Kommende

KØB

"Køb" omhandler dansk indenlandsk købsret, dvs. køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer: KBL.

Det er fortsat tanken at give en introduktion til købsretten, de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige, obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio februar 2020.

 

Læs mere
Udgave 5, 2020 | 320 sider | ISBN 9788757445268

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Paradigmer i praksis

Videnskabsteori og metode i ledelses- og organisationsstudier

At undersøge organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg: fx valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker og analyseform. For at sikre kvalitet i undersøgelsen er det væsentligt at sikre konsistens i disse valg. "Paradigmer i praksis" beskriver hele processen fra valg af problemformulering til den afsluttende konklusion og de efterfølgende refleksioner.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 430 sider | ISBN 9788757444773

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Hvidvaskloven

Med kommentarer

Denne bog udgør en kommentar til den danske hvidvasklov.

Der har de seneste år været betydeligt mediefokus og politisk bevågenhed omkring hvidvask og sager om hvidvask på nationalt og internationalt niveau. Myndighederne i ind- og udland er blevet betydeligt styrket på området og har med et forøget fokus behandlet et stigende antal sager herom. I denne bog gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklede område, der er baseret på en række nyere EU-direktiver, herunder 4. og 5. hvidvaskdirektiv.  

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 700 sider | ISBN 9788757439960

Pris

Papirbog
1.200,00 kr
Medlemspris
960,00 kr

Både&

Værktøjer til effektiv paradoksledelse

Denne forskningsbaserede lederhåndbog tager livtag med håndtering af paradokser i moderne virksomheder og organisationer. Paradoksalt er det, når handlemuligheder gensidigt udelukker hinanden, men samtidigt er forbundne på en måde, så et valg mellem dem kun er en midlertidig løsning.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 188 sider | ISBN 9788757446159

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Selskabsskatteloven

med kommentarer

Formålet med lovkommentaren er at give en traditionelt opbygget kommentar til selskabsskatteloven, der kan lette arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 2064 sider | ISBN 9788757440744

Pris

Papirbog
1.950,00 kr
Medlemspris
1.560,00 kr