Simon Laumann Jørgensen


Udgivelser

Demokratisk forvaltning

Magt, etik og anerkendelse

Forvaltere af det demokratiske samfund har ansvar for at håndtere magten med etisk dømmekraft og dialog. Den gode forvalter, administrator og embedskvinde eller -mand skal derfor have sans for forvaltningens etiske og demokratiske værdier, selvom disse ofte trænges i baggrunden af systemets andre logikker og praksisser.

Med afsæt i aktuelle skandalesager om ministeransvar, embedsmandssvigt, interessekonflikter og forvaltningsparadokser undersøges udfordringerne med at realisere demokratiets værdier i forvaltning og administration. Bogen insisterer på, at ansvaret for magten, dømmekraften og dialogen hviler på såvel forvalterne i fronten som på de beslutningstagere og ledere, der sætter rammerne for den demokratiske forvaltning. Det kræver viden om magtens former og bureaukratiets blinde vinkler, hvilket denne bog giver en systematisk beskrivelse af gennem analyser af klassiske og aktuelle udtryk for bureaukratiets magtudfoldelse og moralske blindhed.

Bogen leverer et stærkt forsvar for yderligere demokratisering af forvaltningen gennem en nuanceret fremstilling af den etiske dømmekrafts og anerkendelsens komplekse opgaver. Offentlige forvaltere på alle niveauer stilles en ambitiøs opgave og får konkrete bud på, hvordan den kan håndteres. Grib opgaven. Du har forvaltningens demokratiske legitimitet i din hånd!

Simon Laumann Jørgensen, cand.mag., ph.d. er lektor i politisk teori ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Han forsker i politikker for integration i den demokratiske velfærdsstat i lyset af teorier om demokrati, frihed, legitimitet, medborgerskab og anerkendelse.

Jacob Dahl Rendtorff, ph.d., dr.scient.adm. er professor (MSO) i ledelsesfilosofi ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Har publiceret om filosofi, bioetik og ret, virksomhedsansvar, etik og legitimitet og forsker i ledelsesfilosofi og bæredygtighed.

Peter Sørensen, mag.art., ph.d. er adjunkt i ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Han forsker og underviser i forvaltning, magt, etik, ledelse, ledelsesudvikling og organisatorisk læring i den offentlige sektor.

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 293 sider | ISBN 9788757427226

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Axel Honneth

Axel Honneth (f. 1949) er en hovedskikkelse i nyere kritisk samfundsteori. Hvis politik handler om fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund, så er et afgørende spørgsmål, hvilke værdier og goder vi bør fordele. Axel Honneths teorier om anerkendelse og frihed udgør en grundlæggende udfordring for gængse forestillinger om, hvilke værdier der bør være i politisk fokus.

Anerkendelse refererer for Honneth til moralske indstillinger, der fundamentalt former individers selvforståelse og ideelt set muliggør, at de kan realisere sig selv som frie, demokratiske borgere. Derfor bør sikringen af anerkendelse være politikkens afsæt. Det leder for Honneth til et ideal om et retfærdigt samfund, hvor anerkendelsesformerne omsorg, respekt og værdsættelse understøttes i centrale institutioner, så alle har mulighed for at leve i frihed. Idet borgerne indser, at deres frihed afhænger af medborgernes anerkendelse og samarbejde, bliver borgerne integrerede, og samfundet hænger sammen.

Dette samlede ideal kan sættes op som kritisk standard for vores eget samfund: Hvordan ser det ud med anerkendelsesrelationerne i vores centrale samfundsinstitutioner?

Simon Laumann Jørgensen er lektor i politisk teori ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 148 sider | ISBN 9788757441796

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr