Per Vejrup-Hansen


Udgivelser

Brancheanalyse

Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv

Brancheanalyse omhandler de generelle økonomiske rammer for udviklingen i erhverv og brancher. Der indgår dels økonomisk-statistiske beskrivelser og dels begreber for erhvervs og branchers kendetegn og udvikling.

 

Følgende hovedtemaer behandles:

  • Hvordan beskrives væksten i produktion og priser i erhverv og brancher?
  • Hvilke faktorer ligger bag den langsigtede vækst i erhvervene?
  • Hvordan vurderer man den aktuelle konjunkturudvikling via statistiske data?
  • Hvordan udarbejdes vækstprognoser og hvad bestemmer udviklingen i renten?
  • Hvordan er udviklingen i den internationale handel og i handelspolitikken?
  • Hvordan foregår den generelle løndannelse på arbejdsmarkedet?
  • Hvordan vurderes konkurrencen mellem virksomheder indenfor brancher?
  • Hvilke faktorer har betydning for prisdannelsen i forskellige brancher?
  • Hvad kendetegner den aktuelle konkurrencelovgivning?

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 255 sider | ISBN 9788762904330

Pris

E-bog Papirbog
346,50 kr 385,00 kr
Medlemspris Medlemspris
277,20 kr 308,00 kr

Det fleksible arbejdsmarked.

Jobomsætning, mobilitet og ledighed.

Arbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer. I denne bog præsenteres en undersøgelse af bevægelser på arbejdsmarkedet, og resultatet viser stor omstillingsevne og -vilje.

Et udtryk for den høje fleksibilitet er således, at der kun fremkommer en ganske begrænset ledighed som følge af de løbende nedlæggelser af job i virksomheder og det vises, at mobilitetsniveauet i forskellige erhvervsområder har stor indflydelse på personers ledighed.

Desuden påvises det i bogen, at konjunkturændringer i forskellig grad påvirker beskæftigelsen - og dermed ledigheden - blandt grupper på arbejdsmarkedet. Forfatteren konkluderer heraf, at man i højere grad bør inddrage efterspørgselssiden eller virksomhedssiden i studier af arbejdsmarkedet.

Per Vejrup-Hansen er cand.polit og lektor ved Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi på Handelshøjskolen i København.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 256 sider | ISBN 9788757403589

Pris

E-bog Papirbog
459,00 kr 510,00 kr
Medlemspris Medlemspris
367,20 kr 408,00 kr