 24.3.1579
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede rettigheden til en skov, han mente lå til hans annekspræstegård.

Nr. 2111 • København 28.06.1598
Dombog 14, Fol. 308V-309V
Arnt Pedersen (borger • Odense) mod Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Skadeserstatning - erstatning (retspleje, forlig; gæld, erstatning) • Kongen fraværende; 16 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde krævet ham for gæld, skønt han havde betalt.

Nr. 2112 • København 28.06.1598
Dombog 14, Fol. 353V-358V
Enkedronningen; Christen Friis; Jacob Seefeldt; Henrik Lykke; e. a. (adel • Borreby, Magleby S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.; Visborg, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.; Overgård, Udbyneder S., Gjerlev H., Randers A.) mod Peder Brahe (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.)
Hegn m.v. - markskel (ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for markskel mellem Krenkerup og Kærtofte, Fjelle, Døllefjelle og Røgerup.

Nr. 2113 • København 29.06.1598
Dombog 14, Fol. 359R-360V
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Tale Emmicksdatter; Claus Brockenhuus; Maren Brockenhuus (adel • Fjellemose, Fjeldsted S., Vends H., Odense A.; Søndergårde, Rørup S., Vends H., Odense A.; Jerstrup, Grindløse S., Skam H., Odense A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, kontrakt, signet og segl; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 49
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hans afdøde mor ikke havde beseglet en kontrakt om en gård, som Maren Brockenhuus nu boede på.

Nr. 2114 • København 29.06.1598
Dombog 14, Fol. 368R-370R
Oluf Hansen (borger • Odense) mod Anders Dresselberg; Hans Dresselberg; Villum Dresselberg; Ida Gøye (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.; Bjergby, Stigs Bjergby S., Tuse H., Holbæk A.; Vindinge, Fyrendal S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Skærsø, Dråby S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 96 daler.

Nr. 2115 • København 29.06.1598
Dombog 14, Fol. 360V-362V
Eggert Abildgaard (adel • Skodborg, Vejen S., Malt H., Ribe A.) mod Christen Tøgersen (bonde • Todbøl, Kallerup S., Hundborg H., Thisted A.)
Hævd og besiddelse - selvejergods (retspleje, mageskifte; ejendom, gårde, fæsteforhold) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Mageskiftebrev af 22.3.1580
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han krævede dennes gård som fæstegård, men sagsøgte påstod, at det var en selvejergård.

Nr. 2116 • København 30.06.1598
Dombog 14, Fol. 379V-382R
Ukendt (hennetved, Lindelse S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.) mod Gregers Juel landsdommer (adel • Vestergård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge, bøder; kirkelige forhold, fredsbrud, kirkefred) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. herredsting
Retsgrundlag: JL II-81
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom af 12.10.1597 om, at han skulle betale bøder, fordi han ikke ville deltage i et nævn, der skulle sværge om hans svigerinde havde begået kirkefred.

Nr. 2117 • København 30.06.1598
Dombog 14, Fol. 382R-383V
Peder Smidt (borger • Hälsingborg) mod Peder Madsen landsdommer (adel • Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.)
Retspleje (myndighed, landsdommer, retspleje, byråd) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde dømt i en sag mod magistraten i Halmstad, skønt de var blevet stævnet.

Nr. 2118 • København 30.06.1598
Dombog 14, Fol. 371R-372R
Peder Smidt (borger • Hälsingborg) mod Peder Madsen landsdommer (adel • Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.)
Retspleje (myndighed, landsdommer, retspleje, signet og segl) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde ladet en dom underskrive, hvorved sagsøger havde lidt økonomisk tab.

Nr. 2119 • København 30.06.1598
Dombog 14, Fol. 374R-377V
Jacob Holmer; Daniel Brandt (Hamburg) mod Niels Skram (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.)
Retspleje - voldgift (retspleje, voldgift; regnskab) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet fire voldgiftsmænd opkræve, der skulle afgøre et regnskab med borgmester Jens Pors.

Nr. 2120 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 396V-401R
Otte Marsvin; Peder Marsvin; Hans Axelsen; Axel Urup; Ludvig Munk (adel • Dybäck, Ö. Vemmenhögs S., Ö. Vemmenhögs H., Malmöhus L.; Hollufgård, Fraugde S., Åsum H., Odense A.; Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.; Vapnö, Vapnö S., Halmstads H., Hallands L.; Nørlund, Ravnkilde S., Års H., Ålborg A.) mod Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, arv) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL III-44
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede det gods, Helvig Gøye havde arvet efter sin bror Christoffer Gøye.

Nr. 2121 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 401V-410R
Christoffer Rhadt mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Skadeserstatning - erstatning (søfart, tyveri, sørøveri, ejendom, gods, erstatning) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde plejet omgang med sørøveren Mogens Heinigsen, der havde overfaldet sagsøger. Derfor krævede sagsøger, at sagsøgte erstattede ham det tabte gods.

Nr. 2122 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 393V-395R
Christen Andersen Morsing (borger • Thisted) mod Anne Lykke; Oluf Munk (adel • Hersomgård, Hersom S., Rinds H., Viborg A.; Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 388 daler.

Nr. 2123 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 389R-292V
Peder Andersen (borger • København) mod Konsistorium (gejstlig • København)
Retspleje (appel, myndighed, Konsistorium, retspleje, universitet, henskydelse) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Konsistorium
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dette 23.10.1596 havde henvist hans sag til rette dommer, da hans modpart ikke længere hørte til Universitetet.

Nr. 2124 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 392V-392V
Svend Hansen (bonde) mod Peder Madsen landsdommer (adel • Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.)
Køb og salg - skøde (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde dømt om et skøde på en halv selvejergård

Nr. 2125 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 395R-396V
Kjeld Mogensen (borger • Viborg) mod Søren Mortensen Hegelund; Karen Sørensdatter (borger • Viborg)
Køb og salg - skøde (henskydelse, landsting; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et skøde på en fjerdedel af en gård i Viborg.

Nr. 2126 • København 01.07.1598
Dombog 14, Fol. 401R-401V
Anne Stigsdatter (adel) mod Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Retspleje - tingsvidner (retspleje, tingsvidner) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. et tingsvidne.

Nr. 2127 • København 08.10.1599
Dombog 15, Fol. 1BR-3V
Niels Petersen (borger • Ystad) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Huse og bygninger (appel, myndighed, landsdommer; huse, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Ystads Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.1.1599 havde stadfæstet en rådstueretsdom om, at sagsøger ikke havde ret til at få udbetalt en pant i forbedringen af et hus i Ystad.

Nr. 2128 • København 09.10.1599
Dombog 15, Fol. 9V-15R
Henrik Due (adel) mod Herman Juel (adel • Åbjerg, Vedersø S., Hind H., Ringkøbing A.)
Anholdelse og fængsling (retspleje, fængsling; regnskab) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet ham fængsle, da han havde nægtet at sende sine regnskaber til København.

Nr. 2129 • København 09.10.1599
Dombog 15, Fol. 5R-6R
Niels Friis (adel • Hesselager, Hesselager S., Gudme H., Svendborg A.) mod Gregers Juel (adel • Vestergård, Humble S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, forlig; ejendom, marker, skifte, herligheder, fiskeri, huse) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde tilskiftet sig et stykke jord, hvorpå han havde bygget nogle fiskerhuse uden Frederik II´s tilladelse.

Nr. 2130 • København 09.10.1599
Dombog 15, Fol. 6R-9V
Henrik Due (adel) mod borgmestre og råd (borger • Visby)
Gæld (appel, myndighed, byråd; gæld) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Visby Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 13.11.1598 havde fradømt ham hans udestående hos bønderne.

Nr. 2131 • København 09.10.1599
Dombog 15, Fol. 3V-5R
Peder Andersen (Søborg S. & By, Holbo H., Frederiksborg A.) mod Anders Dresselberg landsdommer (adel • Vognserup, Kundby S., Tuse H., Holbæk A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, herredsting) • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Holbo Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.7.1585 havde hjemvist to domme dømt ved herredstinget.

Nr. 2132 • København 10.10.1599
Dombog 15, Fol. 15V-20V
Gabriel Knudsen (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Eyler Qvitzow (adel • Lykkesholm, Ellested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Skadeserstatning - erstatning (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, marker, erstatning) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Sallinge Herredsting
Retsgrundlag: JL I-57
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 16.6.1599 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at sagsøger havde oversvømmmet dele af Oluf Daas jorder.

Nr. 2133 • København 10.10.1599
Dombog 15, Fol. 20V-23V
Otte Christensen (gejstlig) mod Knud Urne; Jacob Madsen (adelig; gejstlig • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.; Odense)
Kirkelige forhold - præster (appel, myndighed, landemode, retspleje, fortabelse af embede, biskop; kirkelige forhold, embede) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landemode
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 2.5.1597 havde fradømt ham sit kald, fordi han var rejst fra sit kald på Lolland til Karrebæk og der overtaget en andens kald uden biskoppens tilladelse.

Nr. 2134 • København 11.10.1599
Dombog 15, Fol. 28V-31V
Helvig Kaas (adel • Lønsgård, Linnerup S., Vrads H., Skanderborg A.) mod Jørgen Friis landsdommer; Mourids Stygge landsdommer (adel • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, skove, lovhævd) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: JL I-37
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 28.2.1596 havde stadfæstet en lovhævd på Hjortvang Skov.

Nr. 2135 • København 11.10.1599
Dombog 15, Fol. 26V-28V
Hans Tønnesen (bonde • Gilleleje S. & By, Holbo H., Frederiksborg A.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Fredsbrud - husfred (appel, myndighed, landsdommer; fredsbrud, husfred) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Kronborg Birketing
Retsgrundlag: Sjællandske Lov II-45; Recessens kap. 22
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.6.1599 havde stadfæstet en birketingsdom om husfred. • Trykt: DD6, nr. 781

Nr. 2136 • København 11.10.1599
Dombog 15, Fol. 23V-26V
Peder Christensen (borger • Odense) mod Gabriel Knudsen; Lauge Urne; Hans Urne; Mikkel Nielsen (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.; Sjelleberg, Birkende S., Bjerge H., Odense A.; Dræbygård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.; Tåstrup, Lunde S., Lunde H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i ejendom (ejendom, marker, udlæg, veje) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 54; JL I-52
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde udlagt ham et stykke jord, uden at der var vej dertil.

Nr. 2137 • København 12.10.1599
Dombog 15, Fol. 33R-34V
Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Knud Venstermand (adel • Findstrup, Diernæs S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 daler.

Nr. 2138 • København 12.10.1599
Dombog 15, Fol. 32R-32AV
Christen Tøgersen (bonde • Tobøl, Føvling S., Malt H., Ribe A.) mod Iver Juul landsdommer; Mogens Juel landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Bønder, fæste m.v. - ægt og arbejde (appel, myndighed, landsdommer; fæsteforhold, ægt og arbejde, friheder) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Malt Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 20.1.1599 havde underkendt en herredstingsdom om, at sagsøger var fri for ægt og arbejde. • Trykt: DD6, nr. 782

Nr. 2139 • København 13.10.1599
Dombog 15, Fol. 34V-41V
Lisbet Svave; Leonora Svave (adel) mod Mogens Svave (adel • Svendborg)
Arv og skifte - arv (kontrakt, ejendom, hovedgård, arv) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-30
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde indgået en kontrakt med Jørgen Svave, der fratog dem deres arv, Herridslevgård.

Nr. 2140 • København 15.10.1599
Dombog 15, Fol. 41V-43V
Mourids Stygge; Christoffer Lykke (adel • Buderupholm, Buderup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Margrete Reventlow; Tyge Krabbe; Christen Krabbe; Anne Krabbe; Karen Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.; Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, værneting; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til værneting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi deres mormor havde givet deres far fire gårde uden at få vederlag.

Nr. 2141 • København 15.10.1599
Dombog 15, Fol. 43V-45R
Kronen (adel) mod Frederik Rosenkrantz; Rigborg Brockenhuus (adel • Rosenvold, Stouby S., Bjerre H., Vejle A.)
Sædelighedsforbrydelser - lejermål (retspleje, kongelig anklager; sædelighed, lejermål) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Henning Gøye
Retsgrundlag: Gårdsrettens kap. 16 og 17; Den Kalllundborgske Reces kap. 12
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for lejermål. • Trykt: DD6, nr. 783

Nr. 2142 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 61R-62V
Hans Vismar (borger • Visby) mod Poul Andersen (gejstlig)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, biskop; ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; 16 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne uden dom havde frataget ham en kirkeager.

Nr. 2143 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 48R-51R
Eyler Brockenhuus; Oluf Bager (adelig; borgerlig • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Magdalene Banners arvinger; Niels Bager (adel • Odense)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse

Nr. 2144 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 46R-48R
Oluf Hansen (borger • Odense) mod Birgitte Banners arvinger (adel)
Gæld (gæld, handel, husdyr) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld for øksne købt i 1594.

Nr. 2145 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 58V-61R
Jørgen Volders (borger • Visby) mod Poul Andersen (gejstlig)
Kirkelige forhold (myndighed, retspleje, bandlysning, ekskommunikation, biskop; kirkelige forhold) • Kongen til stede; 16 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde sat ham i band og ekskommunikeret ham.

Nr. 2146 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 45V-46R
Laurids Brockenhuus (adel • Bramstrup, Nr. Lyndelse S., Åsum H., Odense A.) mod Frederik Rosenkrantz (adel • Rosenvold, Stouby S., Bjerre H., Vejle A.)
Sædelighedsforbrydelser - lejermål (sædelighed, lejermål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Gårdsretens kap. 16
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for lejermål. • Trykt: DD6, nr. 784

Nr. 2147 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 51R-54R
Borgmestre og råd (borger • Visby) mod Poul Andersen (gejstlig)
Ærekrænkelse - skældsord (retspleje, biskop; ære) • Kongen til stede; 16 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi biskoppen havde overfaldet dem med skældsord.

Nr. 2148 • København 16.10.1599
Dombog 15, Fol. 54R-58R
Herman Juel (adel • Åbjerg, Vedersø S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Poul Andersen (gejstlig)
Ærekrænkelse (myndighed, lensmand, retspleje, biskop; embede, ære) • Kongen til stede; 16 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde beskyldt ham som lensmand for at tage sine pligter lemfældigt.

Nr. 2149 • København 17.10.1599
Dombog 15, Fol. 63R-68R
Bønder (bonde • Heinge, Lövestads S., Färs H., Malmöhus L.) mod Hans Pedersen; Gabriel Sparre; Johan Urne; Holger Ulfstand; Mogens Gyldenstierne; Erik Normand (adel • Sem, Norge; Svaneholm, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.; Vollsjö, Vollsjö S., Färs H., Malmöhus L.; Hickelbjerg; Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.; Lövestad, Lövestads S., Färs H., Malmöhus L.)
Hegn m.v. - skovskel (retspleje, oldingenævn, signet og segl; ejendom, skove, skel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde ladet gøre skel mellem Näsby og Björkeröd på den ene side og Hedinge og Heingetorp på den anden side, skønt en række oldinge ikke havde forseglet det.

Nr. 2150 • København 18.10.1599
Dombog 15, Fol. 68V-71V
Pernille Lykke (adel) mod Arild Hvidtfeldt (adel • Odersberga, Fjälkestads S., Villands H., Kristianstads L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-44; Recessens kap. 41 og 50
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede en gård i Ellinge overdraget til kirken ifølge Jens Andersen Beldenaks dom af 1505.

Nr. 2151 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 84V-86R
Christoffer Bang (borger • Odense) mod Gabriel Knudsen (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, forlig; ejendom, gårde) • Kongen fraværende; 16 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. en gård i Assens.

Nr. 2152 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 87V-90R
Knud Rud Jørgensen (adel • Vedby, Ruds Vedby S., Løve H., Holbæk A.) mod Christoffer Valkendorff; Peder Munk; Johan Friis; Anders Gyldenstierne; e. a. (adel)
Enkelte kontraktsforhold - forlig (retspleje, vidneudsagn, forlig; værgemål) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at vidne om, at de ikke havde forligt ham og Knud Rud Eriksen om Erik Ruds værgemål.

Nr. 2153 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 83V-84V
Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge) mod Erik Kaas (adel • Jølbygård, Solbjerg S., Morsø Nr. H., Thisted A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2154 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 90R-92V
Jens Henriksen (borger • Kerteminde) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 26.2.1597 havde frakendt ham et gældskrav på 13 daler.

Nr. 2155 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 71V-76R
Knud Rud Jørgensen (adel • Vedby, Ruds Vedby S., Løve H., Holbæk A.) mod Knud Rud Eriksen (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 daler.

Nr. 2156 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 80R-83V
Mads Kok (adel • Torumgård, Torum S., Nørre H., Viborg A.) mod Margrete Gøye (adel • Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (kontrakt, ejendom, gårde) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke havde overholdt en kontrakt, hendes mand havde indgået med sagsøger om en gård i Ribe.

Nr. 2157 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 76R-80R
Knud Rud Eriksen (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Knud Rud Jørgensen (adel • Vedby, Ruds Vedby S., Løve H., Holbæk A.)
Penge m.v. - regnskabsaflæggelse (hovedgård, regnskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få gjort regnskab for alt, hvad der fandtes på Vedbygård, da han tog gården i besiddelse.

Nr. 2158 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 86R-87R
Kjeld Mogensen (borger • Viborg) mod Mogens Juel landsdommer; Iver Juul landsdommer (adel • Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Retspleje (myndighed, landsdommer, retspleje, afvisning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville dømme i en sag mellem ham og hans modpart.

Nr. 2159 • København 19.10.1599
Dombog 15, Fol. 93R-99R
Margrete Rosenkrantz (adel • Hundslund, Dronninglund S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Anders Maltesen; Godlev Budde (adel • Albæk, Suldrup S., Hornum H., Ålborg A.; Nessow, Øsel)
Hegn m.v. - skel (appel, henskydelse, ny behandling; ejendom, skove, skel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: stævnes påny • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi der var gjort skel mellem Allerup Skov og Hundslund Birk til skade for hende.

Nr. 2160 • København 20.10.1599
Dombog 15, Fol. 99R-101V
Karen Madsdatter (bonde) mod Jørgen Juel (adel • Kringelhede, Albæk S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Angreb mod liv og legeme - drab (vold, drab) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL II-26
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for drab på hendes søn.

Nr. 2161 • København 20.10.1599
Dombog 15, Fol. 103V-105V
Rasmus Nielsen (borger • Odense) mod Gabriel Knudsen landsdommer (adel • Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Tyveri m.v. - falsk (appel, myndighed, landsdommer; falskneri) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Odense Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1.4.1598 havde stadfæstet en bytingsdom om, at Mette Billes brev ikke var et falskneri.

Nr. 2162 • København 20.10.1599
Dombog 15, Fol. 101V-102V
Poul Nielsen (borger • Odense) mod Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde overholdt en kontrakt om fragt.

Nr. 2163 • København 23.10.1599
Dombog 15, Fol. 105V-113R
Margrete Rosenkrantz (adel • Hundslund, Dronninglund S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Vagn Svendsen; Thomas Galskyt; Laurids Friis; Mogens Juel (adel • Gerumgård, Gerum S., Horns H., Hjørring A.; Hvidstedgård, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.; Lundergård, Jetsmark S., Hvetbo H., Hjørring A.; Knivholt, Flade S., Horns H., Hjørring A.)
Hegn m.v. - markskel (appel, retspleje, vidneudsagn; ejendom, skove, skel) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde vidnet overfor Peder Munk, at der var blevet gjort skel mellem Allerup Skov og Hundslund Birk skønt 'gode mænd' samme år havde hævdet, at de ikke kunne se, hvor skellet befandt sig. • Trykt: DD6, nr. 785

Nr. 2164 • København 12.04.1602
Dombog 16, Fol. 1R-3V
Axel Rosenkrantz (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 8 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han alene havde måttet betale hele kautionsbeløbet for Hans Speylls gæld. • Trykt: DD6, nr. 789

Nr. 2165 • København 12.04.1602
Dombog 16, Fol. 4R-9R
Jørgen Rasmussen (borger • Rudkøbing) mod Sophia Juel (adel)
Trolddom m.v. - trolddom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; trolddom) • Kongen til stede; 7 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Rudkøbing Byting
Retsgrundlag: Recessens kap. 18
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes far som landsdommer havde stadfæstet en nævningeed, der frifandt Maren Nielses for trolddom. • Trykt: DD6, nr. 790

Nr. 2166 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 53R-57R
Knud Lauridsen (borger • Svendborg) mod Lauge Beck (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Arv og skifte - arv (arv, penge, kontrakt) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udbetale ham de penge, han burde have af sin far ifølge den kontrakt, der var oprettet 30.5.1589 mellem Lauge Venstermands ægte børn og Hans Slegfreds børn.

Nr. 2167 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 48R-49V
Oluf Rosensparre (adel) mod almuen (bonde • Rönneberga, Asmundstorps S., Rönnebergs H., Malmöhus L.; Harjagers H., Malmöhus L.)
Veje, broer, vandløb m.v. - broer og veje (broer, fæsteforhold, ægt og arbejde, afgifter, brokorn) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 52; JL I-56
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville vedligeholde Hellerup Bro. • Trykt: DD6, nr. 793

Nr. 2168 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 10R-13V
Jacob Brun (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Enkelte kontraktsforhold - løn og honorar (myndighed, byråd; fortabelse af embede, løn) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde forholdt ham en del af hans løn som borgmester, da han var blevet afsat af kongen. • Trykt: DD6, nr. 791

Nr. 2169 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 14R-25R
Jacob Brun (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Penge m.v. - regnskabsaflæggelse (appel, myndighed, byråd; regnskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 8.5.1599 havde dømt ham til at fremlægge Claus Rytters regnskabsbøger, samtidig med at Carsten Rytter fremlagde sine.

Nr. 2170 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 50R-52R
Kjeld Mogensen (borger • Viborg) mod Mogens Juel landsdommer; Iver Juul landsdommer (adel • Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Retspleje (myndighed, landsdommer, retspleje, afvisning; arv, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke ville dømme i den langvarige trætte mellem ham og Søren Mortensen om arv og gæld.

Nr. 2171 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 40R-47R
Jacob Brun (borger • København) mod Oluf Mortensen; Peder Munk; Oluf Madsen; Christen Albretsen (borger • København; København; København; København)
Retspleje (retspleje, skudsmål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde nægtet at lade ham fremføre sit skudsmål.

Nr. 2172 • København 13.04.1602
Dombog 16, Fol. 26R-39R
Jacob Brun (borger • København) mod Oluf Mortensen; Peder Munk; Oluf Madsen (borger • København; København; København)
Ærekrænkelse (ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse på rådhuset havde fået ham til at sige, at Frederik II havde tvunget 20.000 daler fra ham. • Trykt: DD6, nr. 792

Nr. 2173 • København 14.04.1602
Dombog 16, Fol. 58R-59V
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Mogens Juel landsdommer; Iver Juul landsdommer (adel • Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, Rettertinget; ejendom, enge) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 20.6.1601 havde henvist en dom om ejendomsretten til en eng til Rettertinget. • Trykt: DD6, nr. 794

Nr. 2174 • København 15.04.1602
Dombog 16, Fol. 68R-75R
Godslev Budde (adel • Gunderupgård, Strandby S., Gislum H., Ålborg A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, krongods) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne tilholdt sig en eng i Sdr. Saltum, skønt den retteligen tilhørte kronen under Børglum Kloster.

Nr. 2175 • København 15.04.1602
Dombog 16, Fol. 60R-63R
Kapitlet (gejstlig • Ribe) mod Oluf Munk; Ludvig Munks arvinger (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - mageskifte (ejendom, kirkegods, mageskifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Ludvig Munk havde mageskiftet en Kirkegård i Handbjerg, skønt sagsøger altid havde haft rettigheder i denne gård.

Nr. 2176 • København 15.04.1602
Dombog 16, Fol. 64R-67V
Anne Kaas (adel) mod Frederik Qvitzow; Gabriel Knudsen; Morten Skinkel; Christen Knudsen (adel • Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.; Nordskov, Gestelev S., Sallinge H., Svendborg A.; Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.; Skinnerup, Kølstrup S., Bjerge H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, udlæg, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 53; JL I-29; JL I-30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde ladet sig give udlæg i Søholm for Gabriel Skinkels gæld uden at tage hensyn til, at sagsøgers mor havde indført 11.000 daler i boet.

Nr. 2177 • København 16.04.1602
Dombog 16, Fol. 76R-76V
Johan Rud (adel • Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.) mod Henrik Lykke (adel • Overgård, Udbyneder S., Gjerlev H., Randers A.)
Gæld (retspleje, forlig; gæld) • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 211 daler.

Nr. 2178 • København 16.04.1602
Dombog 16, Fol. 77R-79R
Benedikt Rantzau (adel • Møgeltønder) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn, skrivere) • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Albo Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 14
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.5.1600 havde stadfæstet en herredstingsdom, der afviste vidnesbyrd aflagt for en tysk notarius publicus.

Nr. 2179 • København 19.04.1602
Dombog 16, Fol. 88R-91V
Jørgen Kaas; Frans Brockenhuus (adel • Gelskov, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.; Volderslev, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Mogens Skinkel; Hans Skinkel (adel)
Arv og skifte - arv (retspleje, arv og gæld; arv, værgemål, kaution) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-28
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi deres værge havde afskrevet sig arv og gæld efter deres far, således at sagsøgere mistede deres kautionsbeløb.

Nr. 2180 • København 19.04.1602
Dombog 16, Fol. 82R-83V
Agathe von Melen (adel) mod Enevold Kruse (adel • Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede hende for 400 daler.

Nr. 2181 • København 19.04.1602
Dombog 16, Fol. 80R-81V
Niels Stygge (adel • Søgård, Nysogn S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Tyge Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede ham for 2500 daler.

Nr. 2182 • København 19.04.1602
Dombog 16, Fol. 97R-101R
Anders Maltesens arvinger (adel) mod Niels Krabbe (adel • Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.)
Køb og salg (ejendom, hovedgård, handel, gæld, genkøb) • Kongen til stede; 7 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt Møllerupgård af Anders Maltesen, kort tid før denne døde, ved hjælp af et gældsbrev med genkøbsklausul. • Trykt: DD6, nr. 797

Nr. 2183 • København 19.04.1602
Dombog 16, Fol. 84R-87R
Ingeborg Bille (adel) mod Lisbet Trolle (adel • Svaneholm, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (ejendom, hovedgård, morgengave) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Forordning af 18.10.1577; JL III-43
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået Svaneholm i morgengave af Gabriel Sparre uden Sparrernes samtykke.

Nr. 2184 • København 19.04.1602
Dombog 16, Fol. 92R-96V
Sigvord Rindschat (adel • Herningsholm, Herning, Ringkøbing A.) mod Peder Hegelund (gejstlig • Ribe)
Kirkelige forhold - præsteskab (kirkelige forhold, embede, falskneri) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ordineret en præst til Sunds Kirke, skønt denne havde skrevet et falsk brev om sagsøger.

Nr. 2185 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 102R-102V
Baltser Kærs (Kronborg) mod Mogens Gøye; Peder Ibsen; Morten Buck (adelig; borgerlig • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.; Nakskov; Nakskov)
Arv og skifte - arv • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. hans hustrus arv.

Nr. 2186 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 108R-109R
Morten Strit (borger • Horsens) mod Mads Nielsen (adel • Østergård, Lyne S., Nr. Horne H., Ringkøbing A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 33 daler 14 sk.

Nr. 2187 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 105R-107R
Jens Mikkelsen (borger • Lund) mod Peder Terkelsen; Niels Villadsen; Hans Lauridsen; Hans Pedersen; Laurids Borum (gejstlig • Århus; Århus; Århus; Århus; Århus)
Gæld (appel, henskydelse, kommission; gæld) • 2. instans.
Udfald: Andet: kommission • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de krævede magister Anders Veyle for 78 daler 1 mk. 3 1/2 sk.

Nr. 2188 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 114R-117V
Anne Hansdatter (borger • København) mod Erik Valkendorff (adel • Glorup, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 265 1/2 daler.

Nr. 2189 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 118R-121R
Morten Mogensen (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.) mod Morten Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (ejendom, gods, udlæg, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde gjort udlæg i hans gods for en kautionsforpligtelse på 3000 daler.

Nr. 2190 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 112R-113R
Mette Jørgen Tidemands (adel) mod Erik Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.)
Retspleje - kost og tæring (henskydelse, kommission, retspleje, kost og tæring) • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et ublu krav om kost og tæring for en sag, der havde været for Rigens Ret.

Nr. 2191 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 110R-111V
Hans Pedersen (bonde) mod Trued Axelsen; Søren Axelsen; Niels Brun; Bodil Axelsdatter (adel • Flintarp, Grönby S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.)
Handel og håndværk - møller (ejendom, hovedgård, møller, handel, livstid) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde solgt Ousbygård med en mølle, som Bjørn Saxtrup havde givet ham på livstid, således at han måtte flytte fra møllen.

Nr. 2192 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 103R-103V
Joachim Hardenberg (adel • Mattrup, Tyrsting S., Tyrsting H., Skanderborg A.) mod Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Afgifter og ydelser - tiende (appel; kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde tillagt tienden af Gramtofte Sogn til Jens Bang i Assens, skønt sognets beboere havde tilbudt flere penge i afløsning.

Nr. 2193 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 122R-125V
Knud Daa (adel • Hestholm, Gamtofte S., Båg H., Odense A.) mod Laurids Oldeland; Hartvig Kaas; Niels Skinkel; Hans von Melen (adel • Vejlegård, Vejle S., Sallinge H., Svendborg A.; Højrup, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.; Gerskov, Skeby S., Lunde H., Odense A.; Lundsgård, Revninge S., Bjerge H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg, gæld) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL II-68
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde indført Maren Oluf Hansens i en af hans gårde for en gæld, Hans Daa skyldte Oluf Hansens.

Nr. 2194 • København 20.04.1602
Dombog 16, Fol. 104R-104V
Karen Bryske (adel • Slumstrup, Sædding S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Hans Oldeland Christoffersen (adel)
• 1. instans.
Udfald: Domfældelse

Nr. 2195 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 129R-131V
Luder Otsen; Arnt van Collen; Johan Conrads; Frans Horn; Albret Redder (borger • Lübeck; Lübeck; Lübeck; Lübeck; Lübeck) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - forlig (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, forlig, henskydelse, rådstueret) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.11.1601 havde underkendt et forlig mellem sagsøger og Peder Sander og henvist sagen til rådstueretten i Ystad.

Nr. 2196 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 137R-140R
Christoffer Pax (adel) mod Otte Marsvin (Dybäck, Ö. Vemmenhögs S., Ö. Vemmenhögs H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - mageskifte (ejendom, mageskifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et bol, dennes far havde mageskiftet med sagsøgers svigerinde uden at overlevere hende det.

Nr. 2197 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 128R-128V
Christen Nielsen (bonde • Vedslet S. & By, Voer H., Århus A.) mod Kirsten Ulfeldt (adel • Østergård, Tulstrup S., Ning H., Århus A.)
Hævd og besiddelse - selvejergods (retspleje, forbud; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 21
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun havde skøde på en selvejerbondegård, skønt det var forbudt ifølge Loven.

Nr. 2198 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 141R-144V
Kronen mod Hans Christensen Kræmmer (borger • Lemvig)
Afgifter og ydelser - tiende (retspleje, kongelig anklager; ejendom, kirkegods, skoler, kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Predbjørn Gyldenstierne
Retsgrundlag: Håndfæstningen 1559 kap. 40
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet Lemvig Kirke og Skole noget jord i Halden Sogn med klausul om, at tienden også skulle følge kirken og skolen.

Nr. 2199 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 132R-136R
Luder Otsen; Arnt van Collen; Johan Conrads; Frans Horn; Albret Redder (borger • Lübeck; Lübeck; Lübeck; Lübeck; Lübeck) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Tyveri m.v. - tyveri (appel, myndighed, landsdommer; søfart, tyveri) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Oxie Herredsting
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 29.4.1598 havde stadfæstet en herredstingsdom, der frifandt Peder Sander for at have stjålet et stykke klæde fra et strandet lybsk skib.

Nr. 2200 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 145R-148R
Margrete Rosenkrantz (adel • Hundslund, Dronninglund S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Niels Pedersen (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, hovedgård, udlæg, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne var blevet indført i Julskov Hovedgård for gæld, skønt sagsøger fandt, at da hun havde betalt 4000 daler på gælden, burde hun indføres i Julskov.

Nr. 2201 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 126R-126R
Ove Bille (adel) mod Hilleborg Bille (adel)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Laurids Brockenhuus var blevet sat til at være sagsøgers værge.

Nr. 2202 • København 21.04.1602
Dombog 16, Fol. 127R-127V
Ove Bille (adel) mod Birthe Bille (adel)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Oluf Rosensparre var sat til at være hendes værge.

Nr. 2203 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 152R-152R
Knud Venstermand (adel) mod Anna Rantzau (adel)
Penge m.v. - breve og dokumenter • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun havde udleveret nogle dokumenter uretmæssigt.

Nr. 2204 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 154R-154V
Thomas Vacke; Hans Vacke (borger • Flensborg; Flensborg) mod Hans Dresselberg (adel • Bjergby, Stigs Bjergby S., Tuse H., Holbæk A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for et gældsbeløb på 322 daler, dennes bror skyldte dem.

Nr. 2205 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 150R-150R
Knud Venstermand (adel) mod Anna Rantzau (adel)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2400 daler.

Nr. 2206 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 153R-153V
Knud Venstermand (adel) mod Anne Hvidtfeldt (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han blev krævet et kautionsbeløb på 2500 daler, som han havde kautioneret for sagsøgtes mand.

Nr. 2207 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 149R-149V
Knud Venstermand (adel) mod Tyge Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 7000 daler.

Nr. 2208 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 155R-156R
Erik Bille Steensen (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.) mod Hans Dresselberg (adel • Bjergby, Stigs Bjergby S., Tuse H., Holbæk A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 350 daler.

Nr. 2209 • København 22.04.1602
Dombog 16, Fol. 151R-151R
Knud Venstermand (adel) mod Tyge Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.)
Pant (ejendom, gods, pant) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde pantsat hans svigerindes gods mod hans vilje.

Nr. 2210 • København 23.04.1602
Dombog 16, Fol. 158R-159V
Dorte Clausdatter (adel) mod Anders Maltesens arvinger
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, afgifter, skyld) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Anders Maltesen havde afhændet noget gods i Tøstrup, skønt han havde forpligtet sig til at svare hende skyld deraf, sålænge hun levede.

Nr. 2211 • København 23.04.1602
Dombog 16, Fol. 163R-164R
Anne Hansdatter (borger • København) mod Hans Dresselberg (adel • Bjergby, Stigs Bjergby S., Tuse H., Holbæk A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1077 1/2 daler.

Nr. 2212 • København 23.04.1602
Dombog 16, Fol. 161R-162V
Tale Ulfstand (adel • Skabersjö, Skabersjö S., Bara H., Malmöhus L.) mod Arild Hvidtfeldt; Mogens Gyldenstierne (adel • Odersberga, Fjälkestads S., Villands H., Kristianstads L.; Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (ejendom, huse, møller, handel, kontrakt) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. betalingen af Højsted By og Mølle ifølge kontrakt mellem sagsøger og Axel Rosenkrantz.

Nr. 2213 • København 23.04.1602
Dombog 16, Fol. 157R-157V
Peder Munk (adel) mod Peder Gyldenstierne (adel • Vosborg, Ulfborg S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Retspleje (retspleje, stævning) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville fremlægge en stævning mod ham.

Nr. 2214 • København 24.04.1602
Dombog 16, Fol. 168R-170V
Niels Pedersen (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Anders Hvidtfeldt (adel • Snöstorp, Snöstorps S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 daler.

Nr. 2215 • København 24.04.1602
Dombog 16, Fol. 166R-167R
Jørgen Aagesen (Olastorp, Örkeneds S., Ö. Göinge H., Kristianstads L.) mod Ove Urup (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.)
Retspleje (kaution) • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde krævet ham for den kaution, han havde stillet for sin svigersøn, skønt svigersønnen var til stede i retten.

Nr. 2216 • København 20.06.1603
Dombog 17, Fol. 6V-7V
Ellen Rostrup (adel • Pederstrup, Tulstrup S., Ning H., Århus A.) mod Kirsten Rud (adel • Hølingsholm, Hjorthede S., Middelsom H., Viborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, hovedgård) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne hævdede, at hun havde andre dokumenter end dem, med hvilke hun havde krævet Restrup.

Nr. 2217 • København 20.06.1603
Dombog 17, Fol. 8R-12R
Mads Bagge; Peder Bagge (adel • Holme) mod borgmestre og råd (borger • København)
Køb og salg (appel, myndighed, byråd, retspleje, fuldmagt; ejendom, skibe, handel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 10.11.1596 havde tildømt Herman van Delden anparter i et skib, der var blevet solgt i Holland, skønt sagsøgere ikke mente, at han havde fuldmagt til at afhænde skibet.

Nr. 2218 • København 20.06.1603
Dombog 17, Fol. 2R-4R
Albret Skeel (adel • Hegnet, Tøndering S., Harre H., Viborg A.) mod Christoffer Rosenkrantz; Christen Munk (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.; Ørnhoved, Tjørring S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Hegn m.v. - skel (myndighed; ejendom, skel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse på Bege Clausdatters krav havde sat skel mellem Hundsbæk og Gjerndrup.

Nr. 2219 • København 20.06.1603
Dombog 17, Fol. 4R-6V
Poul Pedersen (gejstlig • Grimstorp, Blentarps S., Torna H., Malmöhus L.) mod Lauge Beck landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Afgifter og ydelser - tiende (appel, myndighed, landsdommer; kirkelige forhold, afgifter, tiende, afgrøder) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Åsbo Nr. Herredsting
Retsgrundlag: Kirkeordinansen 1542; Recessens kap. 51; Forordning af 11.4.1567
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 9.10.1602 havde underkendt en herredstingsdom om, at menigheden skulle betale tiende i korn.

Nr. 2220 • København 21.06.1603
Dombog 17, Fol. 165R-168R
Kronen (adel • Højgård, Grejs S., Nørvang H., Vejle A.) mod Gjord Kaas (adel • Tårupgård, Tårup S., Fjends H., Viborg A.)
Sædelighedsforbrydelser - hor (retspleje, kongelig anklager; sædelighed, hor) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Christen Holck
Retsgrundlag: Forordningen af 19.7.1582; Gårdsrettens kap. 16
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hor med Birgitte Rosenkrantz.

Nr. 2221 • København 21.06.1603
Dombog 17, Fol. 20R-21R
Kronen (adel • Højgård, Grejs S., Nørvang H., Vejle A.) mod Gjord Kaas (adel • Tårupgård, Tårup S., Fjends H., Viborg A.)
Sædelighedsforbrydelser - hor (retspleje, kongelig anklager; sædelighed, hor) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Christen Holck
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hor med Birgitte Rosenkrantz.

Nr. 2222 • København 22.06.1603
Dombog 17, Fol. 21R-22V
Karen Brockenhuus (adel) mod Albret Skeel; Otte Skeel; Jørgen Skeel (adel • Hegnet, Tøndering S., Harre H., Viborg A.; Fussingø, Ålum S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, forlig; ejendom, gods, løsøre, arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de krævede alt arvegodset efter hans mors niece Karen Skeel, skønt hun blot havde overladt dem løsøret.

Nr. 2223 • København 22.06.1603
Dombog 17, Fol. 23R-28R
Ellen Rostrup (adel • Pederstrup, Tulstrup S., Ning H., Århus A.) mod Kirsten Rud (adel • Hølingsholm, Hjorthede S., Middelsom H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (retspleje, morgengave; ejendom, gods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL III-43; Forordning af 18.10.1582
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede en del gods ifølge et morgengavebrev, skønt Laurids Rostrups slægt ikke havde godkendt dette brev.

Nr. 2224 • København 23.06.1603
Dombog 17, Fol. 28R-32V
Jørgen Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.) mod Niels Pedersen (adel • Uddarp, Skepparslövs S., Gärds H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 24.4.1602
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 4872 daler 2 sk.

Nr. 2225 • København 25.06.1603
Dombog 17, Fol. 34R-41R
Ermegaard Gyldenstierne (adel • Bjørnsholm, Overlade S., Års H., Ålborg A.) mod Gjord Kaas (adel • Tårupgård, Tårup S., Fjends H., Viborg A.)
Sædelighedsforbrydelser - hor (sædelighed, hor) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hor med Birgitte Rosenkrantz.

Nr. 2226 • København 27.06.1603
Dombog 17, Fol. 45V-47R
Niels Bagers arvinger mod Gabriel Knudsen (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1547 daler 23 sk.

Nr. 2227 • København 27.06.1603
Dombog 17, Fol. 41R-45R
Kronen (adel • Højgård, Grejs S., Nørvang H., Vejle A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel • Rydhave, Ryde S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Sædelighedsforbrydelser - hor (retspleje, kongelig anklager, livsstraf; sædelighed, hor) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • dødsstraf
Anklager: Ja: Christen Holck
Retsgrundlag: Forordning af 19.7.1582
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hor med Gjord Kaas.

Nr. 2228 • København 27.06.1603
Dombog 17, Fol. 47V-54R
Bertel Harrig (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Arv og skifte - skifte (appel, myndighed, byråd; arv, skifte, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 15.4.1603 havde frifundet Sidsel Christensdatter for fratrukket gæld i skiftet efter sagsøgers svigerfar.

Nr. 2229 • København 28.06.1603
Dombog 17, Fol. 67V-69V
Jacob Durham mod Mette Urne (adel • Højsgård, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Arv og skifte - arv (arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville give ham del i hans farbrors søns arv.

Nr. 2230 • København 28.06.1603
Dombog 17, Fol. 64V-67V
Jochum Grabow (adel) mod Anne Hvidtfeldt (adel • Engestofte, Engestofte S., Musse H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-25
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville give ham del i hans mosters arv. • Trykt: DD6, nr. 805

Nr. 2231 • København 28.06.1603
Dombog 17, Fol. 74V-83V
Anders Hvidtfeldt (adel • Snöstorp, Snöstorps S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Otte Bille; Knud Bille (adel • Lungegård, Ved Bergen, Norge; Næs)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 daler, deres far skyldte hans afdøde far. • Trykt: DD6, nr. 806

Nr. 2232 • København 28.06.1603
Dombog 17, Fol. 70R-74V
Ida Munk (adel) mod Jørgen Friis (adel • Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes datter havde givet ham et gældsbrev på 1000 daler.

Nr. 2233 • København 28.06.1603
Dombog 17, Fol. 61R-64V
Ida Munk (adel) mod Jørgen Friis (adel • Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Pant (ejendom, gårde, pant, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-36; JL III-44; Recessens kap. 49; JL I-30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes datter havde pantet og skødet ham en gård, skønt det var sket uden slægtens godkendelse.

Nr. 2234 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 87V-88V
Bernt von Össede (borger) mod Morten Venstermand; Ebbe Andersen (adel • Søholt, Krønge S., Fuglse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 68 daler 3 1/2 mk.

Nr. 2235 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 85V-86R
Thomas Vacke; Hans Vacke (borger • Flensborg; Flensborg) mod Mette Urne (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 80 daler 20 1/2 sk.

Nr. 2236 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 84V-85V
Vibalt Johansen mod Holger Ulfstand (adel • Häckeberga, Genarps S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 169 daler.

Nr. 2237 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 94R-94V
Thomas Vacke; Hans Vacke (borger • Flensborg) mod Steen Madsen (adel • Rönneholm, Höja S., Sdr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 249 daler 4 sk.

Nr. 2238 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 83R-83V
Christen Vibe (borger • København) mod Holger Ulfeldt (adel • Bulstofte, Skåne)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 232 daler.

Nr. 2239 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 97R-98R
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 284 daler, som sagsøgtes søster skyldte ham.

Nr. 2240 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 96R-97R
Thomas Vacke; Hans Vacke (borger • Flensborg; Flensborg) mod Holger Ulfstand (adel • Häckeberga, Genarps S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 433 daler.

Nr. 2241 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 83V-84V
Christen Vibe (borger • København) mod Hans Brun
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 111 daler 2 mk. 5 sk.

Nr. 2242 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 88V-89V
Villum Haversack (borger • København) mod Jørgen Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 144 daler.

Nr. 2243 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 86V-87R
Frederik Lange (adel • Sövdegård, Sövde S., Färs H., Malmöhus L.) mod Steen Bille (adel • Billesholm, Nr. Vrams S., Luggude H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (henskydelse, Rettertinget; kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til næste herredag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse.

Nr. 2244 • København 29.06.1603
Dombog 17, Fol. 94V-96R
Melkior Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Niels Pedersen (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg for gæld (gæld, udlæg, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde fået udlæg for den gældspost, han og sagsøger havde kautioneret for.

Nr. 2245 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 124R-126R
Henrik Skomager (borger • Lund) mod Arild Hvidtfeldt (adel • Odersberga, Fjälkestads S., Villands H., Kristianstads L.)
Retspleje - bøder (retspleje, rigens forfølgning, bøder) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Forordning af 26.5.1284 kap. 6
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ham i rigens forfølgning for ubetalte bøder.

Nr. 2246 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 104R-106V
Anders Hvidtfeldt (adel) mod Jacob Høg (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, handel, herligheder) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for 2000 daler på en gård, denne havde købt af sagsøgers far, skønt Claus Hvidtfeldt kun ejede herligheden til gården.

Nr. 2247 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 117V-121V
Enevold Kruse (adel • Hjermeslevgård, Tolstrup S., Børglum H., Hjørring A.) mod Jørgen Friis (adel • Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, udlæg; ejendom, hovedgård, gods, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-68; JL II-102; Eriks Sjællandske Lov I-27 og III-6
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne af Anders Rytter havde modtaget et skøde på Kabelgård, skønt Anders Rytter var blevet dømt til at give sagsøger udlæg for det gods, han havde afhændet af sin hustrus gods, skønt han ikke var berettiget dertil.

Nr. 2248 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 135R-136V
Elsebet Trolle (adel) mod Ingeborg Bille (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, forlig; ejendom, hovedgård, udlæg) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde afvist det, hun som Gabriel Sparres enke havde indført på Svanholm.

Nr. 2249 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 122R-122V
Margrete Hermans (borger • Kolding) mod Anne Lykke (adel • Hersomgård, Hersom S., Rinds H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 119 daler.

Nr. 2250 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 136V-140V
Niels Jørgensen Bomel (borger • Nykøbing-Falster) mod Peder Andersen; Erik Mogensen landsdommer (adelig; borgerlig • Nykøbing-Falster; Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, kontrakt, signet og segl; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Nykøbing-Falster Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi landsdommeren 6.6.1602 havde stadfæstet en bytingsdom om, at sagsøger skulle betale sin del af sin svigerfars gæld, skønt han ikke havde underskrevet en kontrakt derom, som var opstillet af hans svoger. • Trykt: DD6, nr. 807

Nr. 2251 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 99V-102R
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Axel Rosenkrantz (adel • Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 103 daler 15 sk. lybsk, som Birgitte Rosenkrantz skyldte ham.

Nr. 2252 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 113V-114V
Ditmar Haar (borger • Flensborg) mod Anders Hvidtfeldt (adel • Snöstorp, Snöstorps S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 164 1/2 daler.

Nr. 2253 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 127R-128R
Ditmar Haar (borger • Flensborg) mod Peder Madsen (adel • Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 146 3/4 daler.

Nr. 2254 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 108V-113V
Otte Lindenov; Karen Banner; Anne Krabbe; Dorte Krabbe; Karen Krabbe (adel • Borreby, Magleby S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.; Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.; Baggesvogn, Sindal S., Vennebjerg H., Hjørring A.; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Skærsø, Dråby S., Mols H., Randers A.) mod Ellen Marsvin; Kirsten Munk (adel • Lundegård, Nr. Broby S., Sallinge H., Svendborg A.; Nørlund, Ravnkilde S., Års H., Ålborg A.)
Gæld (gæld, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld, som deres afdøde mand og far havde haft i pant af afdøde Knud Bille, skønt Rettertinget havde dømt pantet magtesløst.

Nr. 2255 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 102R-103R
Ditmar Haar; Thomas Jacobsens arvingr (Flensborg; Flensborg) mod Claus Nielsen; Mikkel Nielsen (adel • Langdal, Blære S., Års H., Ålborg A.; Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 59 daler.

Nr. 2256 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 149V-151R
Jens Mogensen; Jørgen Brockenhuus (adel • Sindinggård, Sinding S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Rynkebygård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.) mod Peder Madsen (adel • Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 daler.

Nr. 2257 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 107R-107V
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Margrete Friis (adel • Engelund, Fabjerg S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 153 daler 13 sk.

Nr. 2258 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 107V-108R
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Sophia Gyldenstierne (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 93 daler 26 sk.

Nr. 2259 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 116V-117V
Ditmar Haar (borger • Flensborg) mod Dorte von Ahlefeldt (adel • Klågerup, Hyby S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1433 daler.

Nr. 2260 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 116R-116V
Henrik Ribbens arvinger (borger • Flensborg) mod Holger Ulfstand (adel • Häckeberga, Genarps S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 176 daler.

Nr. 2261 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 103R-104R
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 305 daler 12 sk. lybsk, som Kirsten Munk skyldte sagsøger.

Nr. 2262 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 114V-116R
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 483 1/2 daler for hans søster Kirsten Munk.

Nr. 2263 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 141R-145R
Albret Skeel (adel • Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.) mod Tyge Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (ejendom, hovedgård, handel, gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt Bustrup til Mogens Juel, skønt sagsøger havde kautioneret for hans gæld.

Nr. 2264 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 128R-135R
Mogens Juel; Christoffer Lykke; Mourids Stygge; Jørgen Friis; e. a. (adel • Søbygård, Søby S., Gjern H., Skanderborg A.; Hessel, Lovns S., Gislum H., Ålborg A.; Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.) mod Tyge Krabbe Eriksen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (ejendom, hovedgård, gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde afhændet sin hovedgård, skønt de havde kautioneret for hans gæld, hvorved de nu stod uden sikkerhed.

Nr. 2265 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 145V-149R
Jacob Høg (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.) mod Peder Brahe (adel • Clausholm, Voldum S., Galten H., Randers A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne tilholdt sig en gård i Nissum Sogn, skønt den var tilfaldet sagsøger som pant, når dette blev indløst.

Nr. 2266 • København 30.06.1603
Dombog 17, Fol. 122V-123V
Herluf Trolles arvinger; Arild Hvidtfeldt (adel • Odersberga, Fjälkestads S., Villands H., Kristianstads L.) mod Otte Marsvin; Helle Marsvin; Enevold Kruse; Ellen Marsvin; e. a. (adel • Dybäck, Ö. Vemmenhögs S., Ö. Vemmenhögs H., Malmöhus L.; Vapnö, Vapnö S., Halmstads H., Hallands L.; Hjermeslevgård, Tolstrup S., Børglum H., Hjørring A.; Nørlund, Ravnkilde S., Års H., Ålborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg for gæld (retspleje, forlig; gæld, ejendom, krongods, udlæg) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for et årligt udlæg på 1/2 td. smør af en gård, som kronen havde afvundet dem.

Nr. 2267 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 163R-164V
Reinholdt Kandestøber (borger • København) mod Mette Høg (adel • Sonnerup, Kirke Hvalsø S., Volborg H., Københavns A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, rigens forfølgning, gæld; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL II-60
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede arven efter Henrik van Uden, som ellers var tilfaldet sagsøger, da han havde sagsøger i rigens forfølgning for en gældssag.

Nr. 2268 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 159R-163R
Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Anne Lykke (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, hovedgård, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL II-68
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt Hersumgård til Peder Munk, skønt sagsøger havde hende i rigens forfølgning.

Nr. 2269 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 156V-159R
Margrete Rosenkrantz (adel • Hundslund, Dronninglund S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (skifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 15.4.1602
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde beskyldt hende for at tilholde sig mere end hendes skiftebrev lyder på.

Nr. 2270 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 126R-127R
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Tyge Krabbe (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 259 daler 25 sk. lybsk.

Nr. 2271 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 156R-156V
Thomas Vacke; Hans Vacke (borger • Flensborg) mod Jørgen Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 1780 daler.

Nr. 2272 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 151V-152V
Eske Bille (adel • Valden, Våxtorps S., Höks H., Hallands L.) mod Niels Pedersen (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 600 daler.

Nr. 2273 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 154R-155R
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Claus Machabæus (adel • Tosterup, Tosterups S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 64 daler 12 sk. lybsk.

Nr. 2274 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 155R-155V
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Anne Venstermand (adel • Lejholm, V. Åby S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 116 daler 22 sk. lybsk.

Nr. 2275 • København 01.07.1603
Dombog 17, Fol. 152V-154R
Niels Stygge (adel • Søgård, Nysogn S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Anna Rantzau (Søholm, Køng S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 daler.

Nr. 2276 • København 14.05.1604
Dombog 18, Fol. 4V-8R
Mikkel Nielsen (borger • København) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer; kontrakt, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 10.3.1604 havde stadfæstet en kontrakt med borgmesteren i Ystad om arven mellem hans mor og dennes søster.

Nr. 2277 • København 14.05.1604
Dombog 18, Fol. 8R-10V
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Christoffer Pax; Lauge Urne; Anne Kaas; Anne Friis; Vibeke Bild; Else Friis; e. a. (adel • Torup, Grandløse S., Merløse H., Holbæk A.; Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.; Aggersborg, Aggersborg S., Ø, Han H., Thisted A.; Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 daler.

Nr. 2278 • København 14.05.1604
Dombog 18, Fol. 2R-4V
Apelone Ibsdatter (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, byråd; ære) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue med tidligere dom v. Københavns Byting
Retsgrundlag: Stadsrettens kap. 115
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 11.3.1601 havde stadfæstet en bytingsdom om skældsord.

Nr. 2279 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 25V-28R
Staffen Nielsen (borger • Thisted) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 324 1/2 daler.

Nr. 2280 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 37V-38V
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Christoffer Bild
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hans søsters gæld.

Nr. 2281 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 38V-39V
Albret van Stenwert (borger • Svendborg) mod Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 36 daler.

Nr. 2282 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 11R-20V
Predbjørn Gyldenstierne; Axel Brahe; Anne Rønnow; Eyler Qvitzow; e. a. (adel • Vosborg, Ulfborg S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Elvid; Lykkesholm, Ellested S., Vindinge H., Svendborg A.) mod borgmestre og råd (borger • Svendborg)
Offentlig myndighed (myndighed, byråd; privilegier, kirkelige forhold, hospitaler, forlening) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse ville udvide byens privilegier til at omfatte Skt. Jørgens Hospital, skønt det var forlenet til Joackim Rønnow.

Nr. 2283 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 28R-33V
Hans Munk; Frederik Munk; Henning Bille (adel • Hvilsbjerg, Gauerslev S., Holmans H., Vejle A.; Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.; Vrejlevgård, Vrejlev S., Børglum H., Hjørring A.) mod Gabrriel Kaas (adel • Bjersöholm, Herrestads H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - skifte (retspleje, morgengave; arv, skifte, gæld, ejendom, løsøre) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35; Forordning af 1577 om Morgengave
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde krævet, at der blev holdt skifte efter hans hustru, uden at han havde sendt dem oplysninger om gæld og løsøre.

Nr. 2284 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 33V-37R
Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Morten Venstermand; Knud Venstermand (adel • Søholt, Krønge S., Fuglse H., Maribo A.; Fåborg)
Arv og skifte - skifte (ejendom, gods, arv, skifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde skiftet noget gods mellem sig, deriblandt også gods han skulle have arvet efter sin niece.

Nr. 2285 • København 15.05.1604
Dombog 18, Fol. 20V-25V
Knud Rud Jørgensen (adel • Vedby, Ruds Vedby S., Løve H., Holbæk A.) mod Knud Rud Eriksen (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (kontrakt, værgemål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udleveret nogle kontrakter, sagsøgtes far havde haft for værgemål for sagsøgeren og hans søskende.

Nr. 2286 • København 16.05.1604
Dombog 18, Fol. 53R-54V
Otte Bielke (adel • Lade, Trondheim, Norge) mod Mette Høg (adel • Sonnerup, Kirke Hvalsø S., Volborg H., Københavns A.)
Penge m.v. - breve og dokumenter (retspleje, forlening, kvittering, rentekammer) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke havde ladet forleningsbreve og kvitteringer, som var blevet overladt hendes mand, sende til sagsøger, da disse var krævet i Rentekammeret.

Nr. 2287 • København 16.05.1604
Dombog 18, Fol. 41R-42R
Arild Hvidtfeldt (adel • Odersberga, Fjälkestads S., Villands H., Kristianstads L.) mod Frederik Lange (adel • Sövdegård, Sövde S., Färs H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, landsting; ejendom, gårde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde sat sig i besiddelse af to gårde, der retteligt burde tilhøre sagsøgers hustru.

Nr. 2288 • København 16.05.1604
Dombog 18, Fol. 49V-53R
Frederik Lange (adel • Söfde, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Niels Pedersen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (ejendom, gods, pant, gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde pantsat noget gods, sagsøger havde i kaution for gæld.

Nr. 2289 • København 16.05.1604
Dombog 18, Fol. 42R-49V
Jacob Vind (adel • Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.) mod Niels Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Køb og salg (ejendom, gods, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt noget gods til tredjemand, skønt sagsøger havde en købsklausul på samme gods.

Nr. 2290 • København 16.05.1604
Dombog 18, Fol. 39V-41R
Frederik Lange (adel • Söfde, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Lauge Urne; Tage Krabbe; Erik Mormand; Jørgen Falk (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje (retspleje, vidneudsagn; kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede at aflægge vidneudsagn om en kautionsforpligtelse.

Nr. 2291 • København 16.05.1604
Dombog 18, Fol. 54V-65
Caspar Markdanner (adel • Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.) mod Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, skove, skøde, skifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-28; JL I-30; JL I-35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde erhvervet et skøde af Anne Oldeland på to søsterlodder i Vejlevgårds Skov, skønt der ikke var skiftet mellem hende og hendes brødre.

Nr. 2292 • København 18.05.1604
Dombog 18, Fol. 65R-69R
Christen Nielsen (bonde • Skovsgård, Ulbjerg S., Rinds H., Viborg A.) mod Kirsten Ulfeldt (adel • Østergård, Tulstrup S., Ning H., Århus A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel; ejendom, enge) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Rinds Herredsting
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 21; Recessens kap. 40; JL I-34
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede en eng, skønt den hørte til en selvejerbondegård.

Nr. 2293 • København 18.05.1604
Dombog 18, Fol. 69R-70V
Christen Holck (adel • Højgård, Grejs S., Nørvang H., Vejle A.) mod Anne Venstermand (adel • Lejholm, V. Åby S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 500 daler.

Nr. 2294 • København 18.05.1604
Dombog 18, Fol. 70V-77V
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Niels Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Køb og salg (ejendom, skøde, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde givet ham skøde på noget ejendom, han havde købt, da der viste sig at være en ejendomstvist om dele deraf mellem sagsøgte og Jacob Vind.

Nr. 2295 • København 18.05.1604
Dombog 18, Fol. 99R-103R
Manderup Parsberg (adel • Hagsholm, Houlbjerg S., Houlbjerg H., Viborg A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Afgifter og ydelser - tiende (retspleje, herredsfoged; kirkelige forhold, afgifter, tiende, fæsteforhold, fæste) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne tilholdt sig tienden af Vadum Sogn, skønt sagsøger havde fæstet den til herredsfogeden i Kær Herred.

Nr. 2296 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 114V-115V
Albret van Stenwert (borger • Svendborg) mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 41 daler 1 mk. 2 sk.

Nr. 2297 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 113R-113V
Villum Worm (borger • Århus) mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 18 daler 2 mk.

Nr. 2298 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 103R-108R
Mads Pors; Peder Baggesens arvinger (gejstlig • Ribe) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Gæld (appel, myndighed, byråd; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Retsgrundlag: JL I-21; JL I-23; Recessens kap. 53
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 28.11.1603 havde stadfæstet en bytingsdom om, at sagsøgerne skulle betale deres del af en gældspost, som Peder Baggesens Slegfredssøn havde givet Stygge Høg. • Trykt: DD6, nr. 814

Nr. 2299 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 112R-112V
Villum Worm (borger • Århus) mod Mette Emmiksdatter (adel • Stensgård, Svanninge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 115 daler.

Nr. 2300 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 113V-114V
Staffen Nielsen (borger • Thisted) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 38 1/2 daler 1 1/2 mk. 3 sk.

Nr. 2301 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 115V-118R
Christoffer Pax (adel • Torup, Grandløse S., Merløse H., Holbæk A.) mod Niels Pedersen (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 daler.

Nr. 2302 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 85R-88R
Christen Krabbe (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse for sagsøgers bror, som sagsøger havde måttet betale.

Nr. 2303 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 77V-79V
Tale Ulfstand; Margrete Hardenberg (adel • Häckeberga, Genarps S., Bara H., Malmöhus L.; Högestads S. & By, Herrestads H., Malmöhus L.) mod Erik Vadsbyrd; Jost Vadsbyrd (adel • Vinderup, Ågerup S., Merløse H., Holbæk A.; Søgård, Sdr. Asmindrup S., Merløse H., Holbæk A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 200 daler.

Nr. 2304 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 108R-112V
Thomas Maltesen (adel • Tanderup, Snejbjerg S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Pant (ejendom, gårde, skøde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået skøde af sin mor på en gård, selvom sagsøger havde samme gård i underpant.

Nr. 2305 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 82R-85R
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Niels Pedersen; Christoffer Pax; Ebbe Andersen; Morten Venstermand; e. a. (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.; Torup, Grandløse S., Merløse H., Holbæk A.; Ålborg; Søholt, Krønge S., Fuglse H., Maribo A.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, gårde, skifte, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han var blevet tildelt fire gårde ifølge et skifte, som siden viste sig at være pantsatte gårde, hvorfor han var blevet tildømt at modtage pantebeløbet i stedet.

Nr. 2306 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 79V-81V
Jens Pedersen Trelund (borger • Ribe) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, byråd; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Retsgrundlag: Recessens kap. 20
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 16.3.1604 havde stadfæstet en bytingsdom for skældsord.

Nr. 2307 • København 19.05.1604
Dombog 18, Fol. 88R-99R
Corfids Rud (adel • Fuglsang, Toreby S., Musse H., Maribo A.) mod Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (værgemål, ejendom, gods, arv, skifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne som værge for sin bror havde tilholdt sig det bedste gods, da der blev skiftet efter deres forældre. • Trykt: DD6, nr. 815

Nr. 2308 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 138V-139V
Frederik Garnholdt (borger • Kolding) mod Albret Friis' arvinger (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 300 daler.

Nr. 2309 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 132R-136R
Peder Norbys arvinger (adel) mod Anne Gjordsdatter (adel • Bygebjerg, Hejls S., Nr. Tyrstrup H., Vejle A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 mk. lybsk.

Nr. 2310 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 129R-132R
Anders Maltesens arvinger (adel) mod Dorte von Ahlefeldt (adel • Klågerup, Hyby S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1350 daler.

Nr. 2311 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 118R-119V
Carsten Thelemand (borger • Kiel) mod Margrete Viffert (adel • Viffertsholm, Solbjerg S., Hellum H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Retsgrundlag: JL I-26
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 230 mk. 10 sk. lybsk efter hendes mand.

Nr. 2312 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 125R-129R
Brostrup Giedde (adel • Tomarp, Kvidinge S., Sdr. Åsbo H., Kristianstads L.) mod Peder Mund; Arild Griis; Anne Griis (adel • Sandbygård, Sandby S., Göinge H., Kristianstads L.; Skorby)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (henskydelse, kommission; morgengave) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hans hustrus morgengave.

Nr. 2313 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 136R-138V
Steen Maltesen (adel • Holmgård, Møborg S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Jens Clausen (adel • Bjørnstrup, Tårs H., Børglum H., Hjørring A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 1602
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med et skøde ville forhindre hans adkomst til en gård i Børlund, skønt sagsøger også havde skøde til samme gård.

Nr. 2314 • København 21.05.1604
Dombog 18, Fol. 119V-125R
Godslev Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.) mod Mikkel Nielsen (adel • Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Køb og salg - skøde (appel; ejendom, hovedgård, skøde, mageskifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting og v. herredsting
Retsgrundlag: JL I-35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få skøde på Stenalt, som han havde mageskiftet med sagsøgte.

Nr. 2315 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 145V-158V
Kronen (adel) mod Jørgen Friis (adel • Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, kongelig anklager; ejendom, krongods, kirkegods, mageskifte) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Predbjørn Gyldenstierne
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede fem bol på Torstengaard, skønt de ikke var opført i mageskiftet med Frederik II samt en toft, der tilhørte præsten i Lemvig. • Trykt: DD6, nr. 816

Nr. 2316 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 167V-168R
Margrete Herman Rennigs (borger • Kolding) mod Jørgen Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 90 daler.

Nr. 2317 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 169R-170R
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Mette Emmiksdatter (adel • Stensgård, Svanninge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 266 daler.

Nr. 2318 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 164V-165V
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Lene Gøye (adel • Bergsø)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 41 1/2 gamle dalere.

Nr. 2319 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 168R-169R
Christen Albretsen (borger • København) mod Holger Ulfstand (adel • Skabersjö, Skabersjö S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 169 daler 14 sk.

Nr. 2320 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 144R-144V
Christen Albretsen (borger • København) mod Anne Venstermand (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 47 daler 3 mk. 4 sk.

Nr. 2321 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 165V-166V
Niels Bang (borger • Bogense) mod Lene Gøye (adel • Bergsø)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 49 daler 1 mk. 12 sk.

Nr. 2322 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 142R-143R
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Karen Speils (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 34 daler 3 mk. 4 1/2 sk.

Nr. 2323 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 162V-163V
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Jørgen Kaas Emmiksen (adel • Gelskov, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 146 daler.

Nr. 2324 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 166V-167R
Niels Bang (borger • Bogense) mod Henrik Brand (adel • Mullerup, Flødstrup S., Vindinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 10 1/2 daler 18 sk.

Nr. 2325 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 164R-164V
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Anne Venstermand (adel • Lejholm, V. Åby S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 36 daler 2 mk.

Nr. 2326 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 140V-142R
Hans Pedersen (borger • Helsingør) mod Christen Brun (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2327 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 139V-140V
Christen Albretsen (borger • København) mod Peder Madsen (adel • Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 80 daler.

Nr. 2328 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 144V-145V
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Mette Emmiksdatter (adel • Stensgård, Svanninge S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 daler.

Nr. 2329 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 143R-143V
Christen Albretsen (borger • København) mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 68 daler 12 sk.

Nr. 2330 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 161R-162V
Lauge Urne (adel • Sellebjerg, Birkende S., Bjerge H., Odense A.) mod Niels Pedersen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 4280 daler.

Nr. 2331 • København 22.05.1604
Dombog 18, Fol. 159R-160V
Niels Stygge (adel) mod Mogens Juel Pallesen; Iver Munk; Christen Juel (adel • Søbygård, Søby S., Gjern H., Skanderborg A.; Tvis, Tvis S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Donslund, Hejnsvig S., Slavs H., Ribe A.)
Pant (appel; ejendom, hovedgård, pant, gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Hind Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde fået Søgård i pant for et kautionsbeløb på 3000 daler.

Nr. 2332 • København 23.05.1604
Dombog 18, Fol. 186V-189V
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Margrete Daa; Lene Daa (adel)
Arv og skifte - arv (arv, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de ville reducere hans arv med den gæld, han havde sat sig i, mens forældrene levede.

Nr. 2333 • København 23.05.1604
Dombog 18, Fol. 191V-192R
Lauge Urne (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Niels Pedersen (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 daler.

Nr. 2334 • København 23.05.1604
Dombog 18, Fol. 170R-180R
Palle Fasti; Lauge Urne (adel • Mindstrup, Hvejsel S., Nørvang H., Vejle A.; Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Anne Pedersdatter (adel • Smedstorp, Smedstorps S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Afgifter og ydelser - jordebog (ejendom, gods, løsøre, regnskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få udleveret en jordebog efter hendes afdøde mand Anders Bing, der klart skelnede mellem hendes og hans gods samt en registrering af alt løsøret. • Trykt: DD6, nr. 817

Nr. 2335 • København 23.05.1604
Dombog 18, Fol. 180R-186V
Gertrud Hansdatter (borger • Ålborg) mod borgmestre og råd (borger • Malmö)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (appel, myndighed, byråd; morgengave, arv) • Kongen til stede; 6 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Malmö Rådstue
Retsgrundlag: Skånske Lov II-10; Skånske Kirkelov kap. 8; JL III-45; JL III-46; Kong Hans Privilegium kap. 62
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 22.11.1601 havde stadfæstet en morgengave, Engelbret Friis havde givet sin hustru, skønt den kom arvingerne til skade, da den var for stor. • Trykt: DD6, nr. 818

Nr. 2336 • København 23.05.1604
Dombog 18, Fol. 189V-191V
Villum Henriksen (borger • Helsingør) mod Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge)
Pant (ejendom, gårde, handel, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt Sigvord Beck fem gårde i Skåne, skønt sagsøger havde dem i underpant.

Nr. 2337 • København 24.05.1604
Dombog 18, Fol. 204V-205V
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Margrete Rosenkrantz (adel • Hundslund, Dronninglund S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, forlig; ejendom, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for noget ejendom, hun tilholdt sig mere af, end et skøde lød på.

Nr. 2338 • København 24.05.1604
Dombog 18, Fol. 205V-207R
Hennicke von Buchwaldt (adel) mod Otte Urne; Barbara Breide (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 272 daler.

Nr. 2339 • København 24.05.1604
Dombog 18, Fol. 192V-197V
Anne Gjordsdatter (adel • Bygebjerg, Hejls S., Nr. Tyrstrup H., Vejle A.) mod Bege Clausdatter (Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 daler.

Nr. 2340 • København 24.05.1604
Dombog 18, Fol. 203R-204V
Anne Blome Johansdatter (adel) mod Knud Venstermand; Anna Rantzau; Anne Hvidtfeldt; Peder Bille (adel • Møllegård, Longelse S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 100 daler.

Nr. 2341 • København 24.05.1604
Dombog 18, Fol. 199V-203R
Jens Skriver (bonde • Astofte, Føvling S., Malt H., Ribe A.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.)
Retspleje - kost og tæring (retspleje, opbevaring og betroelse, gæld, kost og tæring) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ført retssag mod ham ang. et gældsbrev, som sagsøgtes hustru opbevarede.

Nr. 2342 • København 24.05.1604
Dombog 18, Fol. 198R-199V
Anne Gjordsdatter (adel • Bygebjerg, Hejls S., Tyrstrup H., Vejle A.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.)
Ærekrænkelse (skøde, ære) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stævnet hende ang. et skøde.

Nr. 2343 • København 10.03.1606
Dombog 19, Fol. 2R-10R
Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Frans Brockenhuus; Peder Munk (adel • Volderslev, Stenløse S., Odense H., Odense A.; Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Peder Munk ikke ville udlevere et gældsbrev, hvormed han havde kautioneret sammen med Frans Brockenhuus for Otte von Qualen, skønt sagsøger havde tilbudt at betale sin andel.

Nr. 2344 • København 11.03.1606
Dombog 19, Fol. 24R-27V
Iver Stub (gejstlig • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd; regnskab, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 27.3.1605 havde frifundet sagsøgers stedbroder for at fremlægge hjemmel til sin fars regnskabsbog.

Nr. 2345 • København 11.03.1606
Dombog 19, Fol. 19V-23V
Iver Stub (gejstlig • København) mod Peder Fransen; Peder Andersen; Iver Poulsen; Rasmus Nielsen (borger)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, kommission; arv, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 4.6.1605 havde dømt ham til at indføre det beløb i fællesboet med sin halvbror, som han havde modtaget mere, end han var berettiget til.

Nr. 2346 • København 11.03.1606
Dombog 19, Fol. 27V-30V
Alexander Leyel (borger • Helsingør) mod borgmestre og råd (borger • Helsingør)
Retspleje - bøder (appel, myndighed, byråd, retspleje, bøder; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Helsingør Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde tilkendt Morten Skinkel fiskerirettigheder i Kongs Mølledam.

Nr. 2347 • København 11.03.1606
Dombog 19, Fol. 13R-19V
Iver Friis (adel • Ørbæklunde, Ørbæk S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Iver Munk (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, kirkegods, skøde, arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 58; JL I-30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne have skødet Tvis Kloster til Børge Trolle, skønt sagsøger og hans hustru var berettiget til en del deraf som sagsøgtes medarvinger.

Nr. 2348 • København 11.03.1606
Dombog 19, Fol. 10R-13R
Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Afgifter og ydelser - jordebog (appel; regnskab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udleveret en jordebog på sine niecers gods. • Trykt: DD6, nr. 823

Nr. 2349 • København 12.03.1606
Dombog 19, Fol. 52R-63R
Iver Gøye; Falk Gøye; Eske Bille; Anne Erik Kaas; Dorte Krabbe (adel) mod Hans Axelsen (adel • Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, kontrakt; arv) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede arv efter Ingeborg Skeel på sin søsters vegne, skønt denne havde fået børn med ikke-adelige.

Nr. 2350 • København 12.03.1606
Dombog 19, Fol. 32R-36V
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Kjeld Jørgensen (borger • Ribe)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, handel, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede Albret Friis arvinger for 550 daler for købet af den gamle bispegård i 1598, som Albret Friis aldrig havde betalt. • Trykt: DD6, nr. 825

Nr. 2351 • København 12.03.1606
Dombog 19, Fol. 31R-32R
Familien Bielke; Familien Banner (adel) mod Gabriel Knudsen; Ove Bille (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.; Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (appel, myndighed, kommission, retspleje, bøder, forlig; fiskeri, ære, skandskrift) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. kommission
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 9.5.1603 havde frifundet Villum Adriansen for at betale de bøder, sagsøgers tjener var blevet idømt for at have bragt nogle breve til biskoppen i Linkøbing, der indeholdt et skandskrift mod Hertug Carl, skønt Villum Adriansen havde givet sagsøgers tjener samme breve med til biskoppen.

Nr. 2352 • København 12.03.1606
Dombog 19, Fol. 63R-69V
Mogens Kaas (adel • Støvringgård, Støvring S., Støvring H., Randers A.) mod Jens Giødsen; Christen Stub; Niels Villadsen (gejstlig • Århus)
Kirkelige forhold - præsteskab (appel, myndighed, kommission, retspleje, kaldsbrev, jus patronatus; kirkelige forhold, embede) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. kommission
Retsgrundlag: Kirkeordinansen; Ribe-artiklerne 1542; rettertingsdom af 19.4.1602
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 9.10.1605 havde stadfæstet Søren Pedersens kaldsbrev til Støvring Kirke, skønt sagsøger ønskede en anden præst indsat og påkaldte sig jus patronatus. • Trykt: DD6, nr. 827

Nr. 2353 • København 13.03.1606
Dombog 19, Fol. 40R-43V
Christoffer Bild (adel • Åstrup, Kirke Såby S., Volborg H., Københavns A.) mod Lauge Beck (adel • Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, skøde) • Kongen fraværende; 7 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde taget lås på tre gårde, som sagsøgers søster ulovligt havde skødet ham. • Trykt: DD6, nr. 828

Nr. 2354 • København 13.03.1606
Dombog 19, Fol. 36V-38R
Maren Knudsdatter (borger • Odense) mod Anne Bille; Marcus Billes hustru (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 daler.

Nr. 2355 • København 13.03.1606
Dombog 19, Fol. 38R-40R
Hans Munk (adel • Hvilsbjerg, Gauerslev S., Holmans H., Vejle A.) mod Helvig Kaas (adel • Lønsgård, Linnerup S., Vrads H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at betale hendes del af hendes bror Niels Kaas' gæld på 409 daler.

Nr. 2356 • København 13.03.1606
Dombog 19, Fol. 43V-52R
Anne Kaas (adel) mod Axel Rosenkrantz (Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, gods, arv, skifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 39; JL II-102
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes søstre havde fået bedre og bedreliggende gods end hun ved skiftet efter deres forældre.

Nr. 2357 • København 14.03.1606
Dombog 19, Fol. 77R-82V
Gertrud Stigsdatter (adel • Hurup S. & By, Refs H., Thisted A.) mod Ebbe Munk (adel • Fjællebro, Herringe S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 22.6.1596
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udlevere hende den pantsatte Damsgård, skønt hun tilbød ham pantebeløbet.

Nr. 2358 • København 14.03.1606
Dombog 19, Fol. 82V-87V
Selvejerbønder (bonde • Lø H., Tønder A.) mod Godske Rantzau (adel • Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.)
Bønder, fæste m.v. - fæste (kontrakt, fæsteforhold, ægt og arbejde, afgifter, landgilde, friheder) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde krænket den kontrakt, der var indgået mellem sagsøgere og hans farbror om, at bønderne mod at afstå deres selvejergårde skulle nyde frihed for landgilde og ægt og arbejde.

Nr. 2359 • København 14.03.1606
Dombog 19, Fol. 70R-77R
Henrik Below (adel • Spøttrup, Rødding S., Rødding H., Viborg A.) mod Johan Brockenhuus; domkapitlet (adelig; gejstlig • Tostrup, Øls S., Hindsted H., Ålborg A.; Århus)
Kirkelige forhold - jus patronatus (appel, myndighed, domkapitel, retspleje, forlig; kirkelige forhold, jus patronatus) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Forlig • med tidligere dom v. domkapitel
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 16.3.1603 havde tildømt Århus Domkirke jus patronatus til Agri Kirke.

Nr. 2360 • København 15.03.1606
Dombog 19, Fol. 92V-96V
Karen Banner; Otte Lindenovs hustru (adel • Høgholt, Hørmested S., Horns H., Hjørring A.; Borreby, Magleby S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Ingeborg Skeels arvinger (adel)
Arv og skifte - arv (ejendom, gods, forlening, arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde udleveret Otte Banners gods, som Ingeborg Skeel havde i forlening, skønt hun var død 1 1/2 år tidligere.

Nr. 2361 • København 15.03.1606
Dombog 19, Fol. 87V-92V
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, hovedgård) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessen kap. 49
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde tilforhandlet sig Skabbersøgård af Tale Ulfstand til skade for hendes arvinger. • Trykt: DD6, nr. 829

Nr. 2362 • København 15.03.1606
Dombog 19, Fol. 96V-98R
Melkior Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 12.4.1602
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse over for Hans Speyll.

Nr. 2363 • København 15.03.1606
Dombog 19, Fol. 98R-102R
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod borgmestre og råd (borger • København)
Fiskeri og søfart - søfart (appel, myndighed, byråd; søfart, skibe) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Sørettens kap. 5 og 28; Gårdsrettens kap. 42
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 22.3.1605 havde frifundet hans skipper for at have ladet skibet brænde op, da styrmanden var løbet på grund med det.

Nr. 2364 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 102R-104R
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Margrete Rantzau; Anne Vind; Ellen Vind (adel • Enderupholm, V. Nykirke S., Skast H., Ribe A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, handel) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi sagsøgtes mand og far havde købt gods af Magdalene Norby, skønt hun ikke var berettiget til at afhænde det.

Nr. 2365 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 111V-113R
Hans Urne (adel • Nedergård, Bøstrup S., Langelands Nr. H., Svendborg A.) mod Mourids Emmiksen (adel • Jershave, Revninge S., Bjerge H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 120 rigsdaler.

Nr. 2366 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 104R-105V
Abele Niels Hansens (borger • København) mod Kirsten Kruse (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 82 1/2 daler.

Nr. 2367 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 110V-111V
Abele Niels Hansens (borger • København) mod Niels Pedersen (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 170 daler.

Nr. 2368 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 113R-114V
Enevold Kruse (adel • Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.) mod Christen Prip (adel • Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.)
Pant (ejendom, pant) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få ham til at indløse sin del af en pantsat guldkæde.

Nr. 2369 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 105V-108V
Oluf Pedersen (adel • Restenäs, Resteröds S., Inlands Fräkne H., Bohus L.) mod Niels Bagge (adel • Baggård, Klemensker S., Nørre H., Bornholms A.)
Penge m.v. - regnskab (forlening, regnskab) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et regnskab mellem ham og sagsøgte på Hans Olufsens arvingers vegne ang. indtægterne for sagsøgers første forleningsår.

Nr. 2370 • København 17.03.1606
Dombog 19, Fol. 108V-110V
Beate Hvidtfeldt (adel • Svenstorp, Odarslövs S., Torna H., Malmöhus L.) mod Niels Pedersen (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Frederik Lange havde fået udlæg i samme gods som sagsøger.

Nr. 2371 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 123R-124R
Hans Holdentorp (borger • Odense) mod Hans Urne (adel • Nedergård, Bøstrup S., Langelands Nr. H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 56 daler 3 mk. 5 1/2 sk.

Nr. 2372 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 129R-131R
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Peder Bille (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 441 daler 2 mk. 15 1/2 sk.

Nr. 2373 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 121R-123R
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Susanne Lykke (adel • Klingstrup, Skårup S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 400 daler.

Nr. 2374 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 114V-116R
Hans Munk (adel • Hvilsbjerg, Gauerslev S., Holmans H., Vejle A.) mod Kjeld Juel; Maren Juel (adel • Stubbergård, Sevel S., Ginding H., Ringkøbing A.; Landting, Ejsing S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 joachimsdalere efter deres farbror.

Nr. 2375 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 124R-126V
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Dorte Daa (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 23.5.1604
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes søster havde overladt hende et gældsbrev, som hun krævede ham for, førend det var blevet afgjort, hvor meget gældsbeløbet skulle nedsættes.

Nr. 2376 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 126V-128V
Jens Pedersen (borger • Halmstad) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Retspleje - kost og tæring (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byråd, kost og tæring; kontrakt) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 14.7.1604 havde dømt ham og magistraten til at betale kost og tæring, fordi de ikke havde overholdt en kontrakt, som fire rigsråder havde opstillet mellem dem og Peder Madsen i Hälsingborg.

Nr. 2377 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 116R-121R
Peder Christensen (borger • Viborg) mod Iver Juul landsdommer; Mogens Juel landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Penge m.v. - regnskab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, ny behandling; værgemål, regnskab) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting og v. rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 9.4.1603 havde hjemvist en rådstueretsdom med krav om ny behandling og 27.8.1603 stadfæstet rådstuerettens dom om, at sagsøger som værge for sine nevøer og niecer skulle aflægge regnskab for Niels Joensens arvinger.

Nr. 2378 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 131R-133R
Christoffer Jacobsen (borger • Malmö) mod Kjeld Jørgensen; Niels Poulsen; Ebbe Mogensen; Niels Grisbæk; Oluf Rud (borger • Ribe; Ribe; Ribe; Ribe; Ribe)
Retspleje - tingsvidne (retspleje, tingsvidner) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et tingsvidne, de havde fået af skipper Christen Pedersen og kopieret til Bertel Struck.

Nr. 2379 • København 18.03.1606
Dombog 19, Fol. 133R-134V
Elsebet Juel (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Iver Juul; Knud Brahe; Christoffer Rosenkrantz; Erik Lange (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Engelsholm, Nørup S., Tørrild H., Vejle A.; Høgsbro, Hviding S., Hviding H., Tønder A.; Stovgård, Tørring S., Vrads H., Skanderborg A.)
Ærekrænkelse (retspleje, vidneudsagn; ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få deres vidneudsagn om den ærekrænkelse mod hende, Tomis Maltesen havde haft til hende på Viborg Landsting 2.3.1603.

Nr. 2380 • København 19.03.1606
Dombog 19, Fol. 143R-151R
Albret Skeel; Otte Skeel; Jørgen Skeel (adel • Hegnet, Tøndering S., Harre H., Viborg A.; Fussingø, Ålum S., Sønderlyng H., Viborg A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (effektuering; regnskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han sad en kommissionsdom af 3.10.1605 overhørig, der dømte ham til at udlevere sagsøgerne en jordebog på Kirsten Skeels gods. • Trykt: DD6, nr. 831

Nr. 2381 • København 19.03.1606
Dombog 19, Fol. 140R-142V
Enevold Kruse (adel • Hjermeslevgård, Tolstrup S., Børglum H., Hjørring A.) mod Mogens Kruse (adel • Balle, Falslev S., Onsild H., Randers A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, skøde) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi sagsøgtes hustrus tidligere mand havde givet ham skøde på tre gårde, der tilhørte hans hustru.

Nr. 2382 • København 19.03.1606
Dombog 19, Fol. 136V-137V
Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Karen Maltesdatter (adel • Rydhave, Ryde S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde opsagt sin kautionsforpligtelse.

Nr. 2383 • København 19.03.1606
Dombog 19, Fol. 134V-136V
Jens Mogensen (adel • Sindinggård, Sinding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel • Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde opsagt sin kautionsforpligtelse.

Nr. 2384 • København 19.03.1606
Dombog 19, Fol. 138R-140R
Mogens Gøye; Eske Bille (adel • Gunderslev, Gunderslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.) mod Otte Marsvin; Peder Marsvin; Jacob Beck; Hans Axelsen; Ellen Marsvin; Enevold Kruse (adel • Dybäck, Ö. Vemmenhögs S., Ö. Vemmenhögs H., Malmöhus L.; Aunsbjerg, Sjørslev S., Lysgård H., Viborg A.; Førslev, Førslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.; Ø. Vallø, Valløby S., Bjæverskov H., Præstø A.; Hjermeslevgård, Tolstrup S., Børglum H., H., Hjørring A.)
Hævd og besiddelse - mageskifte (ejendom, gårde, mageskifte) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi Christoffer Gøye havde mageskiftet en gård med Peder Hvidtfeldt, som tilhørte Falk Gøyes gods.

Nr. 2385 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 173V-175R
Frans Poel (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Jøllind Jespersdatter (adel)
Arv og skifte - arv (retspleje, forlig; arv, ægteskab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Retsgrundlag: Reces 1576 kap. 12; Gårdsretten kap. 16
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun kort tid efter sin første mand Spend Skrams død havde giftet sig med Niels Lange og fået barn med ham, hvorfor hendes arveligt tilfaldne volberg burde tages fra hende.

Nr. 2386 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 163V-168V
Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Jens Mule (borger • Odense)
Fiskeri og søfart - fiskeri (retspleje, gavebrev; herligheder, fiskeri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne fiskede i Næsbyhoved Sø, skønt han ikke var berettiget dertil ifølge det gavebrev, der var givet på den ejendom, der hed Magdalenes Have.

Nr. 2387 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 177V-178R
Else Christen Vibes (borger • København) mod Morten Mogensen (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 47 daler 2 mk. 11 1/2 sk.

Nr. 2388 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 173R-173V
Engel Postfeld (borger • Næstved) mod Anders Hvidtfeldt (adel • Trondstad, Hurum, Norge)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 33 daler.

Nr. 2389 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 176V-177R
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Birgitte Rosenkrantz (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1306 daler.

Nr. 2390 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 178R-179R
Else Christen Vibes (borger • København) mod Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 106 daler 2 mk.

Nr. 2391 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 169V-170V
Jørgen Ditmar (borger • København) mod Axel Galt (adel • Tyrrestrup, Søvind S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 230 rigsdaler.

Nr. 2392 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 170V-172R
Lisbet Madsdatter mod Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Gæld (gæld, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 20 læster vårsild.

Nr. 2393 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 168V-169V
Anne Lykke (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.) mod Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 4000 rigsdaler.

Nr. 2394 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 175R-176V
Hans Munk (adel • Hvilsbjerg, Gauerslev S., Holmans H., Vejle A.) mod Claus Nielsen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke havde skaffet kautionister.

Nr. 2395 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 151R-159V
Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Henning Valkendorff (adel • Glorup, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.)
Afgifter og ydelser - tiende (kirkelige forhold, afgifter, tiende, mageskifte) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede tienden af Broby Kirke ifølge et mageskifte med kronen.

Nr. 2396 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 159V-163V
Børge Trolle (adel • Trolholm, Holsteinsborg S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Anne Lykke (adel • Langegård, Skodborg H., Ringkøbing A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, hovedgård, pant, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde tilbudt sagsøgte at lade Hersumgård indløse, og da hun havde afslået det, krævede han godset til ejendom. • Trykt: DD6, nr. 832

Nr. 2397 • København 20.03.1606
Dombog 19, Fol. 172R-172V
Peder Nielsen (borger) mod Sigvord Rindschat (adel • Herningsholm, Herning, Ringkøbing A.)
Ærekrænkelse (retspleje, forlig; ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ærekrænkelse.

Nr. 2398 • København 30.05.1608
Dombog 20, Fol. 13V-17R
Niels Christensen (borger • Århus) mod Iver Juul landsdommer; Enevold Kruse landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, krongods, handel, udlæg, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Ning Herredsting
Retsgrundlag: JL I-36; JL III-43; JL I-34
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 26.9.1607 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at sagsøger ikke skulle have udlæg for den gård, sagsøgers svigerfar havde solgt til kronen. • Trykt: DD6, nr. 843

Nr. 2399 • København 30.05.1608
Dombog 20, Fol. 9R-13V
Niels Christensen (borger • Århus) mod Iver Juul landsdommer; Enevold Kruse landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer; arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Ning Herredsting
Retsgrundlag: JL I-17; JL I-6; Recessens kap. 52
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 26.9.1607 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at sagsøgers hustru ikke skulle have arv forlods af det, hendes stedfar havde arvet af sin bror. • Trykt: DD6, nr. 842

Nr. 2400 • København 30.05.1608
Dombog 20, Fol. 2R-8V
Niels Christensen (borger • Århus) mod Iver Juul landsdommer; Enevold Kruse landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer; arv, skifte) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Nim Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 53; JL I-6; JL I-23; JL I-30
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 12.3.1608 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at arven efter hans hustrus stedbror skulle skiftes med en halvpart til arvingerne. • Trykt: DD6, nr. 841

Nr. 2401 • København 30.05.1608
Dombog 20, Fol. 22V-31V
Frederik Bøgvad (borger) mod Iver Juul landsdommer; Enevold Kruse landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, ridefoged, falskneri; ejendom, gods) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 12.3.1608 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at han som ridefoged havde handlet svigagtigt mod Christen Holck m.h.t. det gods, han fik i Langå Præstegård. • Trykt: DD6, nr. 844

Nr. 2402 • København 30.05.1608
Dombog 20, Fol. 31V-37V
Bertel Struck (borger • Ribe) mod Enevold Kruse landsdommer (adel • Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld, husdyr, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Skast Herredsting
Retsgrundlag: JL II-102
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 14.1.1607 havde underkendt en herredstingsdom om, at sagsøger havde modtaget en udestående gældspost på 16 daler gennem nam i fem øksne. • Trykt: DD6, nr. 845

Nr. 2403 • København 30.05.1608
Dombog 20, Fol. 17R-22V
Peder Christensen (borger • Randers) mod Iver Juul landsdommer; Enevold Kruse landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld, regnskab) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Randers Byting
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 18.3.1606
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 7.9.1607 havde stadfæstet en bytingsdom om, at sagsøger burde svare for sin afdøde brors gæld og aflægge regnskab derpå.

Nr. 2404 • København 31.05.1608
Dombog 20, Fol. 48R-52V
Peder Værkmester; Jacob Værkmester mod Iver Juul landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, lybsk ret; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Ålborg Rådstue
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 1.3.1606 havde stadfæstet en rådstueretsdom om, at han ikke kunne arve efter sin halvsøster efter lybsk ret. • Trykt: DD6, nr. 848

Nr. 2405 • København 31.05.1608
Dombog 20, Fol. 45R-48R
Peder Rasmussen Kane (borger • Århus) mod Iver Juul landsdommer; Enevold Kruse landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Huse og bygninger - bygfæld (appel, myndighed, landsdommer; gårde, bygfæld, afgifter, leje) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Århus Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 27.9.1607 havde stadfæstet en bytingsdom om, at sagsøgers gård i Århus, som de lejede af Hans Grønbeck, var brøstfældig. • Trykt: DD6, nr. 847

Nr. 2406 • København 31.05.1608
Dombog 20, Fol. 37V-40V
Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Christoffer Lunow (adel • Nystrup, Vang S., Hundborg H., Thisted A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet Christen Prip til Øland et brev, der befriede ham for en gæld på 420 daler til sagsøger. • Trykt: DD7, nr. 911

Nr. 2407 • København 31.05.1608
Dombog 20, Fol. 40V-45R
Christen Prip (adel • Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.) mod Iver Juul landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Hassing Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1.3.1606 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at sagsøger skyldte Jens Nielsen 420 daler.

Nr. 2408 • København 31.05.1608
Dombog 20, Fol. 52V-55V
Søren Hansen (bonde • Holmby S. & By, Frosta H., Malmöhus L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forholdt ham en dom i 24 uger. • Trykt: DD6, nr. 849

Nr. 2409 • København 01.06.1608
Dombog 20, Fol. 57R-58V
Gunder Thordsen (bonde • Lustorp, Kiönge S., Faurås H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje; arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: JL I-5; Skånske Lov 33 og 35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne i en arvesag havde dømt mod Skånske Lov og benyttet Jyske Lov. • Trykt: DD6, nr. 851

Nr. 2410 • København 01.06.1608
Dombog 20, Fol. 61R-63V
Bent Lauridsen (bonde • Amböke, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Tvangsfuldbyrdelse - eksekution (appel, myndighed, landsdommer; eksekution, falskneri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Recessen 1576 kap. 5
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 12.9.1607 havde dømt ham for sandrægtighed med en eksekution.

Nr. 2411 • København 01.06.1608
Dombog 20, Fol. 65R-67V
Lisbet Koks (borger • Slagelse) mod Villum Dresselberg landsdommer (adel • Vindinge, Fyrendal S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Husdyr m.v. - husdyrhold (appel, myndighed, landsdommer; husdyr) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Slagelse Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.12.1606 havde stadfæstet en bytingsdom om, at nogle svin tilhørte sagsøgers modpart.

Nr. 2412 • København 01.06.1608
Dombog 20, Fol. 63V-65R
Lisbet Koks (borger • Slagelse) mod Lauge Beck landsdommer (adel)
Husdyr m.v. - husdyrhold (appel, myndighed, landsdommer; husdyr) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Eriks Sjællandske Lov III-22 og III-54; JL II-105
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 27.11.1604 havde tildømt hendes modpart nogle svin.

Nr. 2413 • København 01.06.1608
Dombog 20, Fol. 58V-61R
Gunder Thordsen (bonde • Lustorp, Kiönge S., Faurås H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Tyveri m.v. - tyveri (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer; tyveri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Andet: til ny behandling • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Faurås Herredsting
Retsgrundlag: Skånske Kirkelov kap. 15
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom om tyveri.

Nr. 2414 • København 01.06.1608
Dombog 20, Fol. 55V-57R
Svend Olsen (bonde • Kirkebak) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Ærekrænkelse (appel, myndighed, landsdommer; ære, tyveri, husdyr, skifte) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Faurås Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.1.1607 havde stadfæstet en herredstingsdom, der dømte sagsøger som løgner, fordi han beskyldte sin stedfar for at have stjålet en okse, skønt sagsøgers mor havde fået den gennem et skifte. • Trykt: DD6, nr. 850

Nr. 2415 • København 02.06.1608
Dombog 20, Fol. 67V-69V
Eske Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje (myndighed, landsdommer, retspleje, stævning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde nægtet at udstede stævninger, da sagsøgte fandt dem mangelfulde.

Nr. 2416 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 73R-74V
Peder Lauridsen (bonde • Vestermark, Vigsnæs S., Musse H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt ham for gæld til Jacob Skrivers arvinger.

Nr. 2417 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 69V-71R
Mads Lauridsen (bonde • Forneby, Engestofte S., Musse H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde underkendt nogle vidneudsagn om, at sagsøger havde betalt sin gæld.

Nr. 2418 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 74V-76R
Mikkel Andersen Raft (bonde • Roløkke, Købelev S., Lollands Nr. H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt ham for gæld til Jacob Skrivers arvinger.

Nr. 2419 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 81V-90V
Christen Holck; Anne Lykke; Dorte Munk (adel • Søbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.; Sødal, Rødding S., Nørlyng H., Viborg A.) mod Axel Rosenkrantz; Christen Krabbe; Johan Brockenhuus; Christen Høg (adel • Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.; Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.; Tostrup, Øls S., Hindsted H., Ålborg A.; Todbøl, Kallerup S., Hundborg H., Thisted A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (retspleje, pant; ejendom, hovedgård, udlæg) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse ved hjælp af pantebreve krævede halvdelen af Bustrup, skønt sagsøgerne havde fået udlæg deri.

Nr. 2420 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 80R-81V
Anne Lykke (adel) mod Tyge Krabbe (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet noget udlagt gods til ejendom.

Nr. 2421 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 78R-79V
Christen Holck (adel • Søbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Tyge Krabbe (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet noget udlagt gods til ejendom.

Nr. 2422 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 76R-77V
Dorte Munk (adel • Sødal, Rødding S., Nørlyng H., Viborg A.) mod Tyge Krabbe (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få gjort to gårde, der var givet hende i udlæg, til ejendom.

Nr. 2423 • København 03.06.1608
Dombog 20, Fol. 71R-73R
Rasmus Degn (bonde • Torkilstrup S. & By, Falsters Nr. H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Ærekrænkelse (appel, myndighed, landsdommer; ære, tyveri, afgrøder) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Falster Nr. Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 20
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom 22.10.1606, der dømte sagsøger som løgner, fordi han ubevidst havde beskyldt Hans Knudsen for tyveri af hamp.

Nr. 2424 • København 04.06.1608
Dombog 20, Fol. 92V-94R
Rasmus Pedersen (gejstlig • Kippinge, Kippinge S., Falster Nr. H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Tyveri m.v. - falsk (appel, myndighed, landsdommer; regnskab, falskneri) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Falster Nr. Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 9.4.1606 havde stadfæstet en herredstingsdom, der dømte sagsøger for at have forfalsket sin regnskabsbog.

Nr. 2425 • København 04.06.1608
Dombog 20, Fol. 94R-98V
Dorte Vestenie; Anne Vestenie (adel) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Pant (ejendom, hovedgård, handel, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi hun havde solgt Axel Galt Ryumgård, skønt hendes afdøde mand havde pantsat den til sagsøgerne.

Nr. 2426 • København 04.06.1608
Dombog 20, Fol. 90V-92V
Sone Jepsen (bonde • Källstorp, Nr. Sandby S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - selvejergård (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, samfrænder; ejendom, hovedgård) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 40
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 13.10.1604 havde stadfæstet ni samfrænders dom, der fradømte hans hustru den største del af Källstorp.

Nr. 2427 • København 05.06.1608
Dombog 20, Fol. 128V-130V
Melkior Ulfstand; Holger Ulfstand; Niels Krabbe; Margrete Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.; Vosborg, Ulfborg S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.; Alsted, Ø. Nykirke S., Nørvang H., Vejle A.) mod Christen Barnekow (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, møller, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne uden deres vidende havde købt ni gårde og en mølle af deres faster, lige før hun døde.

Nr. 2428 • København 06.06.1608
Dombog 20, Fol. 103R-108V
Niels Hansen Lunde (gejstlig) mod Karen Baggesdatter; Mathias Jacobsen; Peder Christensen; Bagge Jacobsen; Oluf Jacobsen (gejstlig; borgerlig • Odense)
Kirkelige forhold - præsteskab (appel, myndighed, landemode, retspleje, sognemænd, kaldsbrev; kirkelige forhold, embede, prædiken) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landemode
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde nægtet ham tilladelse til at prædike i Lunde Kirke, skønt han var kaldet dertil af otte sognemænd. Landemodet havde siden dømt hans kaldsbrev ulovligt.

Nr. 2429 • København 06.06.1608
Dombog 20, Fol. 98V-103R
Joachim von Qualen; Margrete Rantzau; Magdalene Pentz; Lucia van Hagen (adel) mod Niels Bild; Niels Skinkel; Lauge Urne; Jacob Rosenkrantz; Jørgen Aschersleben (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.; Gelskov, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.; Sjelleberg, Birkende S., Bjerge H., Odense A.; Kærstrup, Bregninge S., Sunds H., Svendborg A.; Jerstrup, Grindløse S., Skam H., Odense A.)
Arv og skifte - skifte (appel, myndighed, kommission; skifte, fæstensgave) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 25.11.1607 havde dømt Ditlev von Qualens arvinger til at betale Ove Lunge og Eyler Bryske 250 rigsdaler for den fæstensgave, Ditlev von Qualen gav Sofie Lunge. • Trykt: DD6, nr. 852

Nr. 2430 • København 07.06.1608
Dombog 20, Fol. 110V-113R
Hans Lindenov (adel • Gavnø, Vejlø S., Hammer H., Præstø A.) mod borgerne (borger • Næstved)
Fiskeri og søfart - fiskeri (herligheder, fiskeri) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 10; Recessens kap. 31
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ulovligt fiskede på Gavnø.

Nr. 2431 • København 07.06.1608
Dombog 20, Fol. 108V-110V
Rasmus Steensen (bonde • Østerby, Slemminge S., Musse H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Fredsbrud - gårdfred (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; fredsbrud, gårdfred) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Musse Herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 24 og 26
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 7.10.1607 havde stadfæstet en nævningekendelse, der oversvor sagsøger gårdfred.

Nr. 2432 • København 07.06.1608
Dombog 20, Fol. 113R-115R
Albret Skeel (adel • Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.) mod Bendix Rantzau (adel • Brandholm, Brande S., Nørvang H., Vejle A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 13.400 daler.

Nr. 2433 • København 08.06.1608
Dombog 20, Fol. 124V-128V
Helrad Sparre (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Peder Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, skove) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede del i Magleskov.

Nr. 2434 • København 08.06.1608
Dombog 20, Fol. 120V-124V
Margrete Gøye (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.) mod Christoffer Lunow (adel)
Køb og salg (ejendom, hovedgård, handel, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville give hende skøde på den halvdel af Rudgård, hun havde købt af ham.

Nr. 2435 • København 08.06.1608
Dombog 20, Fol. 115R-120V
Johan Rud (adel • Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.) mod Christen Prip (adel • Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.)
Hævd og besiddelse - præstegårdsjorder (ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-44; Recessens kap. 50
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede noget jord, der ellers i over 100 år havde fulgt Nors Præstegård.

Nr. 2436 • København 09.06.1608
Dombog 20, Fol. 130V-133V
Margrete Rantzau (adel • Arensburg, Øsel) mod Thomas Rantzau; Godske Rantzau; Henrich von Buchwaldt (adel • Enkendorf; Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.; Sierhagen)
Arv og skifte - arv (appel; arv, skifte, ejendom, hovedgård, erstatning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Retsgrundlag: JL I-23; Recessens kap. 52
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke havde restitueret Trøjborg, da der skulle skiftes efter hendes mand. • Trykt: DD6, nr. 853

Nr. 2437 • København 09.06.1608
Dombog 20, Fol. 135V-137R
Margrete Skovgaard (adel • Sanderumgård, Davinde S., Åsum H., Odense A.) mod Ove Urup (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, pant; ejendom, hovedgård) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede en del af Sanderumgård med et pantebrev, sagsøgers afdøde søster havde givet ham.

Nr. 2438 • København 09.06.1608
Dombog 20, Fol. 134R-135V
Jost Tulecken (borger • Amsterdam) mod borgmestre og råd (borger • Århus)
Handel og håndværk - handel og næring (appel, myndighed, byråd; handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Århus Rådstue
Retsgrundlag: Forordning af 19.6.1594
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 16.5.1606 havde fradømt ham vin og vineddike, han ville sælge i Århus.

Nr. 2439 • København 10.06.1608
Dombog 20, Fol. 140R-142V
Morten Ibsen (borger • Ribe) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, byråd, retspleje, arveafkald; ejendom, gods, penge, arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 5.2.1608 havde stadfæstet en bytingsdom, der dømte ham til at give sin modpart afkald, når han havde modtaget de penge og det gods, de var enedes om.

Nr. 2440 • København 10.06.1608
Dombog 20, Fol. 145R-146V
Mads Nielsen (adel • Østergård, Lyne S., Nr. Horne H., Ringkøbing A.) mod Mads Thomsen (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, handel, pant) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt en gård til Knud Gyldenstierne, skønt gården var pantsat til Ellen Juel.

Nr. 2441 • København 10.06.1608
Dombog 20, Fol. 137V-139V
Fæstebønder (bonde • Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.) mod Godske Rantzau (adel • Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.)
Bønder, fæste m.v. - fæsteforhold (fæsteforhold, afgifter, landgilde, ægt og arbejde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 6; Recessens kap. 34
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hans farbror havde forhøjet deres landgilde og øget deres ægter.

Nr. 2442 • København 10.06.1608
Dombog 20, Fol. 142V-145R
Iver Friis (adel • Ørbæklunde, Ørbæk S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Afgifter og ydelser - jordebog (ejendom, gods, regnskab) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte med krav om fremlæggelse af en jordebog, der kunne redegøre for afhændelsen af Jørgen Munks gods.

Nr. 2443 • København 11.06.1608
Dombog 20, Fol. 153R-154R
Trued Bryske (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Claus Nielsen (Langdal, Blære S., Års H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 100 daler.

Nr. 2444 • København 11.06.1608
Dombog 20, Fol. 154V-155R
Axel Brahe (adel • Elved, Veflinge S., Skovby H., Odense A.) mod Hans von Melen (adel • Lundsgård, Revninge S., Bjerge H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (retspleje, forlig; kontrakt) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kontrakt, denne havde beholdt som et gældsbrev, skønt kontrakten var indgået mellem sagsøger og Margrete Rantzau.

Nr. 2445 • København 11.06.1608
Dombog 20, Fol. 152R-153R
Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Køb og salg (ejendom, hovedgård, handel) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne først havde solgt Ryomgård til ham og siden til sin bror.

Nr. 2446 • København 11.06.1608
Dombog 20, Fol. 150R-151V
Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.) mod Christen Barnekow; Anne Bille (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.; Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.)
Korn og afgrøder m.v. - oldensvin (herligheder, oldensvin, arv) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse udelukkede ham fra 109 svins olden i Vogensted Skov, som var ham arveligt tilfalden.

Nr. 2447 • København 11.06.1608
Dombog 20, Fol. 147R-149V
Iver Friis (adel • Ørbæklunde, Ørbæk S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Peder Skram (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (værgemål, regnskab) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde påtaget sig værgemålet for hans hustru, (før de blev gift,) og ikke ville aflægge regnskab for oppebørsler ifølge jordebogen.

Nr. 2448 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 167R-169R
Thomas Eriksen (borger • Ribe) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Hævd og besiddelse - ejendomme (appel, myndighed, byråd; ejendom, huse) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 21.2.1605 havde stadfæstet en bytingsdom om, at sagsøger skulle flytte sit hus tilbage, hvor det stod før.

Nr. 2449 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 166R-166V
Gert Mejer (borger • Holstebro) mod Anne Kaas (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 695 rigsdaler.

Nr. 2450 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 163R-165V
Morten Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.) mod borgmestre og råd (borger • Odense)
Handel og håndværk - handel (appel, henskydelse, kommission, myndighed, byråd, retspleje, arrest og beslaglæggelse; afgifter, landgilde, handel, søfart) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: til kommission • med tidligere dom v. Fynbo Landsting og v. Odense Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde arresteret hans landgildekorn, som han udskibede fra Klintøre, i stedet for at benytte Odense havn.

Nr. 2451 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 175R-177V
Christoffer Rosenkrantz (adel • Kogsbølle, Vindinge S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Sønderskov, Folding S., Malt H., Ribe A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 6000 daler.

Nr. 2452 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 155V-157V
Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Jacob Skram; Anders Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Dejberglund)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-26; Recessens kap. 53
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 6000 rigsdaler.

Nr. 2453 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 178R-180V
Peder Norbys børn (adel) mod Christen Munk (adel • Ørnhoved, Tjørring S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (ejendom, hovedgård, morgengave) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han med sin nye hustru besad Urupgård til skade for sagsøgerne, skønt Dorte Rosenkrantz i sit morgengavebrev havde fået Urupgård, indtil hendes morgengave var betalt.

Nr. 2454 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 169R-171R
Jens Pedersen Strudvad mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, byråd; tyveri, ære) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue med tidligere dom v. Ribe Byting
Retsgrundlag: Recessens kap. 20
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 12.2.1608 havde stadfæstet en bytingsdom over sagsøgte, fordi han havde beskyldt Niels Jensen for at være en tyv.

Nr. 2455 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 158R-163R
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Margrete Rantzau; Anne Vind; Ellen Vind (adel • Enderupholm, V. Nykirke S., Skast H., Ribe A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, gods, skøde, arv) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35; JL III-44; JL I-36; JL I-41
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse krævede Eigs Gods ifølge et skøde Mogens Munk og Magdalene Norby havde givet Christen Vind, skønt godset burde følge Gissel Norby, som Magdalene Norbys arving.

Nr. 2456 • København 13.06.1608
Dombog 20, Fol. 171R-174V
Clement Sørensen (borger • Vejle) mod Caspar Markdanner (adel • Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.)
Afgifter og ydelser - tiende (kirkelige forhold, afgifter, tiende, fæsteforhold, fæste) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde søgt at hindre ham i at bortfæste kirkekorntienden af Bresten Sogn, skønt Ribe Domkapitel var berettiget dertil.

Nr. 2457 • København 14.06.1608
Dombog 20, Fol. 183R-185R
Hans Jacobsen (borger • København) mod Jørgen Friis; Hans Lindenov (adel • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, stævning; arv) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han var blevet forment mulighed for tiltale angående arven efter hans svoger.

Nr. 2458 • København 14.06.1608
Dombog 20, Fol. 181R-183R
Helvig Krabbe (adel • Kølbygård, Hunstrup S., Hillerslev H., Thisted A.) mod Jacob Lykke (adel • Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, retspleje, stævning; ejendom, hovedgård, værgemål) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Hillerslev Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede Kringe og Esdal ifølge en dom af 1552, skønt sagsøgers værge ikke var blevet stævnet på det tidspunkt, da der blev afsagt dom.

Nr. 2459 • København 14.06.1608
Dombog 20, Fol. 185R-186V
Laurids Ubbing (borger • Flensborg) mod Bendix Rantzau (adel • Haderslev)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3000 mark lybsk.

Nr. 2460 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 187R-189V
Peder Fransen mod Anders Hedbos arvinger (adel)
Arv og skifte - arv (effektuering; arv, udlæg) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 23.2.1594
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke, skønt dømt dertil ved rettertingsdom, ved kongsed havde indført det, de havde arvet efter Anders Nielsen Hedbo.

Nr. 2461 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 204V-205R
Bernt Jungen (borger • Århus) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 510 daler.

Nr. 2462 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 204R-204V
Niels Pedersen Riber (borger • Ålborg) mod Claus Nielsen (adel • Langdal, Blære S., Års H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 daler.

Nr. 2463 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 189V-190R
Maren Lange (adel • Såbygård, Yding S., Voer H., Århus A.) mod Hans Brun
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 80 daler.

Nr. 2464 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 197V-198R
Margrete Bille (adel) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 620 daler.

Nr. 2465 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 192R-193R
Johan Tripper (borger • Malmö) mod Holger Ulfstand (adel • Häckeberga, Genarps S., Bara H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2466 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 190R-191R
Christoffer Gersdorff; Karen Strangesdatter (adel • Søbygård, Søby S., Gjern H., Skanderborg A.; Donslund, Hejnsvig S., Slavs H., Ribe A.) mod Claus Nielsen (adel • Langdal, Blære S., Års H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2467 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 197R-197R
Mads Hansen (Nørholm, Torstrup S., Ø. Horne H., Ribe A.) mod Bendix Rantzau (adel • Brandholm, Brande S., Nørvang H., Vejle A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 50 daler.

Nr. 2468 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 191R-192R
Peder Munk (adel • Staby Kærgård, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Niels Munk (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 50 daler.

Nr. 2469 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 202V-203R
Hans Lange (adel • Nørholm, Torstrup S., Ø. Horne H., Ribe A.) mod Benedikt Rantzau (adel • Brandholm, Brande S., Nørvang H., Vejle A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 30 guldgylden.

Nr. 2470 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 203V-204R
Magdalene Pedersdatter (borger • København) mod Axel Aagesen
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 130 daler.

Nr. 2471 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 198R-200R
Melkior Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (appel, myndighed, landsdommer; kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 9.6.1604 havde dømt ham til at betale Børge Rosenkrantzs kautionsforpligtelse overfor Hans Speyl, skønt en rettertingsdom 1602 havde dømt forloverne til at stå last og brast.

Nr. 2472 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 201V-202V
Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.)
Arv og skifte - skifte • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde afslået at skifte Jørgen Munks bo.

Nr. 2473 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 194V-196R
Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Peder Skram (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Arv og skifte - skifte (gæld, skifte) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde undslået sig for at skifte gælden efter Ida Munk.

Nr. 2474 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 193R-194V
Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, handel, skøde) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at give ham skøde på Ryomgård, som han havde betalt 21.500 daler.

Nr. 2475 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 200V-201R
Christoffer Lykke; Johan Brockenhuus (adel • Hessel, Lovns S., Gislum H., Ålborg A.; Tostrup, Øls S., Hindsted H., Ålborg A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet noget udlagt gods til ejendom.

Nr. 2476 • København 15.06.1608
Dombog 20, Fol. 196R-196V
Jens Mogensen (adel • Sindinggård, Sinding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet nogle udlagte gårde til ejendom.

Nr. 2477 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 215R-215V
Christen Albretsen (borger • København) mod Anne Skinkel (adel • Fos, Norge)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 77 daler 1 mk.

Nr. 2478 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 207V-208R
Peder Ibsen (borger • Århus) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 296 daler.

Nr. 2479 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 206R-207R
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Oluf Munk (Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL III-44
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hans søsters gæld på 483 1/2 daler.

Nr. 2480 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 218V-219R
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Otte Hvidtfeldt (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 28 daler.

Nr. 2481 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 216V-217R
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Axel Aagesen (adel • Flintarp, Grönby S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 329 daler.

Nr. 2482 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 217V-218R
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Tyge Krabbe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 66 daler.

Nr. 2483 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 216R-216V
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Søren Axelsen (adel • Tönnersjö S. & By, Tönnersjö H., Hallands L.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 640 daler.

Nr. 2484 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 208R-209R
Bjørn Markvardsen (borger • Viborg) mod Lene Gøye (adel • Trunderup, Kværndrup S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 260 rigsdaler.

Nr. 2485 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 215V-216R
Villum Speckermand (borger • Odense) mod Hans Oldeland (adel • Vejrup, Mårslev S., Bjerge H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 97 daler 4 1/2 mk.

Nr. 2486 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 205R-206R
Katrine Evert Vettis (borger • Flensborg) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3400 daler.

Nr. 2487 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 207R-207V
Morten Vilche (borger • Viborg) mod Niels Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hans brors gæld på 74 daler.

Nr. 2488 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 214R-215R
Frants Brockenhuus (adel • Roskilde) mod Hans von Melen (adel • Lundsgård, Revninge S., Bjerge H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse over for Gabriel Skinkel.

Nr. 2489 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 209V-210V
Diderich Pogwisch (adel • Petersdorf, Kreis Ostholstein, Gem. Lensahn, Amt Lensahn) mod Karen Maltesdatter; Iver Munk (adel • Tvis, Tvis S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2490 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 218R-218V
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Dorte Clausdatter (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 77 daler.

Nr. 2491 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 212V-214R
Børge Trolle (adel • Trolholm, Holsteinsborg S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel; ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Ulfsborg Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet noget udlagt gods til ejendom.

Nr. 2492 • København 16.06.1608
Dombog 20, Fol. 210V-212V
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Vulf Straale (adel)
Ægteskab • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-28; JL I-33
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde giftet sig med sagsøgers søster uden familiens godkendelse.

Nr. 2493 • København 17.06.1608
Dombog 20, Fol. 223R-229R
Johan Stygge Nielsen; Christen Juel (adel • Donslund, Hejnsvig S., Slavs H., Ribe A.) mod Claus Daa; Karen Strangesdatter (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.; Vosnæsgård, Skødstrup S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, arv og gæld; arv, værgemål) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han som Karen Strangesdatters værge havde afsagt arv og gæld efter hendes afdøde mand, mens hun havde vedkendt sig arv og gæld. • Trykt: DD6, nr. 854

Nr. 2494 • København 17.06.1608
Dombog 20, Fol. 219R-219V
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Otte Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 147 daler.

Nr. 2495 • København 17.06.1608
Dombog 20, Fol. 222R-223R
Anne Bille (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.) mod Mogens Gøye (adel • Bremersvold, Errindlev S., Fuglse H., Maribo A.)
Retspleje - kost og tæring (retspleje, kost og tæring, forlig) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han krævede hendes tjener for kost og tæring, skønt sagen var forligt i 1593.

Nr. 2496 • København 17.06.1608
Dombog 20, Fol. 219V-222R
Iver Gøye; Falk Gøye; Anne Krabbe; Dorte Krabbe; Eske Billes hustru (adel) mod Hans Axelsen (adel • Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, hovedgård, arv, skifte) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 39
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede Rougtved for at indgå i skiftet efter Ingeborg Skeel, skønt hans lod var langt mindre end Eske Billes i samme gård.

Nr. 2497 • Horsens 25.01.1609
Dombog 21, Fol. 10V-29V
Kronen (adel • Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.) mod Sigvord Rindschat (adel • Herningsholm, Herning, Ringkøbing A.)
Angreb mod liv og legeme - manddrab (retspleje, kongelig anklager, fængsling, livstid; vold, drab, kirkelige forhold, gudstjeneste, nadver) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • fængsel på livstid
Anklager: Ja: Ulrik Sandberg
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dræbt flere personer på sit gods, havde forhindret gudstjeneste og lukket kirkedøren, så menigheden ikke kunne komme til nadver. • Trykt: DD7, nr. 857 • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 44

Nr. 2498 • Horsens 25.01.1609
Dombog 21, Fol. 6R-10V
Claus Daa (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Albret Skeel Hermansen (adel • Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.)
Angreb mod liv og legeme - manddrab (retspleje, foged, livsstraf; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • livsstraf
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dræbt fogeden på Brandholm. • Trykt: DD7, nr. 856 • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 43

Nr. 2499 • Horsens 25.01.1609
Dombog 21, Fol. 1R-6R
Morten Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.) mod borgmestre og råd (borger • Odense)
Afgifter og ydelser - told (myndighed, byråd, retspleje, arrest og beslaglæggelse, privilegier; søfart, fæsteforhold, afgifter, landgilde, told) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 13.6.1608; Recessens kap. 64
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde arresteret hans landgildekorn, der blev udskibet ved Klintør, som, magitstraten mente, var Odenses priviligerede havn.

Nr. 2500 • Horsens 25.01.1609
Dombog 21, Fol. 29V-33R
Ulrik Sandberg (adel • Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.) mod Sigvord Rindschat (adel • Herningsholm, Herning, Ringkøbing A.)
Ærekrænkelse (retspleje, fængsling; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Håndfæstningen kap. 13
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ærekrænkelser, da han fængslede denne på Lundenæs.

Nr. 2501 • Horsens 26.01.1609
Dombog 21, Fol. 42V-43V
Niels Bang (borger • Bogense) mod Tale Emmicksdatter (adel • Fjellemose, Fjeldsted S., Vends H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 561 daler.

Nr. 2502 • Horsens 26.01.1609
Dombog 21, Fol. 36R-38R
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Hans von Melen (adel • Lundsgård, Revninge S., Bjerge H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 146 daler.

Nr. 2503 • Horsens 26.01.1609
Dombog 21, Fol. 33V-34V
Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 12.000 daler.

Nr. 2504 • Horsens 26.01.1609
Dombog 21, Fol. 35R-36R
Iver Munk (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Hans Lange; Niels Krabbe; Jacob Skram; Anders Skram; Thomas Maltesen (adel • Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.; Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.; Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Dejberglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.; Tanderup, Snejbjerg S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 daler.

Nr. 2505 • Horsens 26.01.1609
Dombog 21, Fol. 40R-42V
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Henrik Krag (adel • Trinderup, Hvornum S., Onsild H., Randers A.)
Kirkelige forhold - præsteskab (retspleje, jus patronatus; kirkelige forhold, embede) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde kaldet Mikkel Christensen uden at have jus patronatus.

Nr. 2506 • Horsens 26.01.1609
Dombog 21, Fol. 38R-40R
Axel Rosenkrantz (adel • Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet et godsudlæg.

Nr. 2507 • Horsens 27.01.1609
Dombog 21, Fol. 43V-50V
Karen Strangesdatter (adel • Vosnæsgård, Skødstrup S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel • Kogsbølle, Vindinge S., Vindinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede hende for gæld på 9.000 daler.

Nr. 2508 • Horsens 27.01.1609
Dombog 21, Fol. 50V-51V
Børge Trolle (adel • Trolholm, Holsteinsborg S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Peder Munk; Inger Stygge (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.; Viskum, Viskum S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse/domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for nogle pantsatte gårde, han ville indløse.

Nr. 2509 • Horsens 28.01.1609
Dombog 21, Fol. 58R-59R
Johan Rud (adel • Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.) mod Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, forlig; arv, udlæg, værgemål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få ham til at udlægge såvel en broder som en søsterlod til sagsøgers værge, sagsøgtes søster.

Nr. 2510 • Horsens 28.01.1609
Dombog 21, Fol. 52V-55R
Mogens Kaas; Anders Friis (adel • Støvringgård, Støvring S., Støvring H., Randers A.; Krastrup, Sæby S., Volborg H., Københavns A.) mod Godslev Budde; Mikkel Nielsen (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.; Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, marker, mageskifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 50
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for jord, der var blevet mageskiftet 24 år tidligere.

Nr. 2511 • Horsens 28.01.1609
Dombog 21, Fol. 51V-52V
Jens Bertelsen (borger • Vejle) mod Anders Rytter (adel • Kabbel, Nørlem S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 79 daler.

Nr. 2512 • Horsens 28.01.1609
Dombog 21, Fol. 55R-58R
Hans Lykke; Dorte Krabbe (adel • Krabbesholm, Skive; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet et udlæg i gods.

Nr. 2513 • København 16.03.1610
Dombog 22, Fol. 27R-31V
Peder Lassen (bonde • Arvidstorp, Faurås H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (appel, myndighed, landsdommer; fæsteforhold, herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 2.4.1608 havde stadfæstet en herredstingsdom om, at borgmesteren i Falkenberg skulle fæste det rusested, sagsøger havde haft i 38 år.

Nr. 2514 • København 16.03.1610
Dombog 22, Fol. 21V-26V
Jacob Brun (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Retspleje (appel, myndighed, byråd, retspleje, afvisning; gårde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde afvist en sag om en gård i Roskilde.

Nr. 2515 • København 16.03.1610
Dombog 22, Fol. 5R-21V
Jacob Brun (borger • København) mod borgmestre og råd (borger • København)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i ejendom (appel, myndighed, byråd; ejendom, gårde, udlæg, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 7.4.1609 havde stadfæstet Lauge Becks indførsel i en gård i Højbrostræde, hvorved hans hustrus arvedel i samme gård på 2000 daler var gået tabt.

Nr. 2516 • København 16.03.1610
Dombog 22, Fol. 1R-4V
Dorte Vestenie; Anne Vestenie (adel) mod Lauge Becks arvinger (adel)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (gæld, værgemål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-29; JL I-30
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi Lauge Beck ikke havde forsikret 7000 daler, som Mogens Juel skyldte dem.

Nr. 2517 • København 17.03.1610
Dombog 22, Fol. 42V-49R
Kronen (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel)
Tyveri m.v. - falsk (retspleje, kongelig anklager, signet og segl, henrettelse, halshugning; falskneri) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • halshugning
Anklager: Ja: Niels Krag
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde adskillige falske breve i sin besiddelse, deriblandt et med det kongelige segl. • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 47

Nr. 2518 • København 17.03.1610
Dombog 22, Fol. 31V-35R
Karen Strangesdatter (adel • Vosnæsgård, Skødstrup S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel • Kogsbølle, Vindinge S., Vindinge H., Svendborg A.)
Tyveri m.v. - falsk (ejendom, hovedgård, falskneri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med to falske breve i 1608 havde taget Donslund i besiddelse.

Nr. 2519 • København 17.03.1610
Dombog 22, Fol. 38V-42V
Anne Gjordsdatter (adel) mod Christoffer Rosenkrantz (adel)
Gæld (gæld, falskneri) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 24.5.1604
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med et falsk brev i 1604 havde krævet hende for 1000 mk.

Nr. 2520 • København 17.03.1610
Dombog 22, Fol. 35V-38V
Bege Clausdatter (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, for gæld på 1160 1/2 rigsdaler 1 mk.

Nr. 2521 • København 17.03.1610
Dombog 22, Fol. 49R-52V
Bonde Nielsen (bonde • Dömestorp, Hasslövs S., Höks H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, kontrakt, forlig) • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.5.1608 havde stadfæstet en herredstingsdom, der stadfæstede en kontrakt landsdommeren havde oprettet om et forlig, skønt sagsøger aldrig var gået med til samme forlig.

Nr. 2522 • København 19.03.1610
Dombog 22, Fol. 69R-70V
Markvard Bille (adel • Hvidkilde, Egense S., Sunds H., Svendborg A.) mod Breide Rantzau; Predbjørn Gyldenstierne; Jacob Rosenkrantz; Sidsel Sparre; Clara Sparre (adel • Rantzausholm, Brahetrolleborg S., Sallinge H., Svendborg A.; Vosborg, Ulfborg S., Ulfborg H., Ringkøbing A.; Kærstrup, Bregninge S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 6 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 daler.

Nr. 2523 • København 19.03.1610
Dombog 22, Fol. 58V-60V
Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Christoffer Rosenkrantz (adel • Kogsbølle, Vindinge S., Vindinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, falskneri) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 13.6.1608
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med et falsk brev havde krævet ham for en gældspost på 1200 rigsdaler.

Nr. 2524 • København 19.03.1610
Dombog 22, Fol. 66R-69R
Kirsten Skeel; Claus Dyre (adel • Linderumgård, Ugilt S., Vennebjerg H., Hjørring A.) mod Bendix Rantzau (adel)
Køb og salg (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, gods, handel) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt sin hustrus gods, mens han var i rigens forfølgning.

Nr. 2525 • København 19.03.1610
Dombog 22, Fol. 60V-65V
Benedikt Rantzau (adel) mod Enevold Kruse; Jørgen Friis; Jørgen Due; Hans Lykke; Jacob Høg; Erik Lunge (adel • Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.; Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.; Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.; Krabbesholm, Skive; Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.; Stovgård, Tørring S., Vrads H., Skanderborg A.)
Arv og skifte - skifte (appel, myndighed, kommission; ejendom, løsøre, arv, skifte, udlæg) • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 24.10.1609 havde dømt ham til at indføre alt løsøre, der fandtes på Jungetgård ved hans hustrus død, og som han havde beholdt uskiftet.

Nr. 2526 • København 19.03.1610
Dombog 22, Fol. 54V-58V
Erik Pedersen (bonde • Släps S. & By, Fjäre H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fortabelse af embede; ære) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 20
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.8.1609 havde underkendt hans herredstingsdom og dømt ham fra dommersædet, da han dømte en kvinde for skældsord.

Nr. 2527 • København 20.03.1610
Dombog 22, Fol. 79V-84R
Otte Banner; Niels Kaas; Christoffer Krafse; Eske Krafse (adel • Studstrup, V. Bølle S., Rinds H., Viborg A.; Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.; Egholm, Sæby S., Voldborg H., Københavns A.; Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Jacob Rosenkrantz; Knud Gyldenstierne (adel • Kærstrup, Bregninge S., Sunds H., Svendborg A.; Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-5
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse krævede del i arven efter Johan Rud.

Nr. 2528 • København 20.03.1610
Dombog 22, Fol. 84R-88V
Oluf Joensen (bonde • Torgestorp, Skällinge S., Himle H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Jord, mark m.v. - eng (appel, henskydelse, kommission, myndighed, landsdommer; ejendom, enge) • 2. instans.
Udfald: Andet: til kommission • med tidligere dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fradømt ham en eng, han havde besiddet i 40 år.

Nr. 2529 • København 20.03.1610
Dombog 22, Fol. 88V-89V
Tage Krabbe (adel • Jordberga, Köllstorps S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Jørgen Kaas; Jens Bille (adel • Tjæret, Vrejlev S., Børglum H., Hjørring A.; Valbygård, Hellested S., Stevns H., Præstø A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 180 daler.

Nr. 2530 • København 20.03.1610
Dombog 22, Fol. 90R-98V
Knud Brahe (adel • Engelsholm, Nørup S., Tørrild H., Vejle A.) mod Margrete Bille (adel • Donslund, Hejnsvig S., Slavs H., Ribe A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, enge, skøde) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede et stykke eng, skønt sagsøger havde skøde derpå.

Nr. 2531 • København 21.03.1610
Dombog 22, Fol. 71R-74V
Jacob Lykke (adel • Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.) mod Knud Rud (adel • Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 daler.

Nr. 2532 • København 22.03.1610
Dombog 22, Fol. 75R-79V
Claus Jacobsen (adel • Jonstrup, Vollerslev S., Bjæverskov H., Præstø A.) mod Peder Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Afgifter og ydelser - landgilde (henskydelse, landsting, myndighed; fæsteforhold, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forbudt fire mand at svare ham landgilde.

Nr. 2533 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 114R-117R
Ingeborg Skeels arvinger (adel) mod Jørgen Friis; Herman Henriksen (adelig; borgerlig • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, gavebrev; arv) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL III-44
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne uden sin mands samtykke havde oprettet et gavebrev til de fattige i Sæby.

Nr. 2534 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 125V-127V
Jens Clausen (adel • Bjørnstrup, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Jørgen Krag (adel • Rolsgård, Lild S., V. Han H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv (gæld, arv, kontrakt) • 1. instans.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne forholdt ham og hans medarvinger arven efter Hilleborg Jørgen Gundesens ifølge en kontrakt, sagsøgte havde indgået med hende om et gældsbeløb på 1500 daler.

Nr. 2535 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 121V-123V
Axel Rosenkrantz (adel • Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.) mod Claus Nielsen (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, handel, ægteskab) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt sin hustrus gods og derefter forladt hende.

Nr. 2536 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 111R-114R
Enevold Kruse (adel • Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.) mod Bege Clausdatter (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 516 daler.

Nr. 2537 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 130V-131V
Heine Rugs mod Hilleborg Daa (Skårup, Skårup S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 daler.

Nr. 2538 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 128V-129V
Valborg Jørgens (borger • Svendborg) mod Frederik Godske (adel • Roskilde)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 33 daler.

Nr. 2539 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 129V-129V
Benedikt Rantzau (adel) mod Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2540 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 127V-128V
Isach Kandestøber (borger • København) mod Lisbet Rosenkrantz (adel)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 35 daler 1 mk. 12 sk.

Nr. 2541 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 123V-125V
Kirsten Svale; Steffen Sørensen (borger • København) mod Karen Gagge (adel • Bjällerup, Bjällerups S., Torna H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi de havde betalt et morgengavebrev på 1000 daler uden at få udleveret brevet.

Nr. 2542 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 104R-107V
Mogens Krag (adel • Sønderris, Guldager S., Skast H., Ribe A.) mod Iver Kaas (adel • Ørndrup, Karby S., Morsø Sdr. H., Thisted A.)
Arv og skifte - skifte (arv, skifte) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fjernet nogle breve, da der blev skiftet efter Christoffer Kruse.

Nr. 2543 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 130R-130V
Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.) mod Bendix Rantzau (adel)
Arv og skifte - skifte (ejendom, løsøre, skifte, regnskab) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få indsigt i sin svigermors jordebog og et register over hendes løsøre.

Nr. 2544 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 107V-111R
Jørgen Friis (adel • Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.) mod Axel Rosenkrantz (adel • Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, gods, udlæg, gæld) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL II-68
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde taget udlæg i noget gods, som Claus Nielsen var ham skyldig, skønt sagsøger havde Claus Nielsen i rigens forfølgning. • Trykt: DD7, nr. 861

Nr. 2545 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 117V-121V
Knud Gyldenstierne; e. a. (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.) mod Johan Ruds arvinger (adel)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-28; JL I-29
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for værgemålet, Johan Rud skulle have haft over sagsøger og hans søskende.

Nr. 2546 • København 23.03.1610
Dombog 22, Fol. 99R-104R
Niels Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.) mod Otte Banner; Knud Gyldenstierne; Jørgen Kaas; e. a. (adel • Studstrup, V. Bølle S., Rinds H., Viborg A.; Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.; Havgård, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Johan Rud i 1595 havde afsagt sig værgemålet over sagsøgers hustru.

Nr. 2547 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 136V-139V
Christen Barnekow (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Anne Bille (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-28
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde sat sig i gæld efter hendes mands død, hvilket belastede godset for børnene. • Trykt: DD7, nr. 862

Nr. 2548 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 143R-144V
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Elsebet Skram (adel)
Gæld (ejendom, hovedgård, handel, gæld) • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udlevere Hevringholm, skønt han havde betalt 49000 daler for det.

Nr. 2549 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 139V-140V
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Axel Galt (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 daler.

Nr. 2550 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 140V-142V
Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Erik Lange (adel)
Pant (ejendom, gods, pant) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet noget pantsat gods, som sagsøgte ikke kunne indløse til ejendom.

Nr. 2551 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 132V-133V
Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Erik Lange (adel)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen fraværende; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få indløst nogle gårde, han havde pant i for Sophia Brahe.

Nr. 2552 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 132R-132V
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.)
Retspleje (retspleje, vidneudsagn) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udleveret et vidneudsagn.

Nr. 2553 • København 24.03.1610
Dombog 22, Fol. 133V-136V
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.)
Kirkelige forhold - stolestader (henskydelse, kommission; kirkelige forhold, stolestader) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: til kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde sat en rygskammel op i Hover Kirke, således at sagsøgers stole blev rykket længere tilbage.

Nr. 2554 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 157R-158V
Claus Kaas (adel • Nibstrup, Brønderslev S., Brønderslev H., Hjørring A.) mod Christen Prip (adel • Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, gårde, pant, arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville indløse to gårde, der var ham pantsat, hvorved sagsøgers hustru ikke kunne få udbetalt sin arv.

Nr. 2555 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 163V-164V
Otte Banner (adel • Studstrup, V. Bølle S., Rinds H., Viborg A.) mod Johan Ruds arvinger (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, forlig; ejendom, hovedgård) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Johan Rud havde mistet Asdal, som denne skulle have bestyret for sagsøger og hans bror.

Nr. 2556 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 173R-174V
Haagen Hansen (borger • Svendborg) mod Birgitte Grubbe (adel • Skovsbo, Fuglsbølle S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2557 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 162R-163V
Ida Pogwisch (adel) mod Sophia Bille (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 daler.

Nr. 2558 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 174V-177R
Ida Pogwisch (adel) mod Birgitte Bille; Eyler Bryske (adel • Tirsbæk, Engum S., Hatting H., Vejle A.; Dallund, Søndersø S., Skovby H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 800 daler.

Nr. 2559 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 166R-168R
Mathias Apoteker; Giert Meier (borger • København; København) mod Elsebet Skram; Peder Bille (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 2960 rigsdaler.

Nr. 2560 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 168R-169V
Enevold Kruse (adel • Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.) mod Christen Prip (adel • Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.)
Afgifter og ydelser - jordebog (regnskab) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udleveret en jordebog over dennes afdøde hustrus gods.

Nr. 2561 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 170R-173R
Jørgen Friis (adel • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.) mod Birgitte Rosenkrantz; Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1409 daler.

Nr. 2562 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 164V-165V
Christen Thott (adel • Boltinggård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.) mod Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 daler.

Nr. 2563 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 158V-162R
Iver Friis (adel • Ørbæklunde, Ørbæk S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 daler.

Nr. 2564 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 150V-157R
Helrad Sparre (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Peder Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hegn m.v. - skel (afgrøder, ejendom, marker, skel) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL II-27
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet høste, før der var gjort skel mellem dem.

Nr. 2565 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 145R-150R
Helrad Sparre (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hegn m.v. - skel (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, oldingenævn, ridemænd; ejendom, skove, skel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 8.6.1608; Håndfæstningens kap. 26; Recessens kap. 27; Forordning af 15.8.1590
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt, at 16 oldinge og derefter ridemænd skulle afgøre sagen om skovskel mellem hende og hendes bror Peder Grubbe.

Nr. 2566 • København 26.03.1610
Dombog 22, Fol. 177R-179V
Hans Lykke (adel • Krabbesholm, Skive) mod Birgitte Rosenkrantz
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, hovedgård, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet Pallisbjerg som ejendom.

Nr. 2567 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 180R-187V
Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.) mod Knud Rud (adel • Rudbjerggård, Tillitse S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, handel, gæld) • Kongen fraværende; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne skyldte ham 2000 daler på et godskøb.

Nr. 2568 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 189V-190V
Søren Ibsen (borger • København) mod Elsebet Skram (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2855 1/2 daler 3 mk. 7 sk.

Nr. 2569 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 190V-191V
Henrik Henriksen (borger • Helsingør) mod Most Villumsen
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 103 daler.

Nr. 2570 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 191V-193R
Claus Johansen (borger • København) mod Elsebet Skram (Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1200 daler.

Nr. 2571 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 204R-205R
Vibolt Johansen mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 218 daler.

Nr. 2572 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 193R-194V
Elsebet Juel (adel • Krogsdal, Nr. Felding S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Oluf Munk; Anne Lykke; Kirsten Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-36; JL III-44
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 112 1/2 daler 8 sk., som Johanne Munk skyldte hende.

Nr. 2573 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 194V-197V
Jens Munk (borger • København) mod Børge Trolle (adel • Trolholm, Holsteinsborg S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 160 rigsdaler.

Nr. 2574 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 198R-199V
Peder Stygge (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 5000 daler.

Nr. 2575 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 188R-189V
Peder Stygge (adel • Holbækgård, Holbæk S., Rougsø H., Randers A.) mod Anne Lykke (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 rigsdaler.

Nr. 2576 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 205R-206R
Johan Kloppenborg (borger • Helsingør) mod Most Villumsen
Køb og salg (ejendom, huse, handel, fæsteforhold, fæste) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt tolder Morten Jensen et hus, han havde fæstet af sagsøger, skønt han havde lovet ikke at gøre det indenfor en periode af fire år.

Nr. 2577 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 206V-208R
Jesper Vagnsen (adel • Hæstrupgård, Hæstrup S., Børglum H., Hjørring A.) mod Margrete Gøye (adel • Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.)
Arv og skifte - skifte (ejendom, skove, skifte) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1597 havde forpligtet sig til at skifte Rugård Skov.

Nr. 2578 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 200R-201V
Anne Kaas (adel) mod Mogens Ulfeldt; Christoffer Gersdorff (adel • Selsø, Selsø S., Horns H., Frederiksborg A.; Søbygård, Søby S., Gjern H., Skanderborg A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, gårde, skøde) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 50
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få underkendt et skøde på en gård i Horsens, skønt det var udstedt for mere end 27 år siden.

Nr. 2579 • København 27.03.1610
Dombog 22, Fol. 201V-204R
Elsebet Juel (adel • Pallisbjerg, Staby S., Ulfborg H., Ringkøbing A.) mod Birgitte Rosenkrantz (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet et godsudlæg til ejendom.

Nr. 2580 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 222R-224R
borgmestre og råd (borger • Trälleborg) mod Lisbet Trolle (adel • Svaneholm, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 daler.

Nr. 2581 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 210R-210V
Benedikt Rantzau (adel) mod Frans Brockenhuus (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld. • Trykt: DD7, nr. 863

Nr. 2582 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 208R-210R
Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2583 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 220R-221V
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 450 rigsdaler.

Nr. 2584 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 211R-216R
Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.) mod Morten Venstermand (adel • Søholt, Krønge S., Fuglse H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1735 daler.

Nr. 2585 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 218R-219V
Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Iver Friis (adel • Ørbæklunde, Ørbæk S., Vindinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 10.6.1608
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde overholdt en kontrakt om, at de skulle ophøre med alle trætter.

Nr. 2586 • København 28.03.1610
Dombog 22, Fol. 216R-218R
Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, skøde) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 15.6.1608
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få et nøjagtigt skøde på Ryumgård.

Nr. 2587 • København 29.03.1610
Dombog 22, Fol. 225R-226V
Albret Lutter (borger • Viborg) mod Johan Stygge (adel)
Gæld (handel, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på købmandsvarer.

Nr. 2588 • København 29.03.1610
Dombog 22, Fol. 228R-229R
Margrete Kløckers (borger • Flensborg) mod Bendix Rantzau (adel)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 101 rigsdaler 24 sk.

Nr. 2589 • København 29.03.1610
Dombog 22, Fol. 224R-225R
Albret Lutter (borger • Viborg) mod Tyge Krabbe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 33 daler.

Nr. 2590 • København 29.03.1610
Dombog 22, Fol. 226V-228R
Ditmar Haar; Anders Olufsen (borger • Flensborg; Flensborg) mod Elsebet Skram (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 3628 rigsdaler.

Nr. 2591 • København 29.03.1610
Dombog 22, Fol. 229R-229V
Marcus Remers mod Oluf Rosensparre; Knud Gyldenstierne (adel • Skarhult, Skarhults S., Frosta H., Malmöhus L.; Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld. • Trykt: DD7, nr. 864

Nr. 2592 • København 06.02.1611
Dombog 22, Fol. 230R-234R
Inger Henriksdatter (bonde • Flintarp, Grönby S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Axel Aagesen (adel)
Angreb mod liv og legeme - drab (retspleje, livsstraf; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • dødsstraf
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for drab på hendes mand.

Nr. 2593 • København 31.05.1613
Dombog 23, Fol. 20R-26R
Anne Nielsdatter (borger • Rudkøbing) mod Niels Gaas landsdommer (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Angreb mod liv og legeme - drab (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Andet: til ny behandling • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Rudkøbing Byting
Retsgrundlag: JL III-22; Recessens kap. 22
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.3.1612 havde stadfæstet en nævningekendelse over Johan Olsen, der dræbte sagsøgers mand, og som dømte samme gerning som hændelig gerning.

Nr. 2594 • København 31.05.1613
Dombog 23, Fol. 14R-20R
Claus Daa (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, marker, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 14 og 50; JL I-37
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne af Christen Eriksen i Skive havde købt en del af Brarup Mark, skønt Christian III havde givet Skive denne ejendom i 1546.

Nr. 2595 • København 31.05.1613
Dombog 23, Fol. 10R-14R
Claus Daa (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Peder Munk (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 31; Håndfæstningens kap. 6
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede alt fiskeriet i Skive Å fra Hesselbjerg til Skive fiskegårde som sit.

Nr. 2596 • København 31.05.1613
Dombog 23, Fol. 1R-10R
Jacob Jørgensen (Mollerup, Ørum S., Sønderlyng H., Viborg A.) mod Iver Juul landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Afgifter og ydelser - tiende (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fæste, lensmand; kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.11.1612 havde underkendt et fæstebrev, han havde givet Christen Jensen på kirkens tiende i Nørhå Sogn, eftersom Johan Rud ikke længere var lensmand på Ørum.

Nr. 2597 • København 01.06.1613
Dombog 23, Fol. 36R-40R
Mogens Svave (adel • Svabesholm, Sdr. Mellby S., Albo H., Kristianstads L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje - bøder (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bøder; hugst) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 30; Skånske Lov kap. 181
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom om, at de bøder, sagsøgers tjenere var blevet idømt for ulovlig hugst, var uærlige tre marks bøder.

Nr. 2598 • København 01.06.1613
Dombog 23, Fol. 26R-30R
Niels Gødersen (bonde • Grishult, Ullareds S., Faurås H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, hovedgård, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 4.5.1611 havde stadfæstet en herredstingsdom, der fradømte ham en tredjedel af Grishult, som han selv havde bortskødet.

Nr. 2599 • København 01.06.1613
Dombog 23, Fol. 45V-50R
Mogens Grave (borger • Ribe) mod Johan Urne (adel • Vollsjö, Vollsjö S., Färs H., Malmöhus L.)
Gæld (gæld, kaution, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 890 daler over for Bendix Rantzau, der havde pantsat brevet for 500 daler hos sagsøger.

Nr. 2600 • København 01.06.1613
Dombog 23, Fol. 42R-45V
Laurids Nielsen (bonde • Hunnestorp, Ö. Karups S., Höks H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (appel, myndighed, landsdommer; kontrakt, ejendom, gårde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Halland Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 12.8.1612 havde dømt, at fire mænd skulle afgøre en kontrakt, han havde oprettet med Niels Eskesen om 16 daler på en part i en gård.

Nr. 2601 • København 01.06.1613
Dombog 23, Fol. 40R-42R
Mogens Gyldenstierne (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer; vold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Faurås Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 8.8.1612 havde underkendt en herredstingsdom om, at Svend Olufsen, der af tidligere landsdommer Peder Madsen, var blevet dømt for at have skudt mod Peder i Blödgierde, burde være fri for denne sigtelse.

Nr. 2602 • København 01.06.1613
Dombog 23, Fol. 30R-36R
Iver Juul; Peder Munk; Niels Krabbe; Lene Juel (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.; Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.; Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.) mod Christen Krabbe (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (gæld, ejendom, hovedgård, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få gjort Bjørnholm til ejendom efter et gældskrav på 14047 1/2 rigsdaler 1 1/2 mk 7 sk.

Nr. 2603 • København 02.06.1613
Dombog 23, Fol. 62V-65R
Mogens Gyldenstierne (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Angreb mod liv og legeme - drab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge, signet og segl; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. herredsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 4
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 22.8.1612 havde underkendt en nævningekendelse, der fandt Joen Ebbesen skyldig i drab, eftersom blot nogle af nævningene havde underskrevet dommen.

Nr. 2604 • København 02.06.1613
Dombog 23, Fol. 52V-61V
Otto Buxhofveden mod Anne Lykke (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, handel, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes mand havde købt godset Karidal uden at skaffe sagsøgers bror, der havde pant i godset, hans penge igen.

Nr. 2605 • København 02.06.1613
Dombog 23, Fol. 50R-52V
Heinrich Schulman mod Anne Lykke (adel • Højris, Lørslev S., Morsø Sdr. H., Thisted A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, retspleje, forhaling; ejendom, gods, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dennes mand havde forhalet et køb af hans gods på Øsel, således at det blev lagt øde og måtte sælges til et langt lavere bud end beregnet.

Nr. 2606 • København 02.06.1613
Dombog 23, Fol. 62R-62V
Niels Graversen (Tulstrup, Nørrejylland) mod Iver Juul landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
(appel, myndighed, landsdommer) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom af 21.10.1609.

Nr. 2607 • København 03.06.1613
Dombog 23, Fol. 73V-84R
Kronen (adel • Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Heinrich Schulman; Otte Buxhofveden
Statsforbrydelser - crimen læsæ majestatis (retspleje, kongelig anklager, livsstraf; statsforbrydelser, landsforræderi, krigsforhold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • livsstraf
Anklager: Ja: Tyge Lange
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for majestætsforbrydelse, da de under den sidste krig havde hjulpet svenskerne.

Nr. 2608 • København 03.06.1613
Dombog 23, Fol. 65V-73R
Anders Andersen (bonde • Brännalt, Ö. Karups S., Höks H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (appel, myndighed, landsdommer; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Himle Herredsting
Retsgrundlag: Skånske Lov kap. 201; Recessens kap. 31
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.7.1610 havde underkendt en herredstingsdom om, at Olufstrup og Sembs bønder kunne fiske i Hvallinge Sø.

Nr. 2609 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 109R-112V
Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.) mod Otte Urne (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, hovedgård, gårde, handel, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt to gårde til tredjemand af sin del af Søgård, skønt han havde skødet sagsøger alt godset.

Nr. 2610 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 86R-95R
Ebbe Jacobsen (Grimeton S. & By, Himle H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Tyveri m.v. - falsk (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, skrivere; skøde, falskneri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 11 og 17
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt ham for at have forfalsket et skøde, mens han var tingskriver.

Nr. 2611 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 99V-101R
Ove Urup; Melkior Ulfstand; Christen Gyldenstierne (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.; Akselvold; Stjernholm, Horsens, Skanderborg A.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 10.000 daler.

Nr. 2612 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 95R-96R
Ditmar Haar; Anders Olufsen (borger • Flensborg; Flensborg) mod Mogens Gyldenstierne (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 1263 daler 1 mk.

Nr. 2613 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 106R-109R
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Anne Kaas Emmiksdatter (adel • Fåborg)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 53
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler efter hendes mormor.

Nr. 2614 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 101R-106R
Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.) mod Mogens Krag; Niels Krag; Kirsten Kruse; Christense Krag (adel • Glomstrup, Hvidbjerg S., Morsø Sdr. H., Thisted A.; Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Lydumgård, Lydum S., V. Horne H., Ribe A.; Ølluf, V. Nebel S., Skast H., Ribe A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, signet og segl; ejendom, gods, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde modtaget skøder på gods af sagsøgers afdøde søster, som ikke var underskrevet af andre adelige.

Nr. 2615 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 97R-99R
Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.) mod Ove Krag (adel • Kellingbjerg, Vedersø S., Hind H., Ringkøbing A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, signet og segl; ejendom, gårde, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde modtaget et skøde på nogle gårde af sagsøgers afdøde søster, som ikke var underskrevet af andre adelige.

Nr. 2616 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 84R-85V
Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Melkior Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet fire gårde, der var givet i udlæg, til ejendom.

Nr. 2617 • København 05.06.1613
Dombog 23, Fol. 96R-96V
Mads Albretsen (borger • Sakskøbing) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
(appel, myndighed, landsdommer) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom af 12.8.1612.

Nr. 2618 • København 07.06.1613
Dombog 23, Fol. 139R-150V
Corfids Rud (adel • Enggård, Nr. Sandager S., Skovby H., Odense A.) mod Ellen Marsvin (adel • Lundegård, Nr. Broby S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (kontrakt, ejendom, hovedgård, fredsbrud, hærværk) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL II-65; JL II-111; JL II-32; JL II-99
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde overholdt en kontrakt, hendes afdøde mand, sagsøger og Jacob Lykke havde indgået om overtagelsen af Sandholt, men misligeholdt gården.

Nr. 2619 • København 07.06.1613
Dombog 23, Fol. 112V-125V
Ellen Marsvin (adel) mod Corfids Rud (adel • Enggård, Nr. Sandager S., Skovby H., Odense A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, hovedgård, afgrøder, kontrakt) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forhindret hendes overdragelse af Sandholt, så at avlen rådnede op til stor skade for hende, som kontrakten mellem hendes afdøde mand, sagsøgte og Jacob Lykke havde foreskrevet.

Nr. 2620 • København 07.06.1613
Dombog 23, Fol. 134R-139R
Knud Gyldenstierne (adel • Møgelkær, Rårup S., Bjerre H., Vejle A.) mod Gunde Jensen
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, skøde, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens kap. 49
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde nedlagt forbud mod, at han fik skøde på en gård i Studiestræde af Hans Lindenov, fordi samme havde pantsat gården til sagsøger.

Nr. 2621 • København 07.06.1613
Dombog 23, Fol. 127R-130V
Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld (retspleje, forlig; gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde manet ham for hans kautionsforpligtelse, skønt han havde betalt.

Nr. 2622 • København 07.06.1613
Dombog 23, Fol. 130V-134R
Claus Kaas (adel • Nibstrup, Brønderslev S., Brønderslev H., Hjørring A.) mod Kjeld Brockenhuus; Jørgen Friis; Laurids Navl; Laurids Lunow; Mogens Kruse (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.; Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.; Hedegård, Glesborg S., Djurs Nr. H., Randers A.; Holmgård, Skals. S., Rinds H., Viborg A.; Balle, Falslev S., Onsild H., Randers A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (henskydelse, ny behandling; ejendom, hovedgård, udlæg, arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: ny behandling
Retsgrundlag: JL II-102
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde givet Enevold Kruse udlæg i Øland, skønt han havde arven efter sin svigermor stående i samme gård uskiftet med sin svigerfar.

Nr. 2623 • København 07.06.1613
Dombog 23, Fol. 125V-127R
Melkior Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Erik Lange (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet et udlæg i gods til ejendom. • Trykt: DD7, nr. 870

Nr. 2624 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 154V-158R
Ellen Marsvin (adel • Lundegård, Nr. Broby S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Jacob Rosenkrantz (adel • Kærstrup, Bregninge S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld (appel; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede hende for 800 rigsdaler, hendes mand skyldte Helvig Hardenberg.

Nr. 2625 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 162R-164V
Claus Kaas; Laurids Friis (adel • Nibstrup, Brønderslev S., Brønderslev H., Hjørring A.; Lyngballe, Lading S., Sabro H., Århus A.) mod Otte Lunow (adel • Restrup, Hvam S., Rinds H., Viborg A.)
Gæld (gæld, ejendom, gårde, pant, gavebrev) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde modtaget et gavebrev af Enevold Kruse på 1000 daler med pant i en gård i Vinge, uden at han havde taget gården i besiddelse.

Nr. 2626 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 153R-154V
Ditmar Haar; Anders Olufsen (borger • Flensborg; Flensborg) mod Frans Juul (adel • Mejlgård, Glesborg S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-39; JL I-99; JL II-65; JL III-44
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld efter hans hustru på 102 daler 3 mk.

Nr. 2627 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 164V-166V
Anne Vestenie (adel • Strandet, Ørum S., Fjends H., Viborg A.) mod Axel Rosenkrantz (adel • Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 daler.

Nr. 2628 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 166V-170R
Knud Bille (adel • Billeskov, Kerte S., Båg H., Odense A.) mod Morten Skinkel; Jacob Rosenkrantz; Jørgen Kaas; Gabriel Gyldenstierne (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.; Arreskov, Ø. Hæsinge S., Sallinge H., Svendborg A.; Gelskov, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.; Iversnæs, Husby S., Vends H., Odense A.)
Korn og afgrøder m.v. - oldensvin (appel, myndighed, kommission; herligheder, oldensvin) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 13.1.1607 havde tildømt Niels Skinkel oldensvin i Barløsemark uden at specificere, at han ikke måtte benytte elletræerne.

Nr. 2629 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 158R-162R
Karen Stygge (adel • Agdrup, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Else Munk (adel)
Pant (ejendom, gods, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få gjort noget pantsat gods til ejendom.

Nr. 2630 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 151R-152V
Anders Friis (adel • Estruplund, Estruplund S., Rougsø H., Randers A.) mod Jacob Skram; Anders Skram; Christen Krag (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.; Glomstrup, Hvidbjerg S., Morsø Sdr. H., Thisted A.)
Militærvæsen m.v. - rostjeneste (krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for manglende rostjeneste for Kokholm, som de havde arvet efter Peder Skrams hustru.

Nr. 2631 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 170R-175V
Axel Rosenkrantz (adel • Halkær, Ejdrup S., Års H., Ålborg A.) mod Jørgen Friis (adel • Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 23.3.1610
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne var blevet indført i hans søster, Tale Rosenkrantzs gods skønt det med en rettertingsdom var afgjort, at Tale Rosenkrantzs mand ikke måtte afhænde hendes gods.

Nr. 2632 • København 08.06.1613
Dombog 23, Fol. 150V-151R
Joachim Jøde mod Else Brahe (adel)
Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse

Nr. 2633 • København 09.06.1613
Dombog 23, Fol. 183V-187V
Svante Banner (adel • Frøbjerggård, Orte S., Båg H., Odense A.) mod Ove Bille; Niels Skinkel; Otte Urne (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.; Gerskov, Skeby S., Lunde H., Odense A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, kommission; ejendom, marker) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. kommission
Retsgrundlag: Recessens kap. 50
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 20.7.1610 havde fradømt ham ni agre og tildømt dem til Vissenberg Kirke.

Nr. 2634 • København 09.06.1613
Dombog 23, Fol. 187V-192V
Marcus Bille (adel • Hvidkilde, Egense S., Sunds H., Svendborg A.) mod Kirsten Oldeland (adel • Ølstedgård, Sdr. Broby S., Sallinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, landsting; herligheder, græsning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. græsningen på Vejlevlyng.

Nr. 2635 • København 09.06.1613
Dombog 23, Fol. 180R-183V
Erik Vasbyrd (adel • Eriksholm, Ågerup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Eske Bille Jørgensen (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.)
Pant (ejendom, gods, pant, udlæg, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået pant i Eske Bille Pedersens sjællandske gods, således at sagsøger ikke kunne få udlæg for sine kautionsforpligtelser.

Nr. 2636 • København 09.06.1613
Dombog 23, Fol. 175V-180R
Jørgen Friis (adel • Krastrup, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.) mod Jens Bille (adel • Vrejlevkloster, Vrejlev S., Børglum H., Hjørring A.)
Afgifter og ydelser - tiende (kirkelige forhold, fæsteforhold, fæste, afgifter, tiende) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede kirketienden af Hastrup, som Jesper Vagnsen havde haft i fæste i mere end 20 år.

Nr. 2637 • København 09.06.1613
Dombog 23, Fol. 209R-212R
Jacob Gabriel (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Peder Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet et godsudlæg til ejendom.

Nr. 2638 • København 10.06.1613
Dombog 23, Fol. 212R-216V
Jacob Gabriel (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Peder Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hegn m.v. - gærder (effektuering; gærder, herligheder, græsning, friheder) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde opsat et gærde mellem Aalskov og Magelskov, skønt han med rettertingsdomme 8.6.1608 og 26.3.1610 var blevet dømt til fri kvægdrift.

Nr. 2639 • København 10.06.1613
Dombog 23, Fol. 205R-209R
Holger Rosenkrantz (adel • Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.) mod Mogens Gøye; Hans Lykke; Falk Lykke; Otte Banner; Jørgen Lykke; Karen Strangesdatter (Gunderslev, Gunderslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Krabbesholm, Skive; Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.; Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.; Rugård, Rosmus S., Djurs Sdr. H., Randers A.; Donslund, Hejnsvig S., Slavs H., Ribe A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (ejendom, gods, udlæg, gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udbetalt deres del af kautionsforpligtelsen over for Margrete Gøye, da han nu hæftede alene med udlæg i hendes gods.

Nr. 2640 • København 10.06.1613
Dombog 23, Fol. 197R-205R
Joachim Los (borger • Wismar, Tyskland) mod Henrik Lange; Knud Gabriel; Jost Friis; Iver Vind (adel • Oldager, Skjern, Ringkøbing A.; Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.; Vadskærgård, Tørring S., Skodborg H., Ringkøbing A.; St. Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.)
Fiskeri og søfart - søfart (appel, myndighed, Admiralitetsretten, retspleje, fripas; søfart) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Admiralitetsretten
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 20.2.1613 havde dømt ham for at føre varer til Sverige, skønt han havde fripas.

Nr. 2641 • København 10.06.1613
Dombog 23, Fol. 193R-196V
Karen Sparre (adel • Svendborg) mod Peder Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg, hugst) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få udlæg i hans gods på tilsvarende vis som hendes søster, da sagsøgte havde hugget træer i Magelskov.

Nr. 2642 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 244R-246R
Anne Hardenberg (adel • Vedtoftegård, Vedtofte S., Båg H., Odense A.) mod Johan Ruds arvinger (adel)
Arv og skifte - arv (ejendom, gods, handel, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-35
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes afdøde mand Johan Rud havde solgt en del af hendes arvegods til Claus Maltesen og Jørgen Due.

Nr. 2643 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 238V-241V
Ingeborg Skeels arvinger (adel) mod Karen Banners arvinger (adel)
Hævd og besiddelse - ejendom (henskydelse, kommission; ejendom, hovedgård, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Karen Banner havde givet Margrete Rosenkrantz nogle breve om Strandboer ved Bangsbo, som var Ingeborg Skeels rette arvegods.

Nr. 2644 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 249V-254V
Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, hovedgård, handel, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt Ingelstadgård af Niels Pedersen, skønt sagsøger havde ham i rigens forfølgning for gæld.

Nr. 2645 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 241V-244R
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Johan Ruds arvinger (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld efter Johan Rud.

Nr. 2646 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 218R-220R
Kronen (adel) mod bønder (bonde • Stordal, Jämtland)
Militærvæsen m.v. - krigsforhold (henskydelse, lensmand, retspleje, kongelig anklager; krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: lensmandens afgørelse
Anklager: Ja: Tyge Lange
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse uden modstand havde ladet svenske soldater Drage ind i Jämtland.

Nr. 2647 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 228R-235V
Kronen (adel) mod Steen Bille (adel)
Militærvæsen m.v. - krigsforhold (myndighed, lensmand, retspleje, kongelig anklager; krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Tyge Lange
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for som lensmand i Trondhjem, Jämtland og Härjedalen at have udvist upåagtsomhed ved svenskernes angreb.

Nr. 2648 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 216V-218R
Kronen (adel) mod bønder (bonde • Härjedalen)
Statsforbrydelser - landsforræderi (retspleje, kongelig anklager; statsforbrydelser, landsforræderi, krigsforhold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Anklager: Ja: Tyge Lange
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have svoret svenskerne troskab under krigen.

Nr. 2649 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 220R-228R
Kronen (adel) mod bønder (bonde • Jämtland)
Statsforbrydelser - landsforræderi (retspleje, kongelig anklager; statsforbrydelser, landsforræderi, krigsforhold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Anklager: Ja: Tyge Lange
Retsgrundlag: Norske Lovbog III; Mandhelgebalken II
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have svoret Sverige troskab under den forrige krig.

Nr. 2650 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 246R-249V
Erik Vasbyrd (adel • Vinderup, Ågerup S., Merløse H., Holbæk A.) mod borgmestre og råd; kæmner (borger • København; København)
Veje, broer, vandløb m.v. - veje (myndighed, byråd; veje) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde lukket vejen til hans svigerfars gård i Farvergade.

Nr. 2651 • København 11.06.1613
Dombog 23, Fol. 235V-238V
Godske Rantzau (adel • Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.) mod bønder (bonde • Lø H., Tønder A.)
Bønder, fæste m.v. - ægt og arbejde (fæsteforhold, ægt og arbejde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Håndfæstningens kap. 6; Recessens kap. 34
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede at udføre ægt og arbejde for ham.

Nr. 2652 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 274V-277V
Jacob Christoffersen; Anders Christoffersen (borger • Præstø) mod Laurids Friis; Claus Kaas; Anne Vind; Maren Kruse (adel • Lyngballe, Lading S., Sabro H., Århus A.; Næstrupgård, Sjørring S., Hundborg H., Thisted A.; Vingegård, Nr. Vinge S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Skadeserstatning - erstatning (retspleje, mandebod; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi de var blevet tvunget til at modtage 100 rigsdaler for deres bror, der var blevet dræbt af Laurids Navl og Niels Krag.

Nr. 2653 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 300R-302V
Johan Norby (adel • Tagemosegård, Sandager S., Båg H., Odense A.) mod Else Steens (adel • Sebberkloster, Sebber S., Slet H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 300 daler.

Nr. 2654 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 295V-296V
Jacob Bendixen (borger • Malmö) mod Niels Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 21 slette daler.

Nr. 2655 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 289V-290V
Peder Ibsen (borger • Århus) mod Christen Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Viborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 79 daler 1 mk. 10 sk.

Nr. 2656 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 272V-274V
Axel Rosenkrantz (adel • Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.) mod Bendix Rantzau (adel • Haderslev)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2657 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 278R-278V
Anna Johan Cordings (borger • København) mod Anne Bille (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 352 daler 5 sk.

Nr. 2658 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 258V-259V
Ditmar Haar; Anders Olufsen (borger • Flensborg; Flensborg) mod Christen Krabbe (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 600 rigsdaler.

Nr. 2659 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 294V-295V
Bernt von Össede; Cort von Össede (borger • Flensborg) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 900 daler.

Nr. 2660 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 288R-289V
Tage Thott Andersen (adel) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3600 rigsdaler.

Nr. 2661 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 285R-286V
Bodil Albritsdatter (borger • Hälsingborg) mod Frans Juul (adel • Mejlgård, Glesborg S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL III-44
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 2662 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 291R-292R
Johan Trip (borger • Malmö) mod Frans Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 339 daler 3 mk.

Nr. 2663 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 279R-279V
Johan Hermansen (borger • Nyborg) mod Anders Mogensen (adel • Hejselt, Torslev S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 120 daler 5 sk.

Nr. 2664 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 299R-300R
Steen Villumsen mod Henrik Aagesen (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 2665 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 287R-288R
Peder Hansen (gejstlig • Sandåkra, Strövelstorps S., Sdr. Åsbo H., Kristianstads L.) mod Barbara Breide (adel • Assens)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 30 slette daler.

Nr. 2666 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 306R-306V
Claus Condevin (borger • København) mod Anne Bille (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2670 rigsdaler.

Nr. 2667 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 293R-294V
Frederik Lange (adel • Söfde, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2668 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 307R-307V
Søren Pedersen (gejstlig • Ribe) mod Anders Mogensen (adel • Hejselt, Torslev S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 142 rigsdaler.

Nr. 2669 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 259V-260V
Jacob Abels enke (borger • Århus) mod Hans Seefeldt (adel • Skærvad, Ginnerup S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 106 daler.

Nr. 2670 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 290V-291R
Peder Ibsen (borger • Århus) mod Niels Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 44 slette daler.

Nr. 2671 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 280R-283R
Peder Andersen (bonde • Årstads S. & By, Årstads H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Hegn m.v. - gærder (appel, myndighed, landsdommer; gærder) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom af 10.2.1610, der dømte ham til at fjerne et gærde.

Nr. 2672 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 283R-285R
Børge Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Frederik Lange (adel • Sövdegård, Sövde S., Färs H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få denne til at betale sin del af en kautionsforpligtelse.

Nr. 2673 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 269V-272R
Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 5000 rigsdaler.

Nr. 2674 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 296V-297V
Margrete Brahe (adel • Vittskövle, Vittskövle S., Gärds H., Kristianstads L.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 rigsdaler.

Nr. 2675 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 255R-257R
Ove Urup; Melkior Ulfstand; Christen Gyldenstierne (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.; Akselvold; Stjernholm, Horsens, Skanderborg A.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 4000 daler.

Nr. 2676 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 304R-304V
Ove Urup; Christoffer Ulfeldt; Tage Thott Ottesen (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.; Svenstorp, Odarslövs S., Torna H., Malmöhus L.; Eriksholm, Torrlösa S., Onsjö H., Malmöhus L.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 3000 daler.

Nr. 2677 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 297V-298V
Jørgen Venstermand (adel) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 3000 rigsdaler.

Nr. 2678 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 305R-306R
Melkior Ulfstand; Claus Bille; Tage Thott (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.; Vanås, Gryfs S., Ö. Göinge H., Kristianstads L.; Eriksholm, Järrestads H., Kristianstads L.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 6000 rigsdaler.

Nr. 2679 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 292R-293R
Tage Thott Ottesen (adel • Eriksholm, Torrlösa, Onsjö H., Malmöhus L.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 rigsdaler.

Nr. 2680 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 303R-303V
Christoffer Ulfeldt (adel • Svenstorp, Odarslövs S., Torna H., Malmöhus L.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1000 rigsdaler.

Nr. 2681 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 261R-263R
Steen Brahe (adel • Knutstorp, Kågeröds S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Erik Lange (adel)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få nogle pantsatte gårde stadfæstet til ejendom.

Nr. 2682 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 268R-269R
Bent Lauridsen (bonde • Amböke, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, skrivere, signet og segl, ridefoged) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 11
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 10.2.1610 havde dømt ham til at udlevere nogle forseglede domme til ridefogeden på Langholm, skønt tingskriveren ikke ville gøre det.

Nr. 2683 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 266R-267V
Kirsten Skeel (adel) mod Ingeborg Skeel (adel • Linderumgård, Ugilt S., Vennebjerg H., Hjørring A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, udsættelse; ejendom, hovedgård, arv, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: sagen udsat
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hendes afdøde mand havde krævet Knolle til skade for sagsøger, som havde arvet gården, med et skøde, han havde fået af Bendix Rantzau.

Nr. 2684 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 263R-266R
Kirsten Anders Gyltes (borger • Varberg, Hallands L.) mod Morten Mogensen landsdommer (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Fiskeri og søfart - søfart (appel, myndighed, landsdommer; søfart, ejendom, skibe, erstatning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Søretten kap. 39 og 53
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 29.7.1609 havde dømt hendes afdøde mand til at betale for en skude, der var løbet på grund.

Nr. 2685 • København 12.06.1613
Dombog 23, Fol. 257R-258V
Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Christen Krabbe (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet et udlæg i Bustrup til ejendom.

Nr. 2686 • København 14.06.1613
Dombog 23, Fol. 309R-310R
Maren Knudsdatter (borger • København) mod Henning Gøye (adel • Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2687 • København 14.06.1613
Dombog 23, Fol. 307V-309R
Laurids Ubbing; Henrik Wesling; Johan Hollænder; Johan Harder (adelig; borgerlig • Flensborg; Flensborg; Flensborg; Flensborg) mod Ingeborg Skeel; Kirsten Skeel (adel • Linderumgård, Ugilt S., Vennebjerg H., Hjørring A.; Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 29.3.1610
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld efter Karen Skeel og Bendix Rantzau.

Nr. 2688 • København 14.06.1613
Dombog 23, Fol. 310V-311V
Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 500 daler.

Nr. 2689 • København 14.06.1613
Dombog 23, Fol. 311V-318R
Knud Rud (adel • Vedby, Ruds Vedby S., Løve H., Holbæk A.) mod Helvig Kaas (adel • St. Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - morgengave (retspleje, morgengave, signet og segl; ejendom, gårde, penge) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL III-43
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et morgengavebrev på 10 gårde og 2000 daler, som ikke alle hendes mands søskende og arvinger havde underskrevet.

Nr. 2690 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 327V-333V
Jacob Christoffersen; Anders Christoffersen (borger • Præstø) mod Laurids Navl; Niels Krag Henriksen (adel)
Angreb mod liv og legeme - drab (henskydelse, lensmand; vold, drab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til lensmanden på Hald
Retsgrundlag: Recessens kap. 21
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for drab på deres bror, da han skulle stævne Johanne Kaas.

Nr. 2691 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 320R-323R
Baltser von Ahlefeldt; Jørgen Rantzau (adel • Heiligenstedten, Kreis Steinburg, Amt Itzehoe-Land) mod Axel Galt (adel)
Gæld (gæld, ejendom, forlening, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en gæld for overdragelsen af Åstrup Len, som sagsøgerne havde i pant af Benedikt Rantzau.

Nr. 2692 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 341V-342V
Daniel Hogevoldt; Agnete Jacob Deckardes (borger • København) mod Hans Seefeldt (adel • Skærvad, Ginnerup S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 91 rigsdaler 1/2 ort.

Nr. 2693 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 344R-345R
Bernt Jungen (borger • Århus) mod Hans Seefeldt (adel • Skærvad, Ginnerup S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 21 slette daler 3 mk 8 sk.

Nr. 2694 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 320R-323R
Baltser von Ahlefeldt; Jørgen Rantzau (adel • Heiligenstedten, Kreis Steinburg, Amt Itzehoe-Land) mod Axel Galt (adel)
Gæld (forlening, gæld, ejendom, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en gæld for overdragelsen af Åstrup Len, som sagsøgerne havde i pant af Benedikt Rantzau.

Nr. 2695 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 339V-341V
Niels Krabbe (adel • Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Peder Galt Nielsen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 1500 daler.

Nr. 2696 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 318R-319V
Hans Munk (adel • Hvilsbjerg, Gauerslev S., Holmans H., Vejle A.) mod Kirsten Skeel; Ingeborg Skeel (adel • Linderumgård, Ugilt S., Vennebjerg H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 3000 daler.

Nr. 2697 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 323R-325R
Axel Rosenkrantz (adel • Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.) mod Jørgen Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 daler.

Nr. 2698 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 342V-344R
Hertvig Kaas (adel • Møllerup, Feldballe S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Axel Galt (adel • Ryomgård, Marie Magdalene S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 3000 daler.

Nr. 2699 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 333V-339V
Anders Jensen (borger • Haderslev) mod borgmestre og råd (borger • Ribe)
Afgifter og ydelser - told (appel, myndighed, byråd, retspleje, vidneudsagn; husdyr, afgifter, told) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 7.2.1613 havde stadfæstet nogle vidneudsagn om, at han i 1599 havde drevet øksne til Slesvig ufortoldet.

Nr. 2700 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 345V-350R
Hans Dyre; Mogens Kaas; Iver Dyre (adel • Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.; Ås, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.; Hvidstedgård, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Niels Kaas (adel • Birkelse, Åby S., Kær H., Ålborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet andre end sagsøgerne udlæg i hans gods for gæld.

Nr. 2701 • København 15.06.1613
Dombog 23, Fol. 325R-327V
Axel Rosenkrantz (adel • Kyø, St. Ajstrup S., Slet H., Ålborg A.) mod Christen Krabbe (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet nogle gårde som udlæg for gæld.

Nr. 2702 • København 17.06.1613
Dombog 23, Fol. 350R-353V
Gabriel Nielsen Bram mod Henning Gøye (adel • Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.)
Penge m.v. - breve og dokumenter (henskydelse, værneting; ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: til værneting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne beskyldte ham for at have beholdt nogle breve, der skulle have været videregivet til Ditlev Holck.

Nr. 2703 • København 28.06.1613
Dombog 23, Fol. 354R-356R
Kronen (adel) mod Marcus Lund (Dejbjerg S. & By, Bølling H., Ringkøbing A.)
Angreb mod liv og legeme - drab (retspleje, kongelig anklager, livsstraf; vold, drab, ægteskab) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • livsstraf
Anklager: Ja: Jørgen Daa
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for drab på sin hustru Dorte Linov.

Nr. 2704 • København 13.03.1615
Dombog 24, Fol. 13R-16R
Karen Pors (adel • Eriksholm, Ågerup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Kjeld Brockenhuus; Helvig Ulfeldt; Kirsten Ulfeldt (Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.; Moesgård, Mårslet S., Ning H., Århus A.; Østergård, Tulstrup S., Ning H., Århus A.)
Arv og skifte - arv (effektuering; arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke havde rettet sig efter en kommissionsdom i en arvesag.

Nr. 2705 • København 13.03.1615
Dombog 24, Fol. 10V-13R
Christen Knudsen (adel) mod Hans Oldeland (adel • Trællerup, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Penge m.v. - penge for en hovedgård (retspleje, forlig; ejendom, hovedgård, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde betalt for købet af Skinderupgård.

Nr. 2706 • København 13.03.1615
Dombog 24, Fol. 45R-51R
Hans Madsen (borger • Odense) mod Niels Kaas landsdommer (adel • Østergård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Køb og salg - skøde (appel, myndighed, landsdommer; skøde, faderskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 10.9.1614 havde frifundet sagsøgers anden stedfar for at svare for et skøde, sagsøger havde givet sin første stedfader.

Nr. 2707 • København 14.03.1615
Dombog 24, Fol. 51R-57R
Godslev Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.) mod Iver Friis (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 4000 rigsdaler.

Nr. 2708 • København 14.03.1615
Dombog 24, Fol. 40R-44V
Jørgen Due (bonde • Sørupgård, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Skov m.v. - ulovlig hugst (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bøder; hugst) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • bøder • stadfæstelse af dom v. landsting med tidligere dom v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 23.6.1613 havde dømt ham for ulovlig hugst.

Nr. 2709 • København 15.03.1615
Dombog 24, Fol. 57R-62R
Margrete Brahe (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Lauge Urne landsdommer; Niels Nielsen; e. a. (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - jordegods (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, Rettertinget, afvisning; ejendom, gårde, arv) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. landsting og v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun var blevet fradømt en gård, hun havde fået i arv.

Nr. 2710 • København 15.03.1615
Dombog 24, Fol. 62R-68V
Anders Jensen Guldsmed (borger • Ålborg) mod Iver Juul; Niels Krag landsdommer (adel • Villestrup, Astrup S., Hindsted H., Ålborg A.; Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Ærekrænkelse - ærerørige ord (appel, myndighed, landsdommer; ære) • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Ålborg Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 23.10.1613 havde stadfæstet en rådstueretsdom om ærerørige ord.

Nr. 2711 • København 16.03.1615
Dombog 24, Fol. 100R-113V
Kronen (adel • Kragerup, Ørslev S., Løve H., Holbæk A.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Angreb mod liv og legeme - drab og sørøveri (retspleje, kongelig anklager, fængsling, livstid; søfart, tyveri, sørøveri, vold, drab) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • fængsel på livstid
Anklager: Ja: Christen Friis
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde drevet sørøveri. • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 54

Nr. 2712 • København 16.03.1615
Dombog 24, Fol. 69R-71R
Sigvord Grubbe (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Mogens Svave (adel • Svabesholm, Sdr. Mellby S., Albo H., Kristianstads L.)
Gæld (retspleje, forlig; gæld) • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3351 1/2 rigsdaler.

Nr. 2713 • København 16.03.1615
Dombog 24, Fol. 71R-75R
Mogens Svave (adel • Svabesholm, Sdr. Mellby S., Albo H., Kristianstads L.) mod Steen Madsen; Knud Grubbe; Henrik Hvidtfeldt; Palle Fasti (adel • Rönneholm, Höja S., Sdr. Åsbo H., Kristianstads L.; Rögle, Välinge S., Luggude H., Malmöhus L.; Lillö, Bosjöklosters S., Frosta H., Malmöhus L.; Smedstorp, Smedstorps S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel/udlæg (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde givet Axel Rosenkrantz udlæg i hans gods, skønt han ikke var til stede.

Nr. 2714 • København 16.03.1615
Dombog 24, Fol. 75V-81R
Mogens Svave (adel • Svabesholm, Sdr. Mellby S., Albo H., Kristianstads L.) mod Axel Rosenkrantz landsdommer (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.)
Penge m.v. - penge (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, Rettertinget; penge) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Skåne Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.12.1613 havde henvist sagen til Rettertinget.

Nr. 2715 • København 16.03.1615
Dombog 24, Fol. 81R-85R
Christoffer Basse (adel • Urup, Rynkeby S., Bjerge H., Odense A.) mod Inger Basse; Iver Hansen Uldsax (adel • Källstorp, Luggude H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - skifte • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Margrete Basse havde siddet i uskiftet bo, indtil hun døde.

Nr. 2716 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 94R-99V
Anne Nielsdatter (Rudkøbing) mod Niels Gaas (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Retspleje - dom ang. drab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, sandemænd; vold, drab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. landsting med tidligere dom v. byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 27.10.1613 havde afvist en sandemandsed om drab.

Nr. 2717 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 91R-94R
Margrete Brahe (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje - dom ang. vold (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, afvisning, henskydelse, landsting, Rettertinget; vold) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Skåne Landsting og v. rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 4.9.1613 havde afvist at dømme i en sag om vold, men henvist den til Rettertinget.

Nr. 2718 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 88V-91R
Familien Bielke; Familien Banner (adel) mod Simon Pedersen (borger • Svendborg)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville afgive en gård, Svante Bielke ulovligt havde skødet ham.

Nr. 2719 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 124V-131V
Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Marcus Bille (adel • Hvidkilde, Egense S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 2720 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 85R-88V
Palle Rodsteen (adel • Lengsholm, Lendum S., Horns H., Hjørring A.) mod Eskild Gøye (adel • Brandholm, Brande S., Nørvang H., Vejle A.)
Hævd og besiddelse - jordegods (ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne besad en gård, han mente at have skøde på.

Nr. 2721 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 27R-40R
Familien Banner; Familien Bielke (adel) mod Karen Skram (adel)
Hævd og besiddelse - jordegods (ejendom, gårde, skifte) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne tilholdt sig to gårde på Fyn, skønt Banners og Bielkes gods ikke var blevet skiftet.

Nr. 2722 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 91R-94R
Margrete Brahe (adel • Birkholm, Butterup S., Merløse H., Holbæk A.) mod Poul Nielsen (borger • Vä S. & By, Gärds H., Kristianstads L.)
Angreb mod liv og legeme - vold (appel; vold) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. landsting og v. rådstue

Nr. 2723 • København 17.03.1615
Dombog 24, Fol. 119R-124V
Poul Spriid (adel • Engelsbäck, Grevie S., Bjäre H., Kristianstads L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Fredsbrud - vold/fredsbrud (appel, myndighed, landsdommer; vold) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landsting med tidligere dom v. herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 25.6.1614 havde dømt ham for vold.

Nr. 2724 • København 18.03.1615
Dombog 24, Fol. 114R-116V
Niels Gyldenstierne (adel • Iversnæs, Husby S., Vends H., Odense A.) mod Ove Bille (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Arv og skifte - arv (arv, penge) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde krævet en sum penge af Gabriel Gyldenstierne, skønt arven efter Henrik Gyldenstierne var blevet endelig afgjort.

Nr. 2725 • København 18.03.1615
Dombog 24, Fol. 116V-119R
Erik Bille Steensen (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.) mod Tale Emmicksdatter (adel • Fjellemose, Fjeldsted S., Vends H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2726 • København 18.03.1615
Dombog 24, Fol. 131V-133R
Niels Trolle (adel • Trolholm, Holsteinsborg S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2727 • København 18.03.1615
Dombog 24, Fol. 136R-138R
Henrik Bille; Falk Gøye (adel • Højbygård, Tågerup S., Fuglse H., Maribo A.; Skærsø, Dråby S., Mols H., Randers A.) mod Frederik Budde (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2728 • København 18.03.1615
Dombog 24, Fol. 133R-136R
Caspar Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Niels Krabbe (adel • Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2729 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 140R-142R
Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.) mod Niels Thomsen (borger • Varde)
Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, enge, handel) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet •
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt nogle enge af sagsøgers søster, skønt hendes slægt ikke havde godkendt salget.

Nr. 2730 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 138R-139V
Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.) mod Erik Hundermark (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2731 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 315V-318R
Jens Skoffue (borger • Nykøbing-Mors) mod Dorte Skeel (adel • Råstrup, Hundborg S., Hundborg H., Thisted A.)
Gæld (appel; husdyr, handel, gæld, afgrøder, penge) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Nykøbing-Mors Rådstue
Resume: Jens Skoffue hævdede, at Dorte Skeel havde givet hendes tjener Steffen Mogensen brev på at købe øksne af Jens Skoffue, hvorefter denne havde lånt Dorte Skeel 224 slette daler til købet. Hun havde lovet at betale lånet enten med øksne eller med korn og penge. Dette var imidlertid ikke sket.

Nr. 2732 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 314R-315V
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Claus Podebusk (adel • Krapperup, Luggude H., Malmöhus L.)
Gæld (gæld, værgemål) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Claus Podebusks hustru havde lånt Herluf Daas søster Anne Daa en sum penge, mens Anne Daa stadig var umyndig. Herluf Daa mente, at det var mod lov og ret, og at det ikke måtte ske uden familie og formynders samtykke. Gælden andrager 1400 rigsdaler.

Nr. 2733 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 16R-17R
Johan Schult (borger • København) mod Frederik Budde (adel)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1863 rigsdaler 2 mk. 12 sk.

Nr. 2734 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 142R-143V
Anne Daa (adel) mod Sigvord Gabriel (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2735 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 23V-26V
Hans Lindenov; Enevold Seefeldt; Axel Rosenkrantz; Erik Juel (adel • Hundslund, Dronninglund S., Dronninglund H., Hjørring A.; Visborg, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.; Gunnarstorp, Åryds S., Bräkne H., Blekinge L.; Alsted, Ø. Nykirke S., Nørvang H., Vejle A.) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 16840 1/2 rigsdaler 3/4 sk.

Nr. 2736 • København 20.03.1615
Dombog 24, Fol. 318R-320R
Mikkel Nielsen (adel • Felde, Ryde S., Ginding H., Ringkøbing A.) mod Lene Juels arvinger; Jørgen Dues arvinger (adel • Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.)
Militærvæsen m.v. - rostjeneste (ejendom, gårde, handel, krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Mikkel Nielsen tiltaler Lene Juel, fordi han var blevet krævet 528 rigsdaler for forsømt rostjeneste. Da han havde solgt den gård, rostjenesten skulle ydes af, mente han, at Lene Juel burde betale ham pengene tilbage. Idet Lene Juel påviser, at gården var solgt videre til tredjepart, frifindes hun.

Nr. 2737 • København 21.03.1615
Dombog 24, Fol. 325R-326V
Helvig Kaas (adel • St. Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) mod Bendix Rantzau; Ingeborg Skeel; Kirsten Skeel (adel • Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.)
Gæld (gæld, ejendom, gods) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Helvig Kaas havde lånt Karen Skeel 1000 rigsdaler med sikkerhed i Karen Skeels gods.

Nr. 2738 • København 21.03.1615
Dombog 24, Fol. 327R-329R
Maren Bent Skonings (borger • Ystad) mod Ove Urup (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Maren Bent Skonings tiltalte Ove Urup for 1400 daler, hans svoger Gabriel Kaas havde lånt af Bent Skoning, og for 200 rigsdaler, Ove Urup selv havde lånt.

Nr. 2739 • København 21.03.1615
Dombog 24, Fol. 322R-324V
Thomas Juel (adel • Estrup, Malt S., Malt H., Ribe A.) mod Palle Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld (appel; ejendom, gods, gæld) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Ingelsted Herredsting
Resume: Thomas Juels hustru havde lånt Palle Rosenkrantz nu afdøde bror Axel Rosenkrantz 3190 rigsdaler med sikkerhed i jordegods. Thomas Juel mente, at hans hustru nu skulle have pengene tilbage eller jordegodset til ejendom.

Nr. 2740 • København 21.03.1615
Dombog 24, Fol. 320R-322R
Henrik Berner (borger • København) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld (retspleje, bevis; gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Henrik Berner var blevet forlover for 400 rigsdaler til Hans Lindenov, som Henrik Thomsen i København havde kautioneret for. Tage Thott havde kautioneret for Henrik Thomsen. Sagen handler om et kasseret gældsbevis, der vistnok er blevet kasseret ved et uheld. Af samme grund kan Hans Lindenov efter sagsøgers påstand ikke bevise, at han har betalt gælden.

Nr. 2741 • København 22.03.1615
Dombog 24, Fol. 149V-154V
Christen Thott (adel • Boltinggård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.) mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Arv og skifte (arv, skifte) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville gå med til et endeligt skifte efter sagsøgers forældre.

Nr. 2742 • København 22.03.1615
Dombog 24, Fol. 146R-149V
Christen Olsen Ringkøbing (borger • Ystad) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje - dom for vold (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vold; huse) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Ystads Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en rådstueretsdom om vold, da sagsøger havde gravet for nær Margrete Hans Skrivers hus, så fundamentet under hendes hus var skredet.

Nr. 2743 • København 22.03.1615
Dombog 24, Fol. 144R-146R
Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Falk Lykke (adel • Skovgård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2744 • København 22.03.1615
Dombog 24, Fol. 5V-10R
Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Jacob Ulfeldt; e. a. (adel • Ulfeldtsholm, Vindinge S., Vindinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (kontrakt, handel) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ikke havde indløst den kontrakt, han havde indgået med Jens Mogensen og Claus Bang om køb af ammunition.

Nr. 2745 • København 22.03.1615
Dombog 24, Fol. 154V-157R
Godslev Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.) mod Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.)
Landsbyforhold m.v. - låsebrev om fri drift i nr. halne forte og fælled (retspleje, låsebrev; herligheder, græsning, friheder) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fået låsebrev på kvægdrift, skønt sagsøgte ikke havde gods i Nr. Halne.

Nr. 2746 • København 23.03.1615
Dombog 24, Fol. 162R-164V
Ove Giedde (adel • Tomarp, Kvidinge S., Sdr. Åsbo H., Kristianstads L.) mod Knud Gyldenstierne; e. a. (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 400 gamle daler.

Nr. 2747 • København 23.03.1615
Dombog 24, Fol. 157R-160R
Axel Rosenkrantz (adel • Kølskegård, Hallund S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Christen Krabbe (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3000 rigsdaler.

Nr. 2748 • København 23.03.1615
Dombog 24, Fol. 160R-161V
Anne Rosenkrantz (adel • Søholm, Magleby Stevns S., Stevns H., Præstø A.) mod Oluf Munk (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 7000 rigsdaler.

Nr. 2749 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 175R-181V
Claus Machabæus (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Melkior Ulfstand; Erik Grubbe; Mogens Pax; Cort Barleben (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.; Snälleröd, Föringstofta S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.; Torup, Grandløse S., Merløse H., Holbæk A.; Skottorp, Skummelslövs S., Höks H., Hallands L.)
Retspleje - dom i en arvesag (myndighed; arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom, de havde dømt i en arvesag mellem sagsøger og Knud Bjørnsens arvinger.

Nr. 2750 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 171R-172R
Henrik Berner (borger • København) mod Dorte Daa (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1574 rigsdaler 2 1/2 mk.

Nr. 2751 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 183V-185V
Henrik Berner (borger • København) mod Eske Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1130 rigsdaler.

Nr. 2752 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 164V-167R
Melkior Ulfstand (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Mogens Svave (adel • Svabesholm, Sdr. Mellby S., Albo H., Kristianstads L.)
Gæld (appel, retspleje, henskydelse, Rettertinget; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Skåne Landsting og v. Albo Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3000 rigsdaler.

Nr. 2753 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 168V-171R
Jacob Beck (adel • Beldringe, Beldringe S., Bårse H., Præstø A.) mod Dorte Daa; Margrete Daa; Anne Daa; Lene Daa (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld (retspleje, signet og segl, værgemål; gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1600 rigsdaler.

Nr. 2754 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 172V-173R
Henrik Fuirer Den Ældre; Herman van Delden; Henrik Berner (borger • København; København; København) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 300 rigsdaler.

Nr. 2755 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 167R-168R
Niels Bang (borger • Bogense) mod Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2756 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 181V-183V
Niels Bang (borger • Bogense) mod Tale Emmicksdatter (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg/indførsel for gæld (ejendom, bol, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få gjort et udlæg i et halvt bol til ejendom.

Nr. 2757 • København 24.03.1615
Dombog 24, Fol. 173V-175R
Eske Bille (adel • Elling, Elling S., Horns H., Hjørring A.) mod Christen Krabbe (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg/indførsel i en gård for gæld (ejendom, gårde, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han var blevet indført i en gård for en gældssum på 500 rigsdaler.

Nr. 2758 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 192V-194V
Morten Wesling (borger • København) mod Palle Rodsteen (adel • Lengsholm, Lendum S., Horns H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 536 rigsdaler.

Nr. 2759 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 194V-195V
Niels Bang (borger • Bogense) mod Anders Skram; Iver Friis; Anders Friis (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.; Ørbæklunde, Ørbæk S., Vindinge H., Svendborg A.; Estruplund, Estruplund S., Rougsø H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 51 rigsdaler 3 mk. 3 sk.

Nr. 2760 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 190V-191V
Morten Wexell (borger • København) mod Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 125 rigsdaler.

Nr. 2761 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 191V-192R
Carl von Ahlefeldt (adel) mod Hans Seefeldt
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2762 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 188V-190V
Mogens Ulfeldt; Hans Pogwisch; Otte Brahe Pedersen (adel • Selsø, Selsø S., Horns H., Frederiksborg A.; Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Krenkerup, Radsted S., Musse H., Maribo A.) mod Margrete Juel; Ingeborg Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld (retspleje, arv og gæld; gæld) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 3000 rigsdaler.

Nr. 2763 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 203V-205V
Peder Bang (Davinde S. & By, Åsum H., Odense A.) mod Ellen Marsvin (adel • Lundegård, Nr. Broby S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2764 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 206R-207R
Palle Rodsteen (adel) mod Frederik Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3500 rigsdaler.

Nr. 2765 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 185V-187R
Mogens Ulfeldt (adel • Selsø, Selsø S., Horns H., Frederiksborg A.) mod Margrete Juel; Ingeborg Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 81 rigsdaler.

Nr. 2766 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 200V-203R
Knud Rud (adel • Vedby, Ruds Vedby S., Løve H., Holbæk A.) mod Erik Rantzau (adel • Gjesingholm, Gjesing S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1500 rigsdaler.

Nr. 2767 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 192R-192V
Morten Wesling (borger • København) mod Hans Seefeldt (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 636 rigsdaler.

Nr. 2768 • 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 187R-188R
Claus Condevin (borger • København) mod Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 39 daler 3 ort.

Nr. 2769 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 196R-198V
Henning Gøye (adel • Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.) mod Laurids Grubbe (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Retspleje - om en stævning til landstinget skulle have været forkyndt eller ej (retspleje, værneting, henskydelse, Rettertinget) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stævnet Gabriel Bram, førend sagen var blevet afgjort ved sit rette værneting.

Nr. 2770 • København 27.03.1615
Dombog 24, Fol. 198V-200V
Axel Rosenkrantz; e. a. (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.) mod Markvard Jensens arvinger (adel)
Arv og skifte - skifte (ejendom, gods, arv, skifte) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi noget af afdøde Mette Vifferts gods ikke var blevet skiftet.

Nr. 2771 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 258V-260R
Laurids Haagensen (adel • Karatorp, Loshults S., Ö. Göinge H., Kristianstads L.) mod Herluf Daa; Dorte Daa; Claus Pors; Jens Bonde; Anne Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.; Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.; Øllingsø, Græshave S., Lollands Sdr. H., Maribo A.; Pilegård, Gloslunde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, forlig; arv) • Kongen til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse nægtede at lade ham få del i arven efter sin svigerinde Ellen Daa.

Nr. 2772 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 216V-218V
Asverus Hummelckes Juvelerer (borger • København) mod Mette Høg (adel • Sonnerup, Kirke Hvalsø S., Volborg H., Københavns A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 5308 rigsdaler.

Nr. 2773 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 221V-223R
Dines Andersen (borger • Malmö) mod Henrik Aagesen (adel)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 154 rigsdaler.

Nr. 2774 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 219V-221V
Anne Rosenkrantz (adel • Søholm, Magleby Stevns S., Stevns H., Præstø A.) mod Oluf Munk (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2775 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 210V-213R
Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2776 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 218V-219V
Hans Steensen (borger • København) mod Mette Høg (adel • Sonnerup, Kirke Hvalsø S., Volborg H., Københavns A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 137 rigsdaler 1 mk. 3 sk.

Nr. 2777 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 207V-210V
Maren Niels Bagers (borger • Odense) mod Pernille Lykke (adel)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 365 1/2 rigsdaler.

Nr. 2778 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 213V-216V
Margrete Clausdatter (Nr. Halland) mod Anne Griis (bonde • Hjuleberga, Abilds S., Årstads H., Hallands L.)
Hævd og besiddelse - om besiddelsen af en gård på livstid (fæsteforhold, fæste, livstid) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde indsat to karle på den halvgård, hun havde lovet sagsøgers søn.

Nr. 2779 • København 28.03.1615
Dombog 24, Fol. 2R-5V
Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Otte Banner (adel • Fåborg)
Ærekrænkelse - ærerørende ord på en stævning (retspleje, stævning, ære, forlig; ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne på sagsøgers stævning havde skrevet, at han havde fået udlæg i godset, som krævet.

Nr. 2780 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 225R-232R
Anders Jensen (gejstlig • Tranekær S. & By, Langelands Nr. H., Svendborg A.) mod Niels Gaas landsdommer (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Retspleje - dom ang. bøder for at have ladet præstegårdstjeneren hugge et træ om til bygningsbrug. (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bøder; hugst) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Langelands Nr. Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1.2.1614 havde stadfæstet en herredstingsdom, der havde dømt sagsøger for mod betaling at have ladet en af sine tjenere fælde et træ.

Nr. 2781 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 244R-245R
Diderich Grubbe (borger • Ålborg) mod Anders Mogensen; Mogens Mogensen (adel • Hejselt, Torslev S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 85 rigsdaler.

Nr. 2782 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 232V-236R
Jørgen Brockenhuus (adel • Volderslev, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Otte Urne (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3000 rigsdaler.

Nr. 2783 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 252V-253V
Caspar Kruger Distilerer (borger • København) mod Margrete Juel; e. a. (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Gæld (retspleje, arv og gæld; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 95 rigsdaler.

Nr. 2784 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 245V-246V
Diderich Grubbe (borger • Ålborg) mod Bagge Griis (adel • Trinderup, Hvornum S., Onsild H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 150 slette daler.

Nr. 2785 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 248R-248V
Caspar Stenbock (borger • København) mod Hans Lindenov (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 258 rigsdaler 2 mk. 5 sk.

Nr. 2786 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 242V-244R
Mogens Mikkelsen (borger • Ålborg) mod Karen Hvass; e. a. (adel • Hejselt, Torslev S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 23 rigsdaler.

Nr. 2787 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 224R-225R
Anders Olufsen; Henrik Jacobsen (borger • Flensborg; Flensborg) mod Anne Daa (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 129 rigsdaler 2 mk. 9 sk.

Nr. 2788 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 240V-242V
Kirsten Juul (adel • Søgård, Nysogn S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Mogens Godske (adel • Lidemark, Lidemark S., Bjæverskov H., Præstø A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 170 rigsdaler.

Nr. 2789 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 223R-224R
Peder Madsen (borger • København) mod Peder Galt (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 44 rigsdaler.

Nr. 2790 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 255R-256V
Anne Skinkel (adel) mod Anne Bille (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 130 gamle daler.

Nr. 2791 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 256V-258R
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Hans Brun (adel • Tönnersjö H., Hallands L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2792 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 246V-248R
Isach Lorris Kandestøber (borger • København) mod Mette Høg (adel • Sonnerup, Kirke Hvalsø S., Volborg H., Københavns A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 582 daler 3/4 mk.

Nr. 2793 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 249R-249V
Johan Schult (borger • København) mod Else Thott (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 2794 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 249V-250V
Caspar Stenbock (borger • København) mod Morten Mogensen (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 29 rigsdaler.

Nr. 2795 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 239R-240V
Axel Rosenkrantz (adel) mod Mikkel Nielsen
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 154 rigsdaler 3/4 mk.

Nr. 2796 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 251V-252V
Ditmar Haar; Anders Olufsen (borger • Flensborg; Flensborg) mod Erik Hundermark (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 109 rigsdaler.

Nr. 2797 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 253V-255R
Philippus Kølling (borger • Svendborg) mod Otte Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 106 rigsdaler.

Nr. 2798 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 250V-251V
Jacob Abels arvinger (borger • Århus) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 121 rigsdaler 3 mk. 10 sk.

Nr. 2799 • København 29.03.1615
Dombog 24, Fol. 236R-239R
Holger Rosenkrantz (adel • Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.) mod Margrete Gøye (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel/udlæg i gods p.g.a. gæld (ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få gjort et godsudlæg til ejendom.

Nr. 2800 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 263R-264V
Niels Suur (borger • Slagelse) mod Villum Dresselberg (adel • Vindinge, Fyrendal S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Retspleje - dom ang. arrest (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, arrest og beslaglæggelse, kost og tæring, forlig; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Forlig • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Slagelse Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 15.12.1613 havde stadfæstet en bytingsdom, der dømte sagsøger til at betale Hans Lamb i Hamburg kost og tæring, fordi de havde gjort arrest i hans arv.

Nr. 2801 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 305R-307R
Peder Knudsen (bonde • Skydebjerg S. & By, Båg H., Odense A.) mod Lisbet Bryske; e. a. (adel • Vegeholm, Strövelstorps S., Sdr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2802 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 264V-265R
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Kirsten Kyrnings (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 45 daler 1 mk.

Nr. 2803 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 261R-263R
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Oluf Munk (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede •
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 147 gamle daler.

Nr. 2804 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 266V-267V
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Johanne Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 82 rigsdaler.

Nr. 2805 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 310R-310V
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 131 rigsdaler.

Nr. 2806 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 267V-268V
Morten Holst (borger • Flensborg) mod Oluf Munk; e. a. (adel • Kvistrup, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 2807 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 272R-273R
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Margrete Gøye (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 216 rigsdaler.

Nr. 2808 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 307R-309V
Christoffer Pogwisch; Bertram Pogwisch (adel) mod Hans Seefeldt (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 2320 rigsdaler.

Nr. 2809 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 273R-292V
Christoffer Krafse; Eske Krafse (adel • Egholm, Sæby S., Volborg H., Københavns A.; Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler. • Trykt: DD7, nr. 872

Nr. 2810 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 268V-272R
Enevold Kruse (adel • Hjermeslevgård, Tolstrup S., Børglum H., Hjørring A.) mod Jacob Beck; e. a. (adel • Beldringe, Beldringe S., Bårse H., Præstø A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2811 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 301V-305R
Holger Rosenkrantz (adel • Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.) mod Margrete Gøye; e. a. (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2812 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 260R-261R
Jesper Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Mogens Mogensen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1500 rigsdaler.

Nr. 2813 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 311R-312R
Caspar Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Johan Venstermand (adel • Finstrup, Diernæs S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 500 rigsdaler.

Nr. 2814 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 312R-313V
Caspar Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Niels Kaas; Christen Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 2815 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 265V-266V
Henrik Møller (borger • Flensborg) mod Kjeld Brockenhuus (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.)
Køb og salg - køb af øksne, der siden viste sig at være solgt til trediemand (husdyr, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt ham 130 øksne, skønt de var afhændet til tredjemand.

Nr. 2816 • København 30.03.1615
Dombog 24, Fol. 292V-301R
Enevold Kruse (adel • Hjermeslevgård, Tolstrup S., Børglum H., Hjørring A.) mod Jørgen Lunge (adel • Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.)
Penge m.v. - mangler ved regnskab (krigsforhold, krigstjeneste, regnskab) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en manko på 990 rigsdaler ved regnskabsaflæggelse for kaptajn David von Erpens kompagni.

Nr. 2817 • København 13.05.1615
Dombog 24, Fol. 17V-23V
Helvig Ulfeldt; Kirsten Ulfeldt (adel) mod Villum Dresselberg; Eske Krafse; Frans Brockenhuus; Peder Galt (adel • Vindinge, Fyrendal S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.; Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.; Volderslev, Stenløse S., Odense H., Odense A.; Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.)
Arv og skifte - arv (myndighed, retspleje, morgengave; ejendom, gods, værgemål, arv) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning om Morgengave
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde dømt Erik Wadsburds arvinger til at skaffe sagsøger det gods tilbage, han havde afhændet, mens han var værge for sin hustru.

Nr. 2818 • København 27.05.1616
Dombog 25, Fol. 12V-20R
Simon Pedersen (borger • Svendborg) mod Hans Kaas (adel • Østergård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Arv og skifte - arv (appel; arv, regnskab, værgemål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Simon Pedersen var ved Fynbo Landsting blevet dømt til at gøre regnskab for den arv, han havde forvaltet for sine stedbørn. Simon Pedersen mente, at han i 1597 havde afregnet for stedbørns kost og klæder.

Nr. 2819 • København 27.05.1616
Dombog 25, Fol. 5V-9R
Rasmus Jørgensen; Anders Andersen (bonde • Uggerslev S. & By, Skam H., Odense A.) mod Hans Kaas (adel • Østergård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Retspleje - dom ang. ran (appel; vold, tyveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Skam Herredsting
Retsgrundlag: Loven anden bog kap. 54 og 76
Resume: Rasmus Jørgensen og Anders Andersen var ved Skam Herredsting blevet oversvoret ran, eftersom de havde overfaldet Erik Dinesen og frataget ham hans 'werge', et par knive, et halv 'thiur' (tøjr) og hans penge.

Nr. 2820 • København 27.05.1616
Dombog 25, Fol. 1R-5V
Helvig Kaas (adel • St. Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) mod Anders Jensen Skriver (borger • Ålborg)
Hævd og besiddelse - jordegods (retspleje, arrest og beslaglæggelse; ejendom, skove, marker, arv, kirkelige forhold, hospitaler) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Helvig Kaas tiltaler hospitalsforstanderen for at have beslaglagt Hassinglunds skov, grunde og ejendom, som hun havde to parter i ved arv, mens hospitalet kun havde en part. Desuagtet havde hospitalsforstanderen ladet jorden pløje og tilså, efterhånden som træerne var blevet fældet.

Nr. 2821 • København 27.05.1616
Dombog 25, Fol. 9V-12V
Christen Olufsen; Jørgen Gregersen (borger • Simrishamn) mod Lauge Urne (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (appel, retspleje, kaution, udeblivelse, fredløshed) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Sømmershave Rådstue
Resume: Mogens Gøye havde tiltalt Christen Olufsen og Jørgen Gregersen, fordi de havde stillet kaution for, at Morten Madsen ville være til stede ved en retssag. Han var dog udeblevet. De mente, at de havde opsagt deres borgen retmæssigt efter aftale med Mogens Gøyes hustru. Alligevel var de blevet dømt ved rådstueret og landsting, sidste sted var de blevet dømt fredløse.

Nr. 2822 • København 28.05.1616
Dombog 25, Fol. 23V-28R
Jens Andersen; e. a. (borger • Ebeltoft) mod Niels Krag; Gunde Skriver (adelig; borgerlig • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Arv og skifte - arv (appel, retspleje, arv og gæld; arv, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Grenå Byting
Resume: Jens Andersen og hans mostre var blevet dømt til at betale deres onkels/broders gæld, selv om de intet havde arvet efter ham, da han druknede. De var blevet dømt, fordi de ikke inden 30 dage havde afsagt arv og gæld.

Nr. 2823 • København 28.05.1616
Dombog 25, Fol. 20V-23R
Christoffer Basse (adel • Urup, Rynkeby S., Bjerge H., Odense A.) mod Iver Uldsax (adel • Källstorp, Luggude H., Malmöhus L.)
Gæld (gæld, ejendom, gårde, husdyr, pant, udlæg, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Christoffer Basse havde lånt Iver Uldsax en sum penge, og Christoffer Basse havde fået en bondegård til indløsning for gælden. Men Uldsax havde sat gården til en fjerding smør mere, end den skylder, således at hans reelt blev mindre. Uldsax havde også indført i skødet en staldokse, som gården slet ikke skylder.

Nr. 2824 • København 28.05.1616
Dombog 25, Fol. 28V-32R
Else Grubbe (adel • Ingelstad, Ingelstads S., Oxie H., Malmöhus L.) mod Albret Skeel (adel • Fussingø, Ålum S., Sønderlyng H., Viborg A.)
Gæld (afgrøder, handel, gæld, krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Albret Skeel havde solgt Christen Albretsen i København korn for 515 daler. Da Skeel var på vej til belejringen af Elfsborg, turde han ikke have så mange penge på sig og fik et 'gældsbevis'. Ved Elfsborg lånte han Else Grubbes mand 200 daler i rede penge og 'gældsbeviset'. Else Grubbes mand havde dog aldrig fået pengene, som han skyldte tredjemand, og Else Grubbe fandt, at Albret Skeel burde betale denne tredjemand pengene, han havde lånt hendes mand.

Nr. 2825 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 62V-65R
Kronen (adel) mod Hans Munk (adel)
Sædelighedsforbrydelser - blodskam (retspleje, kongelig anklager, tilståelse, henrettelse, halshugning; sædelighed, incest) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • halshugning
Anklager: Ja: Niels Friis
Retsgrundlag: Tilståelse
Resume: Den kongelig udnævnte anklager anklager Hans Munk for at have øvet blodskam med tre søstre. De to af søstrene er blevet henrettet ved Skast Herredsting. • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 56.

Nr. 2826 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 32R-50V
Lisbet Rosensparre (adel) mod Laurids Grubbe landsdommer (adel • Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendomsret (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, uendelig dom, vidneudsagn; ejendom, skove, mageskifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Retsgrundlag: Breve
Resume: Lisbet Rosensparre fandt, at landsdommeren havde dømt en uendelig dom i en sag om brugsretten til Radsted Skov. Rettertinget finder, at den ene part ved landstinget havde vidnet om Radsted Skov, mens den lå til kronen, og den anden part havde vidnet om forholdene, som de var, efter at skoven blev mageskiftet med Krenkerup, havde landsdommeren gjort ret i at dømme, som han havde gjort.

Nr. 2827 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 77V-79V
Gert Bryske (adel) mod Niels Krag (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Korn og afgrøder m.v. - græsning og fædrift (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, birkefoged; herligheder, græsning) • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. landsting med tidligere dom v. Bjørnholms Birketing
Retsgrundlag: JL kap. 47
Resume: Gert Bryske havde indstævnet, at landsdommeren havde opretholdt birkefogedens dom, der fradømte Gert Bryske græsning og fædrift i Langholt Skov.

Nr. 2828 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 75V-77V
Godslev Budde; Stygge Høg; Helvig Kaas (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.; Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.; St. Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) mod Sigvord Grubbe (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.)
Gæld (retspleje, skadesløshed; gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøgerne havde kautioneret for 5000 daler for et lån til Karen Banner, og de havde modtaget et skadesløsbrev på, at hun eller hendes arvinger ville indfri denne kaution. Sigvord Grubbe ville ikke betale, da han mente, at andre af Karen Banners arvinger havde påtaget sig dette.

Nr. 2829 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 71V-75R
Anders Hellesen; Peder Andersen (bonde • Puienge) mod Lauge Urne landsdommer; Poul Mortensen biskop (adelig; gejstlig • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.; Lund)
Kirkelige forhold - kirkeregnskab (appel, myndighed, landsdommer, biskop; kirkelige forhold, regnskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landsdommer/biskop
Retsgrundlag: Dom fra 1. instans
Resume: Sognepræsten i Puienge havde stævnet Anders Hellesen og Peder Andersen, fordi de havde undladt at indføre to pund rug, tre pund byg og noget offer i kirkebogen. Hellesen og Andersen fandt, at den dom, landsdommer og biskop havde afsagt, var urigtig.

Nr. 2830 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 65V-71V
Kronen (adel) mod Palle Friis (adel)
Angreb mod liv og legeme - mord (retspleje, kongelig anklager, tilståelse, henrettelse, halshugning; vold, mord, tyveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • halshugning
Anklager: Ja: Niels Friis
Retsgrundlag: Tilståelse
Resume: Palle Friis beskyldes for sammen med to andre at have myrdet en mand og hans hustru. Palle Friis havde bl.a. gjort det, fordi hans medgerningsmænd havde antydet, at der kunne været betydelige beløb at stjæle hos ofret. • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 55

Nr. 2831 • København 29.05.1616
Dombog 25, Fol. 51R-62R
Jørgen Lunge (adel) mod Isach Pedersen (Ågård, Ljungby S., Faurås H., Hallands L.)
Fredsbrud - tingfred (appel, retspleje, skrivere, fredsbrud, tingfred, krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • skal deltage i krigen i Nederlandene i tre år • stadfæstelse af dom v. Bohus Lavting
Resume: Jørgen Lunge tiltaler Isach Pedersen for, at han på Kirkegården offentligt havde sagt, at der blev holdt skælmsting i Fregne, at han på et almindeligt ting i Liung havde sagt det samme og for at han havde overfaldet tingsskriveren, fordi han ikke kunne få udskrifter af tingbogen, så hurtigt som han ønskede det.

Nr. 2832 • København 30.05.1616
Dombog 25, Fol. 87R-92R
Mads Pors (gejstlig • Ribe) mod Niels Krag landsdommer; Jens Juel; Gunde Lange; Erik Juel; Iver Vind (Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Kjeldgård, Selde Selde S., Nørre H., Viborg A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.; Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.; St. Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.)
Retspleje - dom ang. en kannikkegård (appel, myndighed, kommission, retspleje, kongebrev; ejendom, kirkegods, bygfæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Resume: Kommissionen havde tildømt Mads Pors at opbygge en bygfældig kannikkegård og tildømt Niels Glud den gård, Mads Pors bor i, selvom et brev fra Christian III havde pålagt, at den gård, Mads Pors bor i, skal tilhøre sognepræsten ved domkirken og ikke andre, som f.eks. Niels Glud, der var sognepræst ved Sortebrødre Kirke.

Nr. 2833 • København 30.05.1616
Dombog 25, Fol. 82R-86V
Mads Pors (gejstlig • Ribe) mod kannikker; Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adelig; gejstlig • Ribe; Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Ærekrænkelse - ærerørige ord (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, kannikker, landsdommer; kirkelige forhold, ære, kirkegods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: sagen skal gå om • med tidligere dom v. kanniker og landsdommere
Resume: Kannikker og landsdommere havde dømt Mads Pors i en sag, der var blevet anlagt af Niels Glud, fordi Mads Pors havde hævdet, at Niels Glud ikke benyttede indtægterne af sit præbende til at istandsætte kapitelsboligen.

Nr. 2834 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 114R-117V
Manderup Parsberg (adel • Hagsholm, Houlbjerg S., Houlbjerg H., Viborg A.) mod Mikkel Nielsen (adel • Østerfald, Overlade S., Års H., Ålborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendomsret til en købstadsgård (appel, retspleje, arv og gæld, kontrakt, skøde; ejendom, krongods) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. byting
Retsgrundlag: Breve og skøder
Resume: Manderup Parsberg havde ladet en gård i Ålborg tilfalde kronen, da Mikkel Nielsen havde frasagt sig arv og gæld af sin afdøde broder. Siden krævede Mikkel Nielsen under henvisning til et købebrev og skøde.

Nr. 2835 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 102R-102V
Margrete Ribbing (adel) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Margrete Ribbing havde lånt Gert Bryske 561 rigsdaler og krævede gælden indfriet.

Nr. 2836 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 107R-108V
Jost Høg (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.) mod Gert Bryske (Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Jost Høg havde lånt Gert Bryske 805 1/2 daler, og han krævede nu gælden indfriet.

Nr. 2837 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 122V-123V
Niels Mikkelsen (borger • København) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld (afgrøder, handel, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Resume: Niels Mikkelsen tiltalte Gert Bryske for 78 tønder byg og 6 tønder rug, han havde solgt denne; men han havde aldrig kunnet få pengene for dette salg.

Nr. 2838 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 113R-114R
Caspar Kruger (borger • København) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Caspar Kruger havde lånt Gert Bryske 100 rigsdaler, og nu krævede han gælden indfriet.

Nr. 2839 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 99V-101V
Erik Rantzau (adel • Gjesingholm, Gjesing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Erik Rantzau havde lånt Gert Bryske 2000 rigsdaler og krævede gælden indfriet.

Nr. 2840 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 80R-81V
Axel Lykke (adel • Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.) mod Gert Bryske
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Axel Lykke tiltalte Gert Bryske for at han ikke havde indfriet et kautionsbrev på 1000 rigsdaler, Gert Bryske havde lånt af Henrik van Deniisk.

Nr. 2841 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 108V-110R
Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Trued Bryske; Ellen Rostrup (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Vedø, Koed S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution, ejendom, gods, udlæg, skøde) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og skøder
Resume: Jacob Skram havde kautioneret for et lån på 4000 daler til Gert Bryske, og da han søgte udlæg i Gert Bryskes jordegods, viste det sig, sig, at Gert Bryske havde skødet dette gods til sin bror og søster.

Nr. 2842 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 94R-99V
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Arvid Bryske; Ellen Rostrup (Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Vedø, Koed S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (retspleje, skadeløshed; kaution, ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev/skøde
Resume: Gunde Rostrup havde kautioneret for Gert Bryske, og eftersom der i skadesløsbrevet stod, at han kunne få udlæg i Gert Bryskes jordegods, havde han søgt at få del i godset, men blev forhindret af Ellen Rostrup.

Nr. 2843 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 92V-94R
Knud Gyldenstierne (adel • Tim, Tim S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Gert Bryske (adel • Katholm, Ålsø S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution, erstatning) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Knud Gyldenstierne havde kautioneret for et lån på 2120 daler, og nu ønskede han sit kautionsbrev tilbage eller tilsvarende erstatning.

Nr. 2844 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 110V-113R
Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Trued Bryske; Ellen Rostrup (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Vedø, Koed S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, ejendom, gods, udlæg, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og skøder
Resume: Albret Rostrup havde kautioneret for et lån til Gert Bryske, og da han søgte udlæg i Gert Bryskes jordegods, viste det sig, at han havde skødet dette gods til sin bror og søster.

Nr. 2845 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 103R-107R
Frans Juul (adel • Rækkergård, Hanning S., Bølling H., Ringkøbing A.) mod Trued Bryske; Ellen Rostrup (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Vedø, Koed S., Sønderhald H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Frans Juul havde kautioneret for 4000 rigsdaler for Gert Bryske, og nu krævede han udlæg i Gert Bryskes jordegods.

Nr. 2846 • København 31.05.1616
Dombog 25, Fol. 117V-122V
Hans Skram (adel • Ristrup, Sabro S., Sabro H., Århus A.) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, ejendom, gods, udlæg, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og skøder
Resume: Hans Skram havde kautioneret for et lån på 5000 rigsdaler, men da han søgte udlæg i Gert Bryskes gods, hævdede Ellen Rostrup, at han havde skødet det til hende.

Nr. 2847 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 135V-139V
Frans Erich von Mandelslohe (adel) mod Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, hovedgård, handel, arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have solgt hans hustrus part i Krumstrup Gods, der var del af hans hustrus arv efter Jacob Høg.

Nr. 2848 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 127V-132R
Ove Bille; Christen Thott; Erik Urne; Karen Skram; Johanne Skram (adel • Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.; Boltinggård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.; Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.) mod Henning Gøye (Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve og skøder
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han forholdt dem deres slægtnings arv.

Nr. 2849 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 139V-140R
Frederik Bøgvad (borger • Rudkøbing) mod Niels Gaas landsdommer (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Retspleje - dom ang. gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen fraværende • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte landsdommeren, fordi han ved landstinget havde frifundet Christen Hansen i Hesselager for en gæld til sagsøgers hustru.

Nr. 2850 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 126R-127V
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Familien Bryske (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for fru Christenze Bryskes gæld på 4000 rigsdaler.

Nr. 2851 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 141R-142R
Frederich Rantzau (adel • Redingsdorf, Kreis Ostholstein, Dorfschaft Bujendorf, Gem. Süsel) mod Frans Erich von Mandelslohe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hans hustrus gæld på 1000 rigsdaler til sagsøger.

Nr. 2852 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 143V-149R
Otte Christoffer Rosenkrantz; Hans Lykke; Iver Lykke; Axel Lykke (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.; Krabbesholm, Skive; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld (ejendom, gods, skøde, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte Gert Bryske, fordi han skødede sit jordegods til familie og slægtninge, da han blev klar over, at han ikke kunne indfri sin gæld.

Nr. 2853 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 134V-135V
Frederich Rantzau (adel • Redingsdorf, Kreis Ostholstein, Dorfschaft Bujendorf, Gem. Süsel) mod Erich von Mandelslohe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 1000 rigsdaler, dennes hustru skyldte sagsøger.

Nr. 2854 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 142R-143R
Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Frans Erich von Mandelslohe (adel)
Gæld (retspleje, signet og segl; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Jost Høg tiltalte sagsøgte for gæld, dennes hustru havde sat sig i til Jost Høg. Frans Erich von Mandelshohe frifindes, da han ikke havde forseglet sin hustrus gældsbevis.

Nr. 2855 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 123V-125V
Christoffer Gersdorff (adel • Lønborg Bispegård, Lønborg S., Nr. Horne H., Ringkøbing A.) mod Gert Bryske (adel • Katholm, Ålsø S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (ejendom, gods, pant, gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Christoffer Gersdorff tiltalte Gert Bryske, fordi han mod pant i jordegods havde kautioneret for den gæld, Bryske havde pådraget sig, (7000 rigsdaler).

Nr. 2856 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 140R-141R
Frederik Bøgvad (borger • Rudkøbing) mod Niels Gaas landsdommer (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer) • Kongen fraværende • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Langelands Landsting
Resume: Sagsøger havde tiltalt landsdommeren, fordi han havde frifundet Peder Christensen i Svendborg for sagsøgers stævning.

Nr. 2857 • København 01.06.1616
Dombog 25, Fol. 132R-134R
Jacob Rosenkrantz (adel • Kærstrup, Bregninge S., Sunds H., Svendborg A.) mod Hans Jørgensen (borger • Nakskov)
Bønder, fæste m.v. - stavnsbånd (appel, henskydelse, Rettertinget, retspleje, frikøbelse; fæsteforhold, stavnsbånd) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Lolland-Falster Landsting
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte med påstand om, at denne var stavnsbundet. Sagsøgte fremlagde et frikøbelsesbrev af 1581.

Nr. 2858 • København 03.06.1616
Dombog 25, Fol. 150R-155V
Knud Gyldenstierne (adel • Tim, Tim S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Frederik Munk; Iver Iversen biskop (adelig; gejstlig • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.; Ribe)
Retspleje - dom ang. en strid med sognepræsten (appel, myndighed, biskop, retspleje, afvisning) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de i en sag mellem ham og præsten i Thim, Jørgen Jensen, havde afsagt en dom, han var utilfreds med. Af samme grund havde Knud Gyldenstierne atter stævnet Jørgen Jensen, men nu ville sagsøgte ikke afsige dom, da sagsøger indrømmede, at der første gang var afsagt en endelig dom.

Nr. 2859 • København 03.06.1616
Dombog 25, Fol. 149R-150R
Palle Rodsteen (adel • Lengsholm, Lendum S., Horns H., Hjørring A.) mod Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 200 daler.

Nr. 2860 • København 03.06.1616
Dombog 25, Fol. 160V-167R
Holger Rosenkrantz (adel • Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.) mod Frans Juul (adel • Palstrup, As S., Bjerre H., Vejle A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 1000 daler, sagsøgtes hustru havde lånt af Mette Lykke Eriksdatter, der havde overdraget sagsøger gældsbrevet.

Nr. 2861 • København 03.06.1616
Dombog 25, Fol. 155V-160V
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Sigvord Grubbe (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.)
Afgifter og ydelser - landgilde (retspleje, forlig, kontrakt; fæsteforhold, afgifter, landgilde, arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for 60 tønder årlig landgilde, som indgik i arven efter Karen Banner.

Nr. 2862 • København 03.06.1616
Dombog 25, Fol. 167R-173R
Christoffer Rosenkrantz; Hans Lykke; Iver Lykke; Axel Lykke (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.; Krabbesholm, Skive; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.) mod Stygge Høg; Godslev Budde; Knud Gyldenstierne; Mogens Kaas; Hans Dyre (Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.; Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.; Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.; Ås, Søvind S., Voer H., Skanderborg A.; Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.)
Pant (ejendom, gods, pant, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede •
Udfald: Frikendelse/domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgere tiltalte sagsøgte for, at de tilholdt sig noget gods, der var frapantet afdøde Henning Bille. Knud Gyldenstierne og Mogens Kaas skal tilbagelevere deres parter, så det kan komme alle kreditorerne til gode.

Nr. 2863 • København 04.06.1616
Dombog 25, Fol. 181V-184V
Otte Brahe Pedersen (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Johan Sparre (adel • Knabstrup, Sdr. Jernløse S., Merløse H., Holbæk A.)
Fiskeri og søfart - fiskeri og hugst (retspleje, tingsvidner; herligheder, fiskeri, hugst) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for brugsretten til fiskeri i Knabstrup Sø og hugst på holmene i samme sø.

Nr. 2864 • København 04.06.1616
Dombog 25, Fol. 178R-181R
Sigvord Grubbe (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Gert Bryske; Trued Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 5000 rigsdaler, deres mormor Karen Banner skyldte Johan von Ahlefeldt.

Nr. 2865 • København 04.06.1616
Dombog 25, Fol. 177R-178R
Claus Condevin (borger • København) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 800 rigsdaler.

Nr. 2866 • København 04.06.1616
Dombog 25, Fol. 174R-177R
Frederik Qvitzow; Mogens Kaas (adel • Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.; Tidemandsholm, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Eske Krafse (adel • Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.)
Gæld • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 2000 daler, afdøde Johan Ruds arvinger hæftede for.

Nr. 2867 • København 04.06.1616
Dombog 25, Fol. 187V-188V
Mogens Ulfeldt (adel • Selsø, Selsø S., Horns H., Frederiksborg A.) mod Anne Munk (adel)
Køb og salg - køb og salg af jordegods (retspleje, forlig; ejendom, hovedgård, jus patronatus, herligheder, tørvegrøft, lyngslet, handel, kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte med påstand om, at de to gårde, hun havde solgt til sagsøger med jus patronatus og alle herligheder og rettigheder, manglede den fulde tørvegrøft- og lyngsletsrettighed. Desuden var der problemer med kirkernes indkomst.

Nr. 2868 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 197R-199V
Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Henning Gøye (adel)
Bønder, fæste m.v. - frigivelse af vornede (ejendom, hovedgård, forlening, gårde, fredsbrud, hærværk, fæsteforhold, vornedskab, friheder) • Kongen fraværende; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at denne havde ladet gårde forfalde og blive øde på Kærstrup, skønt sagsøger havde fået Kærstrup i forlening af afdøde Laurids Brockenhuus. Sagsøgte havde endvidere givet vornede frihedsbrev, skønt han havde forpligtet sig over for Laurids Brockenhuus til ikke at gøre det.

Nr. 2869 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 199V-205V
borgmester og råd (borger • Næstved) mod Morten Andersen foged (borger • Herlufsholm, Herlufsholm S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Korn og afgrøder m.v. - græsningsrettigheder (appel, henskydelse, Rettertinget, myndighed, foged, retspleje, kontrakt, friheder, kongebrev, gavebrev, forlig; herligheder, græsning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: overenskomst • med tidligere dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Breve og kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde formindsket deres græsningsrettigheder på overdrevet imod byens frihed og kongelige gavebreve.

Nr. 2870 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 194V-197R
Margrete Rantzau Bendixdatter (adel • Randers) mod Sophia Brahe (adel • Helsingør)
Gæld (retspleje, tingsvidner; gæld, arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld, hun mente denne var pligtig at betale med en arv efter Sophia Brahes bror.

Nr. 2871 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 191R-191V
Niels Jacobsen (borger • Randers) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 150 rigsdaler.

Nr. 2872 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 188V-190V
Palle Rodsteen (adel • Lengsholm, Lendum S., Horns H., Hjørring A.) mod Hans Skram; Christen Høg; Hans Dyre (adel • Ristrup, Sabro S., Sabro H., Århus A.; Todbøl, Kallerup S., Hundborg H., Thisted A.; Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.)
Gæld (henskydelse, kontrakt; morgengave, kirkelige forhold, begravelse, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: nedsættelse af fire mand
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, idet disse tidligere var blevet dømt til at betale Kirsten Rud 1000 daler i morgengave, betale halvdelen af hendes afdøde mands begravelse og give hende halvdelen af det, hun har betalt på hendes mands gæld, tilbage.

Nr. 2873 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 194R-194V
Daniel Schultt (borger • Køge) mod Henning Gøye (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 130 daler 3 mk. og 10 1/2 pund byg.

Nr. 2874 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 192R-194R
Anders Friis (adel • Estruplund, Estruplund S., Rougsø H., Randers A.) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 2000 rigsdaler, han var kautionist for.

Nr. 2875 • København 05.06.1616
Dombog 25, Fol. 205V-208R
Anders Friis (adel • Estruplund, Estruplund S., Rougsø H., Randers A.) mod Palle Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, da han havde kautioneret for en gæld på 3500 rigsdaler.

Nr. 2876 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 216V-217V
Jacob Osterin (borger • København) mod Jørgen Lykke (adel • Rygård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 226 daler, hver daler til 32 sk. lybsk.

Nr. 2877 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 210V-211V
Johan Schult (borger • København) mod Christoffer von Thienen (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 369 rigsdaler for kramgods.

Nr. 2878 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 228R-229R
Johan Schult (borger • København) mod Enevold Stygge (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 605 rigsdaler.

Nr. 2879 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 214V-215V
Johan Schult (borger • København) mod Mogens Godske (adel • Lidemark, Lidemark S., Bjæverskov H., Præstø A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld.

Nr. 2880 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 221V-222V
Erik Mormand (adel • Esperöd, Mellby S., Albo H., Kristianstads L.) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld (gæld, renter, ejendom, gårde, udlæg, fæsteforhold, bygfæld, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at han som slægtning til afdøde Anne Abildgaard hæftede for dennes gæld. De fire gårde, der var blevet udlagt for gælden til kreditorerne, afgav imidlertid ikke så meget i landgilde som gælden gav i rente. Desuden var gårdene brøstfældige.

Nr. 2881 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 213V-214V
Jacob Osterin (borger • København) mod Jørgen Urup (adel)
Gæld (retspleje, regnskab; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve og regnskabsbog
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 262 rigsdaler 1 mk. 29 1/2 sk.

Nr. 2882 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 217V-218V
Gabriel Kruse (adel • Tulsted, Torup S., Hellum H., Ålborg A.) mod Gert Bryske (Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2883 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 215V-216V
Johan Schult (borger • København) mod Else Balle (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 123 rigsdaler.

Nr. 2884 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 223R-225V
Florendtz Schillings arvinger (Strasbourg) mod Ove Urup (adel • Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 1000 rigsdaler, Ove Urups søn skyldte.

Nr. 2885 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 226R-226R
Øllegaard von Qualens (adel) mod Tage Thott (adel • Eriksholm, Ågerup S., Merløse H., Holbæk A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgtes mor for en gæld på 400 rigsdaler.

Nr. 2886 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 218V-219R
Margrete Mathias Apotekers (borger • København) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 36 slette daler 3 mk.

Nr. 2887 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 219V-221R
Bertram Pogwisch (Kiel) mod Frederik Budde; Hans Seefeldt (Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve og dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 750 rigsdaler.

Nr. 2888 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 208R-210V
Margrete Christen Albretsen (borger • København) mod Mogens Gyldenstierne (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 200 rigsdaler, dennes søn havde lånt af sagsøgers afdøde mands faktor i Amsterdam.

Nr. 2889 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 211V-212V
Jacob Osterin (borger • København) mod Henning Gøye (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 55 dl. 3 mk.

Nr. 2890 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 212V-213V
Herman Jensen (borger • Ålborg) mod Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Handel og håndværk - landkøb (myndighed, foged; handel, landkøb) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for landkøb, mens denne var landfoged på Gulland.

Nr. 2891 • København 06.06.1616
Dombog 25, Fol. 226V-228R
Kirsten Skeel; Palle Rodsteens hustru (adel • Lengsholm, Lendum S., Horns H., Hjørring A.) mod Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Arv og skifte - skifte (henskydelse, kommission; herligheder, oldensvin, arv, skifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: kommission
Retsgrundlag: Skifte
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for et skifte efter Christenze Bjørn Kaas, hvor de forholdt sagsøger 64 svins olden.

Nr. 2892 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 231R-232R
Claus Condevin (borger • København) mod Peder Due (Kulleberga, Bosjöklosters S., Frosta H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 905 rigsdaler.

Nr. 2893 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 252R-252V
Gertrud Jesper Brauns (borger • Flensborg) mod Elsebet Juel (adel)
Gæld (retspleje, kvittering; gæld, husdyr, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kvittering
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på køb af fire øksne.

Nr. 2894 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 233R-234V
Gertrud Jesper Bryggers (borger • Flensborg) mod Elsebet Juel (adel • Ørslev, Ørslevkloster S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld (gæld, husdyr, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 46 daler på køb af øksne.

Nr. 2895 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 234V-235V
Johan Schult (borger • København) mod Jesper Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 973 daler 1 mk. 2 sk.

Nr. 2896 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 252V-255R
Dines Andersen (borger • Malmö) mod Steen Villumsen (adel)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 200 rigsdaler, dennes bror havde kautioneret for.

Nr. 2897 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 249R-251R
Jørgen Svendsen (borger • Landskrona) mod Henrik Aagesen (adel • Maltseröd, Verums S., V. Göinge H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 4047 daler 1 mk.

Nr. 2898 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 232R-233R
Laurids Pedersen; Hans Lauridsen (borger • København) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en gæld på 85 rigsdaler.

Nr. 2899 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 247V-249R
Maren Hemmings (borger • København) mod Henning Gøye (adel • Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 124 rigsdaler 8 sk.

Nr. 2900 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 236R-236V
Caspar Kryger (borger • København) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 298 rigsdaler.

Nr. 2901 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 246R-247V
Iver Friis (adel • Volstrup, Hjerm S., Hjerm H., Ringkøbing A.) mod Frederik Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 6500 rigsdaler.

Nr. 2902 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 251R-251V
Claus Condevin (borger • København) mod Christoffer von Thienen (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 70 rigsdaler.

Nr. 2903 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 237R-242R
Anne Friis (adel • Stensballe, Vær S., Voer H., Skanderborg A.) mod Birgitte Rosenkrantz; Axel Galt; Knud Galt; Margrete Galt; Else Thott (adel • Værholm, Vær S., Voer H., Skanderborg A.; Palsgård, As S., Bjerre H., Vejle A.)
Hævd og besiddelse - jordegods (retspleje, forlening; ejendom, gods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Forleningsbrev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at de havde givet den tidligere foged på Næss en ejendom ud af det jordegods, der tilhørte Anne Friis efter hendes afdøde mand.

Nr. 2904 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 242R-245V
Adrian Nissen mod Frederik Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, ejendom, gods, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have kautioneret for en gæld på 750 rigsdaler mod pant i sagsøgtes gods.

Nr. 2905 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 255V-257V
Wolf von Schannefeldt (adel) mod Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 1536 rigsdaler, han havde kautioneret for sin bror. • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 57

Nr. 2906 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 257V-259V
Anne Pedersdatter (borger • Oslo) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Køb og salg (ejendom, gårde, handel, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger nedlagde påstand om, at sagsøgte endnu ikke havde betalt mere end 500 rigsdaler ud af 1400 rigsdaler på et køb af en gård i Løvstræde.

Nr. 2907 • København 07.06.1616
Dombog 25, Fol. 259V-261V
Peder Galt (adel • Tyrrestrup, Søvind S., Voer H., Skanderborg A.) mod Birgitte Rosenkrantz; Ingeborg Galt (adel • Værholm, Vær S., Voer H., Skanderborg A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, lovværgelse, signet og segl; ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have modtaget skøde på to gårde, men da skøderne ikke var forseglet af lovværgerne, burde de kendes magtesløse.

Nr. 2908 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 277R-280V
Karen Gyldenstierne (adel • Lindersvold, Roholte S., Fakse H., Præstø A.) mod Margrete Bille (adel)
Arv og skifte - arv (retspleje, kvittering; ejendom, løsøre, arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kvitteringer
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have modtaget løsøret efter Karen Billes død af Gabriel Gyldenstierne, til trods for at Henrik Gyldenstierne tidligere havde betalt alle Karen Billes arvinger deres retmæssige løsøre.

Nr. 2909 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 265V-266R
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Gert Bryske (Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 500 daler.

Nr. 2910 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 274R-275R
Peder Galt (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.) mod Mogens Godske (adel • Lidemark, Lidemark S., Bjæverskov H., Præstø A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2911 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 264R-265R
Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.) mod Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 2912 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 275R-276V
Anne Rosenkrantz (adel) mod Niels Kaas
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 2913 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 266V-267V
Peder Ibsen (borger • Århus) mod Anne Lykke (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 38 daler, hver daler til 32 sk. lybsk samt 19 slette daler 2 mk. 5 sk.

Nr. 2914 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 270V-271V
Bernt von Össede (borger • Flensborg) mod Karen Hvass; Mette Mogensdatter (adel • Hejselt, Torslev S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Gæld (retspleje, regnskab; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Regnskabsbog
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 50 rigsdaler 4 mk. 3 sk.

Nr. 2915 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 263R-264R
Hans Steen (borger • København) mod Erik Hundermark (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 81 dl. 1 mk. 10 sk.

Nr. 2916 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 272V-274R
Niels Mikkelsen (adel • Ovenskov, Svindinge S., Gudme H., Svendborg A.) mod Dorte Daa (adel • Gerdrup, Eggeslevmagle S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 2917 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 280V-283V
Frans Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Randers A.) mod Anne Lykke (adel)
Gæld - gæld for rostjeneste (retspleje, kvittering; gæld, krigsforhold, krigstjeneste) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kvittering
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for den gæld, han havde pådraget sig ved at betale hendes rostjeneste under sidste felttog.

Nr. 2918 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 267V-269V
Hans Urne (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.) mod Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at han havde kautioneret for 400 rigsdaler, sagsøgte havde lånt i Svendborg.

Nr. 2919 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 271V-272V
Peder Galt (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.) mod Sidsel Galt (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at han havde kautioneret for en gæld på 200 daler.

Nr. 2920 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 262R-263R
Mogens Kaas (adel • Støvringgård, Støvring S., Støvring H., Randers A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have kautioneret for dennes gæld på 300 rigsdaler til Hans Seefeldt.

Nr. 2921 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 270R-270V
Frederik Budde (adel) mod Godslev Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt om jordegods (kontrakt, ejendom, hovedgård, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ikke at have overholdt en kontrakt, de havde indgået om, at sagsøgte skulle overlade sagsøger Grunderupgård som afbetaling på gæld.

Nr. 2922 • København 08.06.1616
Dombog 25, Fol. 229V-231R
Palle Rosenkrantz (adel • Örup, Bonestads S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Anders Skram (adel • Dejbjerglund, Dejbjerg S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i jordegods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rigens Ret
Resume: Sagsøger nedlagde påstand om, at det jordegods, han var blevet indført i, må betegnes som hans ejendom, da sagsøgte ikke havde villet indfri det.

Nr. 2923 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 296V-297V
Gertrud Jesper Bryggers (borger • Flensborg) mod Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 28 dl.

Nr. 2924 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 300R-301V
Niels Jacobsen (borger • København) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 150 rigsdaler.

Nr. 2925 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 283V-284V
Esaias Fleischer (borger • København) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2011 1/2 rigsdaler 13 1/2 1/2 sk.

Nr. 2926 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 301V-302V
Carl von Ahlefeldt (adel) mod Hans Seefeldt (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2927 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 298R-298V
Laurids Ubbing (borger • Flensborg) mod Jørgen Urup (adel • Vapnö, Vapnö S., Halmstads H., Hallands L.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 125 rigsdaler.

Nr. 2928 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 299R-300R
Niels Jensen (borger • København) mod Henning Gøye (Kærstrup, Fuglse S., Fuglse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 58 dl. 14 sk.

Nr. 2929 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 289R-291R
Anders Olufsen; Henrik Jacobsen (borger • Flensborg) mod Dorte Daa (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 818 rigsdaler.

Nr. 2930 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 303R-303V
Johan Schult (borger • København) mod Erik Urne (adel • Søby Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld, men havde opgivet stævningen.

Nr. 2931 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 285R-286R
Caspar Kruger (borger • København) mod Jørgen Lykke (adel • Rygård, Nørager S., Sønderhald H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 40 daler og gæld på 28 slette daler 10 sk.

Nr. 2932 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 286R-287R
Peder Ibsen (borger • Århus) mod Gert Bryske (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 503 daler, hver daler til 32 sk. lybsk.

Nr. 2933 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 287V-288V
Christen Grubbe (adel • Lystrup, Kongsted S., Fakse H., Præstø A.) mod Jørgen Urup (adel • Vapnö, Vapnö S., Halmstads H., Hallands L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at han havde kautioneret for denne i Kiel mod, at der blev skaffet endnu en kautionist. Sagsøger havde betalt hele gælden, uden at der var skaffet en anden kautionist. Nu krævede han gælden indfriet.

Nr. 2934 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 294R-296V
Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Niels Kaas Hermansen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have kautioneret for gæld på 2000 rigsdaler, og nu krævede han gælden indfriet.

Nr. 2935 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 303V-306V
Hans Lykke; Iver Lykke (adel • Krabbesholm, Skive; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.) mod Oluf Munk (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for, at de havde kautioneret for sagsøgtes gæld, og de krævede gælden indfriet.

Nr. 2936 • København 10.06.1616
Dombog 25, Fol. 291R-294R
Niels Jensen (borger • København) mod Henning Gøye (adel)
Køb og salg - køb og salg af ejendom (ejendom, gårde, bygfæld, handel, pant) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have købt en del af en gård i København mod bl.a. at forsørge sagsøgers svigermor. Dette var ikke sket, og selvom gården var bygfældig, ville sagsøgte ikke sælge til sagsøger. Sagsøgte påviste, at han på et tidligere tidspunkt havde pantsat gården til tredjemand.

Nr. 2937 • København 11.06.1616
Dombog 25, Fol. 307R-315R
Henrich von Offenberg; Consortes (adel • Øsel) mod Jacob Beck; Christoffer Brackel; Johan Stakkelberg; Reinholdt Wittinghoff (adel • Beldringe, Beldringe S., Bårse H., Præstø A.; Øsel)
Hævd og besiddelse - jordegods (appel, myndighed, landråd; ejendom, hovedgård, forlening, arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landråd på Øsel
Retsgrundlag: Breve og dom
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde fradømt sagsøgerne Nyhusgård på Øsel. Ifølge sagsøger var det ikke lensgods men frit arvegods.

Nr. 2938 • Antvorskov 24.05.1619
Dombog 26, Fol. 11R-18V
Birgitta Peder Tilufs (borger • Landskrona) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer; arv, skifte) • Kongen til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Landskrona Rådstue
Retsgrundlag: Domme og skiftebreve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 16.11.1616 på Skåne Landsting havde stadfæstet en dom af Landskrona Rådstueret om arv og skifte mellem sagsøger og dennes broder om deres fædrene arv.

Nr. 2939 • Antvorskov 24.05.1619
Dombog 26, Fol. 1R-5V
Sidsel Christensdatter; Jørgen Degns sønner (borger • Skælskør; Hyllested S. & By, V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tingsvidner; ejendom, gods, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Skælskør Byting
Retsgrundlag: Tingsvidner og dom
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde underkendt deres arvekrav på Jost Hansens gods og tildømt det Peder Snide i Bisserup.

Nr. 2940 • Antvorskov 24.05.1619
Dombog 26, Fol. 5V-10V
Mads Olsen (borger • Skælskør) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje - dom over en byfogeds kendelse (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byfoged, forhør, tingsvidner; hugst) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Dom og tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med en dom 12.11.1617 på Sjællandsfar Landsting havde underkendt hans kendelse på Skælskør Byting om ikke at ville lade Jens Eriksen forhøre. Denne var tiltalt for ulovlig hugst. • Trykt: DD7, nr. 874

Nr. 2941 • Antvorskov 25.05.1619
Dombog 26, Fol. 22R-29V
Kirsten Køcken Jacobs Oldrichsdatter (borger • Helsingør) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Retspleje - dom ang. ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, befalingsmænd, Rettertinget; ejendom) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde vist hendes sager om ejendom i Helsingør, dels til otte uvildige mænd, dels til befalingsmanden og hofmanden på Kronborg, dels til Rettertinget uden at have afsagt dom.

Nr. 2942 • Antvorskov 25.05.1619
Dombog 26, Fol. 29V-33V
Vibeke Griis (adel • Sandbygård, Sandby S., Göinge H., Kristianstads L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje - dom ang. skovhugst (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, oldingenævn; ejendom, skove, skel, hugst) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Göinge Herredsting
Retsgrundlag: Recessen og breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt oldinges syn på skovskel mellem sagsøger og Anders Sincklair magtesløs, og derved dømt sagsøger for ulovlig hugst.

Nr. 2943 • Antvorskov 25.05.1619
Dombog 26, Fol. 33V-38R
Vibeke Griis (adel • Sandbygård, Sandby S., Göinge H., Kristianstads L.) mod Lauge Urne (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje - dom ang. skovhugst (appel, myndighed, landsdommer; hugst) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Dom og breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt hende for ulovlig hugst i Sandbyskov. • Trykt: DD7, nr. 875

Nr. 2944 • Antvorskov 25.05.1619
Dombog 26, Fol. 18V-22R
Gudmand Petersen (borger • Landskrona) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bevis; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Landskrona Rådstue
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 13.4.1616 på Skåne Landsting havde underkendt en rådstueretsdom for Landskrona Rådstue om, at Bent Olsen skulle lovværge sig med tolv lovfaste mænd, hvis han ville benægte en gæld på 5 rigsdaler til sagsøgte.

Nr. 2945 • Antvorskov 26.05.1619
Dombog 26, Fol. 38R-41V
Vibeke Griis (adel • Sandbygård, Sandby S., Göinge H., Kristianstads L.) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Retspleje - dom om markskel (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tingsvidner; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom ang. markskel mellem Aggerup og Røsholt.

Nr. 2946 • Antvorskov 26.05.1619
Dombog 26, Fol. 41V-45V
Margrete Christen Albretsens (adel) mod borgmester og råd (borger • København)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (appel, myndighed, byråd; gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde frifundet Henrik Berner for en sag om 1421 rigsdaler, hendes afdøde mand havde anlagt mod Henrik Berner. Hendes afdøde mand havde kautioneret for 800 daler, men var blevet krævet for de 1421 daler.

Nr. 2947 • Antvorskov 27.05.1619
Dombog 26, Fol. 50V-53V
Laurids Jacobsen (borger • København) mod borgmester og råd (borger • København)
Gæld (appel, myndighed, byråd; gæld, åger) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom af 25.8.1615
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom ang. resterende gældskrav til afdøde Laurids Clemindsen. Borgmester og råd fandt, at sagsøgers gældskrav var åger ifølge Recessens 66. kap.

Nr. 2948 • Antvorskov 27.05.1619
Dombog 26, Fol. 48V-50R
Niels Jensen (borger • København) mod borgmester og råd (borger • København)
Tvangsfuldbyrdelse - nam i bo (appel, myndighed, byråd; ejendom, udlæg, vold) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom af 5.7.1615
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have taget nam i hans bo for badskærerløn, efter at hans tjenestepige i fuldskab havde brændt sig på noget varmt vand. Tjenestepigen hævdede, at sagsøgers hustru havde kastet det varme vand i hovedet på hende. • Trykt: DD7, nr. 877

Nr. 2949 • Antvorskov 27.05.1619
Dombog 26, Fol. 53V-56V
Claus Busk (borger • København) mod borgmester og råd (borger • København)
Umyndighed, børn m.v. - regnskabsaflæggelse for værgemål (appel, myndighed, byråd; værgemål, regnskab) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom af 12.7.1616
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom ang. værgemål for sagsøgers hustru, hvori værgens regnskab var godkendt fra 1600 til 1616.

Nr. 2950 • Antvorskov 27.05.1619
Dombog 26, Fol. 57R-59V
Birgitta Peder Tilufs (borger • Landskrona) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Retspleje - skudsmål (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, skudsmål; ære, tyveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Dom af 22.11.1617
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde opretholdt et skudsmål, tolv mand havde givet sagsøgers broder, skønt broderen havde bortødet moderens formue og beskyldt sagsøger for tyveri.

Nr. 2951 • Antvorskov 27.05.1619
Dombog 26, Fol. 46R-48R
Niels Jensen (borger • København) mod borgmester og råd (borger • København)
Husdyr m.v. - slagtning af en pantsat ko (appel, myndighed, byråd, retspleje, forlig; husdyr, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom af 30.10.1618
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 30.10.1618 havde dømt ham ifølge stadsrettens 69. kap. for at have slagtet en pantsat ko i stedet for den ko, han havde gående af samme farve og statur, og skønt medpanthaveren havde indgået forlig med sagsøger om en anden ko. • Trykt: DD7, nr. 876

Nr. 2952 • Antvorskov 28.05.1619
Dombog 26, Fol. 67R-69R
Mads Clausen; Hans Rasmussen (bonde • Svinsbjerg, Horslunde S., Lollands Nr. H., Maribo A.; Tvede, Stubbekøbing) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, uendelig dom; arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: genoptagelse • med tidligere dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Recessen og dom af 21.11.1618
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en dom ang. arv. Stridsspørgsmålet var, om sagsøgerne var i slægt med den person, de krævede arv efter. Landsdommeren havde dømt en uendelig dom.

Nr. 2953 • Antvorskov 28.05.1619
Dombog 26, Fol. 63V-67R
Kirsten Hans Hansens (borger • Landskrona) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer; Johan Friis landstingsskriver (adelig; borgerlig • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, landsdommer, skrivere; ære, tyveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Landskrona Rådstue
Retsgrundlag: Recessen og dom af 20.6.1618
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have stadfæstet en dom af Landskrona Rådstueret, hvorefter hun var dømt for at have skældt hendes morbror ud for at være en tyv. • Trykt: DD7, nr. 878

Nr. 2954 • Antvorskov 28.05.1619
Dombog 26, Fol. 60R-63R
Birgitta Peder Tilufs; Hans Hansen (borger • Landskrona) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Ærekrænkelse (appel, myndighed, landsdommer; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Landskrona Byting
Retsgrundlag: Dom af 22.11.1617
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en dom fra Landskrona Byting af 31.3.1617 ang. ærekrænkelse.

Nr. 2955 • Antvorskov 29.05.1619
Dombog 26, Fol. 79V-82V
Christen Nielsen (gejstlig • Vejrum S. & By, Hjerm H., Ringkøbing A.) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld, værgemål) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Hjerm Herredsting
Retsgrundlag: Dom af 14.2.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en dom af Hjerm Herredsting 21.1.1619, hvorefter sagsøger som værge var blevet dømt til at betale sin søsters og niecers gæld på 1126 1/2 rigsdaler. Sagsøger skal ikke betale gælden, men svare som værge. (Dom ikke helt forstået - Jens Chr.). • Trykt: DD7, nr. 879

Nr. 2956 • Antvorskov 29.05.1619
Dombog 26, Fol. 77R-79V
Anders Olufsen (borger • Århus) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Århus Byting
Retsgrundlag: Dom af 1.3.1617
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde opretholdt en dom af Århus Byting 28.8.1617 ang. gæld, skønt sagsøger henviste til JL II-102.

Nr. 2957 • Antvorskov 29.05.1619
Dombog 26, Fol. 83R-85R
Godslev Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Landsbyforhold m.v. - optagne dyr (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; husdyr, heste) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Dom af 13.3.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom denne havde afsagt 13.3.1619 ang. vidnesbyrd om Stygge Høgs kvæg og heste, der var taget af mark og i stald. • Trykt: DD7, nr. 880

Nr. 2958 • Antvorskov 29.05.1619
Dombog 26, Fol. 71V-77R
Anders Friis (adel • Hungstrup, Tvede S., Nørhald H., Randers A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Retspleje - vidnesbyrd om et dødfødt barn (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; dødsfald, kirkelige forhold, begravelse) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Dom af 10.4.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 10.4.1619 havde underkendt en række vidnesbyrd om Elsebet Samuelsdatters bekendelse om at have begravet sit dødfødte barn.

Nr. 2959 • Antvorskov 29.05.1619
Dombog 26, Fol. 69R-71V
Hans Eskildsen (borger • Kolding) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Angreb mod liv og legeme - vold (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, sandemænd, vold, arrest og beslaglæggelse; gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Odense Byting
Retsgrundlag: Recessen og dom af 27.9.1617
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 27.9.1617 havde stadfæstet en voldskendelse af Odense Byting 21.5.1610, hvor sagsøger var blevet vold oversvoret af sandemænd for at have forladt en arrest for gæld.

Nr. 2960 • Antvorskov 31.05.1619
Dombog 26, Fol. 90V-93V
Iver Friis (adel • Volstrup, Hjerm S., Hjerm H., Ringkøbing A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Retspleje - herredsfogeds afsagte domme (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, afvisning, herredsfoged, sandemænd, stævning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting og v. Hjerm Herredsting
Retsgrundlag: Dom af 27.2.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde afvist at afsige dom over herredsfogeden i Hjerm Herreds domme, før end sandemændene blev stævnet til landstinget.

Nr. 2961 • Antvorskov 31.05.1619
Dombog 26, Fol. 94R-110R
Iver Friis (adel • Ulstrup) mod Niels Krag landsdommer; Jørgen Friis; Christen Høg; Ulrik Sandberg; Mogens Kaas (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Favrskov, Lyngå S., Sabro H., Århus A.; Todbøl, Kallerup S., Hundborg H., Thisted A.; Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.; Støvringgård, Støvring S., Støvring H., Randers A.)
Hegn m.v. - markskel (appel, myndighed, landsdommer, henskydelse, ridemænd, retspleje, afvisning, sandemænd, stævning; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Dom af 27.1.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.1.1616 havde henvist en sag om markskel til ridemænd, og fordi Niels Krag 27.1.1619 havde afvist at tage stilling til en herredstingsdom, fordi sandemændene ikke var blevet stævnet. Ridemændene blev tiltalt for en kendelse af 18.4.1616, der efter sagsøgers opfattelse ikke tog hensyn til dennes adkomstbreve i tvisten mellem sagsøger og Iver Juul.

Nr. 2962 • Antvorskov 31.05.1619
Dombog 26, Fol. 88R-90V
Oluf Henningsen (bonde • Pårup, Østofte S., Fuglse H., Maribo A.) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Bønder, fæste m.v. - ægt og arbejde (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, regnskab; kirkelige forhold, fæsteforhold, ægt og arbejde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Maribo Kloster Birketing
Retsgrundlag: Jordebog
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 15.1.1617 havde stadfæstet en dom af Maribo Klosters birketing af 25.10.1616 om, at sagsøger var pligtig at gøre ægt og arbejde til Maribos Kloster, skønt han hævdede, at han skulle ægte og arbejde til Holsted Kloster.

Nr. 2963 • Antvorskov 31.05.1619
Dombog 26, Fol. 85R-88R
Mads Hansen (borger • Ribe) mod borgmester og råd (borger • Ribe)
Ærekrænkelse (appel, myndighed, byråd, retspleje, nævninge, edsaflæggelse, mened, byfoged; vold, slagsmål, ære, tyveri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Ribe Rådstue
Retsgrundlag: Recessens 20. kap.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 22.11.1616 havde dømt ham som løgner, efter at han havde beskyldt et tog for at sværge falsk, da dette havde kvitsvoret hans svoger for bårdag, og efter at han havde beskyldt byfogeden for at være en tyv. • Trykt: DD7, nr. 881

Nr. 2964 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 110R-117R
Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.) mod Jesper Grubbe landsdommer; Eyler Qvitzow (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.; Lykkesholm, Ellested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Hævd og besiddelse - bemægtigelse af løsøre og boskap (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, løsøre, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. birketing
Retsgrundlag: Dom af 24.2.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.2.1619 havde stadfæstet en birketingsdom i tvisten mellem Falk Brahe og Eyler Qvitzow om forskelligt boskap og løsøre til Søholt. Sagsøger tiltalte Eyler Qvitzow, fordi denne var inddraget på Søholt, før købet var afsluttet og havde fjernet løsøre.

Nr. 2965 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 123R-125V
Simon Pedersen (bonde • Oure S. & By, Gudme H., Svendborg A.) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Ærekrænkelse - beskyldning (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, stævning; ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Dom af 9.9.1618
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville tilstede ham at sagsøge forskellige personer, der havde beskyldt ham, eftersom han var dømt ved Rettertinget 27.5.1616 og endnu ikke var befriet for samme dom.

Nr. 2966 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 132R-133V
Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Manderup Abildgaard (adel • Skodborghus, Vejens S., Malt H., Ribe A.)
Penge m.v. - gavebrev (retspleje, gavebrev; ejendom, gårde, boder, værgemål) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: JL I-36
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede en gård og nogle boder i Odense efter Margrete Skovgaards gavebrev, skønt sagsøger mente, at Margrete Skovgaard efter JL I-36 ikke kunne afhænde gods uden sin værges samtykke.

Nr. 2967 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 131R-132R
Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Erik Krabbe (adel • Søbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel i gods for gæld (gæld, ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han efter indførsel i sagsøgte fars gods endnu ikke var blevet indløst. Dommen udsiger, at hvis det ikke sker inden seks måneder, skal det være sagsøgers ejendom.

Nr. 2968 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 125V-129R
Axel Rosenkrantz (adel • Kølskegård, Hallund S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Niels Kaas (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 15.6.1613
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde kautioneret for gæld på 7000 rigsdaler.

Nr. 2969 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 135R-136R
Jørgen Lunge; e. a.; Mogens Kaas (adel • Odden, Mygdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.; Støvringgård, Støvring S., Støvring H., Randers A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi de havde kautioneret for en gæld på 5000 rigsdaler.

Nr. 2970 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 136V-136V
Peder Hansen (borger) mod borgmester og råd (borger)
Penge m.v. - penge (appel, myndighed, byråd; afgrøder) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi man 2.5.1617 havde dømt ham til at betale tredjemand to læster korn.

Nr. 2971 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 133V-135R
Mikkel Nielsen (adel • Ø. Fald, Overlade S., Års H., Ålborg A.) mod Axel Rosenkrantz (Kølskegård, Hallund S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Militærvæsen m.v. - rostjeneste (krigsforhold, krigstjeneste, ejendom, gårde, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve; dom af Rettertinget 20.3.1615
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde betalt for rostjeneste, uanset at han havde solgt den gård, hvoraf der blev krævet rostjeneste.

Nr. 2972 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 117R-121R
Anders Bentsen; sandemænd (bonde • Odense H., Odense A.) mod Torben Gabriel landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Retspleje - sandemænds ed (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, sandemænd, edsaflæggelse, tingsvidner; dødsfald) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Tingsvidne
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 5.12.1618 havde underkendt deres ed om Peder Jørgensens død, som forårsaget af sygdom.

Nr. 2973 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 121V-123R
Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Tyveri m.v. - tyveri (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged; husdyr, heste, handel, tyveri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Odense Herredsting
Retsgrundlag: JL II-93; JL II-105
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 23.1.1619 havde stadfæstet herredsfogedens dom i Odense Herred om, at en hest var lovlig købt af Hans Møller, skønt sagsøger anså den for stjålet fra ham.

Nr. 2974 • Antvorskov 01.06.1619
Dombog 26, Fol. 129R-131R
Christen Olsen (bonde • Pårup, Østofte S., Fuglse H., Maribo A.) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Bønder, fæste m.v. - vornedskab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, kontrakt; fæsteforhold, vornedskab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Maribo Kloster Birketing
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 2.12.1618 havde dømt ham til at være vornet, skønt sagsøger med købebrev fremførte, at han var selvejer.

Nr. 2975 • Antvorskov 02.06.1619
Dombog 26, Fol. 137R-141V
Tage Thott (adel • Egede, Ø. Egede S., Fakse H., Præstø A.) mod borgmester og råd (borger • Malmö)
Hævd og besiddelse - besiddelse af adeligt løsøre (appel, myndighed, byråd; ejendom, gods, løsøre, værgemål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Malmö Rådstue
Retsgrundlag: Kommissionsdom af 17.8.1617; JL I-36; rådstueretsdom af 8.6.1618
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 8.6.1618 havde frifundet en række personer for noget gods, som de havde i værge for sagsøgers søster.

Nr. 2976 • Antvorskov 02.06.1619
Dombog 26, Fol. 141V-148R
Jens Olufsen (gejstlig • Hunseby S. & By, Musse H., Maribo A.) mod Knud Urne (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Kirkelige forhold - præsteskab (retspleje, æskning, kaldsbrev, fortabelse af embede; kirkelige forhold, embede, ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 1) havde fjernet elleve breve om Hundseby Præstegård og dens tilligende, 2) sagsøgte havde taget bøndergårde fra ham, 3) sagsøgte havde æsket hans kaldsbrev fra ham, 4) sagsøgte havde tvunget ham fra hans kald, 5) sagsøgte havde stævnet ham for landemode og herredsting for at få ham til at opgive præstegården, 6) sagsøgte havde taget syn på præstegården, skønt sagsøger havde forbedret præstegården og 7) sagsøgte havde forbudt ham at føre sit korn til præstegården • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 75.

Nr. 2977 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 148R-150V
Stygge Høg; Erik Krabbe (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Arv og skifte - arv (arv, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne skyldte afdøde Margrete Høg nogle penge og nægtede at betale boet gælden, da gældsbrevet var bortkommet.

Nr. 2978 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 151V-154R
Anne Rosenkrantz (adel • Søholm, Magleby Stevns S., Stevns H., Præstø A.) mod Knud Brahes arvinger; Jørgen Skeel (adel • Sostrup, Gjerrild S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Arv og skifte (retspleje, kontrakt; gæld, arv, skifte) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke på sin mands vegne havde opfyldt gældskravet på over 1000 daler, da Knud Brahe og Jørgen Skeel havde skiftet efter Niels Kaas.

Nr. 2979 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 159R-160R
Henrik Berner (borger • København) mod Holger Rosenkrantz (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.)
Gæld (retspleje, kvittering; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kvittering
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 44 daler.

Nr. 2980 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 151R-151V
Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Anne Krafse (adel • Broløkke, Viby S., Bjerge H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld til afdøde Margrete høg.

Nr. 2981 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 162R-164R
Knud Gyldenstierne (adel • Tim, Tim S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Gert Bryske (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde kautioneret for gæld til sagsøgtes faster, og sagsøgte 31.5.1616 af Rettertinget var dømt til at fyldestgøre kautionen.

Nr. 2982 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 164R-165R
Eske Brock; Knud Gyldenstierne (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi de havde kautioneret for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2983 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 154R-159R
Holger Rosenkrantz (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Retspleje - skudsmål (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, skudsmål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 10.1.1618 på Hallandsfar Landsting havde frikendt 24 mænd fra sagsøgers krav om, at de skulle give en person skudsmål og 20.6.1618 opretholdt andre 24 mænds skudsmål.

Nr. 2984 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 160R-162R
Jacob Beck (adel • Beldringe, Beldringe S., Bårse H., Præstø A.) mod Claus Machabæus (Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Retspleje - udlevering af afsagte domme • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udlevere to afsagte domme til ham.

Nr. 2985 • Antvorskov 03.06.1619
Dombog 26, Fol. 165R-168R
Samuel Jensen (Farslycke, Hällaryds S., Bräkne H., Blekinge L.) mod Peder Andersen landsdommer (adel • Ronneby, Blekinge L.)
Offentlig myndighed - ulydighed (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, lensmand; kirkelige forhold, penge) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Blekinge Landsting med tidligere dom v. Bräkne Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 15.2.1619 havde stadfæstet en herredstingsdom af Bregne Herred, der dømte sagsøger for at have nægtet at udlevere kirkens penge til lensmanden.

Nr. 2986 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 170R-176R
Knud Ruds hustru og arvinger (adel) mod Mogens Gyldenstierne; Ulrik Sandberg (adel • Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.)
Arv og skifte (retspleje, gavebrev; ejendom, gods, arv, skifte) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville lade Hannibal Gyldenstiernes arv skifte mellem arvingerne; samt fordi arvingerne ikke havde samtykket i Hannibal Gyldenstiernes gavebrev på gods til Ulrik Sandberg.

Nr. 2987 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 187R-188R
Karen Daa (adel • Øllingsø, Græshave S., Lollands Sdr. H., Maribo A.) mod Mogens Godske (adel • Lidemark, Lidemark S., Bjæverskov H., Præstø A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 53 rhinske gylden.

Nr. 2988 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 185V-187R
Edel Ulfeldt (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.) mod Dorte Skram; Niels Andersen; Iver Thomsen (adelig; bonde • Heebro, No S., Hind H., Ringkøbing A.; Hover S. & By, Hind H., Ringkøbing A.)
Gæld (retspleje, lovværgelse; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for nogle gældsbreve, afdøde Karen Brockenhuus havde givet sagsøgte uden hendes lovværges samtykke, af hvilken grund sagsøger mente, at gældsbrevene burde være magtesløse.

Nr. 2989 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 188R-189V
Anne Mogensdatter (adel • Randrup, Vinkel S., Middelsom H., Viborg A.) mod Hans Urne (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 gode gamle uforfalskede rigsdaler.

Nr. 2990 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 178V-182R
Ellen Rostrup (adel • Isgård, Tved S., Mols H., Randers A.) mod Edel Ulfeldt (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for den del af Gert Bryskes gæld hendes afdøde mand havde kautioneret for.

Nr. 2991 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 176R-178V
Ulrik Sandberg (adel • Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.) mod Erik Rantzau (adel • Aggersborg, Aggersborg S., Ø. Han H., Thisted A.)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel for gæld (gæld, ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne var blevet indført i Gert Bryskes gods og derved på ulovlig vis havde hindret sagsøgers indførsel i samme gods.

Nr. 2992 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 168R-170R
Jørgen Grubbe (adel • Tåstrup, Skørringe S., Fuglse H., Maribo A.) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde kautioneret for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2993 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 189V-194V
Otte Christoffer Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) mod Hans Dyre; Iver Dyre (adel • Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.; Hvidstedgård, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde kautioneret for 4000 daler gæld til Poul Rantzou til Knup.

Nr. 2994 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 182R-183R
Lauge Urne (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Peder Due (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 77
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kaution for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 2995 • Antvorskov 04.06.1619
Dombog 26, Fol. 183R-185V
Lauge Urne (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Ove Urup (Ovesholm, Träne S., Gärds H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, renter) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke ville modtage den del af kautionen, sagsøger havde kautioneret for ang. Peder Dues gæld. Sagsøgtes påstand var, at han havde betalt hele gælden og derfor burde Lauge Urne betale ham dobbelt rente.

Nr. 2996 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 199V-201V
Dorte Rud (adel • Hellestrup, Kirke-Flinterup S., Alsted H., Sorø A.) mod Helvig Kaas (adel • Nandrup, Flade S., Morsø Nr. H., Thisted A.)
Arv og skifte (ejendom, løsøre, arv, skifte) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville skifte løsøre med sagsøger efter Christen Gyldenstierne.

Nr. 2997 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 195R-197V
Frederik Qvitzow (adel • Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.) mod Johan Ruds arvinger (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 2998 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 203V-204R
Anders Foss (Kronborg) mod Steen Brahe (adel • Møllegård, Longelse S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 60 rigsdaler.

Nr. 2999 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 204R-204V
Haagen Hansen (bonde • Volderslev, Stenløse S., Odense H., Odense A.) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 160 rigsdaler.

Nr. 3000 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 201V-202R
Caspar Stenbock (borger • København) mod Peder Due (adel • Kulleberga, Bosjöklosters S., Frosta H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 3001 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 218R-218V
Bertel Christensen mod Anne Stygge (adel)
Huse og bygninger (huse) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte p.g.a. nogle bygninger, han havde betalt dennes afdøde mand for.

Nr. 3002 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 211R-215V
Frederik Qvitzow (adel • Quitzowsholm, Norup S., Lunde H., Odense A.) mod Johan Ruds arvinger (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kaution på 1007 rigsdalers gæld, som en af arvingerne havde indløst og alligevel krævet af sagsøger, at han også gjorde det.

Nr. 3003 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 202V-203V
Caspar Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Peder Due (adel • Kulleberga, Bosjöklosters S., Frosta H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kaution på 2000 rigsdalers gæld til Frans Brockenhuus.

Nr. 3004 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 205R-210V
Henrik Aagensen (adel • Maltseröd, Verums S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Køb og salg - køb og salg af gods (henskydelse, kommission; ejendom, gods, skøde, regnskab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: kommission • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 78
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ikke kunne få nøjagtigt skøde på godset efter jordebogens oplysninger.

Nr. 3005 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 197V-199V
Herluf Daa (adel • Snedinge, Ørslev S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.) mod Henrik Aagesen (adel)
Køb og salg - salg af gods (ejendom, hovedgård, handel, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt Maltserödgård af ham, men ikke ville betale restsummen, før han fik udleveret skøde.

Nr. 3006 • Antvorskov 05.06.1619
Dombog 26, Fol. 215V-217V
Peder Galt (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.) mod Hans Urne (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.)
Arv og skifte - skifte (henskydelse, samfrænder; ejendom, hovedgård, skifte) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: samfrænder
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville skifte med ham om Tiselholt Hovedgård og dens tilligende.

Nr. 3007 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 219R-222V
Kirsten Skeel (adel) mod Edel Ulfeldt; Jost Brockenhuus; Johan Brockenhuus (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.; Astrup, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.)
Arv og skifte - arv • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. arv efter hendes far, mor og faster.

Nr. 3008 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 242R-243R
Joachim von Buchwaldt mod Frans Due; Albret Rostrup (adel • Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.; Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3330 rigsdaler.

Nr. 3009 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 218V-219R
Falk Brahe (adel) mod Jesper Grubbe; Jørgen Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, da han havde manet dem for gæld.

Nr. 3010 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 243V-245R
Kirsten Skeel (adel) mod Edel Ulfeldt; Keld Brockenhuus' arvinger (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel i gods (retspleje, kontrakt; ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke var blevet indført i Bendix Rantzaus gods, som hendes far bl.a. havde fået indførsel i.

Nr. 3011 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 222V-224V
Kirsten Skeel (adel) mod Edel Ulfeldt; Kjeld Brockenhuus' arvinger (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution, værgemål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Keld Brockenhuus, mens han havde været værge for hende, ikke havde søgt den gældskaution indfriet, som hendes afdøde far havde givet til Hans Lindenov og Axel Galt.

Nr. 3012 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 230R-240V
Jens Pedersen (Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.) mod Martin Vedzell (borger • København)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forhindret hans adgang til en gård i Købmagergade, København, som han først havde pantet af og siden fået i ejendom af Anne Bille. Sagsøgte fremlagde ligeledes pantebreve fra Anne Bille.

Nr. 3013 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 240V-242R
Kirsten Skeel (adel) mod Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Køb og salg - salg af gods (henskydelse, kommission; ejendom, gods, handel) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: kommission
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt hendes bedste gods i Torslev Sogn uden hendes samtykke.

Nr. 3014 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 224V-228V
Lø Herreds selvejerbønder (bonde • Lø H., Tønder A.) mod Godske Rantzau (adel • Trøjborg, Visby S., Tønder-Højer-Lø H., Tønder A.)
Bønder, fæste m.v. - selvejerbønders ægt og arbejde (retspleje, kontrakt; fæsteforhold, ægt og arbejde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.4.1614 havde underskrevet en kontrakt med selvejerbønderne om, at de skulle give ham 50 rigsdaler og hans hustru en kvie for at slippe for ægt og arbejde.

Nr. 3015 • Antvorskov 07.06.1619
Dombog 26, Fol. 228V-230R
Kirsten Skeel (adel) mod Palle Rodsteen (Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (regnskab, arv, værgemål) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne som hendes værge ikke havde holdt regnskab med arven efter Keld Brockenhuus.

Nr. 3016 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 269V-270R
Peder Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Kjeld Brockenhuus' arvinger (adel)
Arv og skifte - arv • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte p.g.a. arv efter Keld Brockenhuus.

Nr. 3017 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 259V-261V
Peder Bentsen (borger • Landskrona) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, uendelig dom; arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Landskrona Rådstue
Retsgrundlag: Dom af 3.5.1617
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 3.5.1617 på Skåne Landsting havde afsagt en uendelig dom i en sag mellem sagsøger og tredjemand ang. fædrene arv.

Nr. 3018 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 258R-259R
Anne Urne (adel) mod Falk Brahe (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forpligtet sig til at låne sagsøger 150 rigsdaler, men ikke havde gjort det, skønt der fandtes brev på, at sagsøgte havde lånt pengene andetsteds til at opfylde sin forpligtelse.

Nr. 3019 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 253R-254R
Christen Trane (borger • Maribo) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler og 3 pund byg.

Nr. 3020 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 271V-272V
Caspar Stenbock (borger • København) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 648 rigsdaler.

Nr. 3021 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 246R-247R
Poul Wiltfang (borger • Flensborg) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 218 rigsdaler.

Nr. 3022 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 250V-253R
Jens Kruckow (adel) mod Iver Uldsax (adel)
Gæld (retspleje, kontrakt; kirkelige forhold, begravelse, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han var kommet i gæld for omkostningerne ved Johan Norbys begravelse.

Nr. 3023 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 264R-265V
Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Trued Bryske (adel • Langesø, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel i gods (retspleje, udeblivelse; ejendom, gårde, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Udeblivelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne uretmæssigt havde ladet sig indføre i nogle gårde.

Nr. 3024 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 272V-273V
Peder Galt (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.) mod Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kaution på en gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 3025 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 249R-250V
Tage Thott Ottesen (adel • Eriksholm, Torrlösa S., Onsjö H., Malmöhus L.) mod Else Thott (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have kautioneret for hendes mand Hans Lindenovs gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 3026 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 245R-246R
Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Falk Brahe (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have kautioneret for gæld på 4000 rigsdaler.

Nr. 3027 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 270V-271V
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Falk Brahe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for kaution for en gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 3028 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 273V-274R
Claus Brockenhuus (adel) mod Hans Kaas (adel • Østergård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Afgifter og ydelser - landgilde (retspleje, udeblivelse; fæsteforhold, ægt og arbejde, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Udeblivelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte p.g.a. landgilde, ægt og arbejde.

Nr. 3029 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 254R-258R
Herman Jensen (borger • Ålborg) mod Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Handel og håndværk - landkøb (appel, retspleje, fængsling; handel, landkøb) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • fængsel • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han var blevet fængslet p.g.a. landkøb, skønt dette skete på sagsøgtes vegne.

Nr. 3030 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 267R-269V
Niels Mogensen (borger • Holstebro) mod Karen Nielsdatter (adel • Trabjerg, Gudum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Pant (ejendom, gårde, skøde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde givet skøde på en gård til tredjeperson, skønt den allerede var pantsat.

Nr. 3031 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 261V-264R
Niels Thyckesen; Oluf Thostesen; Niels Olsen (Malttebæk, Hallans L.; Årstads S. & By, Årstads H., Hallands L.; Ås, Tvååker S., Himle H., Hallands L.) mod Hans Pedersen (gejstlig • Morup S. & By, Faurås H., Hallands L.)
Kirkelige forhold - prædiken (appel; kirkelige forhold, embede, prædiken) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Dom af 8.11.1617 (?)
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en forargelig efter-prædiken, han havde holdt fra prædikestolen.

Nr. 3032 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 265V-267R
Peder Knudsen (bonde • Bredstrup S. & By, Elbo H. Vejle A.) mod Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.)
Køb og salg - skøde (ejendom, gårde, bol, handel, skøde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt fire halve gårde og et bol i Grimstrup Sogn, Skast Herred, af deres slægtning, skønt dette salg var foregået uden deres samtykke.

Nr. 3033 • Antvorskov 08.06.1619
Dombog 26, Fol. 247R-248V
Niels Skade (adel) mod Mads Nielsen (adel • Østergård, Lyne S., Nr. Horne H., Ringkøbing A.)
Køb og salg - skøde på gård (ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. et skøde på en gård, hvorefter han mente, at gården også skulle tilfalde ham.

Nr. 3034 • København 20.05.1621
Dombog 27, Fol. 8R-10V
Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Erik Rantzau (adel • Aggersborg, Aggersborg S., Ø. Han H., Thisted A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for 2000 rigsdaler, han havde kautioneret for Gert Bryskes gæld.

Nr. 3035 • København 28.05.1621
Dombog 27, Fol. 3V-8R
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Retspleje (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer, retspleje, udeblivelse, fuldmagt) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Andet: sagen skal gå om • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Tørrild Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 12.2.1620 havde stadfæstet en udeblivelsesdom af Torrild Herredsting af 17.7.1619, skønt sagsøger hævdede, at hans fuldmægtige havde været til stede på tinget.

Nr. 3036 • København 28.05.1621
Dombog 27, Fol. 1R-3V
Christen Høg (adel • Todbøl, Kallerup S., Hundborg H., Thisted A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Offentlig myndighed - vejvæsen (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged; veje) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Vrads Herredsting
Retsgrundlag: JL I-56
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 19.6.1619 havde stadfæstet en dom af Vrads Herredsting af 12.5.1619 om en vej til Horsens. Herredsfogeden havde dømt vejen til at være en alfarvej, mens sagsøger fandt, at det var en adelsvej.

Nr. 3037 • København 29.05.1621
Dombog 27, Fol. 21V-28R
Hans Holst (borger • København) mod Knud Markvardsen; Mikkel Vibe; Iver Poulsen; Jacob Brender; Simon Sverbech (borger • København)
Enkelte kontraktsforhold - betroede penge (retspleje, signet og segl; penge, betroelse) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi en forseglet pose med 485 rigsdaler, som han havde indleveret på rådhuset i 1618, ikke blev udleveret til ham.

Nr. 3038 • København 29.05.1621
Dombog 27, Fol. 16V-21R
Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 9.5.1618 havde dømt, at et gældsbrev på 250 rigsdaler, Herman Jensen i Ålborg havde givet sagsøgers hustru, var blevet indløst.

Nr. 3039 • København 29.05.1621
Dombog 27, Fol. 10V-16V
Christen Nielsen (gejstlig • Vejrum S. & By, Hjerm H., Ringkøbing A.) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Ærekrænkelse - ukvemsord (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bænkebrev; ære, tyveri) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 26.8.1620 havde opretholdt et bænkebrev mod sagsøgers benægtelse. Ifølge brevet skulle sagsøger have beskyldt Oluf Munk for at have været i præstegården i Vejrum og fjernet kister og skrin.

Nr. 3040 • København 30.05.1621
Dombog 27, Fol. 28V-32V
Thomas Fincke (borger • København) mod Axel Urne (adel • Ringsted Kloster)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 3041 • København 30.05.1621
Dombog 27, Fol. 33R-35V
Niels Roed (adel • Kollerup S. & By, Tørrild H., Vejle A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Angreb mod liv og legeme - sår og skade (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, ære, fængsling; vold) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • seks års fængsel • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 19.6.1619 på Viborg Landsting havde dømt ham æreløs, fordi han med en langskaftet økse havde såret Oluf Pedersen Munkholm.

Nr. 3042 • København 31.05.1621
Dombog 27, Fol. 42V-47V
Otte Brahe Pedersen (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Gunde Lange landsdommer (adel • Bregning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Veje, broer, vandløb m.v. - anst-broen på landevejen mellem ribe og kolding (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; broer, fæsteforhold, ægt og arbejde, afgifter, brokorn) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Malt Herredsting
Retsgrundlag: Vidneudsagn
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.10.1620 på Viborg Landsting havde opretholdt en dom af Malt Herredsting af 15.7.1620 om, at ingen af Malt Herreds bønder havde arbejdet på broen, fordi de ifølge Crh. II's brev af 19.4.1521 skulle vedligeholde Faldingbro. Det var Anst Herreds bønder, der skulle vedligeholde Anst-Broen.

Nr. 3043 • København 31.05.1621
Dombog 27, Fol. 36R-42R
Niels Jacobsen (borger • Korsør) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Handel og håndværk - kobberkedler (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn, bevis, bøder, fredløshed; ejendom) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • fredløs • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Korsør Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 16.9.1618 på Sjællandsfar Landsting havde stadfæstet en række vidneudsagn fra Korsør Byting af 6.7.1618 om en kobberkeddel og dens tilhørsforhold. 20.4.1618 var sagsøger på Korsør Byting blevet dømt fredløs efter Recessens 20. kapitel og Kong Eriks Håndfæstning, fordi han ikke havde kunnet bevise sin anklage om, hvem der havde fjernet kobberkedlerne; og 20.1.1619 på Sjællandsfar Landsting var denne dom blevet opretholdt, fordi sagsøger hverken havde stævnet sagen eller betalt sine bøder.

Nr. 3044 • København 01.06.1621
Dombog 27, Fol. 50V-53V
Anne Skovgaard (adel • Häckeberga, Genarps S., Bara H., Malmöhus L.) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Afgifter og ydelser - brokorn (appel, myndighed, landsdommer; broer, fæsteforhold, ægt og og arbejde, afgifter, brokorn) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Bårse Herredsting
Retsgrundlag: Recessens 58. artikel
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 14.10.1620 på Skåne Landsting havde fældet en herredstingsdom af Bara Herred, hvorefter alle herredets bønder skulle betale brokorn af Højbro ved Lund. Landsdommeren havde fritaget Tage Thotts bønder.

Nr. 3045 • København 01.06.1621
Dombog 27, Fol. 64V-66R
Melkior Burgreving mod Holger Gagge; Daniel Knoff; Christen Jensen; Hans Knoff (gejstlig • Fröslöv; Roskilde)
Afgifter og ydelser - kannikkerente (henskydelse, domkapitel; kirkelige forhold, afgifter, kannikkerente) • 1. instans.
Udfald: Andet: hjemvisning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 6.2.1619 havde afsagt en dom, hvorefter sagsøger ikke kom i betragtning til den 'portion'(sic), han mente sig berettiget til efter Jonas Carisius. Rettertinget fandt ikke, at der var blevet afsagt dom og hjemviser derfor sagen til afgørelse ved domkapitlet.

Nr. 3046 • København 01.06.1621
Dombog 27, Fol. 60V-64V
Staffen Nielsen mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Penge m.v. - regnskab efter en foged (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, foged, bevis; regnskab) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Skåne Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 10.3.1620 havde dømt sagsøger og dennes familie til at aflægge regnskab efter deres afdøde far, som skulle havde været Ove Urups foged i Blekinge, skønt sagsøger ikke mente, at det kunne bevises at have været tilfældet.

Nr. 3047 • København 01.06.1621
Dombog 27, Fol. 47V-50V
Borgmester og råd (borger • Århus) mod domkirken (gejstlig • Århus)
Afgifter og ydelser - skat (appel, myndighed, domkapitel; kirkelige forhold, afgifter, skat) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Århus Domkapitel
Retsgrundlag: Chr. III's Privilegium af 1537 til Århus' Præster og Kirkeordinansen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 19.5.1619 med en kapitelsdom havde besluttet, at domkapitlet ikke skulle betale skat af deres gårde og marker til Århus By.

Nr. 3048 • København 01.06.1621
Dombog 27, Fol. 53V-60V
Esbern Nielsen (borger • København) mod Universitetet (borger • København)
Arv og skifte - testamente og gavebreve (appel, myndighed, Konsistorium; gavebrev, universitet) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Konsistorium
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi Konsistorium 15.7.1620 havde tildømt sig to gavebreve, som hans hustru skulle have givet sin bekræftelse på, skønt sagsøger mente, at hun aldrig havde kendt til gavebrevenes indhold.

Nr. 3049 • København 02.06.1621
Dombog 27, Fol. 66R-70V
Jørgen Brahe (adel • Hvedholm, Horne S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Retspleje - dom ang. en eng (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn, forlig; ejendom, enge) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Forlig • ændring af dom v. Fynbo Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 23.9.1620 på Fynbo Landsting havde underkendt en række vidneudsagn om en eng, der blev omtvistet af sagsøger og Markvard Bille til Hvidkilde.

Nr. 3050 • København 02.06.1621
Dombog 27, Fol. 71R-75R
Herluf Daa (adel • Valbygård, Hellested S., Stevns H., Præstø A.) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, hovedgård, skøde) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 26.7.1619 på Skåne Landsting havde frikendt Henrik Aagesen for at have været involveret i Maltserödgårds forretninger efter, at han havde tilbageleveret skødet til sagsøger.

Nr. 3051 • København 02.06.1621
Dombog 27, Fol. 75R-79R
Tage Thott (adel • Eriksholm, Torrlösa S., Onsjö H., Malmöhus L.) mod Jørgen Venstermands Skyldnere
Gæld (gæld, ejendom, gårde, løsøre, handel, værgemål) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for den gæld de måtte skylde afdøde Jørgen Venstermand. Denne havde været værge for sin søster, men havde solgt hendes gård i Landskrona og løsøre og benyttet til eget formål. Sagsøger søgte nu inddrevet den gæld, Jørgen Venstermand måtte have udestående for at kunne dække søsterens krav.

Nr. 3052 • København 02.06.1621
Dombog 27, Fol. 79V-84R
Johan Kethelsen (borger • Hälsingborg) mod Lauge Urne landsdommer (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Sædelighedsforbrydelser - lejermål og hor (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge, tilståelse, tingsvidner; faderskab, sædelighed, lejermål, hor) • Kongen fraværende; 4 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Hälsingborg Rådstue
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 5.8.1615 på Skåne Landsting havde stadfæstet en 15-mands nævningeed af Hälsingborg Rådstueret af 30.4.1614 om, at sagsøger var far til Ellen Pedersdatters barn; dette til trods for at Ellen Pedersdatter havde udlagt tredjemand som barnefar, og at denne havde bekendt.

Nr. 3053 • København 04.06.1621
Dombog 27, Fol. 84R-90V
Søren Lauridsen (gejstlig • Middelfart) mod Jørgen Brahe; Hans Mikkelsen (adelig; gejstlig • Hvedholm, Horne S., Sallinge H., Svendborg A.; Odense)
Kirkelige forhold - fradømmelse af præsteembede (appel, myndighed, kommission, retspleje, fortabelse af embede; ære, kirkelige forhold, embede) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde fradømt ham hans præsteembede 22.4.1619, fordi han havde beskyldt Corfitz Rud for, at denne nægtede Middelfart og Kauslund Sogne kirketjeneste.

Nr. 3054 • København 05.06.1621
Dombog 27, Fol. 90V-99V
Henrik Aagesen (adel) mod Otte Brahe Steensen; Eyler Urne; Borckart Rud; Frederik Parsberg (adel • Næsbyholm, Næsby S., Tybjerg H., Præstø A.; Åsmark; Sæbygård, Halsted S., Lollands Nr. H., Maribo A.; Harrested, Hyllinge S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer; arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 16.12.1619 havde dømt imod ham i en arvesag med Herluf Daa og ikke udleveret dommen til ham førend 30.4.1620.

Nr. 3055 • København 06.06.1621
Dombog 27, Fol. 103V-114R
Jep Hansen (borger • Åsum S. & By, Åsum H., Odense A.) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Tyveri m.v. - falsk (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn, tingsvidner; ejendom, gæld, falskneri) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Åsum Herredsting
Retsgrundlag: Tingsvidner og domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.12.1619 havde stadfæstet en dom af Åsum Herredsting af 19.8.1619 om gæld til Jacob Læsemester i Odense, fordi denne 13.3.1619 havde stadfæstet et vidneudsagn af Åsum Herredsting om nogle træer i Jep Hansens gård, fordi denne havde dømt Jep Hansen som falskner, eftersom han havde skrevet to gældsbreve til to af hans tidligere, men havde ladet gældsbrevene tilbagedatere med to år.

Nr. 3056 • København 06.06.1621
Dombog 27, Fol. 99V-102R
Mourids Høcken (adel • Avnbølgård, Ullerup S., Nybøl H., Sønderborg A.) mod Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 3057 • København 06.06.1621
Dombog 27, Fol. 102R-103V
Albret Skeel (adel • Fussingø, Ålum S., Sdr. Lyng H., Viborg A.) mod Dorte Juul; Hartvig Kaas; Inger Kaas; Frans Kaas; Stalder Kaas (adel • Mejlgård, Glesborg S., Djurs Nr. H., Randers A.; Møllerup, Feldballe S., Djurs Sdr. H., Randers A.; Faddersbøl, Hundborg S., Hundborg H., Thisted A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (retspleje, vidneudsagn, udeblivelse; ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Vidneudsagn og udeblivelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde gjort udlæg i Gert Bryskes gods, skønt denne havde afhændet godset til sin bror.

Nr. 3058 • København 07.06.1621
Dombog 27, Fol. 134V-141R
Verner Parsberg (adel • Sandbygård, Sandby S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Fiskeri og søfart - bundgarnsrettigheder (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Andet: ny sag • ændring af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for to domme, de havde dømt 24.4.1619 og 21.10.1621 i en sag om bundgarnsrettigheder, sagsøger førte mod Anne Kaas.

Nr. 3059 • København 07.06.1621
Dombog 27, Fol. 114V-117V
Borgmester og råd (borger • Skelskør) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendomsret til en kirkegård (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, kirkegods) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 25.10.1620 havde afgjort, at en strid mellem sagsøger og Claus Daa om ejendomsretten til Marie Kirkegård skulle afgøres af otte uvildige mænd.

Nr. 3060 • København 07.06.1621
Dombog 27, Fol. 141V-144V
Jørgen Feldbereder (borger • Næstved) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Tyveri m.v. - hæleri (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bevis, edsaflæggelse; tyveri, hæleri) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Næstved Byting
Retsgrundlag: JL II-96
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at denne 2.8.1620 havde stadfæstet en dom af Næstved Byting 19.6.1620 om, at sagsøgers hustru skulle lovværge sig med tolv mænds ed, for at hun ikke havde holdt skjult, at hun havde købt perler og 'guldnæb' til videresalg.

Nr. 3061 • København 07.06.1621
Dombog 27, Fol. 128R-134V
Knud Gyldenstierne (adel • Tim, Tim S., Hind H., Ringkøbing A.) mod Henrik Ramel (adel • Bäckaskog, Kiaby S., Villands H., Kristianstads L.)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt om ejendomssalg (henskydelse, ridemænd, retspleje, tingsvidner; ejendom, marker, kirkegods, handel, kontrakt) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: ridemænds afgørelse
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. ejendomsretten til noget jord, der tilhørte Bäckaskog Kloster.

Nr. 3062 • København 07.06.1621
Dombog 27, Fol. 118R-127V
Oluf Rosensparre (adel • Skarhult, Skarhults S., Frosta H., Malmöhus L.) mod Knud Urne; Palle Rosenkrantz; Hans Poulsen Resen (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.; Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.)
Ærekrænkelse - om et injurierende klageskrift (appel, retspleje, fortabelse af embede, tingsvidner; ære, kirkelige forhold, embede) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. kommission
Retsgrundlag: Tingsvidner og dom • Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 83.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet en kommissionsdom af 7.4.1620, ifølge hvilken sognepræsten til Egebjerg Sogn Jens Hvid var blevet afsat for at have skrevet et klagemål, der beskrev bøndernes økonomiske situation i Odsherred. Sagsøger fandt, at klagemålet bagvaskede ham.

Nr. 3063 • København 08.06.1621
Dombog 27, Fol. 149R-154V
Boldevin de Bordes; Hans Cornelis Mormand; George Thimmermand; e. a. (borger • Amsterdam) mod Gabriel Kruse (adel • Hjuleberga, Abilds S., Årstads H., Hallands L.)
Fiskeri og søfart - bjærgeløn (retspleje, kontrakt, vurdering; søfart, bjærgeløn) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde taget 10% i bjærgeløn af deres skib, der var gået på grund ud for Norges kyst. De varer, sagsøgte havde taget, var ikke blevet vurderet, således at sagsøger kunne få oplyst, hvilke varer sagsøgte havde taget 10% af, og om han havde taget mere end 10%.

Nr. 3064 • København 08.06.1621
Dombog 27, Fol. 144V-149R
Hans Holbruck Badskærer (borger • Odense) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byfoged, falskneri; ægteskab, ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom af 14.2.1621, hvori han var blevet dømt som løgner, fordi han havde beskyldt byfogeden i Odense for ægteskabsløfte til hans datter og for siden at have fragået dette løfte.

Nr. 3065 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 168R-177V
Claus Daa (adel • Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Hans Lykke (adel)
Arv og skifte - arv (ejendom, hovedgård, handel, værgemål, arv) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt sin hovedgård, hvorved hans børn, for hvilke sagsøger var værge, ville komme til at stå uden arv.

Nr. 3066 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 196R-197V
Axel Rosenkrantz (adel) mod Godslev Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel; ejendom, gårde, arv, skifte, gæld) • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Børglum Birketing
Retsgrundlag: Recessens 48. kap.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at han forholdt ham to gårde, han var blevet tilskiftet som kreditor efter Henning Bille.

Nr. 3067 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 203V-206R
Jørgen Grubbe (adel • Tåstrup, Skørringe S., Fuglse H., Maribo A.) mod Jesper Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, tingsvidner; ejendom, marker) • Kongen til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. ejendomsretten til et øde stykke jord.

Nr. 3068 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 193R-194V
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Gæld (retspleje, forlig; gæld, ejendom, gårde, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld og et skøde på en gård for samme gæld.

Nr. 3069 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 200V-201R
Henrik von der Wisch (adel • Glasau, Kreis Segeberg, Amt Wensin) mod Frans Due (adel • Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.)
Gæld • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 5300 rigsdaler.

Nr. 3070 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 184R-189R
Sigvord Grubbe (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Jens Bjørnsen (adel • Strandbylund, Elling S., Horns H., Hjørring A.)
Jord, mark m.v. - hede- og moserettigheder (retspleje, kontrakt; huse, herligheder, tørvegrøft) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde givet tilladelse til, at en af hans bønder byggede et hus i Nejst. Sagsøger havde i et brev af 30.5.1616 givet bønderne tilladelse til at bruge hede og mose på hans ejendom, men han mente at have undtaget Nejst.

Nr. 3071 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 201R-202V
Caspar Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Jørgen Grubbe; Jesper Grubbe (Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution, ejendom, gårde) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et kautionskrav på 5000 rigsdaler, som ikke kunne indfries, da sagsøgte havde afhændet sin gård Pederstrup til sin bror.

Nr. 3072 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 202V-203V
Wolf Pogwisch (adel • Wanderoh, Kreis Ostholstein, Bei Weissenhaus, Gemt. Döhnsdorf, Gem. Wangels) mod Jesper Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ikke at ville dække den gæld, hans bror havde pådraget sig som kautionist for Albret Rostrup.

Nr. 3073 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 197V-200V
Henrik von der Wisch (adel • Glasau, Kreis Segeberg, Amt Wensin) mod Jørgen Grubbe; Jesper Grubbe (adel • Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve og forordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ikke at have indfriet den gældskaution på 5000 rigsdaler, han havde indgået for Frans Due.

Nr. 3074 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 195V-196R
Anders Friis (adel • Hungstrup, Tvede S., Nørhald H., Randers A.) mod Hans Lykke Eriksen (adel • Krabbesholm, Skive)
Køb og salg - køb og salg af gods (ejendom, hovedgård, handel) • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at hvis han ikke kunne få hele Krabbesholm, som han havde købt af denne, skulle sagsøgte sørge for at at skaffe ham gods andetsteds af tilsvarende kvalitet.

Nr. 3075 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 189V-193R
Axel Rosenkrantz (adel) mod Jacob Lykke (adel • Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.)
Køb og salg - køb og salg af gods (retspleje, arrest og beslaglæggelse; ejendom, gårde, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde beslaglagt to gårde, skønt sagsøger fandt, at sagsøgte kun havde købt en del af godset af hans søster.

Nr. 3076 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 159R-167V
Kronen (adel • Hammelmose, Tise S., Børglum H., Hjørring A.) mod Christenze Axeldatter Kruckow (adel • Ålborg)
Trolddom m.v. - trolddom (retspleje, kongelig anklager, henrettelse; trolddom) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • henrettelse
Sagsdokumenter: RA arkivskuffe 21, RTD nr. 84
Anklager: Ja: Otte Skeel
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for trolddomsgerninger gennem en årrække.

Nr. 3077 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 178R-184R
Anne Kaas (adel) mod Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel; ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. kommission
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde gjort udlæg i hendes gods for gæld hendes mand havde pådraget sig til sagsøgte på 14343 rigsdaler.

Nr. 3078 • København 09.06.1621
Dombog 27, Fol. 194V-195V
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Albret Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet sig indføre i hans hustrus gods.

Nr. 3079 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 155R-157V
Else Viffert (adel • Axelvold, Svälövs S., Rönnebergs H., Malmöhus L.) mod Anne Brahe og børn (adel • Borreby, Magleby S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld (gæld, renter) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for renterne af 2000 rigsdaler gæld, dennes afdøde mand skyldte hendes mand.

Nr. 3080 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 222R-223R
Claus von Buchwaldt (borger • Kiel) mod Eyler Gyldenstierne (adel)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kaution på Claus Landevins gæld på 2000 rigsdaler til sagsøger.

Nr. 3081 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 157V-158V
Claus von Buchwaldt (adel • Kiel) mod Trued Bryske (Langesø, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have kautioneret for Frans Dues gæld på 3000 rigsdaler, der skulle have været betalt til Kieler omslag 1621.

Nr. 3082 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 221R-221V
Jost Boumand; Harder Holst (borger • Flensborg; Flensborg) mod Knud Gyldenstierne; Jytte Gyldenstierne; Anne Hardenberg; e. a. (Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld efter Johan Rud.

Nr. 3083 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 227V-231R
Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Mogens Gyldenstierne (adel • Fulltofta, Fulltofta S., Frosta H., Malmöhus L.)
Retspleje - hjemmel til en bryggerkeddel (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, henskydelse, tingsvidner; ejendom, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Tingsvidner og dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have vist en sag om hjemmel til en bryggerkeddel tilbage til herredstinget, skønt ejermændene havde svoret på deres adkomst til kedlen, og den person, der havde solgt kedlen til tredjemand, ikke ville sværge til sin hjemmel til bemeldte kedel.

Nr. 3084 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 218V-220V
Poul Nielsen (bonde • Båring, Asperup S., Vends H., Odense A.) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Ærekrænkelse - injurier (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, forlig, bevis, falskneri; ære, sædelighed, sodomi, husdyr, heste) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Vends Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 10.7.1619 havde underkendt et forlig, der var indgået på Skovby Herredsting mellem sagsøger og tredjemand. Forliget var omstødt, fordi sagsøger tidligere på Vends Herredsting var blevet dømt som løgner, fordi han ikke kunne bevise sin påstand om, at tredjepart havde begået sodomi med en hoppe.

Nr. 3085 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 212R-218V
Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.) mod Morten Mogensen; Mogens Gyldenstierne (adel • Öströ, Dagsås S., Faurås H., Hallands L.; Fulltofta, Fulltofta S., Frosta H., Malmöhus L.)
Angreb mod liv og legeme - manddrab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nødværge, nævninge, forlig, nødværgebod, orfejde; vold, drab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Halmstads Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde underkendt en 15-mands nævningeed i en manddrabssag, skønt nævningene havde kendt, at drabet var sket i nødværge, skønt den døde og den dræbte var blevet forligte (før drabet) og skønt den dræbtes slægt havde modtaget nødværgebod og havde givet drabsmanden orfejde.

Nr. 3086 • København 11.06.1621
Dombog 27, Fol. 223R-225R
Knud Jensen (gejstlig • Rislev S. & By, Tybjerg H., Præstø A.) mod Jacob Lauridsen; Mogens Pax; Hans Poulsen Resen (adelig; gejstlig • Herlufmagle S. & By, Tybjerg H., Præstø A.; Torup, Grandløse S., Merløse H., Holbæk A.; København)
Simoni (appel, myndighed, landemode, retspleje, fortabelse af embede; kirkelige forhold, embede, simoni) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. landemode
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde dømt ham fra sit kald, fordi han en gang i drukkenskab havde antydet, at han ville betale borgmesteren i Næstved 100 daler for at blive sognepræst i Næstved.

Nr. 3087 • København 12.06.1621
Dombog 27, Fol. 207V-209R
Rasmus Jensen (Lundeborg, Oure S., Gudme H., Svendborg A.) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Ærekrænkelse - faldne ord (appel, myndighed, landsdommer; ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: JL II-93
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 18.11.1620 havde dømt ham for nogle ord om en træstub, som stod på en mark.

Nr. 3088 • København 12.06.1621
Dombog 27, Fol. 225R-227V
Hans Hansen (bonde • Jordløse S. & By, Sallinge H., Svendborg A.) mod Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Bønder, fæste m.v. - gårdforsiddelse (retspleje, vidneudsagn, foged, erstatning; fæsteforhold, fæste, udvisning) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse • restitution af sagsøgers gård
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde forvist ham fra sin gård uden dom. Ifølge sagsøger skete det, fordi sagsøger ikke ville vidne imod en tidligere foged.

Nr. 3089 • København 12.06.1621
Dombog 27, Fol. 209R-210R
Adrian Nissen (borger • Kiel) mod Frans Due (adel • Oksholm, Øland S., Ø. Han H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville indfri en kautionsfordring på 7850 rigsdaler.

Nr. 3090 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 210R-211R
Gert Rantzau (adel • Breitenburg, Kreis Steinburg (Itzehoe), Amt Breitenburg) mod Falk Brahe (adel)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville indfri en kautionsfordring på 1000 rigsdaler efter Jørgen Venstermand.

Nr. 3091 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 206V-207R
Caspar Rantzau (adel • Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land) mod Olive Lykke (adel • Buderupholm, Buderup S., Hornum H., Ålborg A.)
Gæld (henskydelse, ny behandling; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: sagen skal gå om
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1000 rigsdaler.

Nr. 3092 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 211R-211V
Stygge Høg; Jost Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.; Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Eske Krafse; Hilleborg Krafse; Sophia Krafse (adel • Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.; Gunderslev, Gunderslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld (henskydelse, ny behandling; gæld) • 1. instans.
Udfald: Andet: sagen skal gå om
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en gæld på 400 rigsdaler efter deres søster Anne Krafse.

Nr. 3093 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 233R-234V
Eske Brock; e. a. (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Dorte Krabbe (adel • Rugtved, Asdal S., Vennebjerg H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet •
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3094 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 234V-235V
Jørgen Lykke (adel) mod Iver Lykke Eriksen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 7510 rigsdaler.

Nr. 3095 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 232R-233R
Eske Brock; e. a. (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Hans Lykke (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 7000 rigsdaler.

Nr. 3096 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 231R-231V
Eske Brock; e. a. (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Iver Lykke (adel • Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1500 rigsdaler.

Nr. 3097 • København 13.06.1621
Dombog 27, Fol. 236R-242V
Christen Holck; Claus Daa (adel • Bustrup, Ramsing S., Rødding H., Viborg A.; Ravnstrup, Herlufmagle S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Niels Bild (adel • Ravnholt, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel, effektuering, retspleje, ridemænd; ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. ridemænd
Retsgrundlag: Breve og dom
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at nægte at udlevere jordegods, som ridemænd havde tildømt dem som udlæg for gæld efter Otte Banner.

Nr. 3098 • København 14.06.1621
Dombog 27, Fol. 252R-253V
Hans Markdanner (adel • Vejlegård, Vejle S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Knud Grubbe (adel • Rögle, Välinge S., Luggude H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 3099 • København 14.06.1621
Dombog 27, Fol. 254R-255V
Christoffer Basse (adel • Urup, Rynkeby S., Bjerge H., Odense A.) mod Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for køb af geværer (krigsforhold, våben, handel, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne efter en i 1618 oprettet kaution endnu ikke havde meddelt, hvor meget han ville betale af afdøde Johan Norbys part ved køb af geværer til landets forsvar.

Nr. 3100 • København 14.06.1621
Dombog 27, Fol. 249R-252R
Nicolaus de Frundt (borger • Bergen) mod borgmestre og råd (borger • København)
Enkelte kontraktsforhold - kontrakt (appel, myndighed, byråd, retspleje, kontrakt; handel, penge) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Kontrakt og dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 13.9.1620 havde afvist, at rådmand Strange Madsen i København skulle tilbagebetale en del af de penge, Det Færøske Kompagni frivilligt havde givet ham, da deres toårige kontrakt var udløbet, om at Strange Madsen ikke skulle handle på Færøerne.

Nr. 3101 • København 14.06.1621
Dombog 27, Fol. 242V-244R
Claus Brockenhuus (adel • Broholm, Gudme S., Gudme H., Svendborg A.) mod Dorte Banner (adel • Egholm, Sæby S., Volborg H., Københavns A.)
Køb og salg - køb og salg af gods (retspleje, regnskab; ejendom, gårde, skøde, fæsteforhold, ægt og arbejde, afgifter, landgilde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Jordebog
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for et skøde på to gårde på Fyn, hvor seks mark landgilde ikke var landgilde, men arbejdspenge.

Nr. 3102 • København 14.06.1621
Dombog 27, Fol. 244R-249R
Nicolaus de Frundt (borger • Bergen) mod borgmester og råd (borger • København)
Penge m.v. - regnskab (appel, myndighed, byråd; regnskab, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for tre domme, de havde afsagt. Borgmester og råd i København havde beordret otte mænd at revidere regnskabet i Det Færøske Kompagni for at afgøre, hvor meget de enkelte parter havde til gode eller skyldte hinanden. Ved tre på hinanden følgende revisioner var de otte mænd kommet til forskellige resultater.

Nr. 3103 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 263V-267R
Claus de Wendt mod borgmester og råd; Reinholdt Seylegger (borger • København; København)
Retspleje - dom i en gammel gældssag (appel, myndighed, byråd; gæld, ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 16.2.1610 havde afsagt en dom mellem sagsøgers svigerfar og Reinholdt Seylegger i København, hvorefter Reinholdt Seyleggers havde søgt sagsøger dømt p.g.a. 500 dukater, han mente, sagsøgers svigerfar skyldte ham efter en rejse til Spanien. Samtidig havde sagsøger også injurieret Reinholdt Seylegger og var blevet dømt derfor.

Nr. 3104 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 262V-263V
Thomas von Lempurt; e. a. (borger • Paris) mod Frants Ulfeldts arvinger (adel)
Gæld (henskydelse, kreditormøde; gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: kreditormøde
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 6000 rigsdaler.

Nr. 3105 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 270V-277R
Jens Hvid (gejstlig • Egebjerg, Egebjerg S., Ods H., Holbæk A.) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Ærekrænkelse - injurier (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fortabelse af embede, gejstlig domstol; falskneri, ære, kirkelige forhold, embede) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Nykøbing-Sjællands Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at denne havde stadfæstet en dom 18.10.1620, hvorefter sagsøger var blevet fradømt sit embede som falskner og løgner. Dette var sket uden medvirken af en gejstlig domstol. Sagsøger mente, at han var blevet dømt af JL III-65, men Rettertinget slog fast, at han var blevet dømt som en, der skriver en falsk og løgnagtig beretning.

Nr. 3106 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 277R-278R
Anne Brock (adel • Bramsløkke, Musse S., Musse H., Maribo A.) mod Frans Ulfeldt Corfidsen
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (henskydelse, kreditormøde; gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: kreditormøde berammes
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3107 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 268V-270V
Iver Uldsax (adel • Källstorp, Luggude H., Malmöhus L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Skov m.v. - krybskytteri (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tingfoged; jagt, krybskytteri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Hallands Landsting og v. Halmstads Herredsting
Retsgrundlag: Recessens 29. kap.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom af 1.4.1620, hvori denne stadfæstede en tingsfogeds dom om, at sagsøger havde jaget ulovligt på et område, der ikke var fællesgods.

Nr. 3108 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 256R-257V
Mogens Gyldenstierne (adel • Fulltofta, Fulltofta S., Frosta H., Malmöhus L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Skov m.v. - krybskytteri (appel, myndighed, landsdommer; jagt, krybskytteri) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Halland Landsting med tidligere dom v. Halmstads/Faurås Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 3.3.1621 havde underkendt en dom af Halmstads Herred og stadfæstet en dom af Faurits Herred om krybskytteri. Kendelsen lød på, at der ikke var tale om krybskytteri, da Iver Uldsax Hansen selv havde deltaget i jagten.

Nr. 3109 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 260R-262V
Bertel Hansen (bonde • Dannemare S. & By, Lollands Sdr. H., Maribo A.) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Hævd og besiddelse - selvejerjord (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tingsvidner; ejendom, gårde, mageskifte) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting
Retsgrundlag: Tingsvidner og domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 20.10.1619 havde dømt, at et mageskifte mellem den selvejer, der havde ejet Bertel Hansens gård før ham, og Rudbjerggård skulle stå fast, skønt sagsøger fandt, at mageskiftet var blevet ophævet.

Nr. 3110 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 267R-268V
Sophia Ulfstand (adel) mod Lauge Urne; Anne Venstermand; Tule Steensen; Poul Giønges børn (adelig; borgerlig • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.; Landskrona)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (henskydelse, værneting, retspleje, arrest og beslaglæggelse; ejendom, gårde, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: sagen til værneting
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have beslaglagt Jørgen Venstermands gård og have i Landskrona uden dom, skønt sagsøger også havde en gældsfordring i Jørgen Venstermands bo.

Nr. 3111 • København 15.06.1621
Dombog 27, Fol. 258R-260R
Jens Skrædder (bonde • Fodslette S. & By, Langelands Sdr. H., Svendborg A.) mod Niels Gaas landsdommer (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Ærekrænkelse - ukvemsord (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; kirkelige forhold, fredsbrud, kirkefred, vold, slagsmål, ære) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Andet: sagen skal gå om • ændring af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. Langelands Sdr. Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.8.1616 havde kasseret en nævningeed om kirkefred i Fodslette Kirke, fordi nævningene havde oversvoret begge kvinder for uførm, skønt kun sagsøgers hustru havde været anklaget.

Nr. 3112 • København 16.06.1621
Dombog 27, Fol. 278V-280V
Jesper Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.) mod Knud Steensen (adel • Steensgård, Snøde S., Langelands Nr. H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3113 • København 16.06.1621
Dombog 27, Fol. 283V-288R
Laurids Eskildsen (bonde • Brönnarp, Råvings S., Höks H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Tyveri m.v. - tyveri (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; tyveri) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Halmstads Herredsting
Retsgrundlag: Kong Valdemars Lov og Kong Frederiks Åbne Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 2.12.1620 havde fældet hans dom for tyveri over Niels Børgesen. Dommen er fældet, fordi sagsøger ikke havde indført vidneudsagnene i sin dom.

Nr. 3114 • København 16.06.1621
Dombog 27, Fol. 280V-283V
Eyler Qvitzow (adel • Lykkesholm, Ellested S., Vindinge H., Svendborg A.) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Skov m.v. - ulovlig hugst (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byfoged; hugst) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Maribo Byting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom af 22.3.1620, hvori denne stadfæstede byfogeden i Maribos frifindelse af to borgere for ulovlig hugst.

Nr. 3115 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 305R-308V
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Knud Gyldenstierne (adel • Tim, Tim S., Hind H., Ringkøbing A.)
Arv og skifte - arv (ejendom, hovedgård, møller, arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Recessen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville overlade ham de dele i Irup Hovedgård og møller, han havde arvet efter Jytte Podebusk.

Nr. 3116 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 327R-328V
Jørgen Brockenhuus (adel • Sebberkloster, Sebber S., Slet H., Ålborg A.) mod Kirsten Rosenkrantz (adel)
Arv og skifte - arv (arv, ejendom, hovedgård, herligheder, fiskeri, skøde, regnskab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at denne skulle gøre regnskab for Sebberkloster gods og fiskeri og tilbagelevere den del af godset, Alhed Brockenhuus havde skødet hende, idet sagsøger fandt, at en sådan afståelse var imod Loven.

Nr. 3117 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 319R-322R
Sidsel Pedersdatter (borger • Horsens) mod Gabriel Gyldenstierne; Frederik Markdanner (adel • Iversnæs, Husby S., Vends H., Odense A.; Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.)
Gæld (henskydelse, regnskab; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: regnskabsmøde berammes
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 325 rigsdaler, samt for gæld på 103 rigsdaler.

Nr. 3118 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 288R-297R
Jørgen Ernst Worm; Hans Markdanner (adel • Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.) mod Niels Krag landsdommer; Frans Due; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Gæld (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, hovedgård, gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Breve og skøder
Resume: Sagsøger krævede sagsøgtes dom af 15.1.1620 stadfæstet, hvorefter han var blevet tildømt Frans Due hovedgården Oxholm. Herimod protesterede Hans Markdanner, idet han sammen med andre havde kautioneret for 6500 rigsdaler, Frans Due skyldte.

Nr. 3119 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 324V-326V
Frans Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Randers A.) mod Jacob Lykke (Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet hans navn indføre som kautionist på et gældsbrev på 2000 rigsdaler, Frans Due havde skrevet i Kiel i 1617.

Nr. 3120 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 317V-319R
Sophia Høckens (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.) mod Hans Lykke Eriksen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3121 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 311R-317V
Jesper Grubbe; Jørgen Grubbe (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.; Pederstrup, Vesterborg S., Lollands Nr. H., Maribo A.) mod Falk Brahe (adel)
Pant - pant i gods (ejendom, hovedgård, pant, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde Pederstrup i pant og ikke ville udlevere det igen, skønt han fik pantesummen udbetalt. Samtidig blev Falk Brahe stævnet af tredjepart med krav om udlæg i Pederstrup for gæld.

Nr. 3122 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 322V-324V
Frans Kaas (adel • Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Randers A.) mod Jacob Lykke; Axel Lykke; Hans Lykke (Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, hovedgård, udlæg, gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde gjort udlæg i Frans Dues gård Oxholm, til trods for at sagsøger på lignende måde som sagsøgte havde kautioneret for gæld på 5000 rigsdaler.

Nr. 3123 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 297R-305R
Edel Ulfeldt; Jost Brockenhuus; Johan Brockenhuus (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.; Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.) mod Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (retspleje, kost og tæring; afgrøder, ejendom, løsøre, udlæg, erstatning) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet sig indføre i løsøre som kompensation for kost og tæring, han var blevet tildømt af Rettertinget i en sag om hø og korn, der var blevet fjernet fra hans mark.

Nr. 3124 • København 18.06.1621
Dombog 27, Fol. 308V-311R
Edel Ulfeldt (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.) mod Kirsten Skeel (adel • Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (retspleje, forbud, fæsteforhold, fæste, afgifter, skyld, landgilde, husdyr, handel, værgemål) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 7.6.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne uden sin værges tilladelse havde bortfæstet bøndergårde og oppebåret skyld og landgilde, fordi denne havde solgt dele af Jugitgårds avl mod forbud.

Nr. 3125 • København 19.06.1621
Dombog 27, Fol. 332V-334V
Hans Hansen (bonde) mod Torben Gabrielsen (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Fredsbrud - kirkefred (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, kaution; kirkelige forhold, fredsbrud, kirkefred) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Vends Herredsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 28.1.1619 havde stadfæstet en dom af 25.2.1617 af Vends Herredsting, hvori sagsøger blev dømt for at have bedt tredjemand kautionere for tre daler, så han ikke skulle blive dømt for kirkefred.

Nr. 3126 • København 19.06.1621
Dombog 27, Fol. 334V-339R
Søren Jensen (borger • Randers) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Angreb mod liv og legeme - manddrab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, sandemænd, fredløshed; vold, drab) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Båg Herredsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 21.4.1621 havde stadfæstet en sandemandsed af Båg Herredsting, ifølge hvilken sagsøger var blevet svoret fredløs for at være Jørgen West's banemand.

Nr. 3127 • København 19.06.1621
Dombog 27, Fol. 328V-332V
Jacob Skram (adel • Fruergård, Sdr. Felding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Gert Bryske (adel • Katholm, Ålsø S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel; ejendom, gods, pant, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Hillerslev Herredsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte og krævede det ham udviste gods enten indløst eller til fast ejendom.

Nr. 3128 • København 20.06.1621
Dombog 27, Fol. 350V-353V
Reinholdt Hansen mod borgmester og råd (borger • Malmö)
Gæld (appel, myndighed, byråd, retspleje, kontrakt; kirkelige forhold, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Malmö Rådstue
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom, hvorefter Anders Jepsen Guldsmeds arvinger skal betale Jacob Fechtels arvinger 50 rigsdaler på en gæld til Skt. Knuds Gildet af 1605.

Nr. 3129 • København 20.06.1621
Dombog 27, Fol. 340R-343R
Sophia Below (adel • Boltinggård, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.) mod Elsebet Skram; Peder Bille (adel • Svanholm, Krogstrup S., Horns H., Frederiksborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3130 • København 20.06.1621
Dombog 27, Fol. 343R-345R
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Frederik Budde (adel • Rødslet, Vadum S., Kær H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 3915 rigsdaler.

Nr. 3131 • København 20.06.1621
Dombog 27, Fol. 349R-350R
Jens Thomsen; Anna Jost Hollviges (borger • Malmö) mod borgmester og råd (borger • Malmö)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i bo (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, byråd, retspleje, byfoged; ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: sagen stævnes påny • med tidligere dom v. Malmö Rådstue
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en dom, hvormed byfoged Peder Hansen var blevet frikendt for at have gjort udlæg i Gundel Arill Hackes bo for gæld til Christen Nielsen.

Nr. 3132 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 363V-366R
Niels Sørensen Jyde (borger • Varde) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Arv og skifte - arv (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer, retspleje, samfrænder, skøde; arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet tolv samfrænders afgørelse i en arvesag, skønt sagsøger fandt, at samfrænderne ikke havde taget hensyn til et skøde. Sagen skal gå om, da sagsøger straks ankede kendelsen.

Nr. 3133 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 373R-376V
Kirsten Jensdatter (bonde • Hjärtaredgård, Ullareds S., Faurås H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Arv og skifte - arv (appel, henskydelse, kommission, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, arv) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: kommissionsdomstol • ændring af dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne dels havde dømt mod sin forgængers dom, dels mod sin egen dom af 6.6.1618, da denne 18.9.1619 havde fradømt hende sin arvedel i hendes fars gård.

Nr. 3134 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 357V-361V
Hans Holst (borger • København) mod Falk Brahe (adel)
Gæld (gæld, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 8880 rigsdaler, hvoraf en del var blevet konverteret til pant på 4880 kurant daler.

Nr. 3135 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 368V-370V
Edel Ulfeldt (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.) mod Palle Rodsteen; Kirsten Skeel (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.; Jungetgård, Junget S., Nørre H., Viborg A.)
Gæld (retspleje, skadesløshed; ejendom, hovedgård, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 25.9.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun var blevet dømt til at holde sagsøgte skadesløs, eftersom sagsøgtes afdøde mand ikke havde ladet sig indføre i Brantholm.

Nr. 3136 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 388R-392R
Bertram von Buchwaldts hustru; Bertram von Buchwaldts stedbørn (borger • Haderslev) mod Vibeke Griis (adel • Sandbygård, Sandby S., Göinge H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 815 rigsdaler.

Nr. 3137 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 366R-368V
Henrich Villumsen Kop (Arnhem, Holland) mod Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 108 gylden.

Nr. 3138 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 353V-357V
Erik Hansen (borger • Malmö) mod borgmester og råd (borger • Malmö)
Gæld (appel, myndighed, byråd; gæld, pant) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Malmö Rådstue
Retsgrundlag: Breve og dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 24.1.1620 havde dømt ham til at betale rådmand Morten Bentsen 400 rigsdaler på afdøde Morten Sukkerbagers pantebreve, skønt sagsøger hævdede ikke at være i familie med Morten Sukkerbager.

Nr. 3139 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 385V-387R
Ulrik Sandberg (adel • Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.) mod Iver Lykke (adel • Havnø, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3140 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 384R-385V
Eske Krafse; Dorte Banner (adel • Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.; Egholm, Sæby S., Volborg H., Københavns A.) mod Vibeke von Ahlefeldt; Margrete von Ahlefeldt; Anne von Ahlefeldt
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 5000 rigsdaler.

Nr. 3141 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 361V-363V
Anders Jensen mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fuldmagt, landsting, foragt for retten, tingbog, tingsvidner) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Tingsvidne
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 2.12.1620 havde dømt ham for foragt for retten, idet han ikke var mødt med Halmstads herredstingsbog, skønt han var blevet stævnet.

Nr. 3142 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 376V-381V
Jens Pedersen (Gåsevad, Tölö S., Fjäre H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, fredløshed) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 13.11.1619 havde dømt ham til at udrede tredjemand 200 rigsdaler for 21 ugers rejse samt betale for hans fragt. Skete det ikke inden seks uger, skulle sagsøger dømmes fredløs. Sagsøger fandt, at han gang efter gang havde fremlagt sine breve for sagsøgte, men var blevet afvist hver gang, indtil sagsøgte pludselig meddelte, at han havde afsagt dom i sagen og derfor ikke kunne tage sagsøgers breve i betragtning.

Nr. 3143 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 387R-388R
Iver Lykke (adel • Rebstrup, Sønderup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Eggert Kaas Hermansen (adel)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, skøde) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet skødet på Millerup Hovedgård.

Nr. 3144 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 345R-349R
Villum Villumsen (borger • Malmö) mod borgmester og råd (borger • Malmö)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel, myndighed, byråd, retspleje, tingsvidner; ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse med tidligere dom v. Malmö Rådstue
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom, der afgjorde, at borgmester Fadder Madsen i Malmö kunne gøre udlæg i en sagsøgers gods for udestående gæld på 460 daler.

Nr. 3145 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 381V-384R
Ulrik Sandberg; Jens Mogensen (adel • Kvelstrup, Tved S., Mols H., Randers A.; Sindinggård, Sinding S., Hammerum H., Ringkøbing A.) mod Gert Bryske (adel • Katholm, Ålsø S., Djurs Sdr. H., Randers A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for, at det gods de havde fået til udlæg for gæld, ikke kunne dække deres udgivne penge, hvorefter de krævede godset til ejendom.

Nr. 3146 • København 21.06.1621
Dombog 27, Fol. 371R-372V
Edel Ulfeldt (adel • Hanstedgård, Hansted S., Voer H., Skanderborg A.) mod Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Umyndighed, børn m.v. - værgemål (henskydelse, kommission; værgemål, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: kommissionsdomstol
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 7.6.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde forsikret hende mod det værgemål, hendes afdøde mand havde haft for Kirsten Skeel, og som havde medført en omfattende gældssættelse.

Nr. 3147 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 399R-400V
Jacob Gabrielsen (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Christen Knudsen (adel • Flensborg)
Arv og skifte - arv (ejendom, gårde, handel, arv, skifte) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at have solgt en gård, der ifølge skifte skulle tilfalde sagsøger.

Nr. 3148 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 403R-405V
Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.) mod Niels Skinkel (adel • Søholm, Køng S., Båg H., Odense A.)
Gæld (henskydelse, samfrænder; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: samfrænders afgørelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 6000 rigsdaler.

Nr. 3149 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 393V-395R
Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.) mod Niels Skinkel (Søholm, Køng S., Båg H., Odense A.)
Gæld (gæld, ejendom, hovedgård) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville udlevere Søholm ifølge gældsbrev.

Nr. 3150 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 392R-393R
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Iver Lykke Eriksen (adel • Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3151 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 395R-396V
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Trued Bryske (adel • Langesø, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4500 rigsdaler.

Nr. 3152 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 396V-398V
Jacob Torbensen; Knud Gabrielsen (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.) mod Hans Oldeland (adel • Trællerup, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Køb og salg - køb af gods (retspleje, kontrakt; ejendom, hovedgård, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt Skinnerup af tredjemand, og samtidig krævede, at sagsøger skulle betale tredjemand 2500 rigsdaler som stipuleret i en kontrakt af 21.3.1608, hvorefter sagsøger også skulle have del i Skinnerup.

Nr. 3153 • København 22.06.1621
Dombog 27, Fol. 400V-403R
Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Trued Bryske (adel • Langesø, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han blev forholdt det gods, han skulle have udlæg i efter Gert Bryskes gæld.

Nr. 3154 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 414R-416R
Servatius Buck; Herman Bauhorst; Ditmar Højer (borger • København) mod Caspar Stenbock (borger • København)
Hævd og besiddelse - ejendomsret (retspleje, forlig; ejendom, huse, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Forlig
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for hjemmel til halvdelen af det hus, han såvel som Kort Köller havde købt af Tale Rosengaard.

Nr. 3155 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 409R-409V
Claus Condevins arvinger (borger) mod Falk Brahe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1367 rigsdaler.

Nr. 3156 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 425V-427V
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Gert Bryske (adel)
Gæld (ejendom, gods, udlæg, gæld, renter) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 31.5.1616
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han ønskede det gods, han havde fået som udlæg for sagsøgtes gæld, til ejendom, da det ikke kunne dække renterne af gælden.

Nr. 3157 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 435R-435V
Peder Galt (adel • Tiselholt, Vejstrup S., Gudme H., Svendborg A.) mod Iver Lykke (adel • Havnø, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 gamle daler.

Nr. 3158 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 438V-439V
Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Christen Krabbes arvinger (adel)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 700 daler.

Nr. 3159 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 434R-434V
Jørgen von Felen (borger • København) mod Falk Brahe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 46 daler 4 sk.

Nr. 3160 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 422R-423R
Villum Worm (borger • Århus) mod Laurids Navl (adel • Hedegård, Glesborg S., Djurs Nr. H., Randers A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 3161 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 412R-412V
Jost Boumand; Harder Holst (borger • Flensborg) mod Otte Banner (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 127 rigsdaler og 780 slette daler.

Nr. 3162 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 437V-438V
Jacob Østerne (borger • København) mod Jørgen Hartvigsen (adel • Klingstrup, Skårup S., Sunds H., Svendborg A.)
Gæld (henskydelse, regnskab; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: regnskabsaflæggelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 200 rigsdaler.

Nr. 3163 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 427V-430R
Jacob Sommers (borger • Lund) mod Henrik Aagesen (adel • Äspinge, Äspinge S., Frosta H., Malmöhus L.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 240 gamle daler.

Nr. 3164 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 413V-414R
Jost Boumand; Harder Holst (borger • Flensborg) mod Jost Brockenhuus
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 140 slette daler.

Nr. 3165 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 421R-422R
Henrik Aagesen (adel • Maltseröd, Verums S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Hans Eriksen (Ram, Ramme S., Vandfuld H., Ringkøbing A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 36 gamle daler.

Nr. 3166 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 416R-417R
Jost Boumand; Harder Holst (borger • Flensborg) mod Anne Bille (adel • Nakkebølle, Åstrup S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 100 daler. • Trykt: DD7, nr. 882

Nr. 3167 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 411R-412R
Jost Boumand; Harder Holst (borger • Flensborg) mod Axel Urne (adel • Viffertsholm, Solbjerg S., Hellum H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 510 rigsdaler.

Nr. 3168 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 406V-407V
Caspar Kruse Perlestikker (borger • København) mod Falk Brahe (adel)
Gæld (retspleje, kontrakt; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 500 rigsdaler.

Nr. 3169 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 405V-406V
Henrich Fyren Den Ældre (borger • København) mod Falk Brahe (adel)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1950 rigsdaler.

Nr. 3170 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 423R-424R
Jost Boumand; Harder Holst (borger • Flensborg) mod Johanne Lykke Eriksdatter (adel • Bajlumgård, Hjerk S., Harre H., Viborg A.)
Gæld (retspleje, værgemål; gæld) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Værgen har ikke godkendt gældsbrevet.
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 112 slette daler.

Nr. 3171 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 420V-421R
Villum Worm (borger • Århus) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 124 daler.

Nr. 3172 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 430R-432R
Steen Bille (adel) mod Niels Gaas (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Fredsbrud - hærværk (appel; fredsbrud, hærværk) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Dom af 21.10.1620
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde ladet ham anklage for hærværk (for at have slået nogle vinduer ind).

Nr. 3173 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 440V-453V
Jens Jørgensen (Halmstad) mod Iver Hansen Uldsax; Claus Machabæus (adel • Källstorp, Luggude H., Malmöhus L.; Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Ærekrænkelse - injurier (retspleje, tingsvidner; ære, tyveri) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet •
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Tingsvidner
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde skrevet to breve, ifølge hvilke han skulle have skældt Laurids Aagesen ud for at være en løgner og en tyv.

Nr. 3174 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 339R-339V
Iver Lykke Christoffersen (adel • Rebstrup, Sønderup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Iver Lykke Eriksen (adel • Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 3000 rigsdaler.

Nr. 3175 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 424R-425R
Gunde Rostrup (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.) mod Frans Due (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Gældsforordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3176 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 436R-437R
Peder Munk (adel • Sæbygård, Volstrup S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Hans Lykke (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsforpligtelse på 2000 rigsdaler.

Nr. 3177 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 425R-425V
Hans Markdanner (adel • Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.) mod Falk Gøye Mogensen (adel • Gunderslev, Gunderslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3178 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 439V-440V
Iver Lykke Christoffersen (adel • Rebstrup, Sønderup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Iver Lykke Eriksen (adel • Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 3000 rigsdaler.

Nr. 3179 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 410R-411R
Johan Adolf Zoega (borger • Kiel) mod Frans Due
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1500 rigsdaler.

Nr. 3180 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 407V-409R
Jørgen Ernst Worm (adel • Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.) mod Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3181 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 432R-434R
Elias Sligtning (Mölleryd, Hjortsberga S., Medelstads H., Blekinge L.) mod Peder Andersen landsdommer (adel)
Penge m.v. - regnskab (appel, myndighed, landsdommer; regnskab) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse med tidligere dom v. Blekinge Landsting og v. Medelse Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet en herredstingsdom af 14.9.1619, ifølge hvilken sagsøger var blevet dømt til at gøre regnskab med Hans Jøde.

Nr. 3182 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 413R-413R
Niels Pedersen (Högen, Eftra S., Årstads H., Hallands L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Køb og salg - salg af gård (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tingfoged, udeblivelse; ejendom, gårde, handel) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Årstads Herredsting
Retsgrundlag: Udeblivelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde stadfæstet tingfogedens dom om, at han havde solgt sin halve gård til tredjemand.

Nr. 3183 • København 23.06.1621
Dombog 27, Fol. 417R-420V
Erik Rosenkrantz (adel • Glimminge, Vallby S., Järrestads H., Kristianstads L.) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Sædelighedsforbrydelser - sodomi (appel, henskydelse, ny behandling, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; sædelighed, sodomi) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Andet: sagen skal gå om • stadfæstelse af dom v. Hallands Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 24.4.1619 havde stadfæstet et 15-mands tog, der kvitsvor Niels Jensen for sodomi; dette til trods for at sagsøgte 15.7.1618 havde underkendt en tidligere kvitsværgelse.

Nr. 3184 • København 29.11.1621
Dombog 27, Fol. 454R-474V
Abraham de Quesne mod Breide Rantzaus arvinger; Steen Villumsen; borgmester og råd; Laurids Mogensen (adelig; borgerlig • København; København)
Fiskeri og søfart - hvalfanger taget som prise (appel, myndighed, byråd; søfart, fiskeri, krigsforhold, prisetagning) • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Københavns Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde taget hans hvalfangerskib som prise og 2.11.1615 havde dømt ham for at fange hvaler uden kongelig tilladelse.

Nr. 3185 • København 17.06.1622
Dombog 28, Fol. 1R-3V
Hans Iversen (borger • Kolding) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, byfoged; ejendom, handel, friheder) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Kolding Byting
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 1528
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 19.1.1622 havde stadfæstet byfogedens dom, ifølge hvilken sagsøgte havde ret til at sælge en del af sagsøgers ejendom, der lå uden for Kolding Byport, da dette er byens fri jord.

Nr. 3186 • København 17.06.1622
Dombog 28, Fol. 3V-5V
Niels Skade (adel • Østergård, Lyne S., Nr. Horne H., Ringkøbing A.) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Retspleje - hjemmel til undersøgelse af tiende (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged; kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.2.1621 havde stadfæstet Erik Juels hjemmel til herredsfogeden om at undersøge, hvorvidt en af sagsøgers bønder havde ydet det krævede tiendekorn.

Nr. 3187 • København 17.06.1622
Dombog 28, Fol. 5V-7V
Niels Skade (adel • Østergård, Lyne S., Nr. Horne H., Ringkøbing A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Afgifter og ydelser - om vidneudsagn ang. tiendeydelse (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vidneudsagn; kirkelige forhold, afgifter, tiende) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Recessen II-15; dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 29.9.1621 havde underkendt hans vidneudsagn om, at han ikke havde givet to mænd ordre til at føre korn til Jens Nielsens lade.

Nr. 3188 • København 17.06.1622
Dombog 28, Fol. 7V-12V
Joen Hagensen (bonde • Bökeskog, Osby S., Ö. Göinge H., Kristianstads L.) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Arv og skifte - skifte/skældsord (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gods, udlæg, ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse/domfældelse • ændring af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Villands Herredsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 6.6.1618 havde underkendt en herredstingsdom af 20.1.1618, hvori Jep Nielsen skulle indføre det gods, han havde fjernet fra sagsøgers børns bo, i boet igen. Ligeledes fordi sagsøgte 11.2.1620 havde underkendt en herredstingsdom af 10.2.1618 ang. Jep Nielsens skældsord om sagsøger.

Nr. 3189 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 29V-32V
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Huse og bygninger - byggesag om et hus var bygget retmæssigt. (appel, myndighed, landsdommer; huse, haver, marker) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Herredagsdom af 1621
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte i en sag om, hvorvidt et hus var bygget på gaden i haver eller på fællesjord. Den dom, sagsøger anker over, var ikke blevet stævnet.

Nr. 3190 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 22R-24V
Hans Iversen (borger • Kolding) mod Niels Krag landsdommer; Peder Bertelsen landstingshører (adelig; andet • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Angreb mod liv og legeme - bårdag (appel, myndighed, landsdommer, tinghører, retspleje, fredsbrud, tingfred, sandemænd, fredløshed; vold, slagsmål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Kolding Byting
Retsgrundlag: Kolding Stadsret
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at denne 25.3.1620 havde stadfæstet en sandemandsed af 1614, ifølge hvilken sagsøger var svoret fredløs for bårdag og slagsmål, han havde begået på bytinget.

Nr. 3191 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 16R-20V
Verner Parsberg (adel • Lynderupgård, Lynderup S., Rinds H., Viborg A.) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (appel, henskydelse, Rettertinget; myndighed, landsdommer; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Andet: afgørelse ved næste herredag • med tidligere dom v. viborg Landsting
Retsgrundlag: Recessens kap. 50; Recessens kap. 31 og 61; Håndfæstningens kap. 10
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne i tre domme havde dømt imod sagsøger i hans tvist med Anne Kaas om retten til fiskeri i Limfjorden.

Nr. 3192 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 24V-29R
Hans Pogwisch (adel) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (appel, myndighed, landsdommer; gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for med en dom af 11.10.1621 at have stadfæstet en stævning af ham ang. kaution for gæld.

Nr. 3193 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 32V-35V
Anders Pedersen Mørk (borger • Ålborg) mod Christenze Dyre (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.)
Køb og salg - køb og salg af en gård (ejendom, gårde, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt en gård i Ålborg til tredjemand, uanset at sagsøger havde betalt 210 daler af købesummen på 710 daler, men fordi han ikke havde betalt et afdrag til terminen.

Nr. 3194 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 12V-L6R
Sibjørn Jensen (bonde • Aggarp, Hörja S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, landsdommer; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Göinge Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.6.1620 havde stadfæstet en herredstingsdom, hvorefter sagsøger var blevet dømt for skældsord.

Nr. 3195 • København 18.06.1622
Dombog 28, Fol. 20V-21V
Mogens Kaas (adel • Støvringgård, Støvring S., Støvring H., Randers A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at det gods, han var blevet udlagt, skulle være hans ejendom.

Nr. 3196 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 38V-39R
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Hævd og besiddelse - ejendom (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, gårde, gods, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, da han havde erfaret, at sagsøgte ville afhænde sin gård og gods, skønt sagsøger havde ham i rigens forfølgning.

Nr. 3197 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 43V-44R
Jens Mand (borger • Assens) mod Niels Skinkel (adel)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 176 rigsdaler.

Nr. 3198 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 39-39V
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring efter dennes svigerfar.

Nr. 3199 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 56V-58R
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz Ottesen (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Lerbæk, Elling S., Horns H., Hjørring A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2280 rigsdaler.

Nr. 3200 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 41V-43V
Frederik Sørensen (København) mod Edel Mogensdatter; Iver Lykke; Olive Lykke (adel • Hessel, Lovns S., Gislum H., Ålborg A.; Havnø)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 300 daler.

Nr. 3201 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 35V-38R
Hans Dyre (adel • Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Jørgen Worm (adel • Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, gods, handel, skøde) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt gods i Vendsyssel til tredjemand, skønt sagsøger havde ham i rigens forfølgning og forbudt ham at sælge gods i Vendsyssel.

Nr. 3202 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 58R-59V
Anne Hardenberg; Mette Hardenberg (adel • Vedtoftegård, Vedtofte S., Båg H., Odense A.; Skovsbo, Rynkeby S., Bjerge H., Odense A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel; ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • med tidligere dom v. Fynbo Landsting og v. Båg Herredsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet en landstingsdom af 15.12.1621, der tilkendte dem deres udlæg i sagsøgtes gods som ejendom.

Nr. 3203 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 44R-56V
Hans Dyre (adel • Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Niels Krag landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged; ejendom, gods, udlæg, gæld, erstatning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Slet Herredsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke havde fældet en herredsfogedsdom, som afviste at give sagsøger udlæg i Jørgen Ernst Worms gods, da denne havde tilbudt sagsøger kompensation for den resterende gældssum i guld, sølv, rede penge og jordegods. • Trykt: DD7, nr. 883

Nr. 3204 • København 19.06.1622
Dombog 28, Fol. 40R-41R
Jørgen Brahe (adel • Hvedholm, Horne S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Otte Banner (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at det udlagte gods måtte blive gjort til ejendom.

Nr. 3205 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 60V-61R
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at fastslå hvem, der havde hjemmel til sagsøgtes gældsbrev på 1500 rigsdaler.

Nr. 3206 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 70-73V
Johan Anrep (adel • Grønkær, Feldingbjerg S., Fjends H., Viborg A.) mod Henrik Lange (adel • Oldager, Skjern, Ringkøbing A.)
Gæld (appel, retspleje, kontrakt; gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Brev og kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 873 rigsdaler.

Nr. 3207 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 62V-63R
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Helvig Ulfeldt (adel • Østergård, Tulstrup S., Ning H., Århus A.)
Gæld (gæld, renter) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få fastslået, om sagsøgte havde betalt renter til kreditors arvinger. • Trykt: DD7, nr. 884

Nr. 3208 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 61V-62R
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Sophia Ulfstand (adel • Barsebäck, Barsebäcks S., Harjagers H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 3000 rigsdaler.

Nr. 3209 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 63R-64V
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Anne Friis (adel • Stensballe, Vær S., Voer H., Skanderborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 12000 rigsdaler.

Nr. 3210 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 59V-60R
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Henrik Holst (adel • Højgård, Grejs S., Nørvang H., Vejle A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (ejendom, gods, gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte med påstand om, at denne ikke måtte afhænde gods, eftersom de begge havde kautioneret for Anne Friis' gæld, og sagsøger var blevet stævnet for sin kaution med krav om ikke at afhænde gods.

Nr. 3211 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 65R-68R
Marcus Bille; Corfids Rud (adel • Hvidkilde, Egense S., Sunds H., Svendborg A.; Sandholt, Sandholt Lyndelse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Kay Rantzau (adel • Rantzausholm, Brahetrolleborg S., Sallinge H., Svendborg A.)
Retspleje - lovhævd til en dam (dæmninger, enge, græsning, lovhævd) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Recessens 50. kap.
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte p.g.a. en dæmning, denne havde ladet bygge, således at deres bønder led skade på eng og græsning.

Nr. 3212 • København 20.06.1622
Dombog 28, Fol. 68R-70R
Peder Munk (adel • Sæbygård, Volstrup S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Anne Munk (adel • Trolholm, Holsteinsborg S., V. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg, gæld, handel, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi dennes afdøde mand havde gjort udlæg i gods, sagsøger havde købt og fået tilskødet af sagsøgte mands debitor.

Nr. 3213 • København 21.06.1622
Dombog 28, Fol. 88R-96V
Borgerskabet (borger • Næstved) mod Holger Lindenov; Hilleborg Krafse (adel • Gavnø, Vejlø S., Hammer H., Præstø A.; Ydernæs, Næstved, Præstø A.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (retspleje, skøde; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: ejendomsbevis skal fremlægges
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte angående fiskerettighederne i Næstved Fjord.

Nr. 3214 • København 21.06.1622
Dombog 28, Fol. 76V-82R
Christoffer Albretsen (borger • Odense) mod Hans Kaas landsdommer (adel • Østergård, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.)
Køb og salg - køb og salg af skib (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, skibe, handel, søfart) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting
Retsgrundlag: Søretten
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 9.7.1614 havde fundet, at sagsøger havde fået hele salgssummen på et skibssalg i Norge, mens sagsøger fandt, at en del af summen var betaling for den fragt, køberen var sejlet afsted med uden sagsøgers tilladelse. • Trykt: DD7, nr. 886

Nr. 3215 • København 21.06.1622
Dombog 28, Fol. 82V-85R
Jost Høg (adel • Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Torben Gabrielsen (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Landsbyforhold m.v. - optagne svin (appel, myndighed, landsdommer; husdyr) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Sunds Herredsting
Retsgrundlag: JL II-59; JL II-73
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 27.6.1621 havde stadfæstet en herredstingsdom, ifølge hvilken tolv svin var blevet optaget og slagtet, fordi de havde gået på olden i kronens skov. Dommen fældes, da svinene var blevet slagtet, før landstingsdommen var faldet. • Trykt: DD7, nr. 887

Nr. 3216 • København 21.06.1622
Dombog 28, Fol. 85R-88R
Johan Nielsen (borger • Halmstad) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, landsdommer; ære) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 2. instans.
Udfald: Domfældelse • ændring af dom v. Hallands Landsting
Retsgrundlag: Byprivilegiernes kap. 158
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.11.1621 havde stadfæstet en rådstuedom om, at sagsøger havde kaldt Poul Jydes hus for et kæltringshus, uanset dette blot var sket som en advarsel.

Nr. 3217 • København 21.06.1622
Dombog 28, Fol. 73V-76R
Hans Pedersen (borger • Svendborg) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Ærekrænkelse - skældsord (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, uendelig dom; ære) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Svendborg Byting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 23.2.1622 havde stadfæstet en uendelig bytingsdom om skældsord, skønt ordene ikke angreb tredjemandens ære. • Trykt: DD7, nr. 885

Nr. 3218 • København 22.06.1622
Dombog 28, Fol. 99V-103R
Iver Lykke (adel • Havnø, Visborg S., Hindsted H., Ålborg A.) mod Edel Mogensdatter; Olive Lykke (Hejselt, Torslev S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Arv og skifte - arv • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse ville forholde ham en del af arven efter Iver Juul.

Nr. 3219 • København 22.06.1622
Dombog 28, Fol. 96V-99V
Anne Andersdatter (borger • Skelskør) mod Axel Urne landsdommer (adel • Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.)
Ægteskab - fæstensgave (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, morgengave; ægteskab, fæstensgave) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 3. instans.
Stadfæstelse af dom v. Sjællands Landsting med tidligere dom v. Skelskør Rådstue
Retsgrundlag: Stadsrettens 42. kap.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.1.1622 havde stadfæstet en rådstuedom om, at hendes afdøde mands fæstensgave skulle gå tilbage til hans slægt, skønt sagsøger fandt, at morgengave tilfaldt den overlevende uskiftet.

Nr. 3220 • København 22.06.1622
Dombog 28, Fol. 103R-105V
Gunde Lange (adel • Söfde, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Lauge Urne (adel • Sellebjerg, Birkende S., Bjerge H., Odense A.)
Gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne beskæftigede sig med afdøde Jørgen Venstermands gældsbreve, skønt han hverken var kreditor eller kautionist.

Nr. 3221 • København 22.06.1622
Dombog 28, Fol. 105V-109V
Gunde Lange (adel • Söfde, Skurups S., Vemmenhögs H., Malmöhus L.) mod Lauge Urne (adel • Bälteberga, Ottarps S., Luggude H., Malmöhus L.)
Hævd og besiddelse - jordegods (retspleje, voldgift; ejendom, gods) • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: voldgift
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde bemægtiget sig dele af Jørgen Venstermands gods, skønt sagsøgers far havde brev på dette gods.

Nr. 3222 • København 22.06.1622
Dombog 28, Fol. 116R-118R
Enkedronningen (adel) mod Jesper Grubbe landsdommer (Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, tilståelse; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Falster Nr. Herredsting
Retsgrundlag: Recessen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 11.4.1621 havde dømt Rasmus Mortensen og to andre for at have fisket syv karper i sagsøgers sø. De to andre var blevet dømt på Rasmus Mortensens bekendelse, hvilket sagsøger fandt stred mod Recessen.

Nr. 3223 • København 25.06.1622
Dombog 28, Fol. 114R-116R
Poul Rantzau; Claus von Buchwaldt; Jesper Rantzau; Henrik von der Wisch (adel • Kiel; Kiel; Schmoel, Kreis Plön, Gem. Schwartbuck, Amt Lütjenburg-Land; Glasau, Kreis Segeberg, Amt Wensin) mod Christoffer Von Gerstorf; Erik Juel; Johan Rantzau (adel • Søbygård, Søby S., Gjern H., Skanderborg A.; Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.; Rantzau)
Tvangsfuldbyrdelse - arrest (retspleje, arrest og beslaglæggelse; ejendom, gods, handel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, da de havde fået arrest på Jacob Lykkes gods, men at sagsøgte havde købt det.

Nr. 3224 • København 25.06.1622
Dombog 28, Fol. 121V-123V
Enkedronningen (adel) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Fiskeri og søfart - fiskeri (appel, myndighed, landsdommer; herligheder, fiskeri) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Falster Nr. Herredsting
Retsgrundlag: Recessens 20. kap.
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 23.1.1622 havde stadfæstet en frifindelse af herredstinget af 6.11.1621 ang. fiskeri i sagsøgers sø.

Nr. 3225 • København 25.06.1622
Dombog 28, Fol. 118R-121V
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Erik Juel (adel • Hundsbæk, Læborg S., Malt H., Ribe A.)
Køb og salg - køb og salg af gods (ejendom, hovedgård, handel, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde købt Jacob Lykkes hovedgård, skønt denne havde forpligtet sig til ikke at sælge uden sine kreditorers samtykke.

Nr. 3226 • København 25.06.1622
Dombog 28, Fol. 123V-128R
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Christoffer Gersdorff; Johan Rantzau (adel • Søbygård, Søby S., Gjern H., Skanderborg A.; Rantzau)
Køb og salg - køb og salg af gods (retspleje, stævning; ejendom, gods, handel, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøder
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde købt Jacob Lykkes gods, skønt sagsøger havde stævnet Jacob Lykke for gældssag.

Nr. 3227 • København 25.06.1622
Dombog 28, Fol. 128R-130V
Borgmester og råd; kirkeværgerne (borger • Nysted) mod Hans Mikkelsen; Jørgen Faxe; Jørgen Pedersen; Jens; Hans (gejstlig • Odense; Maribo; Errindlev S. & By, Fuglse H., Maribo A.; Sandby S. & By, Lollands Nr. H., Maribo A.; Landet S. & By, Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Huse og bygninger - præstegård (appel, myndighed, landemode; kirkelige forhold, kirkegods, kirkeværger) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Stadfæstelse af dom v. landemode
Retsgrundlag: Kirkeordinansens pag. 90
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse 28.6.1620 på landemodet havde dømt kirkeværgerne til at holde præstegården vedlige.

Nr. 3228 • København 25.06.1622
Dombog 28, Fol. 109V-113V
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, udsættelse, stævning) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • med tidligere dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Stævning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 8.12.1621 og 16.3.1622 havde underkendt en herredstingsstævning, fordi den uretmæssigt var blevet udsat seks uger.

Nr. 3229 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 149V-151V
Margrete Sehested (adel • Gyldensten, Nr. Sandager S., Skovby H., Odense A.) mod Falk Brahe (adel • Orebygård, Sakskøbing Lands., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Forordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 6000 rigsdaler.

Nr. 3230 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 148R-149V
Mette Peder Helts (borger • Kolding) mod Anne Friis (adel • Stensballe, Vær S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen fraværende; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 2000 rigsdaler.

Nr. 3231 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 132V-136R
Jørgen Grubbe (adel • Tåstrup, Skørringe S., Fuglse H., Maribo A.) mod Borckart Rud landsdommer (adel • Sæbygård, Halsted S., Lollands Nr. H., Maribo A.)
Husdyr m.v. - hunde bider får (appel, myndighed, landsdommer; husdyr) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 13.2.1622 havde stadfæstet en herredstingsdom af 7.3.1621, ifølge hvilken landsdommer Jesper Grubbe var blevet frifundet for, at hans hunde havde bidt sagsøgers bønders får.

Nr. 3232 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 138R-148R
Jens Sparre (adel • Sparresholm, Toksværd S., Hammer H., Præstø A.) mod Eske Krafse; Peder Basse; Laurids Grubbe; Christen Grubbe; Axel Urne; Ditlev Holck (adel • Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.; Sørup, Vetterslev S., Ringsted H., Sorø A.; Gammelgård, Ryde S., Lollands Sdr. H., Maribo A.; Lystrup, Kongsted S., Fakse H., Præstø A.; Årsmarke, Hunseby S., Musse H., Maribo A.; Eskilstrup, Sneslev S., Ringsted H., Sorø A.)
Hegn m.v. - markskel (henskydelse, ridemænd, myndighed; ejendom, marker, skel) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: ridemænd
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en dom, disse havde afsagt 16.10.1621 om markskel mellem sagsøgers ejendom Sørup og Frans Lykkes ejendom Overgård samt Kirsten Becks ejendom Ølstrup.

Nr. 3233 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 136R-138R
Frederik Reedtz (adel • Tygestrup, Undløse S., Merløse H., Holbæk A.) mod Erik Bille; Mette Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.; Lammehave, Ringe S., Gudme H., Svendborg A.)
Pant (ejendom, gårde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse beholdt to pantebreve, Gert Bryske havde givet sagsøgtes afdøde søster på Abild Bryskes gårde.

Nr. 3234 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 151V-153R
Niels Krabbe (adel • Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.) mod Frederik Budde (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gæld (fiskeri, udlæg, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Indførsel
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at det sildefiskeri og de bundgarnsstader, han var blevet udlagt for gæld, måtte blive hans ejendom.

Nr. 3235 • København 26.06.1622
Dombog 28, Fol. 130V-132V
Otte Pogwisch (adel) mod Jacob Ulfeldt; Hans Pogwisch (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.; Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Gæld (ejendom, gods, arv, udlæg, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi han havde udlagt en del penge for Hans Pogwisch's børn og derfor fandt, at han burde have udlæg i deres arvegods for 24000 rigsdaler.

Nr. 3236 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 157R-158V
Tønne Friis (adel • Hesselager, Hesselager S., Gudme H., Svendborg A.) mod Trued Bryske (Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 4000 rigsdaler.

Nr. 3237 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 182V-183V
Margrete Sehested (adel • Gyldensten, Nr. Sandager S., Skovby H., Odense A.) mod Gunde Rostrup; Frans Kaas (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.; Skovsgård, Tapdrup S., Nørlyng H., Viborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3238 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 161V-172R
Johanne Lykke; Iver Lykke (adel) mod Anders Friis; Hans Lykke (Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve; JL I-14
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, da disse havde fremlagt et kautionsbrev, hendes afdøde far Erik Lykke havde skrevet til Anders Friis på al dennes gæld til Hans Lykke.

Nr. 3239 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 158V-161V
Peder Munk (adel • Sæbygård, Volstrup S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Claus Kaas (adel • Øland, Harring S., Hassing H., Thisted A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3240 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 181R-182V
Diderich Pogwish (adel) mod Sophia Høcken (adel • Strandbygård, Humlum S., Skodborg H., Ringkøbing A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og proclama
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3241 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 175V-178R
Hans Dyre (adel • Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Niels Krabbe (adel • Torstedlund, Årestrup S., Hornum H., Ålborg A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, skøde; ejendom, huse) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne med et skøde krævede et hus i Ø. Ildbye, som sagsøger også havde skøde på.

Nr. 3242 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 172R-175V
Peder Munk (adel • Sæbygård, Volstrup S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Hans Oldeland; Hans Kaas; Torben Gabrielsen; Peder Bille (Trællerup, Munkebo S., Bjerge H., Odense A.; Lindskov, Egense S., Sunds H., Svendborg A.; Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.; Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (myndighed; ejendom, hovedgård, udlæg, gæld) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rigens Ret kap. 47; breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de havde indført Poul Skinkel i Løgismose uden at tage hensyn til andre kreditorers krav.

Nr. 3243 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 184R-187V
Jørgen Lykke (adel) mod Johanne Lykke (adel • Bajlumgård, Hjerk S., Harre H., Viborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 13.6.1621
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet hans udlæg i sagsøgtes gods.

Nr. 3244 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 153R-156R
Falk Gøye (adel • Skærsø, Dråby S., Mols H., Randers A.) mod Jacob Ulfeldt; Holger Rosenkrantz (adel • Urup, Østbirk S., Voer H., Skanderborg A.; Rosenholm, Hornslet S., Ø. Lisbjerg H., Randers A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gæld (gæld, ejendom, hovedgård, udlæg, handel) • Kongen til stede; 4 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde indført ham i Boller og Rosenvold efter Otte Christoffer Rosenkrantzs' død (disse gårde var dog solgt til Ellen Marsvin), og nu fremstod flere kreditorer, der også krævede udlæg i Rosenkrantzs gæld, hvorfor sagsøger følte sig underkendt.

Nr. 3245 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 178R-181R
Johanne Lykke (adel) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Retspleje - voldgift (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, voldgift, fuldmagt; vold, slagsmål) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 2. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 2.3.1622 havde underkendt en voldgift på Harre Herredsting, da den ene part nægtede at have givet fuldmagt til at undgå voldgift om slagsmål på Holstebro Marked.

Nr. 3246 • København 27.06.1622
Dombog 28, Fol. 156R-157R
Henrik Brockdorff (adel • Altenhof, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Dänischer Wohld, Amt Windeby) mod Jacob Lykke (adel • Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.)
Tvangsfuldbyrdelse - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3247 • København 28.06.1622
Dombog 28, Fol. 187V-191R
Frederik Reedtz (adel • Tygestrup, Undløse S., Merløse H., Holbæk A.) mod Eske Krafse; Otte Brahe (adel • Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.; Næsbyholm, Næsby S., Tybjerg H., Præstø A.)
Arv og skifte - arv (værgemål, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: JL I-6; rettertingsdom af 1555
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne som værge for hans afdøde niece havde tilladt, at hendes stedfar også arvede efter moderen.

Nr. 3248 • København 28.06.1622
Dombog 28, Fol. 202V-203V
Eske Billes arvinger (adel) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz (adel • Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 22000 rigsdaler.

Nr. 3249 • København 28.06.1622
Dombog 28, Fol. 191R-196R
Borris Svendsen (borger • Kristianstad) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Hævd og besiddelse - om en afdøds skrin (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, bevis, edsaflæggelse, mededsmænd; ejendom, gods) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Kristianstads Rådstue
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 9.2.1622 havde stadfæstet en rådstueretsdom om, at sagsøger skulle bevise med mededsmænd om, hvor meget gods afdøde Hans Jacobsen havde bragt med sig, før han døde i sagsøgers hus.

Nr. 3250 • København 28.06.1622
Dombog 28, Fol. 196R-202V
Trued Bryske (adel • Langesø, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.) mod Niels Krag landsdommer; Gunde Lange landsdommer (adel • Agerkrog, Tistrup S., Ø. Horne H., Ribe A.; Brejning, Brejning S., Bølling H., Ringkøbing A.)
Retspleje - stævning for kautionsfordring (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, kontrakt, Rettertinget; gæld, kaution, ejendom, gods, udlæg) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Viborg Landsting med tidligere dom v. Tørrild Herredsting
Retsgrundlag: Dom
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse 23.10.1619 havde stadfæstet en dom af Tørrild Herredsting om, at sagsøger skulle tiltales ved Rettertinget for en kautionsfordring. Sagsøger fandt dommen uretmæssig, fordi han efter herredstingsdommen havde indgået en kontrakt med sagsøgte om at skaffe nye kautionister. Dette til trods havde sagsøgte gjort udlæg i hans gods.

Nr. 3251 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 208R-209V
Claus Pogwischs børn (adel) mod Niels Gaas; Anne Pors (adel • Hjortholm, Fodslette S., Langelands Sdr. H., Svendborg A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, kontrakt; arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de mente, at disse ville forholde sagsøger deres rette arv efter Margrete Pors.

Nr. 3252 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 221V-225R
Laurids Hansen (borger • Nakskov) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Arv og skifte - arv (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, borgmester, afvisning, laugmænd; arv) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Stadfæstelse af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Nakskov Byting
Retsgrundlag: Sjællandske Lov I-15; Norske Lovs kap. 16 og 19
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 30.1.1622 havde stadfæstet en dom, hvorefter borgmesteren i Nakskov afviste at være overdommer over laugmanden i Bergen angående en arvesag.

Nr. 3253 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 225R-227V
Anders Rasmussen (borger • Odense) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Retspleje - dom i en voldgiftssag (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, uendelig dom, mededsmænd, voldgift; regnskab) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Odense Byting
Retsgrundlag: Voldgiftskendelse af 26.5.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 23.2.1622 med en uendelig dom havde stadfæstet en dom af Odense Byting om, at sagsøger skulle befri sig med mededsmænd i en regnskabssag, skønt fire adelsmænd havde sagen til voldgift.

Nr. 3254 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 213R-216R
Frans Kaas (adel) mod Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Tvangsfuldbyrdelse - indførsel i gods (ejendom, gårde, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve og skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at være blevet uretmæssigt indført i en købstadsgård i Viborg, som sagsøger også var blevet indført i.

Nr. 3255 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 204V-207R
Frederik Munk (adel • Krogsgård, Tjæreborg S., Skast H., Ribe A.) mod Henrik Holck (adel • Højgård, Grejs S., Nørvang H., Vejle A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 6000 rigsdaler.

Nr. 3256 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 207R-207V
Niels Bilds arvinger; Otte Brahe Steensen (adel • Næsbyholm, Næsby S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz Ottesen (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring.

Nr. 3257 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 204R-204V
Lauge Urne (adel • Sellebjerg, Birkende S., Bjerge H., Odense A.) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz Ottesen (Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på en 'anseenlig stoer summa pending'.

Nr. 3258 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 212R-212V
Falk Lykke (adel • Bollerup, Bollerups S., Ingelstads H., Kristianstads L.) mod Otte Banner (adel • Lindholm, Herrested S., Vindinge H., Svendborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3259 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 216R-220R
Gunde Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Palle Rodsteen (Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg for gæld (ejendom, udlæg, gæld) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne var blevet givet udlæg for gæld, som sagsøger mente sig berettiget til.

Nr. 3260 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 210R-212R
Anne Friis (adel • Stensballe, Vær S., Voer H., Skanderborg A.) mod Claus von Buchwaldt (adel)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Rigens Rets kap. 38 og 56
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for udlæg i hendes gods for 3000 rigsdaler.

Nr. 3261 • København 29.06.1622
Dombog 28, Fol. 220R-221V
Claus von Buchwaldt (adel • Kiel) mod Trued Bryske (adel • Langesø, Vigerslev S., Skovby H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg) • Kongen fraværende; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet sin indførsel i nogle af dennes bøndergårde.

Nr. 3262 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 244V-246R
Carsten Rosenkrantz (adel • Kambo, Norge) mod Barbara Breide (adel)
Arv og skifte - arv (ejendom, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Registrering
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde fjernet penge og sølv af Wolf Breides bo uden sagsøgers som medarving vidende.

Nr. 3263 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 256R-257V
Jesper Bruns arvinger (borger) mod Palle Rodsteen; Peder Bille (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.; Lindved, Stenløse S., Odense H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 382 rigsdaler.

Nr. 3264 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 255R-255V
Eske Brock; Eske Billes arvinger (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Jacob Lykke (adel • Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på ca. 20.000 rigsdaler.

Nr. 3265 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 246R-247R
Eske Brock (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Peder Galt; Eske Billes arvinger (adel • Tyrrestrup, Søvind S., Voer H., Skanderborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 7000 rigsdaler.

Nr. 3266 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 242V-244V
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 5000 rigsdaler.

Nr. 3267 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 239R-241R
Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Erik Rantzau (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3268 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 247R-248V
Jørgen Aschersleben (adel • Jerstrup, Grindløse S., Skam H., Odense A.) mod Niels Skinkel (adel • Søholm, Køng S., Båg H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Gældsforordningen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 400 rigsdaler.

Nr. 3269 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 233R-238V
Jens Mogensen; Jost Høg; Henrik Bille (adel • Sindinggård, Sinding S., Hammerum H., Ringkøbing A.; Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.; Tirsbæk, Engum S., Hatting H., Vejle A.) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg for gæld (gæld, udlæg) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve; domme af 15.4.1622 og 6.5.1622
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet sin indførsel i penge efter Otte Christoffer Rosenkrantzs gæld.

Nr. 3270 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 241R-242V
Hans Pogwisch (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Otte Banner (adel • Løgismose, Hårby S., Båg H., Odense A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods (ejendom, gårde, udlæg) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet udlæg i to gårde som fri ejendom.

Nr. 3271 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 227V-233R
Johan Brockenhuus; Jacob Ulfeldt (adel • Lerbæk, Hover S., Tørrild H., Vejle A.; Bavelse, Bavelse S., Tybjerg H., Præstø A.) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz Ottesen (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gods og penge (gæld, ejendom, gods, udlæg) • Kongen fraværende; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse/domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet indførsler i penge og gods efter Otte Christoffer Rosenkrantzs gæld. Johan Brockenhuus' krav opretholdes, mens Jacob Ulfeldts afvises.

Nr. 3272 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 252-255R
Jens Lauridsen (borger • Landskrona) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i gårde (appel, myndighed, landsdommer; ejendom, gårde, udlæg, gæld) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Landskrona Rådstue
Retsgrundlag: Skånske Lov VII-44; skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 8.9.1621 havde stadfæstet en rådstuedom om, at sagsøger skulle udlevere to gårde, tredjemand var blevet indført i p.g.a. sagsøgers hustrus gældsbrev, uanset at hustru ikke skal gældsætte sin mand ifølge Skånske Lov VII-44.

Nr. 3273 • København 01.07.1622
Dombog 28, Fol. 248V-252R
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Holger Rosenkrantz Ottesen (adel • Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Tvangsfuldbyrdelse - udlæg i penge (ejendom, hovedgård, handel, gæld, udlæg) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet det udlæg, han var blevet tildømt i de penge, sagsøgte havde fået for salget af Boller og Rosenvold.

Nr. 3274 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 263V-273R
Hans Lykkes børn (adel) mod Hans Lykke; Anders Friis (adel • Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Hævd og besiddelse - gods (ejendom, gods, arv) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Rettertingsdom af 9.6.1621
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at bringe gårde, der retmæssigt tilhørte børnegodset tilbage til dette. Det drejede sig om gavegods og arv efter deres mormor.

Nr. 3275 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 259V-260V
Karen Johan Borckartsens (borger • Odense) mod Niels Skinkel (adel • Søholm, Køng S., Båg H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 159 rigsdaler.

Nr. 3276 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 257V-259V
Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.) mod Hans Lykke Eriksen (adel)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3277 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 260V-263V
Claus Brockenhuus (adel • Fritsø, Hedrum Præstegjeld, Norge) mod Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3278 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 280V-282R
Albret Skeel; Tønne Friis (adel • Fussingø, Ålum S., Sdr. Lyng H., Viborg A.; Hesselager, Hesselager S., Gudme H., Svendborg A.) mod Otte Brahe Pedersen (adel • Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 10000 rigsdaler.

Nr. 3279 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 282V-284R
Johanne Lykke (adel) mod Tyge Brahe (adel • Tosterup, Tosterups S., Ingelstads H., Malmöhus L.)
Køb og salg - køb og salg af en gård (ejendom, gårde, handel, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for uretmæssigt at have købt en gård i Viborg af sagsøgers bror; en gård sagsøger fandt tilhørte hendes arvedel.

Nr. 3280 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 279R-280V
Anders Rasmussen (borger • Odense) mod Torben Gabrielsen landsdommer (adel • Krengerup, Ørsted S., Båg H., Odense A.)
Retspleje (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, stævning) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Fynbo Landsting med tidligere dom v. Odense Byting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 30.6.1622 og 25.8.1622 havde stadfæstet to domme i en sag mellem sagsøger og to dragere i Odense, skønt sagsøger havde stævnet de to dragere for landstinget, uden at der var afsagt dom i den sag.

Nr. 3281 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 273V-276V
Jens Madsen; Hans Troelsen; Rasmus Mikkelsen; Las Kaare; Hans Pedersen; Hans Jepsen; Maren Hanses (bonde • Sørup, Østofte S., Fuglse H., Maribo A.; Sørup, Østofte S., Fuglse H., Maribo A.; Sørup, Østofte S., Fuglse H., Maribo A.; Østofte, Fuglse H., Maribo A.; Østofte, Fuglse H., Maribo A.; Østofte, Fuglse H., Maribo A.; Østofte, Fuglse H., Maribo A.) mod Jesper Grubbe landsdommer (adel • Ålstrup, Landet S., Lollands Sdr. H., Maribo A.)
Skov m.v. - ulovlig hugst (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, herredsfoged; hugst) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Lolland-Falster Landsting med tidligere dom v. Fuglse Herredsting
Retsgrundlag: Recessens 30. artikel; Missive af 20.3.162(?); Sjællandske Lov kap. 28
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne 26.7.1620 havde stadfæstet nogle punkter og underkendt andre i herredsfogedens dom ang. ulovlig hugst.

Nr. 3282 • København 02.07.1622
Dombog 28, Fol. 276V-279R
Menige bønder (borger • Verums S. & By, V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Herluf Daa (adel • Valbygård, Hellested S., Stevns H., Præstø A.)
Bønder, fæste m.v. - ægt og arbejde (retspleje, kontrakt; fæsteforhold, ægt og arbejde) • Kongen til stede; 3 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for ikke at have overholdt en kontrakt om afløsning af ægt.

Nr. 3283 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 284R-285R
Erik Urne (adel) mod Hans Pogwisch; Holger Rosenkrantz (adel • Damsbo, Jordløse S., Sallinge H., Svendborg A.; Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3000 rigsdaler efter Otte Christoffer Rosenkrantz.

Nr. 3284 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 293R-294V
Iver Friis (adel • Volstrup, Hjerm S., Hjerm H., Ringkøbing A.) mod Jørgen Ernst Worm (adel • Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 3766 rigsdaler.

Nr. 3285 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 295V-298V
Gunde Rostrup (adel • Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.) mod Hans Skram (adel • Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 35000 rigsdaler.

Nr. 3286 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 294V-295V
Mads Thomsen (borger • Vejle) mod Frederik Markdanner (adel • Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.)
Gæld • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 800 rigsdaler.

Nr. 3287 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 298V-299V
Hans Skram (adel • Jernit, Hammel S., Gjern H., Skanderborg A.) mod Holger Rosenkrantz Ottesen; Hans Pogwisch (adel • Farve, Gem. Wangels, Kreis Ostholstein)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring.

Nr. 3288 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 285R-286V
Mourids Høcken (adel • Avnbølgård, Ullerup S., Nybøl H., Sønderborg A.) mod Knud Gyldenstierne (adel • Ågård, Kettrup S., V. Han H., Thisted A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3289 • København 03.07.1622
Dombog 28, Fol. 287R-293R
Hans Dyre (adel • Boller, Tårs S., Børglum H., Hjørring A.) mod Jørgen Ernst Worm; Anders Friis (adel • Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.; Hungstrup, Tvede S., Nørhald H., Randers A.)
Køb og salg - skøde (retspleje, rigens forfølgning; ejendom, hovedgård, skøde) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Skøde og breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde afhændet sin hovedgård til tredjemand, samt fordi sagsøger havde indledt rigens forfølning over ham, før han afhændede Voer.

Nr. 3290 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 327R-330V
Erik Bille Steensen; Mette Bille (adel • Kærsgård, Brenderup S., Vends H., Odense A.; Gerskov, Skeby S., Lunde H., Odense A.) mod Trued Bryske
Hævd og besiddelse - ejendom (effektuering, retspleje, voldgift; ejendom, hovedgård, tjenesteforhold) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Andet: voldgift
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville overtage Margård efter fire gode mænds afgørelse, hvorefter sagsøger havde måttet beholde deres tjenere på gården.

Nr. 3291 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 315V-316V
Thomas Lorck (borger • København) mod Falk Brahe (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 1989 rigsdaler.

Nr. 3292 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 321R-321V
Thomas Lorck (borger • København) mod Frederich Panwidtz (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 339 rigsdaler.

Nr. 3293 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 321V-322V
Helvig Kaas (adel • St. Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) mod Gert Bryske (adel)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 100 rigsdaler.

Nr. 3294 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 304-306V
Eske Brock; Jørgen Brahe; Otte Brahe (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Hvedholm, Horne S., Sallinge H., Svendborg A.; Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Sophia Ulfstand (Barsebäck, Barsebäcks S., Harjagers H., Malmöhus L.)
Gæld (retspleje, kontrakt; gæld) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt af 19.11.1619
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få stadfæstet en kontrakt ang. gælden efter sagsøgtes afdøde mand.

Nr. 3295 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 315R-315V
Asverus Juvelerer (borger • København) mod Eyler Gyldenstierne (adel • Nielstrup, Våbensted S., Musse H., Maribo A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 5000 rigsdaler.

Nr. 3296 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 317R-319R
Stygge Høg; Jost Høg; Erik Krabbe (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.; Bjørnholm, Tirstrup S., Djurs Sdr. H., Randers A.) mod Eske Krafse; Hilleborg Krafse (adel • Assendrup, Aversi S., Tybjerg H., Præstø A.; Gunderslev, Gunderslev S., Ø. Flakkebjerg H., Sorø A.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for gæld på 400 rigsdaler.

Nr. 3297 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 319R-320R
Thomas Lorck (borger • København) mod Falk Gøye Mogensen (adel • Förslöv, Förslövs S., Bjäre H., Kristianstads L.)
Gæld • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 110 rigsdaler.

Nr. 3298 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 306V-309R
Eske Brock; Otte Brahe (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Krageholm, Sövestads S., Herrestads H., Malmöhus L.) mod Sophia Ulfstand (adel • Barsebäck, Barsebäcks S., Harjagers H., Malmöhus L.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 5 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 23000 rigsdaler.

Nr. 3299 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 320R-32OV
Thomas Lorck (borger • København) mod Christen Kaas (St. Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 1000 rigsdaler.

Nr. 3300 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 302V-304R
Anna Pogwisch (adel • Eckernförde) mod Poul Skinkel (adel • Østrup, Østrup S., Lunde H., Odense A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (retspleje, uendelig dom; gæld, kaution) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve og Mandat af 1.7.1619
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4700 rigsdaler.

Nr. 3301 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 324V-326V
Jørgen von Ahlefeldt (adel) mod Peder Munk; Hans Skram (adel • Estvad, Estvad S., Ginding H., Ringkøbing A.; Ristrup, Sabro S., Sabro H., Århus A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 4000 rigsdaler.

Nr. 3302 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 322V-324V
Anna Pogwisch (adel • Eckernförde) mod Stygge Høg (adel • Vang, Sulsted S., Kær H., Ålborg A.)
Enkelte kontraktsforhold - kaution for gæld (gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for en kautionsfordring på 2000 rigsdaler.

Nr. 3303 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 309R-315R
Frederik Markdanner (adel • Rønninge Søgård, Rønninge S., Åsum H., Odense A.) mod Trued Bryske (adel)
Pant - pant i ejendom (ejendom, hovedgård, pant) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for at få indløst det pant, han havde taget i sagsøgtes gods Langsø.

Nr. 3304 • København 04.07.1622
Dombog 28, Fol. 300R-302R
Palle Rodsteen (adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring A.) mod Jacob Lykke (adel)
Køb og salg - skøde (ejendom, hovedgård, handel, skøde, gæld, kaution) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet •
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Gældsforordning
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde solgt sin hovedgård til tredjemand, skønt han havde forpligtet sig til ikke at sælge gods, før han havde opfyldt sine kautionsforpligtelser.

Nr. 3305 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 358V-361R
Johan Nielsen (borger • Halmstad) mod Claus Machabæus landsdommer (adel • Ättarp, Enslövs S., Tönnersjö H., Hallands L.)
Afgifter og ydelser - afgifter (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, vurdering, bøder; afgifter) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Hallands Landsting med tidligere dom v. Halmstads Rådstue
Retsgrundlag: Recessens 21. kap. og Mandat af 16.5.1618
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 4.8.1621 havde underkendt en rådstueretsdom af 19.3.1621 om, at Peder Bjørnsen skulle betale en bøde, fordi han ikke havde ladet importeret tysk øl ligge i to dage, så vrageren kunne vurdere, om øllet var godt nok.

Nr. 3306 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 377R-383R
Eske Brock; Anders Bille; Else Lindenovs arvinger (adel • Estrup, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.; Rosendal, Kropps S., Luggude H., Malmöhus L.) mod Kay Rantzau; Frans Rantzau; Tage Thott; Hans Lindenov (adel • Rantzausholm, Brahetrolleborg S., Sallinge H., Svendborg A.; Mogenstrup; Eriksholm, Torrlösa S., Onsjö H., Malmöhus L.; Søgård, Nr. Søby S., Åsum H., Odense A.)
Arv og skifte - arv (retspleje, kontrakt; ejendom, løsøre, penge, arv) • Kongen til stede; 2 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Kontrakt
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at ville forholde dem halvdelen af løsøret samt 4000 rigsdaler i arven efter Breide Rantzau og Else Lindenov.

Nr. 3307 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 332V-335R
Herluf Daa (adel • Valbygård, Hellested S., Stevns H., Præstø A.) mod Most Hansen (adel • Björnstorp, Gödelövs S., Torna H., Malmöhus L.)
Arv og skifte - arv (arv, gæld) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for, at hans svogers hustrus arv måtte tilfalde ham som indfrielse af svogerens gæld til sagsøger.

Nr. 3308 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 366V-369V
Skrædder Niels (Eljalt, Röke S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Laxmand Gyldenstierne landsdommer (adel • Bjersgård, Gråmanstorps S., Nr. Åsbo H., Kristianstads L.)
Angreb mod liv og legeme - drab (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; vold, drab) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Domfældelse • stadfæstelse af dom v. Skåne Landsting med tidligere dom v. Göinge Herredsting
Retsgrundlag: Domme
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne 17.6.1620 havde stadfæstet et nævningetog ang. drab. Dette uanset at nævningene 16.3.1618 havde kvitsvoret ham, for derefter 13.3.1620 at oversværge ham, skønt nævningene 8.2.1619 havde oversvoret tredjemand for samme drab.

Nr. 3309 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 335R-338V
Poul Mortensen (borger • København) mod Boldevin Blanckfort (borger • København)
Hegn m.v. - gader og stræder (retspleje, voldgift, forlig; veje) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Andet: overenskomst
Retsgrundlag: Voldgift af 24.12.1568
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne hindrede passagen fra hans baggård ned til stranden.

Nr. 3310 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 347V-348V
Sophia Sehested (adel • Kiel) mod Hans Lykke; Jacob Lykke; Iver Lykke; Trued Bryske; Otte Christoffer Rosenkrantzs arvinger (adel • Krabbesholm, Skive; Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Haraldskær, Skibet S., Tørrild H., Vejle A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 4000 rigsdaler.

Nr. 3311 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 344V-346V
Claus von Buchwaldt (adel • Kiel) mod Jacob Lykke; Hans Lykke; Iver Lykke; Albret Rostrup; Gunde Rostrup; Jørgen Ernst Worm (adel • Tandrup, Bested S., Hassing H., Thisted A.; Krabbesholm, Skive; Eskær, Grinderslev S., Nørre H., Viborg A.; Stårupgård, Højslev S., Fjends H., Viborg A.; Sjelle Skovgård, Sjelle S., Framlev H., Århus A.; Vår, Farstrup S., Slet H., Ålborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Breve
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld (10 gældsbreve).

Nr. 3312 • København 05.07.1622
Dombog 28, Fol. 351R-352R
Jens Bertelsen (borger • Vejle) mod Anne Friis (adel • Stensballe, Vær S., Voer H., Skanderborg A.)
Gæld • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Retsgrundlag: Brev
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld på 433 rigsdaler.

Nr. 3313 • København 05.07.1622