Peter Lambert


Udgivelser

Medieansvarsloven

Med kommentarer

Medieansvarsloven trådte i kraft i 1992. Den seneste lovkommentar udkom i 1997 og indeholder ingen bidrag til, hvordan loven skal fortolkes i forhold til retspraksis efter dette tidspunkt og i forhold til dagens helt ændrede mediebillede præget af fx digitale medier. Denne lovkommentar indeholder en tiltrængt aktuel gennemgang af retsstillingen. 

Udover at indeholde kommentarer til de enkelte bestemmelser med bl.a. detaljeret gennemgang af retspraksis frem til i dag, behandler lovkommentaren almene problemstillinger om fx lovens generelle begrebsanvendelse, samtykke og medieansvarets placering i særlige situationer, som ikke er dækket af lovteksten eller lovens forarbejder. 

Som den første fremstilling indeholder lovkommentaren endvidere en grundig gennemgang af Pressenævnets righoldige praksis om de presseetiske regler som justeret i 2013. 

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med medieret og presseetik.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 539 sider | ISBN 9788757435948

Pris

E-bog Papirbog
715,50 kr 795,00 kr
Medlemspris Medlemspris
572,40 kr 636,00 kr

Kildebeskyttelse

Kildebeskyttelse” er den første samlede fremstilling om de retsregler og den praksis, der knytter sig til mediernes beskyttelse af kilder. Dette angår navnligt retsplejelovens § 172 om vidnefritagelse for journalister samt visse regler om tvangsindgreb.

Bogen indeholder desuden bidrag til problemstillinger, som ikke eller kun i begrænset omfang er blevet berørt tidligere. Det drejer sig blandt andet om beskyttelsen af kilder uden for retsplejeloven, kildebegrebets afgrænsning, reglernes sammenhæng med medieansvarsloven og den teknologiske udviklings betydning for forståelsen af reglerne. Fremstillingen gennemgår grundigt den del af beskyttelsen af kilder, som hviler på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis om fortolkning af kildebeskyttelsen. 

 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 283 sider | ISBN 9788757430868

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr