Peter Nedergaard


Udgivelser

Erik Rasmussen

- manden, der skabte dansk statskundskab

Denne bog er en fortælling om Erik Rasmussen som grundlægger af statskundskaben som universitetsfag i Danmark. Biografien belyser den rolle, han har spillet for udviklingen af faget, og hans ungdom, familieliv og forskning er medtaget, så vidt det er relevant for denne fortælling.

Når Erik Rasmussen er en stor figur i dansk statskundskab, er det i højere grad som skaber af faget, end som statskundskabsforsker i mere snæver forstand. Han lagde ellers selv vægt på, at han ville bedømmes på, hvad han havde skrevet, når han talte med kolleger på instituttet. Set med eftertidens øjne er det dog især Erik Rasmussens indsats ud over forskningen, som gør ham enestående i dansk statskundskab, og det har denne biografi derfor fokus på.

I forlængelse heraf er et mere overordnet mål med biografien også at vise, hvorfor det er en skam, at forskere af Erik Rasmussens type i dag sjældent findes på danske universiteter. Erik Rasmussen ønskede et statskundskabsfag med bredde, hvis udøvere havde lyst til at formidle og have samfundsrelevans, hvilket også indebar at udgive lærebøger på dansk og en interesse i formidling i diverse medier. Bredde og formidling i statskundskaben skaber renommé for faget og uddannelsen, men det bidrager kun i ringe grad til forskningskarrierer. Det har derfor ikke den store prestige for nutidens forskere.

Om forfatteren

Peter Nedergaard
er cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Siden 2008 professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han var tidligere tilknyttet Copenhagen Business School som professor (mso), og før det i en længere årrække lektor og adjunkt samme sted. Underviser bl.a. i almen statskundskab, videnskabsteori og metodologi samt EU’s politiske økonomi. Peter Nedergaard har været visiting scholar på Stanford University, og ved Institut für Europäische Poilitik i Berlin samt visiting research fellow ved Walter Eucken Institut ved universitetet i Freiburg. 

Se alle titler inden for Dansk politik

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 100 sider | ISBN 9788757450293

Pris

E-bog Papirbog
162,00 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
129,60 kr 156,00 kr

Læsning af tekster i samfundsvidenskaben

En introduktion til analysen af kilder, indhold, diskurser og argumenter

Tekstlæsningen er en vigtig undersøgelsesmetode i samfundsvidenskaben. Bogen er en introduktion til analysen af indhold, diskurser, argumenter og kilder med eksempler fra udvalgte politiske tekster. Den binder begreber og teori sammen med praktisk tekstlæsning. Via en række eksempler viser bogen, hvordan forskellige teoretiske tilgange angriber det at læse tekster i samfundsvidenskaben.

 

 

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 200 sider | ISBN 9788757438932

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr

Lissabontraktaten - en politologisk analyse

Lissabontraktaten har siden 1. december 2009 udgjort EU's traktatgrundlag. Dermed er den EU's seneste skud på stammen i en proces, som samfundsforskere har kaldt EU's gradvise forfatningsmæssiggørelse eller konstitutionalisering. Med hensyn til en lang række politiske felter (indre marked, landbrugspolitik, handelspolitik, økonomisk og monetær union o.l.) ligner EU på mange måder en føderation i stil med USA og Canada. EU er således noget helt andet end en almindelig international organisation som NATO og FN. EU har langt mere direkte virkning for borgerne og virksomhederne end disse internationale samarbejdsfora.I denne bog analyseres Lissabontraktaten med henblik på den politiske forhistorie, indhold og virkning. Bogen indeholder således en politologisk og ikke en juridisk analyse, idet bogen lægger vægt på at trække magtforhold, interesser og ideer frem, som har dannet grundlaget for Lissabontraktaten. I bogen trækkes der endvidere tråde til den danske politiske situation i forhold til EU's traktatgrundlag.Bogens forfatter, Peter Nedergaard, er professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 190 sider | ISBN 9788757493214

Pris

E-bog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Business and Politics in the European Union

Cases in Services, Agriculture and Textiles

Rational choice is one of the most influential theoretical directions in contemporary political science. However, rational choice has only been applied to a very limited extent by scholars working in the field of European integration. This book attempts to remedy this lack in the scholarly work by applying a rational choice theoretical model in the analysis of three concrete cases. Basically, the aim is to investigate and model the system of business-politics relations of the European Union, which have often been dealt with by scholars in a somewhat ad hoc-ocratic and non-theoretical way. Hereby, and most importantly, the book also attempts to further develop rational choice theory as a more general as well as a more useful and policy oriented theory of political science.

Exactly the integration of narrative policy analysis into rational choice gives strength to both sides: policy analysis becomes more driven by general theoretical considerations and rational choice theory gets out of the closet of sterile mathematical equations and sophisticated statistical methods and becomes, once again, relevant to a broad spectrum of scholars and policy makers. This book want to demonstrate that rational choice has a contribution to make to improve policy-making via three concrete policy case studies, in casu three business-politics cases of the European Union. In short, by widening the domain of conventional rational choice and contemporary policy analysis, Business and Politics in the European Union, represent a significant departure for each.

 

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 160 sider | ISBN 9788757420838

Pris

Papirbog
430,00 kr
Medlemspris
344,00 kr

EU Leksikon

Begreber, forkortelser, personer og politikker i et udvidet EU
Læs mere
Udgave 1, 2004 | 391 sider | ISBN 9788757491425

Pris

E-bog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Videnskabsteorien i grundrids

Videnskabsteorien i grundrids er en ny lærebog , der systematiserer og diskuterer, hvad det vil sige at drive samfundsvidenskab og statskundskab. Videnskabsteorien er en disciplin, hvor de store spørgsmål i videnskaben behandles. Det drejer sig blandt andet om, hvad en videnskab egentlig er, hvordan man skelner mellem videnskab og ikke-videnskab, hvordan vi i det hele ta­get opnår viden om et videnskabelig felt, og hvordan det videnskabelige arbejdsfelt fundamentalt set er struktureret. Bogens overordnede perspektiv på videnskabsteorien er naturalisme versus konstruktivisme.

Forfatterne introducerer til både klassiske emner som positivisme og rationalisme samt til nyere retninger som feminisme og alle kapitler afsluttes med en opsummering og reflektionsspørgsmål.

NB: Ved køb af denne titel forudbestilles bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2022. 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 450 sider | ISBN 9788757449693

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Statskundskabens klassikere - De amerikanske klassikere

Få overblik over nogle af vores tids vigtigste politiske og filsofiske tænkere med serien Statskundskabens klassikere. Hver titel indeholder en kort biografi, en analyse af klassikerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og en behandling af vedkommendes aktualitet for politik i dag. Denne bogpakke omfatter titlerne:

John Rawls

David Easton

Robert A. Dahl

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 360 sider | ISBN 9788757435658

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Statskundskabens klassikere - De populære

Få overblik over nogle af vores tids vigtigste politiske og filsofiske tænkere med serien Statskundskabens klassikere. Hver titel indeholder en kort biografi, en analyse af klassikerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og en behandling af vedkommendes aktualitet for politik i dag. Denne bogpakke omfatter titlerne:

Nicos Poulantzas

Michel Foucault

Chantal Mouffe

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 360 sider | ISBN 9788757435634

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr