Kommende

Servitutretten

Servitutretten

Bemærk: Ved bestilling forudbestiller du bogen. Den udkommer 15. august, og du får den tilsendt på det tidspunkt.

Formålet med denne bog er at give en samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 255 sider | ISBN 9788757451887

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Grundlæggende udlændingeret

Udvalgte emner

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo juli 2021

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 475 sider | ISBN 9788757451061

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 560,00 kr

Smart krig

Militær anvendelse af kunstig intelligens
af Iben Yde (red.), Thomas Galasz Nielsen (red.), Rasmus Dahlberg (red.)

Moderne krigsførelse er uhyre kompleks, og beslutninger skal ofte træffes hurtigt på baggrund af enorme mængder ufuldstændige data. Til det formål er kunstig intelligens særdeles velegnet. Maskinlæring, algoritmer, neurale netværk og andre computerdrevne efterligninger af den menneskelige tænkeevne repræsenterer derfor en egentlig militærteknologisk revolution. I denne antologi leverer førende danske forskere og praktikere for første gang en samlet introduktion til teknologien bag og anvendelsen af kunstig intelligens i militære systemer og organisationer.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 255 sider | ISBN 9788757446432

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Konkurrenceret

Markedsret del 1

Den 8. udgave af »Konkurrenceret – Markedsret Del 1« rummer, ligesom tidligere udgaver, en indledende præsentation af markedsretten som retsdisciplin efterfulgt af en nærmere gennemgang af konkurrenceretten. Gennemgangen har særlig fokus på den danske konkurrencelov, men inddrager i meget vidt omfang også EU-konkurrenceretten, som de nationale regler spejler sig i, og som virker i et tæt både materielt og håndhævelsesmæssigt samspil med disse.

Læs mere
Udgave 8, 2021 | 389 sider | ISBN 9788757451276

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Erving Goffman

Statskundskabens klassikere

ERVING GOFFMAN (1922-1982) var en af det 20. århundredes mest læste sociologer, og han har siden sin død for små fyrre år siden bibeholdt sin aktualitet og popularitet både blandt etablerede forskere og studerende. Dette skyldes formentlig, at Goffman på mange måder var en forholdsvis ukonventionel sociolog. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 147 sider | ISBN 9788757449112

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Ligningsloven

Med kommentarer

Ligningsloven er en af Danmarks centrale skattelove. Kommentaren vedrører en lang række skatteretlige emner af væsentlig betydning for både erhvervsdrivende og privatpersoner.

Bogen giver et struktureret overblik over praksis, forarbejder og litteratur og henvender sig til advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder, in-house advokater, virksomheders interne skatteafdelinger og HR-afdelinger samt andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret.

Læs mere
Udgave 3, 2021 | 3309 sider | ISBN 9788757448757

Pris

Papirbog
2.875,00 kr
Medlemspris
2.300,00 kr

Humanokrati

Bekæmp bureaukratiet og giv medarbejderne magten

Verden kalder på forandringsparate organisationer fyldt med topengagerede ansatte. Derfor bekæmper organisationer fra hele kloden i disse år det træge bureaukrati og erstatter det med mere humane ledelses- og organisationsformer.

Humanokrati er Gary Hamel, en af verdens højest estimerede ledelsestænkere, og Michele Zaninis bidrag til at vise, hvordan transformationen kan gribes an. Med udgangspunkt i et årtis forskning guider bogen ledere og ildsjæle til at tage de første skridt mod en organisering, der fremmer initiativ, passion og virkelyst.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 384 sider | ISBN 9788757449556

Pris

Papirbog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

Det nationale råderum

Ved gennemførelse af EU-regler

Gennem forordninger og direktiver regulerer EU i dag mange vigtige samfundsområder. Spørgsmålet er, hvor det efterlader det danske folkestyre. Er der et nationalt råderum, der kan eller skal udfyldes med nationale danske regler? Hvordan udformes disse regler, og har Folketinget tilstrækkelig kontrol med dette væsentlige aspekt af den statslige regulering? Det er spørgsmål, der behandles i denne bog.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 227 sider | ISBN 9788757451139

Pris

Papirbog
285,00 kr
Medlemspris
228,00 kr