Kommende

Ejerlejlighedsloven

Med kommentarer

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Loven er en modernisering af den tidligere gældende lov og indeholder flere materielle ændringer. Endvidere forventes en ny normalvedtægt udstedt i medfør af ejerlejlighedsloven at træde i kraft snarest. Normalvedtægten indeholder en række bestemmelser om ejerforeningens drift, administration og forholdet mellem ejerforeningens medlemmer og ejerforeningen.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 400 sider | ISBN 9788757438185

Pris

Papirbog
895,00 kr
Medlemspris
716,00 kr

Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo november  2020.

Læs mere
Udgave 9, 2020 | 900 sider | ISBN 9788757448191

Pris

Papirbog
975,00 kr
Medlemspris
780,00 kr

ABR 18

Lovkommentaren indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 600 sider | ISBN 9788757446357

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr

Lovsamling 2020 - Jura 1. år

af Jens Møller (red.)

Lovsamlinger er nyttige redskaber, udarbejdede med henblik på understøttelse i undervisningen på første år af jurastudiet hhv. ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Lovsamling 2020 – Jura 1. år indeholder de love, som benyttes på 1. års-fagene, og dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Studerende på KU og AAU skal dog supplere med forlagets lovsamling i strafferet, der behandler områder som Bruxelles I Forordningen, retsplejeloven og straffeloven.

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 334 sider | ISBN 9788757446944

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Straffesagens gang

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo oktober 2020

Læs mere
Udgave 7, 2020 | 240 sider | ISBN 9788757439670

Pris

Papirbog
380,00 kr
Medlemspris
304,00 kr

Erhvervsforvaltningsret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo september  2020.

 

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 550 sider | ISBN 9788757437195

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio september  2020.

Læs mere
Udgave 8, 2020 | 400 sider | ISBN 9788757446371

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Life science jura

Med fokus på medicin- og medicoindustrierne

Life science betegner de videnskabelige grene, der handler om liv i bred forstand og som danner grundlaget for vigtige industriområder. Life science-juraen er den sektorspecifikke jura, der regulerer disse industriområder og forskningsmiljøet bag industrien. Feltet rækker ind over en række traditionelle juridiske discipliner såsom forvaltningsret, immaterialret, markedsføringsret, konkurrenceret samt mere sektororienterede regler om lægemidler m.v.

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 420 sider | ISBN 9788757444698

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Generationsskifte og omstrukturering

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2020.

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 388 sider | ISBN 9788757448481

Pris

Papirbog
960,00 kr
Medlemspris
768,00 kr

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2020.

Læs mere
Udgave 4, 2020 | 490 sider | ISBN 9788757449037

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Ansættelsesret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2020.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 651 sider | ISBN 9788757443493

Pris

Papirbog
860,00 kr
Medlemspris
688,00 kr

Socialret

Forsørgelse og beskæftigelse

Målet med Socialret er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 520 sider | ISBN 9788757439151

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Strafferettens almindelige del

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2020.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 500 sider | ISBN 9788757446760

Pris

Papirbog
575,00 kr
Medlemspris
460,00 kr

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist er en ny og tværfaglig fremstilling, hvis formål er at sikre, at de juridiske professioner både fagligt og kommunikativt kan bidrage til, at offentlige digitaliseringsprocesser munder ud i en kombination af digitale og analoge arbejdsgange, der understøtter overholdelse af lovgivningen samt fremmer god forvaltningsskik. Bogens fokus er de samlede retlige krav til tilrettelæggelse af myndighedsudøvelse, men store dele af gennemgangene kan også have betydning for f.eks. brug af velfærdsteknologier.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 209 sider | ISBN 9788757446920

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Juraens verden

af Carina Risvig Hamer (ansv. red.), Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.)

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2020

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 450 sider | ISBN 9788757447781

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr