Peter Holdt Christensen


Udgivelser

Rumforskning

- fysiske omgivelser i ledelse og organisering af arbejde

Forfatteren giver i bogen en reflekteret forståelse af, hvordan arbejdspladsens fysiske omgivelser påvirker menneskers adfærd - og dermed har indflydelse på ledelse og organisering af arbejdet.

De fysiske omgivelser påvirker ikke alene vores tilfredshed med jobbet, men også den kommunikation og videndeling vi har med kolleger, de sociale relationer vi etablerer, og dermed den måde vi udfører vores arbejde på.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 202 sider | ISBN 9788757419436

Pris

Papirbog
147,50 kr
Medlemspris
118,00 kr

Vidensdeling

- perspektiver, problemer og praksis

"Vidensdeling" handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer. Dette gøres ved at sikre, at den, der har behov for viden, får adgang til viden.

Det lyder jo umiddelbart meget enkelt. Ikke desto mindre er der mange faktorer, der komplicerer vidensdeling - hvordan ved personen, der har behov for viden, eksempelvis om denne viden overhovedet eksisterer, og hvor befinder den sig så i øvrigt? Der er dog også faktorer, der fremmer vidensdeling - således hjælper vi ofte gerne kolleger med at få adgang til viden, fordi vi ved, at kollegerne senere hen nok også skal hjælpe os, hvis vi får behov for viden. Vidensdeling rummer således en række muligheder og problemstillinger.

Bogens analyser af vidensdeling tager udgangspunkt i undersøgelser af danske virksomheder, der ikke anvender forkromede strategier for vidensdeling, men som dog hver især oplever problemer, perspektiver og udfordringer ved vidensdeling. Bogen giver både et overblik over, hvad vidensdeling er, og anvisninger på, hvordan vidensdeling kan praktiseres.

Udover et indledende og afsluttende kapitel består bogen af seks kapitler: kapitel to definerer hvad vidensdeling er, og diskuterer aktuelle temaer i litteraturen om vidensdeling. Kapitel tre sætter vidensdeling i perspektiv ved at betragte processen som et bytteforhold der både kan være økonomisk, organisatorisk og socialt. Kapitel fire analyserer hvad det egentlig er for en viden der deles, og i kapitel fem analyseres hvor denne viden så eksisterer. Kapitel seks analyserer hvorledes der kan opnås adgang til den viden der skal deles, og i kapitel syv diskuteres en række metoder til at praktisere vidensdeling med.

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 142 sider | ISBN 9788762902183

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr