Ole Bruun Nielsen


Udgivelser

Juraspecialet

- en håndbog

Bogens udgangspunkt er forfatterens erfaringer med kurset "Introduktion til specialeskrivning" og med konkret vejledning på jurastudiet. Ambitionen er i det store og hele at inspirere læseren til at reflektere over sin skriveproces og introducere ideer, teknikker og værktøjer, der forhåbentlig vil lette arbejdet med specialeskrivningen.

Bogen skal ikke betragtes som en skabelon at skrive specialet efter, men er et supplement til den konkrete og individuelle vejledning, der selvfølgeligt hører med til specialeskrivningsforløbet.

Hvis man ønsker at udforske området omkring specialeskrivning yderligere, findes der en fyldestgørende litteraturliste til slut i bogen.

Læs mere
Udgave 2, 2011 | 100 sider | ISBN 9788757426021

Pris

E-bog Papirbog
94,50 kr 105,00 kr
Medlemspris Medlemspris
75,60 kr 84,00 kr