Kommende

Humanokrati

Bekæmp bureaukratiet og giv medarbejderne magten

Det træge bureaukrati, der dræner mennesker for energi og kre­ativitet, må erstattes af mere humane og agile ledelsessystemer, som passer til organisationers omskiftelige vilkår.

Sådan argumenterer Gary Hamel, en af verdens højest estimerede ledelsestænkere, og hans med­forfatter Michele Zanini i Humanokrati, der er oversat fra 1. udgave af den engelske ”Humanocracy” fra Harvard Business Review Press.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 300 sider | ISBN 9788757449556

Pris

Papirbog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

Grundlæggende udlændingeret

Udvalgte emner

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio april 2021

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 475 sider | ISBN 9788757451061

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Unge stemmer i det digitale demokrati

Hvilke kanaler er de vigtigste til unges demokratiske viden? Hvordan engagerer man bedst en 18-årig førstegangsvælger til at deltage? Hvad betyder det for den demokratiske samtale, når den foregår via de sociale medier?

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 200 sider | ISBN 9788757446661

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

E-handelsloven

Med kommentarer

Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.

Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 239 sider | ISBN 9788757450521

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl

Teori og praksis

Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 520 sider | ISBN 9788757445725

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Bortvisning

Bortvisning er en overskuelig og praktisk håndbog for jurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med bortvisningssager, og som ønsker et samlet overblik over de mange forskelligartede juridiske forhold, der knytter sig til bortvisningssituationen. Bogen er inddelt i en række emner, der hver især relateres til bortvisningssituationen og som efterfølges af en række domme:

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 506 sider | ISBN 9788757449259

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr