Kommende

Ejerlejlighedsloven

Med kommentarer

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Loven er en modernisering af den tidligere gældende lov og indeholder flere materielle ændringer. Endvidere forventes en ny normalvedtægt udstedt i medfør af ejerlejlighedsloven at træde i kraft snarest. Normalvedtægten indeholder en række bestemmelser om ejerforeningens drift, administration og forholdet mellem ejerforeningens medlemmer og ejerforeningen.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 400 sider | ISBN 9788757438185

Pris

Papirbog
895,00 kr
Medlemspris
716,00 kr

ABR 18

Lovkommentaren indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 600 sider | ISBN 9788757446357

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr

Kapitalselskaber

Aktie- og anpartsselskaber

Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskaber er 9. udgave af oprindeligt ”Aktieselskaber & anpartsselskaber”, som er pioneren og klassikeren inden for dansk selskabsret. De første udgaver er skrevet af Bernhard Gomard og i de senere udgaver af Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller i fællesskab.

Bogen behandler alle fællesreglerne for kapitalselskaber og samtlige regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, og er gennemgribende opdateret i forhold til den tidligere udgave og tilmed fuldstændig ajourført.

Læs mere
Udgave 9, 2020 | 794 sider | ISBN 9788757448191

Pris

Papirbog
995,00 kr
Medlemspris
796,00 kr

Rentesregning

7. udgave er gennemarbejdet med opdaterede eksempler og lovgivningsmæssige ændringer. Negative renter er inkluderet, og i kapitlet om realkreditobligationer er der nye eksempler på, hvorledes dette håndteres. Endelig introduceres differensmetoden som en ny og smart måde at beregne nutidsværdier på.

Se flere titler inden for Finansiering 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio oktober 2020.

Læs mere
Udgave 7, 2020 | 260 sider | ISBN 9788757449266

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Straffesagens gang

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo oktober 2020

Læs mere
Udgave 7, 2020 | 260 sider | ISBN 9788757439670

Pris

Papirbog
380,00 kr
Medlemspris
304,00 kr

EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold

Hvordan påvirker EU-rettens horisontale virkning af grundrettigheder borgernes retssikkerhed? Dette spørgsmål rejses i EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold, der bygger på adjunkt Sune Klinges ph.d.-afhandling med samme titel. I bogen behandles endvidere spørgsmålet om, hvilke konsekvenser en mangelfuld implementering har for staten og borgerne i form af mulige traktatbrud og statens erstatningsansvar.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 354 sider | ISBN 9788757447026

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr