Peter Kurrild-Klitgaard


Udgivelser

Adam Smith

Ingen dansk bog har nogensinde før forsøgt at fokusere på Smith alene og samtidigt sammenkæde de forskellige dele af hans tænkning. Men her er bogen, der giver det fulde billedet af Smith.

Adam Smith er verdenskendt som den økonomiske videnskabs grundlægger. Han var den første til i større omfang at kombinere teoretiske overvejelser om fundamentale samfundsøkonomiske spørgsmål med studier af, hvordan mennesker rent faktisk indretter sig, når de skal handle med hinanden, tilrettelægge produktion, eller hvordan udbud, efterspørgsel, priser og profitter udvikler sig. Samtidig var Smiths kritik af handelsrestriktioner og privilegier med til at gøre ham til en af de mest indflydelsesrige tænkere i den nyere verdenshistorie. Men Smith var ikke kun økonom, men også en original moralfilosof, og der er en nær sammenhæng mellem hans analyser af, hvordan mennesker handler moralsk, og hvordan de handler med hinanden. Samtidig udviklede han avancerede teorier indenfor studiet af, hvorledes stater og institutioner opstår og udvikler sig -og hvorledes de bør indrettes.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 165 sider | ISBN 9788757408096

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr