Peter Lynggaard


Udgivelser

Investering og finansiering

Denne bog giver en grundig indføring i rentesregning samt i investerings- og finansieringsberegninger og bidrager med en oversigt over de finansieringsmuligheder, som virksomheder og private har i form af markedskapital, banklån og realkreditlån.

Sammenlignet med den tidligere udgave er der sket justeringer på de områder, hvor love og regler er ændret, lige som adskillige eksempler er tilpasset et lavere renteniveau. Endvidere er bogen udvidet med eksempler på energibesparende investeringer.

Første del af bogen behandler investeringskalkulens opstilling, investeringers fordelagtighed, valget mellem forskellige investeringsmuligheder, levetid og investeringskalkuler efter skat. Anden del behandler generelle finansieringsregler, finansiering med egenkapital og fremmedkapital, vurdering af lån samt kapitalbehovsberegninger. Tredje del omhandler realkreditlån, hvor der i de senere år er sket en voldsom stigning i antallet af udbudte produkter. 

Læs mere
Udgave 9, 2013 | 276 sider | ISBN 9788762904019

Pris

Papirbog
285,00 kr
Medlemspris
228,00 kr

Risikoledelse og risikostyring

Bogen gennemgår både strategiske og operative risici og anviser instrumenter til at styre disse risici. Der vises eksempler fra banker og fra produktionsvirksomheder. Bogens målgruppe er alle, der arbejder med, eller som studerer virksomhedernes og organisationernes risikoledelse og risikostyring - eller som burde gøre det.

I en verden med tiltagende kompleksitet og hurtige forandringer er der et stærkt øget behov for risikoledelse og for risikostyring. Forandringer og kriser kommer hurtigt og uventet, så det gælder om at opdage faresignaler i tide og være forberedt. Der har ikke tidligere foreligget en dansk udgave om risikoledelse og risikostyring.

Emnerne som bogen berører er også relevante for rådgivere, som arbejder med deres kunders risikostyring, f.eks. ansatte i bank- og finanssektoren, revisorer m.fl.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 135 sider | ISBN 9788762904002

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
275,00 kr

Driftsøkonomi

Bogen giver en grundlæggende indføring i driftsøkonomisk tankegang og metode. Den gennemgår en række centrale driftsøkonomiske emner, og viser sideløbende gennem eksempler hvorledes denne teori kan anvendes.

Det gælder emner som:

 • Virksomhedsformer
 • Målsætninger
 • Balanced Scorecard
 • Produktions- og omkostningsteori
 • Markedsformer
 • Optimering
 • Informationsteknologi og videnøkonomi
 • Produktion under miljøhensyn
 • Priskalkulation
 • Logistik og supply chain management
 • Denne udgave indeholder desuden et helt nyt kapitel om innovation som grundlag for udvikling og vækst

Som supplement til bogen er der udarbejdet 9 cases til undervisningsbrug (Se Ekstra materiale)

Læs mere
Udgave 7, 2008 | 504 sider | ISBN 9788762903418

Pris

Papirbog
545,00 kr
Medlemspris
436,00 kr

Opgaver i driftsøkonomi

Indeholder et bredt udvalg af typeopgaver til forelæsnings- og øvelsesbrug, samt en del større opgaver velegnet som hjemmeopgaver, hvor analyse og metodevalg er en væsentlig del af løsningsprocessen.

Opgaverne dækker såvel de generelle driftsøkonomiske emner som investerings- og finansieringsområdet.

Opgavernes niveau svarer til undervisningskravene i erhvervsøkonomi på HA 1. år og HD 1. del.

Læs mere
Udgave 3, 2005 | 158 sider | ISBN 9788762902046

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr