Trine Schultz


Trine Schultz, professor (mso), ph.d. i socialret, har igennem mange år leveret et vægtigt bidrag på det juridiske område, blandt andet her på Djøf Forlag. Nu er hun aktuel med bogen Children's Rights, som er blevet til i samarbejde med to medredaktører, lektor, ph.d. Hanne Hartoft og adjunkt ph.d. Anne Mørk, og med bidrag fra en række juridiske forskere på området.

Trine Schultz indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU og er tilknyttet Social Law Research Centre (SLRC), hvor hun har til særlig opgave at udbygge den socialretlige forskning og undervisning inden for børne- og ungeområdet.

Hun er forskningsleder på et større eksternt finansieret forskningsprojekt om kommunernes retsanvendelse på området for udsatte børn og unge.

I sin forskning beskæftiger hun sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. Hun er forfatter og medforfatter til en lang række tidsskiftartikler og bidrag til bøger inden for området. Forskningen har ofte afsæt i grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger, men med fokus på reguleringen på det socialretlige område.

Udgivelser

Retssikkerhedsloven

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. 

Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv.

Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022.  

Lovkommentaren vil være et nyttigt arbejdsredskab i forbindelse med både generelle spørgsmål om tilrettelæggelsen af sagsbehandling mv. og i forbindelse med konkrete spørgsmål om lovens anvendelse i enkeltsager.

 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 668 sider | ISBN 9788757450590

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr

Socialret

Børn og unge

Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge. I bogen behandles de seneste reformer på området, herunder bl.a. de ændringer der har ført til etablering af Familieretshus og Ungdomskriminalitetsnævn.

Bogens forfattere er, professor (mso) , ph.d. Trine Schultz, lektor, ph.d. Hanne Hartoft, professor (mso), ph.d. John Klausen og adjunkt, ph.d. Anne Mørk. Alle fire forfattere er tilknyttet Social Law Research Centre ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretlige område.

 

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 629 sider | ISBN 9788757445626

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 560,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 448,00 kr

Socialret

Forsørgelse og beskæftigelse

Målet med Socialret er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. 

Bogens forfattere er professor (mso), ph.d. John Klausen, professor (mso), ph.d. Trine Schultz og lektor (em.) Nina von Hielmcrone. Alle tre forfattere er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg universitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretlige område.

Se flere titler indenfor stats- og forvaltningsret

 

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 518 sider | ISBN 9788757439151

Pris

E-bog Papirbog
505,00 kr 460,00 kr
Medlemspris Medlemspris
404,00 kr 368,00 kr

Children's Rights

The Convention on the Rights of the Child in Danish Law

This book is about children's rights seen from a legal perspective. The purpose of the book is to take a look at how children's rights are protected in the UN Convention on the Rights of the child and how they are respected in a Danish context.

The Convention has given rise to constant discussion in legal theory - What is the status of the Convention? What legal significance does it have? How is the child protected by the provisions of the Convention? What individual rights does the Convention give each child? How are children's rights protected in Danish law and practice? The authors try to address these issues both on a general level and by looking at specific areas of Danish law in which children's rights appear to be under pressure or give rise to further investigation.

The book is aimed at a Scandinavian audience with insight into the social structures of Nordic welfare States and their organization. However, the book may easily appeal to a wider readership but with the proviso that the chapters of the book presuppose some knowledge of the authorities and forms of regulation in Scandinavian countries.

The authors are primarily researchers at the Department of Law at Aalborg University, but Nordic colleagues in the field of child law have also contributed to the book.

Se alle titler inden for Person-, familie- og arveret

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 394 sider | ISBN 9788757444889

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn

Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den?

Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan komme til udtryk i praksis.

Bogen er skrevet af en række forskere ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Den enkelte forsker har selv valgt emne og belysning heraf, og de enkelte bidragsydere står således alene for indholdet af det enkelte bidrag.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 275 sider | ISBN 9788757428391

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr