Poul Dahl Jensen


Udgivelser

Kommenteret straffelov

Almindelig del

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Kommentarerne er ajourført til og med de straffelovsændringer, der blev foretaget i foråret 2013. Bogen belyser de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden bl.a. en gennemgang af de forskellige straffe, betingede domme og samfundstjeneste er der også inkluderet et sagsregister.

Lovkommentaren er hovedsageligt rettet mod praktiserende jurister og studerende ved de juridiske læreranstalter.

 

 

Læs mere
Udgave 10, 2013 | 653 sider | ISBN 9788757425024

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr