Susanne Rubæk


Udgivelser

Kommunikation om innovation

Fra brændende vision til levende organisationskultur

Hånden på hjertet – hvor ofte har dine medarbejdere eller kolleger haft anledning til at tænke: “Hvad betyder innovation for mig?” “Hvorfor alle de farverige PowerPoints? Jeg kan ikke relatere til pointerne, og ved ikke, hvordan de skal omsættes til konkret innovation?”. Måske var dine taler veldrejede og imponerende. Måske var idéerne tillokkende. Men alligevel efterlod det organisationen med tvivl om, hvordan alt dette skulle omsættes i det konkrete arbejdsliv.

Hvordan du kommunikerer om innovation, er med andre ord afgørende, når du vil skabe mærkbar formidling, der kan omsættes til konkret handling.

At kommunikere om innovation er en særlig form for kommunikation, der stiller skærpede krav til, at lederen er kreativ, tillidsskabelse, autentisk og mestrer evnen til at udstikke en retning.

At få andre mennesker til at tænke og handle innovativt gennem sin kommunikation, er dog en vanskelig opgave.

Kvalitativ innovationskommunikation forudsætter organisatorisk forståelse, og bogen bidrager af samme grund til forskelligartet indsigt i motivation, strategi, kompleksitet, ledelse, tillid, feedback, kultur, læring, storytelling og præsentation - baseret på den nyeste viden inden for områderne. Den gode nyhed er, at innovationskommunikation kan læres.

Denne bog hjælper dig til at blive en god og troværdig innovationkommunikator, der kan inspirere til at omsætte innovation fra brændende vision til levende organisationskultur.

Morten Svalgaard Nielsen, MA i ledelses- og organisationspsykologi, forfatter og chefkonsulent i HR og ledelse hos Dansk Erhverv.

 

 

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 263 sider | ISBN 9788757433371

Pris

E-bog Papirbog
445,50 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,40 kr 396,00 kr

Crowdinnovation

- Må jeg låne din hjerne?
af Susanne Rubæk (red.)

Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. Ideen i crowdsourcing er målrettet adgang til den enorme viden, der allerede eksisterer på et bestemt område. Og dermed sammenkoble nye ukendte ressourcer og videnspersoner gennem frivillige, strukturerede netværk af midlertidig karakter. Disse netværk opløses og omfordeles, så snart spørgsmålet er besvaret.

Det er bogens formål at vise vej, give indsigt, forsyne med redskaber og give eksempler gennem cases, så læserne kan undgå de typiske fejl i deres eget arbejde med crowdsourcing. Metoden kan anvendes i både små og større organisationer – private såvel som offentlige.

Denne bog er således også skabt via crowdsourcing af skriveprocessen med input fra mange aktører.Om forfatteren  

Susanne Rubæk, cand.scient.adm., suppleret med en række proceskonsulentuddannelser. Hun har bred erfaring fra ansættelser i privat og offentlig regi, og har de seneste 12 år drevet konsulentfirmaet one:life. Hun er desuden medstifter af Danish crowdsourcing.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 175 sider | ISBN 9788757433630

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr