Ove Hedegaard


Udgivelser

Strategic Investment and Finance

Strategic Investment and Finance is a comprehensive course book covering investment and finance analysis from a strategic perspective. It explains classical theories and models of investment and finance, and uses examples and case studies to illustrate their application to concrete business challenges.

The emphasis is on providing insights into how investment analysis and finance decisions are made in real life and how to apply these concepts in a practical setting in order to give the best results.

The book links investment and finance theory with business strategy in a way which offers a new, dynamic perspective on investment analysis. This book is geared towards undergraduate or graduate studies enrolled in introductory to intermediate level courses in investment analysis, finance, and business strategy.

The fundamentals of investment and finance theory are covered in a way which introduces strategic thinking into the managerial decision-making process. This perspective will also be of interest to experienced managers wishing to refresh their knowledge of strategic investment and finance.

 

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 325 sider | ISBN 9788757434811

Pris

E-bog Papirbog
355,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,40 kr 340,00 kr

Grundlæggende matematik til virksomhedsøkonomi

med EcoMath - et matematiktræningsprogram

Grundlæggende matematik til virksomhedsøkonomi er skrevet for økonomistuderende, der har behov for at få genopfrisket nogle grundlæggende regneteknikker samt basale begreber inden for matematikken. Bogen er velegnet som selvstudiemateriale eller som grundbog ved brush-up kurser i forbindelse med økonomistudier. Den vil endvidere kunne anvendes som opslagsbog og formelsamling i løbet af studiet.

Til bogen er der udarbejdet et omfattende træningsprogram EcoMath. Du kan downloade EcoMath under EKSTRAMATERIALER.

 

Læs mere
Udgave 4, 2005 | 100 sider | ISBN 9788757411539

Pris

Papirbog
175,00 kr
Medlemspris
140,00 kr

Opgaver i erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomien hviler på en forudsætning om gevinstmaksimering. Gevinsten er i reglen profit - udledt under forudsætning af "alt andet lige". I virkelighedens verden er alt andet imidlertid næsten aldrig lige, og derfor er mange af de modeller, som man arbejder med i den traditionelle erhvervsøkonomi, mere eller mindre realistiske. Når modellerne alligevel bliver anvendt, er det fordi, de siger noget om den måde prisfastsættelsesmekanismerne fungerer på. De giver os et holdepunkt i en kompleks omverden, og gør det muligt at tilpasse modellerne til den virkelighed, de forsøger at beskrive.

Som supplement til opgavesamlingen indeholder bogen en række noter, der understøtter de områder, som ofte volder problemer, når man skal tilegne sig stoffet.

Læs mere
Udgave 1, 2003 | 216 sider | ISBN 9788757410051

Pris

Papirbog
230,00 kr
Medlemspris
184,00 kr