Juristen

Juristen er et tidsskrift, der beskæftiger sig med alle retsområder, men ser det som en særlig opgave at publicere artikler og andre bidrag af bred interesse for en juridisk interesseret læserkreds. Juristen tilstræber at stimulere den faglige debat om væsentlige retlige og retspolitiske emner, at præsentere nye forskningsresultater og andre retlige analyser inden for alle retsområder og at gennemgå og analysere nye domme, love og bøger af bred juridisk interesse.

Abonnerer du på Juristen online og/eller er du medlem af Djøf, kan du læse tidsskriftet, hvis du er logget ind på Djøf Forlags hjemmeside. Læs Juristen

Juristen Online er gratis for medlemmer af Djøf. Tilmeld dig her

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Med adgang til Juristen Online kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. 

Du kan skrive til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk hvis du ønsker at tegne abonnement.

Få gratis adgang til Juristen Online som Djøf-medlem

1) Log ind på Djøf Forlags hjemmeside ved at trykke "Log ind" i øverste højre hjørne af Djøf Forlags hjemmeside og log dernæst ind på siden. Der er også en "glemt password" funktion, hvis du skulle have glemt dit password. Har du ikke en brugerprofil på hjemmesiden, så kan du oprette en ved at trykke "Log ind" i øverste højre hjørne - og dernæst vælge fanen "Opret profil".
2) Når du er logget ind kan du læse Juristen via dette link.

3) Har du udfordringer med at komme ind og læse tidsskriftet skal du logge ud og lukke din browser ned. Derefter kan du åbne browseren igen, logge ind og følge linket til tidsskriftet.

Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice via dette link og få besked, når det nye nummer er klar til dig.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

Manuskriptvejledning

Info om abonnement?

Du kan bestille abonnement på Juristen ved at skrive til forlag@djoef.dk

Priser

Årsabonnement på papir

Virksomhed og ikke-medlem kr. 1.200,-
Djøf-medlem kr. 600,-
Studerende Djøf-medlem kr. 300,-
Institution kr. 2.400,-*
*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.

Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 360,-

Årsabonnement online
Kr. 2.750,-
Online og papirabonnement kr. 3.000,- per år
Flere brugere kr. 250,-
IP løsning (10 brugere) kr. 4.250,- per år
Priser er inklusive moms.
Juristen Online er gratis for Djøf-medlemmer. Tilmeld dig her

Biblioteker
Online abonnement kr. 3.000,- per år
Flere brugere kr. 250,-
Papir og onlineabonnement kr. 3.500,- per år
Priser er inklusive moms.

Seneste årgange

Nummer 4, årgang 103, september 2021

  Essay
 • Tro, viden og proportionalitet – Om lovgivning for hashkørsel – af Britta Kyvsgaard 
  Artikler
 • Magtanvendelse i friskoler og private grundskoler i Danmark – af Pia Christiansen og Caroline Adolphsen 
 • Ministeransvaret i erstatningsretlig belysning – af Rasmus Grønved Nielsen 
  Nye love
 • Ny lov om retsafgifter – af Ketilbjørn Hertz 

Nummer 3, årgang 103, juni 2021

  Artikler
 • Den danske retsstat på prøve: Covid-19, legalitet og mink – af Kristian Cedervall Lauta, Mikael Rask Madsen og Henrik Palmer Olsen 
 • Sharenting – om børns beskyttelse mod deres digitale forældre – af Ida Qvist Bertelsen 
 • Præjudicielle forelæggelser i sager, hvor EU-retten ikke finder anvendelse – af Niels Fenger og Morten Broberg 
 • Er Menneskerettighedsdomstolens praksis folkeret eller en del af dansk ret? – af Jens Elo Rytter 
 • Virker lovpligtig CSR-rapportering som offentligretlig reguleringsstrategi? En analyse af danske virksomheders ikkefinansielle redegørelser om menneske- og arbejdsrettigheder 2008-2018 – af Karin Buhmann 

Nummer 2, årgang 103, april 2021

  Essay
 • Samfundssind og straf – af Morten Kjær og Linda Kjær Minke 
  Artikler
 • Løn og arbejdsforhold i Konkurrenceretten – Hvor står vi nu? – af Christian Bergqvist 
 • Grønland som flygtningeland – udlændingeretlige og folkeretlige implikationer – af Thomas Gammeltoft-Hansen, Sune Klinge og Therese Lind Benhardt 
 • Pant i softwarerettigheder – konflikter mellem individuelt pant og virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
 • Forfatningsretlige overvejelser om miljøet i grundloven – med udgangspunkt i norske erfaringer – af Philip Svendsen 
 • Tortgodtgørelse ved digitale sexkrænkelser – af Frederic Møller Tauber 

Nummer 1, årgang 103, februar 2021

  Artikler
 • Introduktion til Temanummer: Om samspillet mellem folkeret og erstatningsret i den danske militære aktivisme – af Anders Henriksen og Vibe Ulfbeck 
 • Lovvalget i erstatningssager om danske styrkers handlinger under operationer i udlandet – af Johan Tufte-Kristensen og Vibe Garf Ulfbeck 
 • Det privatretlige principalansvar ved danske styrkers operationer på fremmed grund – af Kristina Maria Siig 
 • Ansvarsgrundlaget i krydsild – særligt om menneskeretligt »hæftelsesansvar« – af Rasmus Grønved Nielsen 
 • Hvornår er stater ansvarlige for folkeretsstridige handlinger begået af deres partnere i militæroperationer? – af Cornelius Wiesener og Astrid Kjeldgaard-Pedersen 

Nummer 6, årgang 102, december 2020

  Artikler
 • Mellem regulering, praksis og behov: Forurettedes oplevelse af den retlige proces – af Lin Adrian, Lars Holmberg, Louise Victoria Johansen og Ida Helene Asmussen 
 • Underbetaling af udenlandsk arbejdskraft i fagretlig praksis – af Børge Dahl 
 • 20 år med konkurrencelovens § 11 a – af Caroline Heide-Jørgensen og Karsten Naundrup Olesen 
 • Ensidig løsrivelse reguleres ikke af grundlovens § 19 – af Bárður Larsen og Kristian Joensen 
 • Udvisning på grund af strafbart forhold – Levakovic mod Danmark og Assem Hassan Ali mod Danmark – af Johan Næser og Mikkel Lindberg Laursen 

Registre

 • Juristen 2020 – Emneregister 
 • Juristen 2020 – Forfatterregister 

  Nummer 5, årgang 102, november 2020

   Artikler
  • Seksuel chikane – Arbejdsgiverens ansvar for kollega og tredjemandskrænkelser i henhold til ligebehandlingsloven – af Maria E.R. Rasmussen 
  • Miljøskadereglerne: Fra asken til ilden – af Søren Stig Andersen 
  • Forældelse i sociale sager – af Hanne Hartoft og John Klausen 
  • Returkommission – eller bestemmelsen om privat bestikkelse – af Lars Bo Langsted 
  • EU-rettens forrang: miljøvurdering og gyldighed af bekendtgørelser og tilladelser – af Peter Pagh 

  Nummer 2, årgang 103, april 2021

   Essay
  • Samfundssind og straf – af Morten Kjær og Linda Kjær Minke 
   Artikler
  • Løn og arbejdsforhold i Konkurrenceretten – Hvor står vi nu? – af Christian Bergqvist 
  • Grønland som flygtningeland – udlændingeretlige og folkeretlige implikationer – af Thomas Gammeltoft-Hansen, Sune Klinge og Therese Lind Benhardt 
  • Pant i softwarerettigheder – konflikter mellem individuelt pant og virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
  • Forfatningsretlige overvejelser om miljøet i grundloven – med udgangspunkt i norske erfaringer – af Philip Svendsen 
  • Tortgodtgørelse ved digitale sexkrænkelser – af Frederic Møller Tauber 

  Nummer 1, årgang 103, februar 2021

   Artikler
  • Introduktion til Temanummer: Om samspillet mellem folkeret og erstatningsret i den danske militære aktivisme – af Anders Henriksen og Vibe Ulfbeck 
  • Lovvalget i erstatningssager om danske styrkers handlinger under operationer i udlandet – af Johan Tufte-Kristensen og Vibe Garf Ulfbeck 
  • Det privatretlige principalansvar ved danske styrkers operationer på fremmed grund – af Kristina Maria Siig 
  • Ansvarsgrundlaget i krydsild – særligt om menneskeretligt »hæftelsesansvar« – af Rasmus Grønved Nielsen 
  • Hvornår er stater ansvarlige for folkeretsstridige handlinger begået af deres partnere i militæroperationer? – af Cornelius Wiesener og Astrid Kjeldgaard-Pedersen 

  Nummer 6, årgang 102, december 2020

   Artikler
  • Mellem regulering, praksis og behov: Forurettedes oplevelse af den retlige proces – af Lin Adrian, Lars Holmberg, Louise Victoria Johansen og Ida Helene Asmussen 
  • Underbetaling af udenlandsk arbejdskraft i fagretlig praksis – af Børge Dahl 
  • 20 år med konkurrencelovens § 11 a – af Caroline Heide-Jørgensen og Karsten Naundrup Olesen 
  • Ensidig løsrivelse reguleres ikke af grundlovens § 19 – af Bárður Larsen og Kristian Joensen 
  • Udvisning på grund af strafbart forhold – Levakovic mod Danmark og Assem Hassan Ali mod Danmark – af Johan Næser og Mikkel Lindberg Laursen 

  Registre

 • Juristen 2020 – Emneregister 
 • Juristen 2020 – Forfatterregister 

  Nummer 5, årgang 102, november 2020

   Artikler
  • Seksuel chikane – Arbejdsgiverens ansvar for kollega og tredjemandskrænkelser i henhold til ligebehandlingsloven – af Maria E.R. Rasmussen 
  • Miljøskadereglerne: Fra asken til ilden – af Søren Stig Andersen 
  • Forældelse i sociale sager – af Hanne Hartoft og John Klausen 
  • Returkommission – eller bestemmelsen om privat bestikkelse – af Lars Bo Langsted 
  • EU-rettens forrang: miljøvurdering og gyldighed af bekendtgørelser og tilladelser – af Peter Pagh 

  Nummer 4, årgang 102, september 2020

   Artikler
  • Vedvarende energi og EU’s grønne pagt – af Alessandro Monti, Beatriz Martinez Romera og Jeppe Mejer Kjelgaard 
  • Machine Learning og forvaltningens skønsudøvelse – af Hanne Marie Motzfeldt 
  • Et børneretligt perspektiv på de forvaltningsretlige partsrettigheder – af Anne Mørk 
  • Opsyn med fastspændte borgere på servicelovens område – Et krav eller et unødvendigt indgreb? – af Eva Naur 
   Introduktion
  • Højesteret har ikke blåstemplet lønmodtageres skjulte lydoptagelser – Duplik til professor, ph.d. Michael Gøtzes artikel i juristen 3/2020 – af Jesper Schäfer Munk og Rune Asmussen 

  Nummer 3, årgang 102, juli 2020

   Artikler
  • Et arbejdsskadesikringsretligt perspektiv på Covid-19 – af Marlene Louise Buch Andersen 
  • Forbuddet mod diskrimination på grund af handicap i forsikringssager – af Mette Gaardsted Frandsen og Nikolaj Nielsen 
  • Mellemkommunal refusion ved passivitet i lyset af nyere praksis om myndighedsansvar ved passivitet – af Philip Svendsen 
  • Voldtægtsparagraffen – en salomonisk løsning på valget mellem frivillighed og samtykke? – af Jørn Vestergaard 
  • Uklar højesteretsdom om lønmodtagers skjulte lydoptagelse – Replik til Jesper Schäfer Munks og Rune Asmussens artikel i Juristen 2/2020 – af Michael Gøtze 

  Nummer 2, årgang 102, maj 2020

   Artikler
  • Skjult reklame – af Caroline Heide-Jørgensen 
  • Har Højesteret blåstemplet lønmodtagers skjulte lydoptagelser? – af Jesper Schäfer Munk og Rune Asmussen 
  • Rockere og bander – om begrebet »gruppe af personer« i straffelovens § 81 a – af Lise Dyrby Nielsen 
  • Ledelsesretten og daglig sygemelding – af Maria E.R. Rasmussen og Søren Møller Rasmussen 
  • Hjemmelsgrundlaget for domstolsprøvelse af regeringsprærogativerne – af Niels Anker T. Rostock-Jensen 

  Nummer 1, årgang 102, marts 2020

   Essay
  • Databeskyttelsesret i 50 år – af Peter Blume 
   Artikler
  • Mindreåriges religionsfrihed – af Caroline Adolphsen 
  • Ulovlig selvtægt - En analyse af straffelovens § 294 – af Lars Bo Langsted 
  • Kan en NGO kræve sanktioner mod myndighederne, hvis EU’s regler om ren luft er overtrådt? – om håndhævelse af luftrammedirektivet med kommentar til EU-Domstolens dom i C-752/18 Deutsche Umwelthilfe – af Peter Pagh 
  • Blockchain-baseret sagsbehandling i det offentlige – En farbar vej eller deroute? – af Jøren Ullits 

  Nummer 6, årgang 101, januar 2020

   Artikler
  • Personlig medicin – en udfordring for patienters rettigheder? – af Katharina Ò Cathaoir og Mette Hartlev 
  • Skjult lydoptagelse som bevissikring – Implikationer af Højesterets dom i U 2019.3878 – af Michael Gøtze 
  • Retsforlig om myndighedsudøvelse – af Rasmus Grønved Nielsen 
  • Fuldbyrdelsen af medierede forlig – af Johan Tufte-Kristensen 
  • Juristen 2019 – Emneregister
  • Juristen 2019 – Forfatterregister

  Nummer 5, årgang 100, november 2019

   Artikler
  • Den særlige tavshedspligt for præster – af Anders Jørgensen 
  • Politiagenter i et menneskeligt perspektiv – af Lene Wacher Lentz 
  • Den socialretlige omsorgspligt – af Søren Blæsbjerg 
  • Juristen som Compliance Officer – af Thomas Andersen Thrane 

  Nummer 4, årgang 100, september 2019

   Introduktion
  • Retsplejeloven 100 år – af Jens Kristiansen
   Artikler
  • Højesterets domsbegrundelser i historisk lys – af Jan Schans Christensen 
  • Grundlovens krav til regulering af retsplejen – af Henrik Hjort Elmquist og Clement Salung Petersen 
  • Skal den skyldige gå fri, når politiet klumrer? – Om adgangen til at anvende ulovligt indhentede bevismidler – af Niels Fenger 
  • Reform af den civile retspleje – af Ketilbjørn Hertz 

  Nummer 3, årgang 100, juli 2019

   Artikler
  • Om godkendelse og ibrugtagning af lægemidler – godkendelse af hvem – til hvad? – af Karen Dyekjær 
  • Offentlighed og aktindsigt i kommunerne – en undersøgelse af praksis – af Pernille Boye Koch 
  • Psykisk vold – straffelovens § 243 – af Lise Dyrby Nielsen 
  • Omplaceringspligt på det private arbejdsmarked – af Mette Søsted 
   Debat
  • Bør »misinformation« kriminaliseres? – Et svar til Søren Sandfeld Jakobsen  – af Jacob Mchangama

  Nummer 2, årgang 100, maj 2019

   Artikler
  • Strafcelle – isolation af indsatte i danske fængsler – af Peter Vedel Kessing 
  • Den danske arbejdsmiljøregulering og psykisk arbejdsmiljø – af Tania Pedersen 
  • Akut anbringelse af nyfødte – af Trine Schultz og Hanne Hartoft 
  • De særlige psykiatriske sengepladser – en ny sundhedsretlig hybrid i et handicapretligt perspektiv – af Annika Frida Petersen 

  Nummer 1, årgang 100, marts 2019

   Artikler
  • Juristen gennem 100 år – af Jens Evald (Jubilæumsartikel) 
  • Faglig voldgift - 10 år med 2008- loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter – af Børge Dahl 
  • Friluftsliv og regelsammenstød – af Lasse Baaner 
  • Misinformation (Fake News) i retlig belysning – af Søren Sandfeld Jakobsen 

  Nummer 5/6, årgang 100, december 2018

   Artikler
  • Persondatarettens omfang og grænser – af Peter Blume 
  • Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – af John Klausen 
  • Domstolene og ombudsmandsinstitutionen – af Jørgen Steen Sørensen 
  • Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U 2018.2013 H – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
  • Digital reform af dansk lovgivningskultur – af Michael Gøtze 
  • Interessekonflikt og firmaskifte – i arbejdsretlig kontekst – af Jens Paulsen 
   Nye love
  • Ny lovgivning om Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen mv. – af Jacob Mchangama
  • Juristen 2017 – Emneregister
  • Juristen 2017 – Forfatterregister

  Nummer 4, årgang 100, september 2018

   Artikler
  • Mere om ansvar for menneskerettighedsbrud – af Rasmus Grønved Nielsen og Andreas Bloch Ehlers 
  • Sundhedsdata og kvalitetsudvikling - et retligt kludetæppe – af Mette Hartlev og Sarah Wadmann 
  • CISG-sælgerens udvidede hæveadgang i tingsretlig belysning – af Kasper Steensgaard 
  • Hacking og det digitale privatliv – af Lene Wacher Lentz 

  Nummer 3, årgang 100, juni 2018

   Artikler
  • Den kommunale tilsynspligt med børn og unge og det erstatningsretlige ansvar i tilfælde af myndighedssvigt – af Hanne Hartoft 
  • Et skridt frem? - Ændringerne i reglerne om partistøtte og åbenhed om økonomisk støtte til de politiske partier – af Jørgen Albæk Jensen 
  • Efterforskning på udenlandske servere – af Lars Bo Langsted 
  • Digitalisering og massegenoptagelse - Forvaltningens genoptagelsespligt med særlig henblik på fejlbehæftede it-systemer – af Rasmus Grønved Nielsen 

  Nummer 2, årgang 100, maj 2018

   Artikler
  • Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv – herunder som virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
  • Den ansættelsesretlige håndtering af medarbejderes strafbare forhold – af Lene Damkjær Christensen, Anja Gudbergsen og Didde Kristine Trane Rommerdahl Beck 
  • Myndighedsansvar for krænkelser af børn – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
  • Rituel slagtning uden forudgående bedøvelse – en menneskeretlig analyse af det danske forbud – af Jonatan Cohn Maxild og David Elkan 
   Debat
  • Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – af Eva Smith 

  Nummer 1, årgang 100, februar 2018

   Essay
  • Databeskyttelsesrådgiveren – af Peter Blume 
   Artikler
  • Den materielle sandheds princip og anvendelsen af retsplejelovens § 923; bør landsretten råbe »vagt i gevær«? – af Jan Reckendorff og Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
  • EMRK og den danske magtfordeling – en kritik af opfølgningen på Biao-dommen – af Ole Terkelsen 
  • Når Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker politiets magtanvendelse – af Henrik Nedergaard Thomsen, Ditte Nordkild Jonassen og Jonas Sebastian Andersen 
   Anmeldelse
  • Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører – anmeldt af Michael Gøtze 

  Nummer 6, årgang 99, januar 2018

   Essay
  • Politiklageordningen – en status – af Rasmus Blaabjerg 
   Artikler
  • 50 år med Forsvarets Efterretningstjeneste: Et halvt århundrede med øgede beføjelser og øget ekstern kontrol – af Anders Henriksen 
  • Dødshjælp – Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør – af Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
  • Genopretning og erstatning i sociale sager – af John Klausen 
  • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem – af Jens Vedsted-Hansen 

  Nummer 5, årgang 99, november 2017

   Essays
  • Dynamiske domstole, retssikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere? – af Børge Dahl 
  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet – af Jon Fridrik Kjølbro 
  • Religion og menneskerettigheder – af Hans Gammeltoft-Hansen 
   Artikler
  • Udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK artikel 8 – Menneskerettighedsdomstolen knæsætter bred skønsmargin for staterne – af Jens Elo Rytter 
  • Logning af teledata i lyset af Tele 2-dommen – af Lene Wacher Lentz 
  • Den strukturelle faktors betydning for nationale domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen – En statistisk analyse – af Morten Broberg, Niels Fenger og Henrik Hansen 

  Nummer 4, årgang 99, august 2017

   Artikler
  • Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser – af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze 
  • Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt – af Andreas Ehlers og Vibe Ulfbeck 
  • Børn, forældre og deling af personoplysninger på sociale netværk – et sammenstød imellem persondataretten og menneskerettighederne – af Ayo Næsborg-Andersen 
  • Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og praksis – Replik til Rytter – af Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen 

  Nummer 3, årgang 99, juni 2017

   Temanummer: Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse
   Forord
  • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil til debat – af Jens Kristiansen 
   Essay
  • Aktivistiske domstole – et blik på Europa og Danmark – af Jørgen Steen Sørensen 
   Artikler
  • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem – af Mads Bryde Andersen 
  • For et balanceret dansk formandskab for Europarådet – EMRK som en national interesse – af Anders Henriksen 

  Nummer 2, årgang 99, marts 2017

   Artikler
  • Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten – af Christian Frank Madsen & Kim Østergaard 
  • Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager – af Hans Fogtdal 
  • Persondatabehandling i journalistisk øjemed – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller 
  • Persondatarettens brudflader – af Peter Blume 

  Nummer 1, årgang 99, marts 2017

   Essay
  • Privat censur – af Peter Blume 
   Artikler
  • Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling – af Britt Vonger 
  • Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret – af Jens Elo Rytter 
  • Påberåbelse af international miljøret for miljøklagenævn og domstole – karakter og retlige konsekvenser – af Veit Koester 

  Nummer 6, årgang 98, marts 2016

   Artikler
  • Indgåelse af forvaltningskontrakter – hvilke processuelle krav gælder? – af Rasmus Grønved Nielsen 
  • Skolefriheden i Grundlovens § 76 – af Jens Elo Rytter 
  • Integrationsydelsen og EU-retten – af Peter Starup 
  • Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler – af Torben Vistisen 

  Nummer 5, årgang 98, november 2016

   Artikler
  • Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – af Kasper Ullerup Bach 
  • Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker – af Søren Kjær Jensen, Kira Kolby Christensen og Laura Tholstrup 
  • Servicedirektivet – 10 år efter – af Karsten Engsig Sørensen 
  • Tolkning – en udfordring for retssikkerheden? – af Tine Birkelund Thomsen og Line Vikkelsø 

  Nummer 4, årgang 98, oktober 2016

   Artikler
  • Sygedagpengelovens uarbejdsdygtighedsbegreb – af John Klausen 
  • Egen skyld ved erstatning for strafforfølgning – af Jan Reckendorff & Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
  • En harmoniseret retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden – Det nutidige og fremtidige retsværn af erhvervslivets fortrolige information i Danmark – af Monia Fleischer Ben Soltane 
  • Persondataforordningen – af Peter Blume 

  Nummer 3, årgang 98, juli 2016

   Artikler
  • Rygeforbud på arbejdspladsen – af Nicole Christiansen 
  • Condictio indebiti i ansættelseskontrakter – af Ole Hasselbalch 
  • Netværksanalyse som bidrag til juridisk (forsknings) metode – af Henrik Palmer Olsen & Martin Christensen 
  • Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus – af Louise Halleskov Storgaard 

  Nummer 2, årgang 98, juni 2016

   Artikler
  • Strategier for længerevarende kontrakter om udlicitering af kommunal service – af Ole Hansen 
  • Overdragelse af kontrakter om omsorgsydelser omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs – af Steen Treumer 
  • Udlicitering af plejeydelser: Kommunens muligheder og risiko hvis den private plejevirksomhed bliver insolvent – af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen 
  • Ansvar over for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser  – af Vibe Ulfbeck 

  Nummer 1, årgang 98, marts 2016

   Artikler
  • Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed – af Lene Wacher Lentz 
  • Virksomhedspantets anvendelse og misbrug – og om virksomhedspant som misligholdelse – af Lars Henrik Gam Madsen 
  • Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen – af Palle Bo Madsen 
  • Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning – af Hanne Marie Motzfeldt 
  • Ugyldige afgørelser i socialretten II – af Trine Schultz og John Klausen 

  Nummer 6, årgang 97, februar 2016

   Artikler
  • Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis – af Søren Birkeland 
  • Kan massemedier og mediepersonligheder bruge juraen til at undertrykke alternative internetmediers kritik? – af Ole Hasselbalch og Morten Rosenmeier 
  • Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? – af Jens Kristiansen 

  Nummer 5, årgang 97, september 2015

   Artikler
  • Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn – af Niels Banke og Amelie Brofeldt 
  • Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole? – af Niels Fenger 
  • »Retten til at blive glemt« – og forholdet til medierne og informationsfriheden – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller 
  • »Tålt ophold – tvangsforanstaltninger, håndhævelse og ophør – af Peter Starup 

  Nummer 4, årgang 97, september 2015

   Artikler
  • Ombudsmanden og gældende ret – af Peter Blume 
  • Er fremmedkrigere landsforrædere? – af Helene Højfeldt 
  • Særlige rådgivere, partipolitik og aktindsigt – af Pernille Boye Koch & Birgitte Poulsen 
  • Ministres oplysningspligt over for Folketinget – af Jens Elo Rytter  

  Nummer 3, årgang 97, juli 2015

   Essay
  • Bekæmpelse af særlig økonomisk kriminalitet – nogle karakteristika – af Morten Niels Jakobsen 
   Artikler
  • Perspektiver på forligsmægling – af Lin Adrian, Sanne Bager og Clement Salung Petersen 
  • En analyse af straffelovens § 193a – af Helena Lybæk Guðmundsdóttir 
  • Overenskomstdækningen på HK-området under LO/DA – en særlig retsstilling – af Thomas Nielsen 

  Nummer 2, årgang 97, april 2015

   Artikler
  • Om lighedsgrundsætningernes væsen – af Azad Taheri Abkenar 
  • EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område  – af David Knobel 
  • Straffelovens § 81 a og begrebet »grupper af personer« – af Lise Dyrby Nielsen 
  • EU’s tiltræden til EMRK – et sisyfosarbejde? – af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
   Nye love
  • Nye regler om samfundstjeneste mv – af Ketilbjørn Hertz 
   Boganmeldelse
  • Retsvidenskabsteori  – anmeldt af Peter Blume