Susse Humle


Udgivelser

Mediationsprocessen i praksis

Denne bog hviler på det paradoksale grundsyn, at mediation langt fra kan læres ved ord alene. Bogen afspejler forfatternes forskning i og praksis med mediation i Danmark og i udlandet. En række spørgsmål rejses og diskuteres:

  • Hvorfor må både juristen og terapeuten gøre op med sin fagtradition, når han/hun vil mediere?
  • Hvorfor har det centrale i mediation det med forsvinde, når mediation praktiseres af jurister eller professionelle beslutningstagere?
  • Hvad sker der med mediation, når konceptet adopteres af den juridiske kultur?
  • Hvad er det centrale i mediation?
  • Hvad er forskellen på mediationsstilarterne?
  • Hvor ligger farerne og faldgruberne i mediation?
  • Hvad er lighederne og forskellene på mediationsforløbet i straffesager og erstatningssager? I familiesager og selskabssager?

Denne bog forholder sig til konflikt og mediationsprocessen fra flere perspektiver. Den gennemgår og beskriver mediationsprocessen, hovedstrømninger inden for mediation, mediationsmetodens anvendelsesområder og etiske dilemmaer i forbindelse med mediation.

Bogen forholder sig endvidere til om mediation kan læres og hvad fordele og ulemper kan være ved at faguddanne mediatorer samt om det i det hele taget er en kvalifikation der kan certificeres.

 

Læs mere
Udgave 2, 2012 | 336 sider | ISBN 9788776732622

Pris

E-bog Papirbog
522,00 kr 580,00 kr
Medlemspris Medlemspris
417,60 kr 464,00 kr