Sune Troels Poulsen


Udgivelser

EU Udbudsretten

Udbudsloven - Forsyningsvirksomhedsdirektivet - Koncessionsdirektivet

I denne bog analyseres udbudsloven med de ændringer, der er gennemført i 2022, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. I bogen gives en samlet og systematisk fremstilling af gældende ret.

Bogen er opdelt i 11 kapitler, der har følgende overskrifter:

1. Formål og principper

2. De forpligtede – ordregivende myndigheder

3. Forsyningsvirksomhedsdirektivet og de særlige regler i direktivet

4. Direktivet om tildeling af koncessionskontrakter og de særlige regler i direktivet

5. Udbudspligtige kontrakter

6. Udbudsgrundlaget

7. Udbudsprocedurer og offentliggørelse

8. Udvælgelse af deltagere – prækvalifikation

9. Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt

10. Ændringer af igangværende kontrakter

11. Håndhævelsen

 

Om forfatterne:

Sune Troels Poulsen,

advokat, ph.d., partner i advokatfirmaet Sune Troels Poulsen, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret.

Michael Steinicke,

professor, ph.d., Juridisk institut, Aarhus Universitet, hvor han har specialiseret sig i udbudsret, offentlige indkøb og konkurrenceret.

Anders Birkelund Nielsen,

advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han har specialiseret sig i udbudsret, offentlige indkøb og kontraktret.

Anne Bergholt Sommer,

advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor hun har specialiseret sig i udbudsret, offentlige indkøb herunder forsvarsindkøb og kontraktret.

NB: Ved køb af denne titel forudbestilles bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo september 2022.

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 800 sider | ISBN 9788757449570

Pris

E-bog Papirbog
1.000,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
800,00 kr 880,00 kr

Statsstøtteret i EU

- mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen

Statsstøtte har stor betydning i den danske økonomi som middel til at fremme en række prioriterede mål. Staten har som udgangspunkt frihed til at fastlægge de mål og midler, som staten ønsker at prioritere og anvende, men EUF-traktaten opstiller af hensyn til konkurrencen på EU’s indre marked en række begrænsninger på Danmarks muligheder for at yde statsstøtte. Det har derfor betydelig interesse når Statsstøtteret i EU analyserer og afgrænser, hvornår Danmark er berettiget til selv at gennemføre en støtteforanstaltning med henblik på at fremme et prioriteret mål, og hvornår støtteforanstaltningen forudgående skal anmeldes til Kommissionen med henblik på godkendelse.

Statsstøtteret i EU analyserer statsstøttebegrebet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, som afgrænser Kommissionens og medlemsstaternes kompetencer inden for statsstøtteområdet. Målet har særlig været at analysere, hvilken betydning hensynet til konkurrencen har ved vurderingen af, om en statsstøtteforanstaltning er omfattet af statsstøttebegrebet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Analyserne af statsstøtteret i EU er suppleret med analyser af Kommissionens vurdering af en støtteforanstaltnings forenelighed med den fælles interesse.

 

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 412 sider | ISBN 9788757433388

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr