Svend Kreiner


Udgivelser

SPSS

Introduktion til databehandling og statistisk analyse

I tredje udgave er alle bogens kapitler opdateret til SPSS version 16.02. Bogen indeholder bl.a. nye afsnit om redigering af diagrammer og brug af chart templates, mens kapitel 7 er reduceret til at omhandle redigering af tabeller. SPSS version 16 byder på en række programfejl, derfor indeholder denne udgave desuden en beskrivelse af fejlene i forordet samt hvor fejlene har betydning for analysearbejdet.

Bogens første del giver et grundlæggende indblik i databehandling og deskriptiv analyse, mens anden del introducerer det statistiske siknifikanstest og en række parametriske analysemetoder. Del 1 giver læseren en grundig indføring i præmisser for og metoder og teknikker til databehandling, herunder kodning, omkodning og klargøring af data, samt i præmisser for og metoder og teknikker til deskriptiv analyse.

Bogens anden del præsenterer læseren for arbejdsgangen i det statistiske signifikanstest samt teknikker til og tolkningen af resultater i forbindelse med såkaldte Mantel-Haenszel metoder samt parametiske analysemetoder som variansanalyser og logistiske og lineære regressionsanalyser.

Læs mere
Udgave 3, 2008 | 490 sider | ISBN 9788757417470

Pris

Papirbog
685,00 kr
Medlemspris
548,00 kr

Statistisk problemløsning

- præmisser, teknik & analyse

Bogen er en introduktion til statistisk analyse af data fra survey-undersøgelser. Lærebogen, der er målrettet til undervisningsbrug, er skrevet for studerende inden for sociologi,psykologi og folkesundhed. De metoder, der omtales i bogen, har dog også interesse for studerende og forskere, der har brug for statistiske metoder til at analysere data fra andre former for undersøgelser.

Bogen består af tre dele. I den første beskrives de nødvendige præmisser for at forstå den statistiske analyse. I den anden introduceres en række forskellige teknikker, estimation og vurdering af usikkerhed, korrelationskoefficienter til vurdering af sammenhæng mellem statistiske variable og signifikanstest til afprøvning af hypoteser. I den sidste del, der handler om egentlige statistiske analyser, gennemgås først den klassiske sociologiske tradition for stratificeret tabel-analyse og dernæst forskellige former for mere avancerede statistiske analyser logistisk regressionsanalyse, variansanalyser og lineær regression samt analyse af flerdimensionelle tabeller ved hjælp af log-lineære modeller.

I tilknytning til denne lærebog udgives en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) brugervejledning om, hvordan databehandlingen og analysen gribes an i SPSSprogrammet.

Læs mere
Udgave 2, 2007 | 645 sider | ISBN 9788757416862

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr