Niklas Korsgaard Christensen


Udgivelser

Havneloven

Med kommentarer

Havneloven med kommentarer er den første samlede juridiske fremstilling om den nuværende havnelov i den traditionelle kommenterede form.

En forudsætning for bevarelse af et konkurrencedygtigt Danmark er, at vi har en tidsvarende og velindrettet infrastruktur af høj kvalitet. De danske havne er naturlige infrastrukturelle knudepunkter, som udgør grundlaget for en konkurrencedygtig søtransport. Danske havnes betydning kan ikke overvurderes. I retlige sammenhæng fik vi i Danmark først i 1976 en egentlig lov for danske trafikhavne. Denne lov har udviklet sig i takt med tidens stadige internationalisering og konkurrence til havneloven, som den er gældende i dag.

I fremstillingen er hovedvægten lagt på at fremdrage udviklingen for de enkelte bestemmelser siden den første trafikhavnelov indtil i dag samt kommentere de enkelte bestemmelser på grundlag af- og særligt- de primære retskilder.

Der er i Havneloven med kommentarer ikke taget højde for forhold og udvikling efter den 1. august 2015.

 

Om forfatteren

Niklas Korsgaard Christensen er advokat med møderet for Højesteret. Endvidere er Niklas partner i advokatfirmaet Plesner, med speciale i projektudvikling og konfliktløsning inden for energi, infrastruktur og byggeri.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 250 sider | ISBN 9788757433272

Pris

E-bog Papirbog
560,00 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
448,00 kr 500,00 kr