Thomas Rønfeldt


Udgivelser

Skatteværn og EU-Frihed

Værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsretten...

"Skatteværn og EU-frihed" er en unik fremstilling om spændingsfeltet mellem nationale skatteværn og EU-rettens krav til fri bevægelighed.

Bogen er opbygget i syv dele, hvoraf 2-6 gennemgår meget centrale områder inden for den nationale skatterets forhold til fællesskabsretten.

Udgivelsen udgør et nødvendigt redskab for alle praktikere, rådgivere og forskere, der ønsker at bevæge sig inden for fællesskabsretten. Den vil være særligt relevant for praktikere og rådgivere, der beskæftiger sig med praktiske problemstillinger inden for skatteretten, idet mange skatteretlige bestemmelser har væsentlige EU-retlige problemstillinger, som alle vil finde sin løsning i denne bog.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 720 sider | ISBN 9788757422832

Pris

E-bog Papirbog
877,50 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
702,00 kr 780,00 kr