Peter Schønning


Udgivelser

EU-direktiverne om ophavsret

Denne bog gennemgår systematisk EU-direktiverne på ophavsretsområdet; til de enkelte bestemmelser i direktiverne knyttes referencer til den danske implementering, resumé af domme fra EU-Domstolen, der vedrører bestemmelsen, og henvisning til relevante præambelbetragtninger, ligesom der efter behov er uddybende kommentarer til bestemmelsen. 2. udgave er opdateret med udviklingen siden 2015, herunder en række nye domme fra EU-Domstolen. De nye direktiver og forordninger i årene 2017-19 er resultatet af den mest vidtrækkende EU-copyrightreform nogensinde. Desuden er der gennemgang af de bestemmelser i EUF-Traktaten, der har ophavsretlig relevans.

Se alle titler inden for Immaterialret

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 328 sider | ISBN 9788757443073

Pris

E-bog Papirbog
594,00 kr 660,00 kr
Medlemspris Medlemspris
475,20 kr 528,00 kr