Ove Korsgaard


Udgivelser

N.F.S. Grundtvig

- as a Political Thinker

N.F.S. Grundtvig remains the most cited person in political debates in Denmark for the last 150 years. Even though Grundtvig is not that well-known internationally as a political thinker (his educational writings have attracted far greater attention), he is rightly regarded as the single individual who has had the greatest importance in the formation of the Danish nation.

This book presents a biography of Grundtvig and an analysis of his contribution to political science. The author scrutinizes the life and thoughts of democracy, equality and the people of Grundtvig and thus how his notion of freedom is expressed.

Translated by Edward Broadbridge.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 137 sider | ISBN 9788757431414

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

N.F.S. Grundtvig

Statskundskabens klassikere

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) betragtes med rette som den enkeltperson, der har haft størst betydning for dannelsen af den danske nation, det som på engelsk kaldes 'nationbuilding'. Forståelsen og opbygningen af Danmark som nation fandt sted i Grundtvigs levetid og med ham selv som fødselshjælper. Grundtvig nåede i sit lange liv at blive en næsten mytologisk figur, som det i Danmark blev uundgåeligt at forholde sig til, når det drejede sig om temaer som folk, nation, demokrati, frihed, kirke og skole.

I forhold til, hvad der er skrevet om Grundtvigs liv og virke, er det yderst beskedent, hvad der er udgivet om ham som politisk tænker og som aktiv politiker på trods af de mange fremtrædende politikere, der gennem mere end 160 år har hentet inspiration og legitimitet i hans samfundsfilosofi.

I denne bog er det Grundtvigs ideer og virke der er i fokus. Ove Korsgaard gennemgår Grundtvigs liv og levned gennem hans forhold til demokratiet, ligheden og folket, og i lyset af disse hvordan hans frihedsbegreb kommer til udtryk. Bogen indeholder herudover fem centrale tekster af Grundtvig, bl.a. to tekster fra Mands Minde-foredragene, som var offentlige, historiske foredrag om dansk historie 1788-1838 set i europæisk perspektiv. Foredragene blev en stor succes. Kort tid efter blev han præst ved Vartov Kirke, der blev det nye samlingspunkt for den støt voksende tilhængerskare.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 114 sider | ISBN 9788757427455

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Building the Nation

N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity
af John A. Hall (red.), Ove Korsgaard (red.), Ove K. Pedersen (red.)

Denmark became a nation amidst the turbulence of the nineteenth century, an era plagued by war, bankruptcy, and territorial loss. "Building the Nation" is an insightful study of this formation, emphasizing the crucial role of N.F.S. Grundtvig, the father of modern Denmark.

Persevering through years of humiliation, internal conflict, and occupation, Denmark now boasts one of the world's most stable and democratic political systems, as well as one of its richest economies. From disaster to success, "Building the Nation" emphasizes the role of national icons and social movements in the formation of Denmark. The poet, political philosopher, clergyman, and founding father N.F.S. Grundtvig is compared to Rousseau and Durkheim in France, to Herder and Fichte in Germany, and to other great thinkers in the United States and Ireland. During his lifetime, the kingdom of Denmark transformed from monarchy to democracy and moved from agrarianism to a modern economy - evolutions to which Grundtvig himself contributed. He has become a fundamental and inescapable reference-point for discussions about nation, democracy, freedom, religion, and education in Denmark and abroad.

Situating Grundtvig in both the history of Denmark and the intellectual history of nineteenth-century Europe, "Building the Nation" argues for the centrality of his influence in the making of modern Denmark, as well as the continuing influence of his work.

The book is co-published with McGill-Queen's University Press

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 453 sider | ISBN 9788757432695

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr