Ove Kaj Pedersen


Udgivelser

Konkurrencestaten

og dens kritikere

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor, har alle været præget af hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt.

Begrebet konkurrencestat har delt vandende mellem de som er fortalere for opretholdelse af efterkrigstiden velfærdstat og de som mener at denne kan og skal reformeres, især i lyset af de erfaringer vi har fra velfærdsstatens gloriøse periode fra 1950´til 70`erne og de forandringer, der fra begyndelsen af 1990´erne begyndte at præge hele verden.

Konkurrencestaten - og dens kritikere giver læseren et udtømmende indblik i den videnskabelige og politiske diskussion af ’konkurrencestaten’. Søren Kaj Andersen har samlet en enestående række af kritiske bidrag fra prominente politikere, meningsdannere og forskere. Afslutningsvis, rummer bogen et grundigt svar og diskussion af begrebets status fra Ove K. Pedersen, hvis analyse af udviklingen i dansk politik er lagt til grund for debatten. Således fungerer bogen både som en indføring i og en videreudvikling af diskussionen om konkurrencestaten.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 512 sider | ISBN 9788757436471

Pris

E-bog Papirbog
385,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
308,00 kr 340,00 kr