Kommende

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet

i et EU-retligt perspektiv

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis. 

Bogen omhandler blandt andet:

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 413 sider | ISBN 9788757496680

Pris

E-bog
405,00 kr
Medlemspris
324,00 kr

Fra velfærdsstat til overvågningsstat

Algoritmernes magt i den offentlige forvaltning
af Kim Escherich (red.), Michael Jarlner (red.)

Bedre beslutninger, større indsigt, mere effektiv sagsbehandling, lavere omkostninger, gladere borgere. Det burde være konsekvenser af den omsiggribende digitalisering af offentlig sagsbehandling som vi ser for øjeblikket – primært drevet af investeringer i kunstig intelligens.

Men går vi for langt? Eller for hurtigt frem? Og kan vi gøre skade på grundlæggende værdier og rettigheder hvis ikke vi passer på?

Denne bog rejser debatten om en digitalisering, der allerede har slået nogle alarmerende skæverter.

Læs mere
Udgave 1 | 150 sider | ISBN 9788757452938

Pris

Papirbog
195,00 kr
Medlemspris
156,00 kr

Skatte- og afgiftsstrafferet

Uddrag til studiebrug

SKATTE- & AFGIFTSSTRAFFERET – uddrag til studiebrug er baseret på lærebogen af samme navn, der omhandler strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. 

Bogen anvendes på faget Erhvervsstrafferet og indeholder kapitlerne Bogen 5-7 (Afsnit II) om ansvar i erhvervsvirksomheder, virksomhedsansvar for juridiske personer og rådgiveransvaret samt kapitlerne 1-5 (Afsnit III) om indkomstskattestrafferet, herunder § 82 – aktiv skattesvig, passiv skattesvig og skattesvig af særlig grov karakter, jf. STRL § 289. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 169 sider | ISBN 9788757452891

Pris

Papirbog
245,00 kr
Medlemspris
196,00 kr

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

Bogen giver et samlet indblik i samspillet mellem EU-retten og dansk forvaltningsret med hensyn til såvel sagsbehandling og organisation som hjemmelsspørgsmål, fortolkning og domstolsprøvelse. Den påviser EU-rettens betydning for forvaltningsretten og fungerer samtidig som lærebog og håndbog gennem løbende sammenligninger mellem dansk rets regler og de EU-retlige krav.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio oktober 2021.

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 84 sider | ISBN 9788757450170

Pris

E-bog Papirbog
139,50 kr 155,00 kr
Medlemspris Medlemspris
111,60 kr 124,00 kr

Digital modenhed

Strategi, teknologi, organisation og lederskab i 5 generationer

Når virksomheder og organisationer indfører ny teknologi, har det afgørende indflydelse på virksomhedens strategi og den måde, de organiserer sig på. Teknologierne er i dag meget mere end redskaber, som man som leder kan nøjes med at sige ja eller nej til at investere i. De er blevet grundlaget for nye forretningsmodeller, nye produkter og nye services, ligesom de forandrer forholdet til kunder og borgere, til samarbejdspartnere og de ansattes hverdag og faglighed.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 200 sider | ISBN 9788757452594

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr

Arbejdsmiljøret

– udvalgte emner

Arbejdsmiljøret – udvalgte emner giver et overblik over udvalgte dele af arbejdsmiljøretten og en indføring i:

• Det arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskellige dele af systemet.

• Den arbejdsmiljøretlige retskildestruktur.

• Samspillet mellem arbejdsmiljøretten, arbejdsretten og sundhedsretten. 

• Arbejdsmiljøretlige udfordringer i forhold til nye måder at arbejde på, herunder f.eks. online platformsarbejde.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 256 sider | ISBN 9788757452662

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr