Tina Thomsen


Udgivelser

Tilbageholdsret

Bogen giver et overblik over tilbageholdsretten, og derfor behandler bogen såvel detentionsretten som retentionsretten. Til analysen af tilbageholdsretten inddrages områderne: køb, transport, forvaring, reparation samt arbejdsret.

Tilbageholdsretten udspringer af det obligationsretlige princip om, at man i en gensidigt bebyrdende kontrakt skal udveksle ydelserne samtidigt - samtidighedsgrundsætningen. Formålet med tilbageholdsretten er at sikre opfyldelsen af disse kontrakter ved at øve pression på en kontraktspart for at få vedkommende til at opfylde sin del af aftalen.

Bogen er forfatternes kandidatafhandling på cand.merc.jur.studiet ved Aalborg Universitet.

Læs mere
Udgave 1, 2001 | 160 sider | ISBN 9788757407761

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr