Kommende

Kommenteret straffelov

Speciel del

Se alle titler inden for strafferet

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2021.

Læs mere
Udgave 12, 2021 | 800 sider | ISBN 9788757447040

Pris

Papirbog
1.150,00 kr
Medlemspris
920,00 kr

Strafferet 2

Sanktioner

Se alle titler inden for strafferet

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2021.

Læs mere
Udgave 5, 2021 | 188 sider | ISBN 9788757444759

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Udbudsret

2. udgave

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2021.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 900 sider | ISBN 9788757442960

Pris

Papirbog
1.050,00 kr
Medlemspris
840,00 kr

Arbejdsret

Se alle titler inden for arbejdsret

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo september 2021.

Læs mere
Udgave 12, 2021 | 500 sider | ISBN 9788757445893

Pris

Papirbog
1.050,00 kr
Medlemspris
840,00 kr

Aktie- og Anpartsselskabsret

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo september 2021.

Se alle titler inden for Selskabsret og kapitalmarkedsret

 

 

Læs mere
Udgave 15, 2021 | 790 sider | ISBN 9788757449884

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 880,00 kr

Arveret

Se alle titler inden for person-, familie- og arveret

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2021.

Læs mere
Udgave 8, 2021 | 500 sider | ISBN 9788757448979

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Lærebog om indkomstskat

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2021.

Se alle titler inden for Skatteret

Læs mere
Udgave 19, 2021 | 1400 sider | ISBN 9788757449624

Pris

Papirbog
1.400,00 kr
Medlemspris
1.120,00 kr

Dansk Erhvervsret

Med den foreliggende 16. udgave af Dansk erhvervsret er fremstillingen ført ajour, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2021. Forfatterne har medtaget lovgivning, som er vedtaget med ikrafttræden senest 30. juni 2022. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Som supplement til bogen udsendes en lovsamling.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2021.

Læs mere
Udgave 16, 2021 | 671 sider | ISBN 9788757449594

Pris

Papirbog
620,00 kr
Medlemspris
496,00 kr

Den kollektive arbejdsret

Se alle titler inden for arbejdsret

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2021

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 725 sider | ISBN 9788757443172

Pris

Papirbog
1.350,00 kr
Medlemspris
1.080,00 kr

Lovsamling 2021 Proces- og strafferet

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2021. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

Læs mere
Udgave 7, 2021 | 430 sider | ISBN 9788757449839

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Lovsamling 2021 - Formueret

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2021. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo august 2021.

Læs mere
Udgave 7, 2021 | 380 sider | ISBN 9788757449860

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Lovsamling 2021 - Jura 1. år

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2021. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2021.

Læs mere
Udgave 7, 2021 | 350 sider | ISBN 9788757449792

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Lovsamling Erhvervsret 2021

af Peter Arnt Nielsen (ansv. red.), Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.)

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i grundlæggende erhvervsret på universiteter og handelshøjskoler samt på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Lovsamlingen indeholder kun de vigtigste love og konventioner m.m. Undervisningsmæssige hensyn har været afgørende for udvælgelsen.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2021.

 

Læs mere
Udgave 28, 2021 | 447 sider | ISBN 9788757449778

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Retsplejelov – Straffelov 2021

af Jens Møller (ansv. red.)

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo august 2021.

Se alle titler inden for Retspleje

Læs mere
Udgave 31, 2021 | 320 sider | ISBN 9788757449761

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Sundhedsret

Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet.

Læs mere
Udgave 5, 2021 | 597 sider | ISBN 9788757451764

Pris

Papirbog
800,00 kr
Medlemspris
640,00 kr