Vibeke Andersen


Udgivelser

Forebyg stress - i en fælles proces

KENDER DU DET? - at balancere mellem begejstring og belastning? Kender du det at føle, det er din egen skyld? Eller at få svaret - det er dit problem, det må du selv klare .

I dag bliver mange mennesker syge med diagnosen stress, og det betragtes i dag næsten som en folkesygdom, som mange aldrig helt kommer sig over. Mange virksomheder har en stresspolitik, som primært henvender sig til den enkelte som individuelle tiltag, når skaden er sket. Ambitionen med denne bog er at flytte fokus fra individet til organisationen, fra den enkeltes håndtering af arbejdet til den fælles organisering.

Denne bog tager fat i, hvad der begejstrer og belaster i videnarbejdet, og hvordan man på en arbejdsplads kan arbejde med, at flere trives og færre mistrives. Det kan man ikke gøre alene. Det forudsætter en fælles indsats. Bogen præsenterer et procesværktøj som trin for trin forklarer, hvordan man kan udvikle og iværksætte indsatser til forebyggelse på et organisatorisk plan.

Forfatterne vil med denne bog vise, at det nytter noget at arbejde med begejstring og belastning i arbejdet og at det skal gøres i fællesskab. I bogen visers en række eksempler på hvordan forskellige arbejdspladser har grebet dette an. Håbet er at inspirere og give ideer til, hvordan man aktivt og helt konkret kan arbejde med begejstring og belastning på jobbet i en fælles organisatorisk ramme.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 96 sider | ISBN 9788757422580

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr