Ole Lando


Udgivelser

Kort indføring i komparativ ret

Hvorfor bør en jurist vide noget om fremmed ret? Er det ikke nok at kende sit eget retssystem?

Denne bog handler om den komparative ret eller retssammenligningen. Den beskriver retssystemerne og redegør for ligheder og forskelle mellem de fremmede systemer indbyrdes og mellem dem og dansk (nordisk) ret.

De fremmede retssystemer er de fremmede kulturer. Den indsigt i andre civilisationer, som fremmed ret giver, hjælper til at forstå de fremmede folk, og kender man deres ret, kan man bedre samarbejde med dem. Kendskab til fremmed ret fremmer dermed samarbejdet mellem landene. Den har endvidere betydning for dem, der skal ændre eller videreudvikle retten i deres eget land.

Endelig har fremmed ret værdi i den juridiske undervisning, da den giver en bedre forståelse af landets egen ret.

Ligesom 1. udgave (1986) og 2. udgave (2004) af "Kort indføring i komparativ ret" , omhandler denne 3. udgave i første række privatretten. Ikke blot omtales formueretten, men også familieretten i en række lande.

I denne 3. udgave er der i indledningen gjort nogle tilføjelser om retsharmoniseringen, som i stigende grad har haft indflydelse på landenes retssystemer. Reformer i en række lande herunder Frankrig, Belgien, Det Forenede Kongerige, Kina og Japan har også nødvendiggjort ændringer i afsnittende om disse landes ret. Endvidere er portugisisk - og græsk ret flyttet til den tyske retsfamilie, hvor de ret beset hører hjemme.

Læs mere
Udgave 3, 2009 | 262 sider | ISBN 9788757416640

Pris

Papirbog
510,00 kr
Medlemspris
408,00 kr

Udenrigshandelens kontrakter

Bogen omfatter en komparativ fremstilling af de væsentligste retssystemer fra et dansk perspektiv med fokus på kontraktretten i nordisk, fransk, tysk, engelsk og amerikansk ret med en omtale af reglerne i CISG, del II om aftalers indgåelse.

Bogen omhandler også to af de vigtigste mellemmandsformer agenter og forhandlere med udgangspunkt i førnævnte retssystemer og en omtale af retstilstanden i udvalgte medlemsstater i EU og i EFTA.

Som følge af den stigende uniformering af køberetten er udgangspunktet for gennemgangen af løsørekøbet CISG, del III, engelsk ret og ny nordisk købelovgivning. Principperne efter PECL inddrages. Som følge af den stigende uniformering af køberetten er udgangspunktet for gennemgangen af løsørekøbet CISG, del III, engelsk ret og ny nordisk købelovgivning. Principperne efter PECL inddrages.

Læs mere
Udgave 5, 2006 | 499 sider | ISBN 9788757424355

Pris

E-bog Papirbog
604,00 kr 810,00 kr
Medlemspris Medlemspris
583,20 kr 648,00 kr

Restatement of Nordic Contract Law

Restatement of Nordic Contract Law is a presentation of the fundamental rules and principles of Nordic Contract law, comprising the contract laws of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. While the Nordic countries do not have a common body of contract law, rules are quite similar. Many contract law rules are undisputed but unwritten, and the authors of this book have formulated black letter rules. Each black letter rule is accompanied by comments. The comments are thorough in explaining the background of the rules, their application and consequences, often citing court cases and giving examples.

The book is divided into ten chapters: General Principles, Formation of Contract, Representation, Invalidity, Interpretation, Contract Content, Performance, Breach and Remedies, Direct Claims and Assignment of Claims.

The book is a practical tool in law practice, as it provides non-Nordic lawyers with an overview of contract law in the Nordic countries.

The authors are law school professors at universities in the Nordic countries, all specializing in contract law. The editorial board is presided by Professor Ole Lando, head of the commission of Principles of European Contract Law (the ”Lando commission”, PECL).

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 394 sider | ISBN 9788757433289

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr