Pernille Eskerod


Udgivelser

Projektsucces

Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse

Projektarbejdet udgør mere end en fjerdedel af al aktivitet i vores del af samfundet. Det betyder, at enhver leder af en virksomhed (privat såvel som offentlig) må forstå, hvad et projekt er, og hvad projektarbejde indebærer.

Denne bog præsenterer dét, en leder må vide om projekter og projektledelse.

Bogen fortæller dig blandt andet, hvordan du:

  • bruger projekter som et ledelsesværktøj
  • etablerer grundlaget for effektivt projektarbejde
  • opnår projektsucces – og hvordan du måler succes
  • formulerer projektets formål og mål – og kommunikerer dem til alle, der har behov for at kende dem
  • planlægger, organiserer og følger op på et projekt – i samarbejde med projektlederen

Og meget andet...

Om forfatterne 

Erling S. Andersen er professor emeritus ved Institutt for Ledelse og Organisasjon, Handelshøyskolen BI, i Oslo. Han underviser og forsker i projektledelse og har skrevet en række bøger om fagområdet, blandt andet lærebogen Prosjektledelse – et organisasjonsperspektiv og bestselleren Målrettet prosjektstyring.

Pernille Eskerod er professor ved Department of Business & Management, Webster Vienna Private University, i Wien. Hun underviser og forsker i projektledelse og forandringsledelse og har skrevet flere bøger herom, blandt andet Projektets interessenter. Analyse og samspil.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 186 sider | ISBN 9788757437799

Pris

E-bog Papirbog
288,00 kr 320,00 kr
Medlemspris Medlemspris
230,40 kr 256,00 kr

Projektets interessenter

Analyse og samspil

Vi hører ofte i medierne om projekter, der 'er gået galt' på den ene eller anden måde. Årsagen kan ofte findes i, at projektets aktører – projektlederen eller andre, der handler på vegne af projektet – ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at spille sammen med dem, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet, projektets interessenter. Det kan være interne interessenter, f.eks. medarbejdere eller beslutningstagere, der skal levere ressourcer til projektet, eller eksterne parter som f.eks. kunder, samarbejdspartnere, leverandører, offentlige myndigheder eller borgere, som berøres af projektet.

 

Målet med denne bog er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Samspillet mellem parterne skal være systematisk, planlagt og struktureret. Det sikrer, at man ikke bruger for megen tid på de 'nemme' interessenter og for lidt på de 'svære' interessenter.

 

Denne bog giver teorier og metoder hertil. For at klæde projektaktørerne på til at træffe gode valg diskuteres desuden en række etiske dilemmaer, interessentsamspillet kan sætte projektaktørerne i.

 

Forskning bag bogens indhold har vist, at interessentsamspil er 'let at forstå, men svært at mestre'. Interessentsamspil er noget, man er nødt til at øve sig på …meget endda! Det bidrager denne bog positivt til.

 

  

 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 150 sider | ISBN 9788757433364

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 335,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 268,00 kr