Peter Schiøtz


Udgivelser

Konkursprocessen

Den seneste ændring af konkursloven (lov nr. 396 af 20. april 2007) fremhæver vigtigheden af en hurtig og effektiv bobehandling. Med denne fremstilling af det processuelle forløb ved konkurs tilvejebringer forfatterne et praktisk værktøj, primært for advokater og skifteretter, i behandlingen af konkursboer.

Fremstillingen er opbygget kronologisk med cyklus fra konkursbegæring til afslutning med boregnskab og udlodning.

Forløbet er opdelt i kapitler, som kan læses adskilt efter læserens konkrete behov. Til de enkelte kapitler følger en omfattende bilagssamling af paradigmer.

  • Gennemgangen omfatter i hovedtræk
  • Kreditors og egen konkursbegæring
  • Kurators forpligtelser
  • Kreditorinformation
  • Fordringsprøvelse
  • Salg af boets aktiver
  • Moms- og skatteforhold
  • Boregnskab
  • Tvangsopløsninger på begæring af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Læs mere
Udgave 1, 2008 | 425 sider | ISBN 9788757417876

Pris

Papirbog
800,00 kr
Medlemspris
640,00 kr