Ole Bech Lykkebo


Udgivelser

Innovationsbarometeret

Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation

Innovationsbarometeret er verdens første statistik om offentlig innovation. Nu sættes der tal på, hvor mange offentlige arbejdspladser, som indfører nye produkter, serviceydelser, organisationsformer og måder at kommunikere på. Og på den værdi, som skabes i form af fx forøget effektivitet, højere kvalitet, større medarbejdertilfredshed eller bedre borgerinddragelse.

Bogen viser, at kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet skaber ny værdi ved at genbruge andres løsninger, ved at lade medarbejderne spille en nøglerolle og ved at samarbejde med borgere, frivillige, virksomheder, forskere og andre offentlige arbejdspladser.

Innovationsbarometeret er udviklet i et samarbejde mellem Center for Offentlig Innovation, Danmarks Statistik og Center for Forsknings-analyse ved Aarhus Universitet. 

Om forfatteren:

Ole Bech Lykkebo er ansat som analysechef i Center for Offentlig Innovation. Herudover har Ole arbejdet med innovation, analyser, kommunikation og forretningsudvikling bl.a. som udviklingschef i en iværksættervirksomhed, som erhvervspolitisk chef i DJØF, samt i KL og i Aarhus Kommune.

  

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 266 sider | ISBN 9788757437607

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr