Steen Scheuer


Udgivelser

Motivation

Aktørmotiver i arbejdslivet

Hvad får en medarbejder til at passe sit arbejde? At tjene til sit levebrød eller at blive anerkendt af sine kolleger? Svaret er ikke ligetil, der findes ikke nogen endegyldig teori om arbejdsmotivation.

Bogen er et pionerarbejde i dobbelt forstand. På den ene side er det en bog om, hvor dynamisk motivation er - afhængig af de personlige forventninger, de eksisterende fælles normer på arbejdspladsen, den private økonomi og typen af de daglige opgaver på arbejdspladsen. På den anden side er det en bog om årtiers overfladiske bearbejdning af centrale empiriske forskningsresultater inden for arbejdssociologien.

Arbejdernes økonomiske motivation krydses i en række situationer af arbejdspladsens sociale normer. Rationel-økonomiske og social-normative motiver står ikke i noget fast forhold til hinanden, der kan defineres en gang for alle. Det kræver særskilte analyser i hvert enkelt tilfælde. Bogens fortjeneste består i at tydeliggøre, hvilke afhængighedsforhold, personlige erfaringer og psykologiske mekanismer der for den enkelte medarbejder udformer motivationen til at knokle.

Ved gennemgangen af centrale arbejdssociologiske klassikere bliver det meget klart, at alt for mange har kopieret, hvad deres kolleger har misforstået. Steen Scheuer påviser, at der er opstået myter, der ganske enkelt ikke findes belæg for hos klassikerne.

Bogen giver et grundlæggende nyt syn på, hvordan medarbejderne kan motiveres på arbejdspladsen. Økonomiske incitamenter spiller en væsentlig rolle, og medarbejdergruppens sociale normer behøver ikke at stå i vejen for udvikling og effektivisering af arbejdspladsen og rutinerne.

Bogen henvender sig til forskere og studerende inden for sociologi og management, men også til fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer - og ledelsen, forhandlere og medarbejdervalgte repræsentanter i virksomhederne.

Læs mere
Udgave 01, 1999 | 215 sider | ISBN 9788762901650

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr