Udgivelse på vej

Obligationsinvestering

- Teori og praktisk anvendelse

Obligationsinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske som udenlandske obligationer.

Bogen indeholder bl.a. en beskrivelse af teorien bag rentedannelsen, investeringsteori, rentestrukturteorien, risikomål, aktiv porteføljestyring, samt teorien om prisfastsættelse af futures og optioner, herunder strategier og hedging.

Læs mere
Udgave 09, 2019 | 285 sider | ISBN 9788757439571

Pris

Papirbog
585,00 kr
Medlemspris
468,00 kr
Udgivelse på vej

Teaching for innovation

Preparing for an uncertain future

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 100 sider | ISBN 9788757439915

Pris

Papirbog
195,00 kr
Medlemspris
156,00 kr
Udgivelse på vej

Databeskyttelse i arbejdsretten

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten.

Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange.

Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 446 sider | ISBN 9788757441499

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr
Udgivelse på vej

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 140 sider | ISBN 9788757442885

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr
Udgivelse på vej

Aktieinvestering

- Teori og praktisk anvendelse

Aktieinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, der naturligt relaterer sig til investering i såvel danske som internationale aktieporteføljer.

Afvejning af afkast og risiko er centralt for al investeringsteori og dermed også for sammensætningen af en optimal aktieportefølje, og netop sammenhængen mellem afkast og risiko er det gennemgående tema i denne bog.

Læs mere
Udgave 05, 2018 | 296 sider | ISBN 9788757439564

Pris

Papirbog
585,00 kr
Medlemspris
468,00 kr
Udgivelse på vej

Obligationsret 2. del

Det samlede overblik over obligationsretten får du med Obligationsret del 1, 2, 3 og 4. 1. del omhandler misligholdelsens former, denne 2. del beskriver misligholdelsesbeføjelserne, 3. del behandler emner som kreditor- og debitorskifte samt fordringers ophør, og 4. del omhandler solidariske skyldforhold.

Læs mere
Udgave 05, 2018 | 447 sider | ISBN 9788757434781

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr
Udgivelse på vej

På mission i Danmark

Diplomatisk tiltrækningskraft til debat

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio januar 2019.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 312 sider | ISBN 9788757443547

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr
Udgivelse på vej

Elinor Ostrom

Statskundskabens klassikere

THERE IS A FIVE LETTER WORD THAT I WOULD LIKE TO REPEAT, AND REPEAT, AND REPEAT: T R U S T

– Elinor Ostrom, The Nobel prize Lecture, December 8, 2009

 

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 121 sider | ISBN 9788757431964

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr
Udgivelse på vej

Kommenteret straffelov

Almindelig del

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Kommentarerne er ajourført til og med de straffelovsændringer, der blev foretaget i foråret 2013. Bogen belyser de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden bl.a. en gennemgang af de forskellige straffe, betingede domme og samfundstjeneste er der også inkluderet et sagsregister.

Lovkommentaren er hovedsageligt rettet mod praktiserende jurister og studerende ved de juridiske læreranstalter.

 

 

Læs mere
Udgave 10, 2013 | 653 sider | ISBN 9788757425024

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr