Kommende

Arbejdsmarkedets regler 2023

Arbejdsmarkedets regler 2023 indeholder de vigtigste nationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, samt de vigtigste EU-retlige og internationale arbejds- og ansættelsesretlige regelsæt.

Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2023, er indarbejdet.

Arbejdsmarkedets regler 2023 kan bruges af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret.

Læs mere
Udgave 24, 2023 | 580 sider | ISBN 9788757454871

Pris

Papirbog
525,00 kr
Medlemspris
420,00 kr

Lærebog i aftaleret

”Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring i aftalerettens grundlæggende regler og bærende hensyn. Bogen lægger vægt på præsentationen af aftalerettens kerneproblemer om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed, samt reglerne om fuldmagt. Den nye udgave er opdateret med bl.a. henvisninger til nyere retspraksis og henvisninger til relevant nyere litteratur. 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio februar 2023.

 

Læs mere
Udgave 2, 2023 | 163 sider | ISBN 9788757444179

Pris

E-bog Papirbog
325,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
260,00 kr 280,00 kr

International Business Law

The purpose of this book is to equip students with the skills they need to prevent or solve problems in business law. The book aims to provide students with knowledge and understanding of the legal practices and theories and methods used in the field of business law.  

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 333 sider | ISBN 9788757454864

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Den Europæiske Menneskerettighedskonv...

For praktikere

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme.

Læs mere
Udgave 6, 2023 | 1483 sider | ISBN 9788757455281

Pris

E-bog Papirbog
2.400,00 kr 2.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.920,00 kr 1.920,00 kr

Forfatningsret

Kompendium 2023/24

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forfatningsretten. Kompendiet er opdelt i tre hoveddele. I kompendiets første del introduceres den institutionelle forfatningsret og EU-forfatningsret. I anden del præsenteres de nationale og EU-retskilder der ligger til grund for forfatningsretten. Endelig præsenteres i tredje del de forfatningsretlige institutioner, med udgangspunkt i magtens tredeling, dvs. den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt, på både nationalt og EU-niveau, herunder en sammenligning af institutionerne. 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 169 sider | ISBN 9788757450149

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Rekonstruktion

Teori og praksis

Bogen omhandler udenretlig rekonstruktion og konkurslovens regler om rekonstruktionsbehandling. Bogen kombinerer teori og praksis med henblik på at blive anvendt som lærebog i kursusfag på den juridiske uddannelse og som grundlag for det praktiske arbejde med rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 3, 2023 | 698 sider | ISBN 9788757454192

Pris

Papirbog
1.100,00 kr
Medlemspris
880,00 kr

Erhvervsbeskatning

- med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen

Bogen behandler beskatningen af hhv. personselskaber, der som det klare udgangspunkt er skattetransparente, og enkeltmandsvirksomheder, hvor beskatningen sker hos den person, der forestår erhvervsvirksomheden. Bogens emne afgrænses derfor fra selskabsbeskatningen.

Læs mere
Udgave 3, 2023 | 720 sider | ISBN 9788757454819

Pris

Papirbog
1.200,00 kr
Medlemspris
960,00 kr

Færdselsloven

Med kommentarer

Færdselsloven med kommentarer indeholder en beskrivelse af alle bestemmelser i loven med en udførlig omtale af centrale lovforarbejder, retspraksis og administrative regler. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og konfiskation i anledning af spiritus- og narkokørsel og farlig kørsel er grundigt beskrevet. Bogen rummer også en gennemgang af bl.a. reglerne for kørekort, alkolåsordningen, tunge køretøjer, køre- og hviletid, parkeringsafgifter og erstatningsansvar for færdselsskader.

Læs mere
Udgave 2, 2023 | 1500 sider | ISBN 9788757441772

Pris

Papirbog
2.950,00 kr
Medlemspris
2.360,00 kr

Bæredygtighedsret

Bæredygtighed og ESG er på alles læber i disse år, både i det offentlige, det private, blandt investorer, forbrugere og i interesseorganisationer mv. Den nye regeltsunami inden for bæredygtighed har skabt et enormt behov for øget viden om og forståelse for den samlede regulering af bæredygtighed og det komplicerede samspil mellem de forskellige regelsæt. Denne bog har fokus på bæredygtighedsretten, dvs. reglerne om bæredygtighed og ESG. Bogen behandler de centrale globale, EU-retlige og nationale regelsæt på området.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 250 sider | ISBN 9788757454543

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr