Vibeke Vindeløv


Udgivelser

Konfliktmægling

En refleksiv model

"Konfliktmægling - en refleksiv model er en lærebog", som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Den praktiske fremgangsmåde, bogen anbefaler, bygger på centrale begreber som sandhed, retfærdighed, tillid, magt mm. Dette fundament giver et billede af den kobling mellem værdier, form og indhold, som er nødvendig, når mægling behandles som en seriøs profession, der fordrer, at mægleren løbende reflekterer over, hvorvidt der er sammenhæng mellem det underliggende værdigrundlag og den praktiske udøvelse. I forhold til tidligere udgaver af bogen er kapitlerne udbygget med mange relevante eksempler, og det er yderligere præciseret, hvori det refleksive består og forholdet mellem mægling og terapi. Kapitlet om internationale konflikter er meget omarbejdet, bl.a. med fokus på kønnenes rolle i disse konflikter. Bogen er herudover opdateret ift. retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.

"Konfliktmægling" henvender sig til alle, der er interesserede i – eller har behov for at lære noget om mægling.

Vibeke Vindeløv er professor, dr.jur. fra Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet og initiativtager til fakultetets masteruddannelse i konfliktmægling, der startede i 2002. Hun har såvel teoretisk som praktisk erfaring fra mægling og konfliktløsning i ind- og udland.

Se alle titler inden for Retspleje

 

Læs mere
Udgave 4, 2020 | 562 sider | ISBN 9788757446074

Pris

E-bog Papirbog
607,50 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
486,00 kr 540,00 kr

Reflexive Mediation

With a Sustainable Perspective

In this book, Vibeke Vindeløv believes it is time for mediators to look further than merely discussing skills, techniques and models, and to take up the personal challenge and responsibility of being conscious of the deeper values and beliefs that drive us, and then constantly, during and after each mediation, to evaluate what we did and how we did it.

The reflexive model thereby takes a longer view and has a sustainable perspective.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 383 sider | ISBN 9788757420869

Pris

E-bog Papirbog
468,00 kr 520,00 kr
Medlemspris Medlemspris
374,40 kr 416,00 kr