Peter Stig Jakobsen


Udgivelser

EU Udbudsretten

Fremstillingen analyserer udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. Endvidere behandles de samtidigt vedtagne ændrede regler om håndhævelsen.

Forfatterne redegør for, hvorledes EU bestræber sig på, at skabe et indre marked med en effektiv konkurrence mellem EU-landene, og hvordan de to direktiver skaber rammer for dette. Gennem medlemskabet af EU er Danmark forpligtet af EUF-traktaten, der har som mål at skabe et indre marked, hvor der er fri bevægelighed for (blandt andet) varer og tjenesteydelser. Det indre marked er baseret på et forbud mod at forskelsbehandle virksomheder på grundlag af deres nationalitet.

Nødvendigheden af at indføre særlige regler om indgåelse af offentlige kontrakter baseres på den erkendelse, at staten - i modsætning til en virksomhed - ikke er disciplineret af markedets kræfter ved gennemførelsen af en anskaffelse.

Om forfatterne

Peter Stig Jakobsen, advokat (møderet for Højesteret) og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvorhan har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret. Læs mere om Peter Stig Jakobsen.

Sune Troels Poulsen, advokat, ph.d., partner i advokatfirmaet Andersen Partners, hvor han harspecialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret, samt ekstern lektor ikonkurrenceret ved Københavns Universitet. Læs mere om Sune Troels Poulsen.

Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat og managing partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han harspecialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret, samt ekstern lektor i udbudsretved Københavns Universitet. Læs mere om Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg

Læs mere
Udgave 3, 2016 | 744 sider | ISBN 9788757432091

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr