Ulla Neergaard


Danmark og EU gennem 50 år

En milepæl

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU. 

Medlemskabet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv.

Nærværende fremstilling markerer dette jubilæum, idet ca. fyrre kompetente forfattere med juridisk og anden baggrund analyserer, hvordan medlemskabet har påvirket Danmark og dansk ret på forskellige områder. 

Bogen er inddelt i fire dele:

DEL I fokuserer på den danske tiltrædelse og den overordnede udvikling af det danske medlemskab.

DEL II handler fortrinsvist om, hvordan forskellige aktører har håndteret EU-retten under det danske medlemskab.

DEL III fokuserer på områder, hvor det ofte gentagne gange har vist sig vanskeligt atindpasse EU-retten i Danmark og i dansk ret.

Bidragene i DEL IV fokuserer på udvalgte sager fra Domstolen i Luxembourg, som har haft særlig stor betydning for dansk ret og det danske medlemskab.

FORORDET er skrevet af Ledende formand, kommissær Margrethe Vestager, Europa-Kommissionen, og professor i EU-ret ved Københavns Universitet, Ulla Neergaard, og professor i EU-ret ved Aarhus Universitet, Karsten Engsig Sørensen, har redigeret bogen og på anden vis bidraget.

 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 774 sider | ISBN 9788757448139

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

European Legal Method

- in a Multi-Level EU Order
af Ruth Nielsen (red.), Ulla Neergaard (red.)

This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries on European legal method(s).This in many respects rather pioneering project examines the extent to which it is possible to identify a coherent legal method (doctrine of the sources of law and their interpretation) that may be applied when analysing the multi-level legal EU order.

The book contains ten contributions (written by altogether thirteen authors), each of which addresses different dimensions of the general theme. It starts with two contributions under the heading: 'General Perspectives'. They are written by Janneke Gerrards and Jan Smits. The general heading for the next six articles is 'Changes in the Relative Importance of Sources of Law'. They are written by Ruth Nielsen; Martin Scheinin; Xavier Groussot, Laurent Pech and Gunnar Thor Petursson; Loïc Azoulai; Constanze Semmelmann and Linda Senden. The last two contributions of the book are presented within the headline 'Law in Context'. The first is the contribution by Ulla Neergaard and Marlene Wind and the last is written by Ernst-Ulrich Petersmann.

The book is an element in the research project: 'Towards a European Legal Method: Synthesis or Fragmentation?' (ELM), which is funded by the Danish Social Science Research Council for the years 2010-2012. This book is the second publication in the European research project. 

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 336 sider | ISBN 9788757428681

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr